Over smaak valt niet te twisten HOGE KORTING OP PARKET Aparte smaken in eigen jasje SPARTA - FEYE NOORD 1 m Rowi Parket WATERWEG WIE OPLET, KIEST ROWI PARKET WESTHAVENPLAATS 2 VLAARDINGEN TEL. 010-460.22.98 DE HAVENLOODS Laat uw wijnkeuze niet teveel beïnvloeden door het prijskaartje, want.. Smakelijk samenspel uw mam auto Reserveer nu met korting! DINSDAG 30 AUGUSTUS 19941 'Welke wijn moet ik vanavond bij ons etentje schenken?' Deze vraag zal ongetwijfeld opduiken als u een gezellig etentje met vrienden wilt orga niseren en niet precies op de hoogte bent van wat er nu eigenlijk geschonken zou moeten worden. Filiaal Vlaardingen geeft t/m 10 september i.v.m. Het Haring en Bierfeest GRATIS isolatiemateriaal bij reservering van de stille Rowica 6000 laminaatvloer aantrekkelijke aanbiedingen wij komen gratis bij u opmeten Laat om te beginnen vooral duidelijk zijn dat er niets 'moet'! Drinkt u toch vooral wat u lekker vindt, dan hebt u er ook het meeste plezier van. Iets anders is dat, wilt u de algemeen geldende richtlij nen een beetje volgen, er na tuurlijk wel enkele aanwijzin gen zijn te geven. Het verstandigst is om -als u (nog) niet voldoende van wij nen af weet- even op te schrij ven wat u gaat eten met daar bij de wijn waarvan u denkt dat die wel goed zou kunnen passen. Stap daarmee naar uw slijter en vraag hem om advies. Dan zit u altijd goed! Vis, paté, wit vlees, gevo gelte en zachte kaas vragen om een droge witte wijn, zoals Alsace, Bordeaux, Saumur, Muscadet, Sancerre, Bour gogne, Macon en Savoie. Ser veert u op enig ogenblik in uw menu veel steviger, oudere kaas en eindigt u met een fruit-dessert al of niet met een paar bolletjes ijs denkt dan eens aan een 'vin moëlleux', een wat zachte maar toch krachtige witte wijn, zoals Bordeaux, Cóteaux du Layon, Vouvray, Gewürtztraminer, Monbazillac en Jurangon. Bij paté's, wit vlees, gegrild gevogelte, rood gegrild vlees, rood vlees met een sausje en wildbraat passen bijvoor beeld heel goed stevige rode wijnen, zoals Cótes du Rhóne, Bourgogne, Bordeaux, Fitou, Cótes du Roussillon, Corse en Cahors. Champagne past trouwens bij alle hierboven genoemde gerechten. We wensen u smakeliik eten. Stijgend aanbod van biersoorten ontketent nieuwe rage 'Wie veel reist, wordt oud', zo wordt wel eens gezegd. Maar het is natuurlijk een vrij kostbare liefhebberij, zult u zeggen. Zou men zich dan, zo kun je je afvragen, niet beter kunnen houden aan de eensluidende uitspraak: 'wie veel wijn drinkt, wordt oud'Het is minder kostbaar, je kunt er thuis, bij vrienden of waar dan ook van genieten. Alles dus veel eenvoudiger. Doch ook hier geldt een 'maar'. Nog maar al te vaak wordt wijn als iets bijzon ders gezien. Zo in de geest van: 'je moet er verstand van hebben', 'je moet er over kunnen pra ten', 'je moet op een spe ciale manier drinken', 'je moet moeilijke namen gebruiken', kortom: er kan enorm elitair over wijn worden gedaan, maar nodig is dat abso luut niet. Wie de moeite wil nemen eens met andere ogen bin nen te stappen bij een slij ter, een supermarkt of wel licht de kruidenier-om-de- hoek -ja, ze zijn er nog!- zal namelijk ervaren dat aan het kopen en drinken van wijn niets elitairs is. Met een beetje basiskennis over wijnen komt u al een heel eind. KIES WIT De grote vraag blijft natuurlijk altijd: hoe weet ik dan welke wijn ik lekker vind? Wel, dat is eigenlijk heel een voudig. De meeste mensen vin den een witte wijn -om te begin nen- lekkerder dan een rode. Een witte wijn is in het algemeen iets lichter, iets soepeler van smaak. En de 'beginner' zal een ietwat gezoete wijn prettiger vinden dan een 'droge'. In elke zaak die wijn verkoopt is wel iemand te vinden die de helpen de hand kan bieden. Natuurlijk weet hij of zij niet wat uw smaak is, maar wel kan worden aange geven wat bijvoorbeeld een zoe te of een droge wijn is. Neem vervolgens één fles van die wijn mee en drink die eens. Dan blijkt wel of u die lekker vindt of niet. Is dat het geval, dan hebt u