gemejntedag 'Bescheiden mensen zijn altijd het interessantst' Een klasse bank! SChesQ Doorrijden na aanrijding Brandersfeesten gaan niet uit als nachtkaars DE HAVENLOODS zaterdag 24 september 1994 Nathalie Lans, schrijfster van 'Rondom De Plantage' ALLE TAPIJTEN 1e KEUS Kinderziektes ABC-complex Programma Filmhuis Expositie Briljanten huwelijk Café De Unie komend weekend weer klankvast [Prom co neertel VRIJDAG 22 APRIL 1994 Gratis cabaret in De Teerstoof SCHIEDAM Het Schiedams theaterseizoen gaat komend wwekend feestelijk van start met twee avonden gratis cabaret in 'De Teerstoof in de Nieuwstraat 12. Zowel vrijdag 23 als zaterdag 24 september worden in het zol dertheater voorselectie-rondes gehouden van het 29ste Came- retten festival. Maar liefst zes talentvolle nieuwkomers in de landelijke amusementswereld zullen acte de présence geven. Vrijdagavond zijn dat 'Schud den voor gebruik', Rob Vos, en Marco Hupkes. Zaterdagavond staan achtereenvolgens Sander Zweerts de Jong, 'Den Olijken Tweeling' en Arthur Mbonda op het programma. Beide avonden beginnen om 20.30 uur en zijn dus gratis toegankelijk. Het Cameretten-festival is ver noemd naar een pleintje in Delft. Daar stond in 1338 een klein gebouwtje met vier kamers. In deze vier 'cameren', verkleind tot 'cameretten', dreven Ita liaanse Lombarden hun bankza ken. De bankiers vertrokken in 1474, maar de naam Cameretten bleef behouden voor dit gebouw en het pleintje waaraan het lag. Toen in 1966 de aan ditzelfde plein gehuisveste Delftse studen tenvereniging een naam moest bedenken voor het allereerste studenten-cabaretfestival, kwa men ze uit op de naam 'Cameret ten'. Dit festival is inmiddels uit gegroeid tot het oudste en be langrijkste op cabaret-gebied en geniet al meer dan 25 jaar natio nale bekendheid. In zolderthea ter de Teerstoof worden traditie getrouw elk jaar enkele van de voorrondes gehouden, waaraan door heel het land verspreid, dit maal in totaal 60 kandidaten deelnemen. SCHIEDAM Een be stuurder van een vrachtauto raakte dinsdagmiddag met de bovenzijde van zijn wagen het balkon van een van de panden aan de Gedempte Baansloot/St. Janshof. Hij stapte zelfs niet uit om te bekijken wat hij had aange richt, maar zette vaart en reed weg. Getuigen belden de politie die de man, een 41-jarige in woner van Sliedrecht, staan de kon houden op de Lange Kerkstraat. De schade aan het pand, waarvan ook de pui door de botsing 'uit het lood werd gezet', wordt ge raamd op 15.000 gulden. AUTODIEFSTAL- Vanaf een parkeerplaats aan de Zwaluwlaan is maandagavond een rode Nissan Mi- cra, met kenteken PF-35-YF, gesto len. In de auto waren ook twee kin derzitjes bevestigd, die eveneens zijn meegenomen. WEGENER SIJTHOFF WEEKBLADEN 1.300.000 Rotterdam, Prins Hendrikkade 12 -16, 3071 KB Rotterdam Telefoon: 010 - 4.699.911 010 - 4.699.444 REGIOKANTOOR: Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB VLaardingen ADVERTENTIEVERKOOP: R. Spierings, H. v.d. Marei J.D.M. Ivo (tel.: privé: 010 - 4.555.044) Accountmanagement: REDACTIE: Helma Steekelenburg (eindredacteur), Bram Wesdorp, Nick van Dien (chefredacteur) Hoofd redactie: Jan Sieben Het Nieuwe Stadsblad verschijnt in Schiedam en Kethel en s een uitgave van Wegener Huis-aan- huisbladen BV Rotterdam en Sijthoff Pers BV Rijswijk, beide behorende tot Wegener NV. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep Bezorgklachten: (kantooruren) 010-4.699.612/4.699.613 NS De Brandersfeesten gaan niet uit als een nachtkaars. Komend weekend is er nog van alles te beleven in het Schiedamse: van een swingende Jazznight, tot een uitgebreide Zondagsmarkt (met Marco Borsato en Harry Slinger) en een flitsend vuurwerk. Naast deze highlights is er nog een ander programma-onderdeel komend week end, dat hoge bezoekersaantallen verdient: de Gemeentedag op zaterdag de 24ste. Het thema van de komende, inmiddels vierde editie, is 'bouwen en wonen'. En op dat gebied gaan de ontwikkelin gen razendsnel in de