CHEMISCH REINIGEN FOORDHOEK eubelbeurs STADSNIEUWS STERREN - REGEN FABRIEKS RESTANTEN SMH mi hel Mmn KREUGER «■I jwnui 1LJ iöja Wij brengen U deze week Wij blijven goedkoop. A DE STER" INK Adverteert In dit blad! DOUBLE LIFE Nieuwe Haven 85-87 Telefoon 68715 B\ l~r rrr 1 1 BRENG KLEUR EN FLEUR IN UW WONING. door een TWiLFIT-Corsefé omze we^£UJKSt »Het Dekenhuis« - Broersvest 117 Alleen nette meisjes No. 53 Oplaag 15000 exemplaren 16 Februari 1951 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OUD-MATHENESSE «AtOKMir OOK UW FIGUUR GERED MAGAZIJN „DE STER" Fantasie Dames Onderjurken 2.49 Charmeuse Dames Onderjurken. 2.98 Fantasie gebreide Dames Directoires of hemdjes 1 -29 Flanel. Dames Nachthemden, met kraag 6.98 De ECHTE KRISTAL Nylons5.75 Fantasie gebreide Meisjes Slips. 0.98 Interlock Heren Shirts i U9 Links geweven Dames Kousen met kleine weeffoutjes 1.69 Wollen Fantasie Kinderkousjes 1.29 Zwaar gebreide Werksokken. 1.98 Prima Graslinnen Lakens 6.98 Graslinnen slopen 2-29 Rode Zakdoeken0.59 Al stijgen de prijzen met de dag, Koop dus hij BROERSVELD 124; GROENELAAN (hoek Ploegstraat. ALEIDASTRAAT 64 (naast Jamin). P.S. U KUNT OOK TERECHT BIJ: HUIS VAN VERTROUWEN OOK VOOR WOL voor Bruiloften en Partijen, speciale condities Van Heind' en Ver naar 99 Beddegreparaties GVcohS HOOG LOON. Stoomwasserlj „DE PAUW" Hei u-aóiG-o-oAd cuj-eAhemd mei de. duêi&ele Ce.u-esUduu>L BROERSVEST 6 Voor GROOTSTE keus en LAAGSTE prijs, 25.- Het Motorpaleis persoonlijk da tien en negentien jaar, die ieder jaar onechte kinde STADSBLAD Redactie en Administratie: C. J. VAN DER KLINK, L. de Colignystraat 15, Telefoon 67368. «HMKIHHIIimW» Bij contract belangrijke korting. Contractprijs op aanvraag. Advertentietarieven: 15 cent per mm. Niets Is daarvoor zo geschikt als een mooi vloerkleed. Vooral In de maat 2x3 meter vindt U bij ons een prachtige sortering Wilton-, Axmlnster-, Machinaal Smyrna-, Moschee-, Holtap- en Bouclé vloer kleden. De prijzen lopen van f70.- tot f 350.- en wij laten U gaarne zonder enige verplichting onze collectie zien. U bent steeds welkom bij Lange Haven 05 Gronnalaan 109 ALLEEN VERKOOP Paskamers aanwezig 1 Groenelaan 22, Tel. 68840, hoek Wilhelmlnaplela Rembrandtlaan 71, Tel. 67446, hoek Mesdaglaan „ONTWIKKELINK EN AMUSEMENT" VAN DE PERSONEELSVERENIGING VAN WILTON- FYENOORD GEEFT FEESTAVOND IN MUSIS SACRUM OP WOENSDAGAVOND 14 FEBRUARI. Voor een stampvolle zaal heeft bovenvermelde ver eniging een kleurig en fleurig Cabaret-programma met eigen leden opgevoerd. Deze amateurs-artisten hebben inderdaad getoond meer in hun mars te hebben dan technische bekwaamheid. Na de opening door de voor zitter, de heer Giphart werden de ongeveer twintig nummers in vlot tempo afgewerkt, er was zang met gitaf- van „De Milkspots", vingerfluiterij, accordeon- en pionomuziek, declamatie, enige sketches, o.a. de Baby-sit en de Radioscène vulden het geheel op pas sende wijze aan. Na de finale werd er gedanst, waarbij „The music stars" van Jan de Klerk zich verdienstelijk maakten. VLAG OP FLAT. Vrijdagmiddag 2 Februari. Burgemeester Peek vlag gehesen op de torenflat aan de Rotterdamse Dijk. Bouwwerk van de aannemerscombinatie S.S.N. Over weldigende belftnestelling. DAMES KOUS fijn gtwavtn links 1 1.98 DUPION - UNIE 70 cm. in 9 modetinten p. m. f 2.75 LINGERIE ZIJDE Ajouré - Broderie (raai voor blouijes, lingerie p. m. f 3.25 Kinder Mouwschortjes n wlt-bluu-b«lg«- rood 40 cm. f 3.40 45 cm. f 3.55 50 cm. f 3.70 OP Dl DAM Door de Koreaanse kwestie en mede door het inter nationale bewapeningsplan, zijn de prijzen der wollen garens de laatste tijd enorm gestegen. Het logisch gevolg is geweest, dat de grote massa van het publiek, gezien de hoge prijzen, niet meer tot aan schaffing van wollen breigarens heeft kunnen over gaan. Vele