CHEMISCH REINIGEN. M.NOORDHOEK Telefoon 68715 eubelbeurs S.U.V.-H.D.U.S. „De Ster" v.d. AREND lyfotéén kan'tn koften RADIO PASSAGE DE STER WALDO M.E.G.G.A." PAASREIZEN 0$ I »f Opening van Schoenmakerij Hl Geen tijd om Ie dutten........ I 11 dames z*Jn ^et zeker, Maar Hid om te behangen Wie er wint, weten we niet, maar 11 TWILFIT CORSETTEN GRATIS Koopt bij onze Adverteerders O SP. 0 VERDIEN FL. 2.- Schoenreparatie No. 57 Oplaag 15000 exemplaren 9 Maart 1951 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OUD-MATHENESSE daar wij medeleven met de Dames, welke deze spannende wedstrijd, niet als toeschouwer kunnen medemaken, doordat zij op de kin deren passen en manlief naar de voetbal wedstrijd laten gaan, geven wij deze sportieve Dames als bijzondere attractie Van Hein'd en Ver, naar GROENELAAN hoek Wilhelminaplein REMBRAND TL AAN hoek Mesdaglaan HOOGSTRAAT 91 TELEFOON 68814 ROTTERD.DIJK 219a TELEFOON 65706 „RASOR BELL0" DE „RASOR BELL0" IS ZWITSERS PR EC I SI E W ER KI Als U morgen, zaterdag, een apparaat bij ons koopt, ont vangt U GRATIS een bijbehorend KUNSTLEREN ETUI ter waarde van fl. 2.HAAST U DUS. SCHIEDAM EN OMGEVING belangrijke punten van onze Twilfit Rubber cor setten REISBUREAU Donderdag 15 Maart (2 uur namiddag) G. Th. BAARDTMANS - van Swindenscraat 55 Dus nu naar EEN GOED ADRES voor al Uw Redactie en Administratie: C. J. VAN DER KLINK, L. de Colignystraat 15, Telefoon 67368. Bij contract belangrijke korting. Contractprijs op aanvraag. Advertentietarieven: 15 cent per mm. Het voorjaar komt weer in het land, de natuur steekt zich in lentetooi en ook de huisvrouw begint met die jaarlijkse revo lutie, die met „grote schoonmaak" wordt aangeduid. Dit wil zeggen, dat het ook tijd wordt om Uw kamers een nieuw behang te ge ven. Op het ogenblik is behangselpapier nog te kust en te keur te krijgen. Wij stel len een mooi stalenboekje beschikbaar met prijzen, welke gelden zolang de voor raad strekt. In ons filiaal Groenelaan 109 (Telefoon 68894) ligt zulk een boekje voor U klaar, en wij verstrekken U daar ook gaarne deskundige voorlichting. ÏU.UW Lange Haven 95 Groenelaan 109 ter waarde van Honderd Vijf en Zestig gulden Uitsluitend voor haar welke v. Zaterdag 24 uur Draagt TWILFIT en U bent tevree Zoals Uw man bij Hermes-S. V. V. De juiste uitslag van deze wedstrijd vermeld in gesloten enveloppe, voorzien van naam en adres, inzenden aan een onzer zaken. (Bij meerdere goede oplossingen be slist het lot) Denkt nooit d«t U t« moe bsnt om te lezen I Uw ogen kunnen dat afgematte gevoel veroorraken. Raadpleeg Uw oogarti, voor •en versterkende bril van: U ooKf A Scheer U modern I Scheer U met het electrische droogscheerappareat Brede, gebogen icheerkam van ver edeld chirurgisch staal Fraaie uitvoering in ivoorkleur Wordt geleverd in vol tage naar keuze PRIJS f. 19.50 met etui L 2; .7 extra. Gaat L vaak op rel» f I Dan ia MOBIL hèt I scheerapparaat I omscbakelbaar opver- schillende voltages I Af slank, sierlijk mode) in ivoorkleur