meteen een goede keus gemaakt. Zegt u daarentegen: 'Nee, brrr, wat is dat zoet', dan stapt u op een andere dag op nieuw de winkel binnen, zoekt dezelfde 'hulpverlener' op en vraagt hem een iets minder zoete wijn op te zoeken, misschien wel een 'droge'. Daarna stapt u naar huis, ontkurkt de fles en proeft; opnieuw. Wellicht dat u nu zegt: 'hé ja, dat is lekker!' Op zo'n manier kunt u een keuze gaan maken. Het vergt wat tijd, maar het is de moeite waard, want wie eenmaal van deze edele drank kan genieten, heeft iets voor zijn hele leven gevonden! JONGE RODE Het staat vast dat het overgro te deel van de 'beginners' starten met een eenvoudig wit wijntje van een paar gulden uit het schap wellicht van de super markt en eindigen met een mooie Chablis die zij in de rek ken van de slijterij vonden. Wit heeft in den beginne welis waar de voorkeur, maar allengs ontstaat de behoefte toch eens iets anders te proberen: een rood wijntje. Daarvoor kan dezelfde methode worden gevolgd, ook al is er niet zo'n groot onderscheid tussen droge en (iets) gezoete wijn. Bij rode wijn gaat het veel meer om de smaak: staat die u aan of niet. De één houdt nu eenmaal meer van een lichte, rosé-achtige wijn, de ander drinkt liever een stevig glas, diep-rode. Over verschil van smaak valt nu eenmaal niet te twisten. In het algemeen kan worden gesteld dat een rode wijn uit een jong jaar iets lichter van smaak is dan een wijn die al enkele of vele jaren oud is. Het is mogelijk dat u ergens een heel eenvoudig goedkoop rood wijntje vindt, waarvan u vindt dat dat het helemaal is, terwijl uw huisgenoot misschien meent dat het 'echt niks' is. Trekt u zich er niets van aan: het gaat er om wat lekker vindt. EIGEN SMAAK Wel is het zo dat een wat erg lichte, wat 'dunne' rode wijn op den duur een beetje gaat verve len. U krijgt behoefte aan iets stevigers. Stap dan opnieuw naar uw le verancier en probeer eens een andere fles, waarbij u zich op nieuw door iemand kan laten voorlichten. Begeef u niet direct in flessen van vijftien ,(of meer) gulden. Is absoluut niet nodig. Pas als u 'de smaak te pakken' heeft, zou u zich eens een wat exclusievere wijn (in prijs) kun nen veroorloven. Het zou toch jammer zijn dat u zo'n dure fles wijn na het eerste glas gedron ken te hebben, aan de kant zet of weggooit omdat u die niet lekker vindt? Zo is het mogelijk om heel ge leidelijk aan uit te vinden wat li lekker vindt en daar gaat het om. Het noemen van wijnhuizen heeft in eerste instantie niet zo veel te betekenen. Pas als u een enigszins bent 'gevorderd', kunt u erop letten wie de wijn heeft geproduceerd, uit welk jaar die stamt, uit welke streek enzo voorts. Daarom wagen wij ons er ook niet aan in dit bestek welke wijnnaam dan ook te noemen. Let u in eerste instantie op de prijs: van enkele guldens tot rond een tientje kunt u,al,heel aardig uit de voeten. Precies hetzelfde gebeurt met het drinken van de wijn. U heeft de fles thuis staan en moet u nu op de temperatuur letten? Mag u de fles niet schudden? Moet die op een speciale manier worden geopend? Moet u mis schien 'decanteren'?'Moeilijk doen' is -weer: in het begin- echt niet nodig. Maak de fles open, schenk wat in uw glas en proef. Drink niet alsof u een beker melk aan de lippen heeft staan, maar doe het met kleinere slok jes. Probeert u zich, terwijl de wijn over uw tong glijdt, eens voor te stellen hoe de druif waar uit uw wijn is gemaakt in de warme zon op de velden heeft gestaan, daar in trossen gerijpt is van heel klein en groen, tot mooi paars rood. Vindt u het lekker of niet? Smaakt het bij uw stukje kaas of bij de maaltijd? Of zou u misschien toch wat anders wil len? Ook hier gaat het er om: drink dat -wat u het lekkerste vindt. Pas veel later, als misschien de duurdere wijnen aan de orde ko men, komen andere zaken om de hoek kijken. Misschien wordt u wel lid van een wijnproefclub waarvan er in ons land honder den, zo geen duizenden bestaan. Daar zitten de echte liefhebbers regelmatig