Brandersstad. Extra voorlichting is in zo'n periode nooit weg uiteraard. De organisatoren van Gemeentedag hebben een uiterst feestelijke manier bedacht om de informatie te presenteren: een expositie in de hal van het stadskantoor én gratis busexcursies langs diverse belang rijke projecten. Onderweg zullen medewerkers van de gemeente tekst en uitleg geven. In Spaland wordt niet alleen aandacht geschonken aan de nieuwbouw, maar ook aan de manier waarop het groen de wijk wordt binnen gehaald. De busexcursies worden gehouden tussen 11.00 en 15.00 uur en beginnen en eindigen bij het Stadskantoor waar in de hal een uitgebreide expositie staat opgesteld met foto's, tekenin gen en maquettes. De hoge betonnen bestuurskolos mag dan van buitenaf niet al te fleurig ogen, het uitzicht zeker vanaf de hoogste verdieping, is schitterend. De I4de etage is zaterdag de 24ste opengesteld voor publiek. Zodat bezoekers van bovenaf het hart van Schiedam, dat momenteel aan zoveel veranderingen onderhevig is, kunnen bewon deren. Seinkabels bijna gestolen OOK WIJ HOUDEN OPEN HUIS SCHIEDAM Vele treinreizi gers keken donderdagochtend rond zeven uur nerveus op hun horloge. Alle treinen naar en van Rotterdam hadden een flinke vertraging, doordat alle seinen op rood stonden en de wissels niet meer te bedienen waren. On verlaten hadden een poging ge daan de koperen seinkabels bij de bruggen over de Delfshavense Schie te stelen. De kabels waren al doorgeknipt, toen twee mede werkers van de NS nietsvermoe dend de dieven te dicht naderde. Zij gingen daarom op de vlucht. Door het uitvallen van de seinen moest de treinenloop via de ra dio door de verkeersleiding be geleid worden, waardoor de ver traging ontstond. Vele reizigers misten hierdoor hun aansluiting. Volgens de spoorwegen heeft het koper in de kabels weinig waar de. Enige tijd geleden werden bij station Gouda ook al kabels ge stolen. SCHIEDAM 'Rondom De Plantage' is een bijzondere nieuwkomer in de reeks boe ken over Schiedam en haar inwoners. Journaliste/publi ciste Nathalie Lans beschrijft er meer in dan alleen de boei ende historie van een serie ka rakteristieke panden rond 'het oudste stadspark van Neder land'. De eigenares van tekst bureau 'Freelans' op de Grote Markt laat de huidige bewo ners aan het woord over hun huis. Dat levert een aantal aardige anecdotes op over 'verbouw-Iief en -leed'. Tussen de regels door vertellen de ge ïnterviewden echter ook de nodige details over wat hen verder beroert en over hun ge wone, dagelijkse bezigheden. Die verhalen van een geva rieerde groep stadgenoten vormen met elkaar een kleur rijke staalkaart van het leven van een wereldburger anno 1994. Het Nieuwe Stadsblad plaatste al eerder een aantal hoofdstuk ken uit de bundel 'Rondom De Plantage'. In deze editie komt Nathalie Lans nu eens zelf aan het woord; over het vervallen monument hartje centrum dat zij samen met haar vriend Ernst Posse omtoverde tot een woon huis en werkplek met een geheel eigen allure; én over haar be trokkenheid met Schiedam en vooral de Schiedammers. „Mijn liefde voor alles wat oud is, wat een ziel heeft, heb ik van huisuit meegekregen. Mijn ouders houden er ook van om bijvoorbeeld rommelmarkten af te struinen. Toen mijn vriend Ernst en ik dit pand ontdekten, waren we er meteen helemaal weg van. Het was dan wel offi cieel een rijksmonument, maar dat zag je aan de vervallen staat niet af. We hadden het ervoor over om het helemaal op te knappen. Ik moet er meteen bij vertellen dat we verschrikkelijk veel hulp hebben gekregen. Mijn gegaan. Daar ben ik veel te im pulsief voor. Ik heb allerlei spul len van (wijlen, red.) Toontje in de Gorzen weggesleept zoals plinten, stoffen en deurknoppen. De verf heb ik zelf gemengd tot ik de kleur goed vond. Dat eigen brouwseltje heb ik gewoon op de muren geveegd. Het is nog mooi de daken schreeuwen, hebben het meest te vertellen. Dat was voor mij ook het leuke aan het Plantageboek. Die bewoners hadden