licht gewicht, in Uw aak mee te nemen verfijnde scheerkam J van veredeld chirur gisch staal PRIJS f. 27,50 met etui f. 2, extra. Meer dan 400.000 gebruikers In het buitenland vormen sinds 1939 het onweerlegbare bewijs voor de unieke scheerkwalltelt en ongekende levens- duur van deze preclsie-apparaten. Door opheffing van contlngentering thans ook In Nederland verkrijgbaar tegen fabrieksprijs; daarom ongelooflijk goedkoopI Weg met de telkens terugkerende kosten van zeep en mesjes I Weg met kwast en weterl Voor slechts f 19,50 bent U een modern man, die tijd spaart met deze prachtige, Ivoorkleurige „RASOR BELLO* I „RASOR BELLO" ligt prettig in de hand. Onverwoestbare scheerkam van veredeld chirurgisch staal. Afdoende voor de zwaarste baard. Alle apparaten 100°/0 radio-storingvrij I Onderdelen steeds verkrijgbaar. EEN JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE. "RASOR BELLO" en "MOBIL" zijn ZWITSERSE merkartikelen van: SA AG LachenfSz, Speciaalfabrlek voor electr. precisie-scheerapparaten sinds 1934 Wij ontvingen uit Engeland een pracht sortering Rubber Twilfil corsetten waarbij de nieuwste uit vindingen zijn toegepast. Ie. De rubber, waarvan deze corsetten gemaakt zijn, heeft één bijzondere fabricage-proces ondergaan, waardoor de rubberstof aan sterkte heeft gewonnen, zonder aan elasticiteit ingeboet te hebben. 2e. De in ieder rubber Twilfil-corset aangebrachte tricot-uitvoering, voorkomt het hinderlijk schrijnen van de huid. 3e. De jarretelles zijn op een extra solide manier aan gezet, waardoor uitscheuren van de rubberstof wordt voorkomen. 4e. De prijs slaat iedere concurrentie, want zij be draagt slechts 17.90, wat zeer zeker voor dit prima rubber-corset een spotprijs mag heten. 5e.Ieder corset wordt verkocht onder volle garantie, en Uw geld wordt terugbetaald wanneer het U niet ten volle bevredigd. Alléén al deze voordelen brengt „DE STER", in staat gesteld door Twilfit, een der grootste aorset- fabrieken van Europa. Draagt Twilfit het corset dat zit l ALLEENVERKOOP PASKAMER AANWEZIG Groenenl. 22, Tel. 68840 h. Wllhelminepl. Rem brandt!. 71, Tel. 67446 h. Mesdaglaan Voor Trouwrijden. PER LUXE TOURING-CAR. DAGTOCHTEN: Namen en Dinant 12.50 Antwerpen en Brussel 10. Montferland 10. Zig-Zag-Veluwe 8.75 Volendam 7.50 MIDDAGTOCHTEN: Kopje van Bloemendaal en Keukenhof 5. Avifauna en Keukenhof 5. Avifauna -2.50 Bespreekt tijdig Uw plaatsen aan het Hoofdkantoor, Nieuwe Binnen weg 197 - Rotterdam of b(j een der onderstaande agentschappen I H. van Druten, Nieuwe Maasstraat 98, Telefoon 67299 K. van Pelt, Aleidastraat 77, Telefoon 67515 Sigarenhandel „BEJMA", P.K. Onneslaan 155, Telefoon 69514. Muziekhandel Fa. Tol, Broersvest 57, Telefoon 67030 Kantoorboekhandel „Modern", Boerhavelaan 124, Telefoon 68415 Boekhandel J. Scholte, Lange Kerkstraat 17, Telefoon 66013 Autorijschool Nieuwe Auto's Catalogusprijzen Rijks-Gediplomeerd Schoenhersteller

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1951 | | pagina 1