bij elkaar om de nieuwste (of juist hele oude) wij nen te proeven. Daar wordt ge discussieerd over de kleur, het bouquet, de neus, het dépot, de afdronk, het tanine- en alcohol gehalte, het evenwicht en meer van dat soort zaken. Dan wordt ook nauwkeurig gelet op zaken als: waar komt de wijn vandaan, van welke druif of druiven is die gemaakt, wie heeft de wijn geïm porteerd enzovoorts, enzovoorts. Wijn elitair? Nee, absoluut niet. Wijn is een heerlijke drank die het verdient goede aandacht te krijgen. Slobber hem niet vlug weg, drink uw glas met zorg, próéf hem en geniet! Niet alleen in de 'wijnwereld', maar ook voor bierdrinkers is het gezegde 'over smaak valt niet te twisten' absoluut van toepassing. Liefheb bers van deze 'gele jongen met witte kraag' zijn de laatste jaren dan ook op hun wenken bediend en het aanbod van ver schillende biersoor ten blijft nog steeds groeien. Het vinden van het smakelijkste biersoort is -net als bij de keuze van wijn- een kwestie van uit proberen. Om de smaak van het bier volledig tot z'n recht te laten komen, zijn soms wel enkele 'hulpstukjes' nodig. Wilt u als bier-drinker 'bijblijven' en laten zien dat u weet 'hoe het hoort', dan dient u uw biertje uit sluitend en alleen uit het bij dat bier behorende glas te drinken.Gevolg van deze opstekende gewoon te is dat inmiddels de meest vreemdsoortige gla zen op de markt zijn ver schenen die overigens gre tig aftrek vinden bij de fer vente bierdrinkers. Verschillende soorten geven bier extra dimensie. Heel bekend is het koetsiers glas: in de voet van het glas bevindt zich nog een klein bol letje dat bij het inschenken eveneens volloopt. Wie het glas leegdrinkt, zal merken dat -ter wijl de grote kelk inmiddels leeg is- bij het helemaal achter over buigen van het hoofd om dat bolletje nog leeg te laten lopen, het zich daarin bevin dende bier met een plonsje naar buiten komt: niet in de mond maar midden in het ge zicht.... Achtergrond van dit meld!Sinds 1983 geeft de BAV, de Brouwerij Artikelen Verza- melvereniging, daaraan wat structuur. Zij geeft bijvoor beeld v(jf keer per jaar het BAV Journaal uit waarin de ware verzamelaar al datgene kan vinden waarnaar zyn hart uitgaat. Of het nu gaat om gla zen of om viltjes, om etiketten of om kroonkurken, het komt allemaal aan de orde. ALCOHOLVRIJ Met het alcohol-vrije bier gaat het niet de goede kant op: dit jaar wordt er (alweer) een kwart minder van omgezet dan vorig jaar toen er al een kwart minder werd verkocht dan in het jaar daarvóór. De consu ment wordt er niét zat van, maar is het zat! Daarom heeft onze nationale brouwer Heineken inmiddels een nieuw produkt op de markt gebracht: Lingen's Blond, met. de verfrissende ^maak van pil- sener en een bescheiden alco holpercentage van 2%. Maar Heineken is niet de eni ge die met iets nieuws op de markt komt. Hoewel er al zo'n kleine 500 biersoorten bestaan, komen er toch elk jaar nieuwe namen en smaken bij. De nieuwste biersoort is ICE Beer dat' uit Noord-Amerika stamt. Maar ook Tekkno Bier is hele maal 'in'. Dit bier dient u, wilt u het helemaal goed doen, door een zogenaamde Trance Pipeli ne te drinken. Door een rietje dus DENK NA! Deze matige populariteit van alcohol-vrije biersoorten heeft niet alleen een negatief effect op de betreffende bierbrouwe rijen. Het aantal verkeersonge lukken waarbij overmatig drankgebruik een rol speelt, stijgt helaas nog steeds. On danks pogingen van Veilig Ver keer Nederland en zelfs bier brouwerijen om te waarschu wen voor het effect van alcohol in het verkeer, blijken nog steeds teveel mensen na een nuttigen van enkele (of meer) glazen bier, wijn en andere al coholische dranken het stuur in eigen hand te nemen. Genieten van een smakelijk biertje is uiteraard iedereen ge gund, maar ken en neem uw verantwoordelijkheid! STAANPLAATSEN: 15.- KASTEEL: 20.- RIJNMONDTRIBUNE: 30.- ERETRIBUNE: 40. WOENSDAGAVOND 31 AUGUSTUS 1994, AANVANG 19.30 UUR.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 7