allemaal eigenlijk wel wat anders te doen dan op de voorgrond te treden. Het zijn stuk-voor-stuk geen doorsneety pes. Het steekt me trouwens toch geworden ook. Als je niet durftdat er over Schiedam en de te experimenteren, dan heb je Schiedammers soms zo neerbui- nooit een misser, maar ook nooit iets aparts. Het mooiste aan mijn huis vind ik de zolder. Daar zit ten nog authentieke ronde zadel- balken in.Het is net de onder kant van een zeilschip. Dat zie je verder nergens." Revolutiekastje Typerend voor mezelf is, denk ik, dat ik altijd zwijmel in dure interieurzaken, maar dat ik er nooit iets koop. Ik kom toch altijd weer bij rollen behang te recht die 40 jaar ergens in een kelder hebben gelegen. Mijn va der zegt wel eens plagerig 'Naat, heb je nu weer zo'n revolutiekas tje gekocht?'. Ik heb hier in huis ook wel meubeltjes van bijvoor- Xatha/ie Lans: „Over Schiedam raak ik gend wordt gedaan. Ook voor de schrijversbranche is Amsterdam het mekka. Wat je van ver haalt zou altijd lekkerder zijn. Onzin. Ik kom hier steeds opnieuw de meest uitzonderlijke mensen te gen. Je hebt hier uitstekende mu zikanten en hele leuke bedrijfjes. Mijn overbuurvrouw is bijvoor beeld een hoedenmaakster. Waar vind je dat?. Uitgeschre ven raak ik over de Brandersstad van mijn leven niet. En het leuke is, daar maakte mijn moeder me nog op attent, dat ik er zelf zo veel echt aardige vrienden en be kenden door bijkrijg. 'Rondom De Plantage' is ge schreven door Nathalie Lans die ook al een Jeneverboek op haar naam heeft staan. De foto's zijn beeld Ikea staan. Het gekke is van Ernst Posse en Jayand Ach- dat bezoekers daar nooit wat terberg. Het boek kost 19,50 over zeggen. Ze lopen toch altijd en is te koop bij de plaatselijke het eerst op de tweedehandsjes boekhandels en bij Freelans af. Ook in mijn werk ben ik geen Tekstschrijvers op de Grote vader en moeder zijn allebei heel handig en creatief. Maar het is waar wat ze zeggen: zo'n periode verbouwen kost je jaren van je leven." Drammer „Om zo'n klus te klaren, moet je een beetje een drammer zijn. Als je begint, verklaart iedereen je voor gek. Vrienden hebben geen trek meer om langs te komen. Die worden al depressief als je de deur open doet en ze zien de troep. Nu het allemaal klaar is, zeggen dezelfde mensen die ons eerst stom vonden, dat we toch maar mazzel hebben gehad. Dat vind ik wel flauw. Helemaal uit- verbouwd ben je nooit, maar met het resultaat nu zijn we al dik tevreden. Ik kan slecht kie zen en daarom hebben we iedere kamer een andere sfeer gegeven. Zoiets lukt je nooit in een kleine flat. We hebben alles in stijl ge daan, maar zijn niet aan de hand van een bepaald ontwerp te werk aanpasser. Voor mij is iedereen even bijzonder. Of het nu de burgemeester is of een kleuter, ik behandel iedereen hetzelfde. Het valt me altijd wel op, dat de bescheiden mensen het interes santst zijn. Daarom zijn in dit vak tips zo belangrijk. Juist de genen die hun verhaal niet van Markt 2. Vanaf begin november start Nathalie Lans in Het Nieu we Stadsblad met een nieuwe rubriek, getiteld 'Het leven be gint bij 80'. Het is de bedoeling dat zij daarin stadgenoten die 'oud van jaren, maar jong van hart zijn' voor het voetlicht haalt. GRATIS VLOER BEDEKKING KAN NIET! WEL GEVEN WIJ TOT 40% KORTING op alle zoals A BEKENDE MERKEN! BERGOSS TRETFORD BONAPARTE ENGELS AXMINSTER SILVESTER HEUGA LOUIS DEPOORTERE etc Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectie heel Alle tapijten GRATIS gelegd Nederland Tol 7 jaar schriftelijke garantie op alle bekende merken Door enorme voorraad geen levertijden VRAAG ALTIJD ONZE OFFERTE SPECIALIST ENGELS AXMINSTER WIJ ZIJN BESLIST GOEDKOPER DAN ANDEREN GORDIJNEN EN VITRAGES (wo ADO GARDISETTEelc i GRATIS GENAAID ^TAPIJTEN^^ RJ3AM H BERG Vfi|daglol9 ugeopend SCHIEDAM Het ABC-com- plex heeft net zoals elk ander gebouw, dat net is opgeleverd, met kinderziektes te kampen. Tot tweemaal toe zaten de afge lopen week klanten vast in