fabrikanten trachten nu door Inmenging van andere vezelstoffen, hun product goedkoper aan de markt te brengen, om toah nog in breigarens een omzet te halen. WIJ PAKTEN ONZE ZAKEN ANDERS AAN, en pro pageren ons deviesGROTER OMZET EN MINDER WINST, dus bij ons de BESTE WOLSOORTEN ZON DER BIJMENGING tegen de LAAGSTE PRIJZEN I DEZE WEEK, als de klap op de vuurpijl, op vertoon van deze advertentie: 50 CT. REDUCTIE OP IEDERE KNOT WOL, door U gekocht in de periode van 17 Fe bruari tot 5 Maart. Uw wol wordt gaarne zonder - TTTMrfu r^rCTii T rrnnerü®e prijsverhoging weggelegd en bewaard tot U met WfJNHN - GEÜI31 iuLhhüü uw kledingstuk gereed bent. HQD<i5n2AAT 51 TEL. 6682.1 Laat ons Uw beddegoed repareren, overtrekken, opnieuw bijvullen met Javakapok. Onze jaren lange ervaring op dit gebied garandeert U het beste van het beste te gen de laagste prijzen. Elgen BeddenmakerQ 11 oogstraat 48, Schiedam Telefoon 08717 Groenenl. SS, Tel. 68840 h. Wilhelminapl. Rembrandtl. 71, Tel. 67446 h. Mesdaglaan Vinden bi) ons een PRETTIGE en LEERZAME werkkring. Komt U eens praten bi) i Stadhouderslaan 3 - Schiedam „ZONSOPGANG" VOOR DE OUD-STRIJDERS IN IRENE. Dinsdagavond 6 Februari. Propaganda-avond van de vereniging van Oud-strijders v.m. IVde Reg. Infanterie. Opening door de voorzitter de Heer M. W. Dries. Aan wezig o.a. luitenant M. J. Vlug, leden hoofdbestuur en Oud-onderofficieren Bond. Opvoering toneelstuk „Zons opgang" door de Tonelgroep Gem. Gasbedrijven te Rot terdam. Pubhek zeer onder de indruk van het spel. Tot slot Tombola. Opbrengst ten voordele van MOVEO. Sierna Eterna hemden met dubbele borst Eterna hemden met EXTRA boord Zie speciale etalage ALLEENVERKOOP VOOR SCHIEDAM Lange lederen jassen f. 145.- Jekkers 98.- Vesten „72.50- Rljbroeken 85.- Damesmantels 149,- Sportjasjes „82.50.- Korte manteltjes enz. enz. enz. Schepenstraat 111 Telefoon 82950 Rotterdam-Blljdorp. Wekelijks alle gezinnen in SCHIEDAM bezoeken, kunt U niet 111 U kunt ze echter wel regelmatig allen bereiken, wanneer U een ADVERTENTIE in dit blad plaatst. MONOPOLE-THEATER, brengt deze week: „NIET WENST." Hoe deze opzienbarende probleemfilm van een on gehuwde moeder ontstond. Afgelopen winter bezocht ik, min of meer beroeps halve, veel rechtzalen in Los Angelus om een bepaalde, mij toegewezen rol aan de werkelijkheid te toetsen. Ik zag een aardig meisje van een jaar of zestien aan de zijde van een geüniformeerde vrouwelijke beambte aar zelend binnenkomen en vernam, dat het kind door een rechercheur was opgepikt wegens gedragingen, in strijd met de openbare orde. Zij bleek zwanger te zijn. Toen ik tussen snikken door, het verhaal van het door een sympathieke rechter ondervraagde meisje hoor de, werden mij de ogen pas geopend en besefte ik, dat deze schande op ons, zogenaamd begrijpend knikkende volwassenen, dient neer te komen. Wij, die van derge lijke misstanden zonder meer kennis nemen en er niet alleen onze schouders, maar ook onze neus voor opha len, zijn mede schuldig I Later, in de kamer van de rechter, werd mij een beeld van de toestand op zedelijk gebied in de V.S. geschetst van de 100.000 meisjes, voor de helf tussen ren ter wereld brengen. Ik nam mij voor, deze nationale schande, ondanks het feit, dat dergelijke onderwerpen in brede kring taboe zijn, tot motief van een film te la ten dienen en „NIET GEWENST" is er het resultaat van. Het verhaal wordt door de ogen en tranen van één bepaald meisje verteld en is, tot in de pathetische inter mezzo's toe, een ware afspiegeling van wat men in dit land dagelijks ziet gebeuren. Het verhaal van Sally is een pagina uit het leven. Ik ben er trots op, deze pagi na te hebben opgeslagen en deze film te hebben ver vaardigd Ida Lupino.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1951 | | pagina 1