de lift. De eerste keer, meteen na de opening op woensdagmiddag, duurde het bijna drie kwartier voordat de brandweer de pech vogels (maar liefst 19 in getal, waaronder vijf kinderen) kon bevrijden. De complete onfor tuinlijke club mocht onder het genot van koffie of limonade even van de schrik bekomen in de kantine van het personeel. De storing die de oorzaak zou zijn van dit 'ongewenst geval van klantenbinding', werd verhol pen. Twee dagen later echter bleef de lift opnieuw tussen twee verdiepingen hangen, ditmaal met tien personen aan boord. De brandweer had slechts tien mi nuten nodig voor de bevrijdings- aktie. Het ABC-complex werd ook de eerste week al geconfron teerd met vandalisme. Tussen donderdagavond en vrijdagoch tend werden het hekwerk en een slagboom van de parking ver nield. De daders namen een wa gen mee die er na sluiting in was blijven staan. SCHIEDAMHet Filmhuis, gevestigd in gebouw De Teer stoof aan de Nieuwstraat 12, start het nieuwe seizoen met 'He aven earth' van Oliver Stone. Deze regisseur heeft iets met Vietnam. In 1986 liet hij met 'Platoon' de waanzin van de oorlog zien: later concentreerde hij zich op één Amerikaanse sol daat met 'Born on the fourth of july'. 'Heaven on earth' is Stones derde Vietanm-film en mogelijk het laatste deel van wat dan een trilogie is geworden. Ditmaal staat de bevolking van Vietnam centraal in het verhaal. Twee au tobiografische boeken van een Vietnamese vrouw, Phung Thi Le Ly', stonden aan de basis van het scenario. Aanvang: 21.30 uur; Het Film huis is geopend vanaf 20.30 uur. Toegang voor donateurs: ƒ5,-: donateur worden kost 5,- per seizoen inclusief eerste film. SCHIEDAM In de grote Kerk is nog tot en met eind september een kleine, maar bij zondere overzichts-tentoonstel- ling te zien van werk van Jan Rottier. Rottier was tot aan zijn pensionering leraar Frans aan Scholengeenschap Spierings- hoek. Daarna legde hij zich toe op het schilderen. In de Grote Kerk ex poseert hij een dertien-tal olie verfschilderijen. SCHIEDAM Dirk van Vessem en Lijntje Stok die vorige week hun briljanten huwelijk vierden, hebben wat je noemt een arbeid zaam leven achter de rug. De bruidegom had als bankwerker bij Wilton en scheepswerf De Jong een mooi, maar zwaar beroep. Zijn echtgenote zorgde thuis voor de negen kinderen, ook geen sinecure. Ondanks het drukke bestaan en de hoge leeftijd kan het paar nog bogen op de nodige vitaliteit en een goede gezondheid. De afgelopen zomer bivakkeerden de heer en mevrouw Van Vessem zelfs nog maandenlang op een camping in Nuland bij Oss. Wel denken ze er sterk over om volgend jaar maar gewoon lekker thuis te blijven in hun flat op het Bachplein. Dirk van Vessem werd in Vlaardingen geboren in 1904; zijn echtgenote in Ridder kerk in 1908. Het tweetal gaf elkaar op 12 september 1929 het ja woord voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in Schiedam. Burgemeester Scheeres kwam het briljanten bruidspaar uiteraard persoonlijk feliciteren met het behalen van de bijzondere mijlpaal. SCHIEDAM Café De Unie L het swingend centrum van het slotweekend van De Branders feesten. Het programma voor zaterdag en zondag luidt als volgt: Zaterdag 23 september 15.00 tot 18.00 uur- Livin Blues 22.30 tot 01.00 uur- Arie Kuit 5 Zondag 24 september 15.00 tot 18.00 uur- Volume Time 18.00 tot 20.00 uur- De Eigen wijzen \ent: Hans Vonk in.v. Marieke Blankestijn, viool Reznicek, BeethovenBrahms, Mozart, Koddty AARTES^^I^ OIO 217 I7 I7 I ZATERDAG 24 SEPTEMBER 20.15 uur I ZONDAG 25 SEPTEMBER 14.15 uur I DE DOELEN NIKITA Dit stijlvolle "Touche" bankje is verkrijgbaar in m liefst 20 kleuren leer. Tijdelijk voor een speciale aktie prijs. 3-zits van.j395:- voor 2775,- 2.5 zits van 27*57- voor 2375,- fauteuil vanj*f57- voor 1685,- p» 2-zits van iw,- nu tijdelijk voor ZI20f |HH DE KLERK heeft meer in huis Lylantsebaan 7a Capelle a/d IJssel Tel: 010-4585888

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1994 | | pagina 3