is hel tdch viordelger! eubelbeurs MoederdagKousendag Dlaison tan Doornaaleo WALDO. leoii „TIIYIGO" ZONNEBRILLEN v. d. Arend f LUGE PRIJZEN fell J 'tWOLHUIS v. d. LEEDEN I KOUSENREPARATIE 69.' 38. de 5/iatiA ko~cpfïdag,en HAKKERT INK •Het bedt* twüieA vorn dz fijnste &i twfoü „DE STER" uttel; toebj GRATIS REIZEN OOST, WEST, THUIS. DAMES »KEDERA« 12 Mei a.s. Stadsnieuw/s SPECIAAL KOUSENHUIS ALTIJD GOEDKOPER i No. 60 Door accountant gecontroleerde oplaag van 15250 exemplaren II Mel 1051 Redactie en Administratie: C. J. VAN DER KLINK, L. de Colignystraat 15, Telefoon 67388. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OUD-MATHENESSE Bij contract belangrijke korting. Contractprijs op aanvraag Advertentietarieven: 15 cent per mm. wij bieden als exfra reclame Nieuwe Auto'* Catalogusprijzen 1.57 I.79 2.65 2.70 2.85 2.95 5.50 5.75 5.95 7.50 7.95 8.95 9.25 9.75 10.95 II.95 Broersvest 4 (naast de Hema) al ïi: ro herenmode magazijn Onbreekbare Zonnebril 59 cent Rolfilms diverse merken. Rolfllm 6x9 of 6x6 vanaf I 1.50 Dat is gemakkelijk Belichtingstabel - Vergelijkingstabel en Belichtingstabel voor Flitslampen U krijgt dsss GRATIS bij ons Hoogstraat 91 - Telefoon 68814-65706 Ontwikkelen en Afdrukken in tin dag gereed I Brillen voor alle Ziekenfondsleden Koopt bij onze adverteerders VOOR MUZIEK Beddenreparaties GVum/ HOOGSTRAAT 141- TEL.6840? SCHIEDAM MET DE MODERNSTE -*,«M |EN SNELSTE yy itaan wij U DAG EN NACHT ten dtenite GARAGE „NASSAU" S Het beste is nog niet goed genoeg voor haar A.s. Zondag is het weer Moederdag, de dag waarop vader en kinderen hun dank betuigen, voor de grote zorgen aan hen besteed. Het is dan ook een goede gewoonte geworden, op dien dag eens extra uan haar te denken, door het aanbieden, van een cadeau. Bedenkt U echter, het beste is nog niet genoeg voor haar, scheep haar niet af met een bosje bloemen van 'n kwartje of met een ander prutserig cadeau, want Uw Moeder is meer waard, wees dankbaar dat U haar nog bezit en laat dit blijken door een cadeau haar waardig. Koopt kwaliteit, dus bij De Ster b.v. een pracht Favorita-schort een paar fijne kousen of een stel Jeantila da mesondergoed of 'n leuke Jeantila Haircord pyama en de kleinste uit het gezin geeft een paar leuke popeline zakdoekjes, per stuk 0,49. Wanthet beste Ih nog niet goed genoeg voor Haar. Voor MOEDERDAG naar EQ 95 50 75 VOOR DE PINKSTEREN Maar dan ook een Twilfit MAGAZIJN „DE STER" HOOGSTRAAT t78 TEL. 67742 yMonrmmmMinM Wellicht krijgt U deze zomer de gelegen heid de grens over te wippen. U zult dan tot Uw verbazing constateren, dat de prij zen daar nog steeds stukken hoger liggen dan hier. Dank zij de vroegtijdige en grote aankopen van de Hollandse Industrie en Handel kon dit bereikt worden. Aan deze voorraden komt echter eens een eind I I Daarom luidt ons advies Als U wat nodig hebt, koopt het thans 1 Extra VOORDELIGE AANBIEDINGEN: Moderne Slaapkamer375, Moderne Hulskamer 550, Wilton Karpetten. 190x290 195, Velveto Loper, 50 cm. breed, p. M. 6,90 Jabo Sisal Tapijt, per Meter 8,40 Cocos Karpetten, 2x3 Meter, vanaf 50,50 Oranje Vloerzeil, per Meter5,50 Wolvlok Bedstellen, 1-pers46, Wolvlok Bestellen, 2-pers75, UITSLUITEND OP VERTOON van deze annonce reiken wij voor elke Tien Gulden besteed bedrag EEN VACANTIEBON uit. Lange Hevea 95 t Groenelaen 109 Pracht kwaliteit Koordfluweel, 70 breed 5.75 Polmbeach, licht grijs, 140 br., 12.95, 10.85, 7.95 100°/o zuiver wollen Tropical, 140 br., 15.75, 27.50 Zomer Mantelstoffen, 140 br., zuiver wol, moderne tinten 13.95 Modern klein ruitje zuiver wollen Stof, 70 breed 5.70 Imlt wollen Mouseline Buitje, 90 breed, in 5 tinten 3.40 Dupion linnen Fisorita, 12 tinten, 70 br. 2.75 Gebloemde Dupion, kreukvrij, 3.20, 3.45, 2.95 Speciale aanbiedingLavable gebloemde Zijde, 90 breed, pracht dessins 3.40, 3.75, 4.60, 5.65 2.95 Gebloemd Vlstra, zware kwaliteit, 80 br., 2.60, 2.95 2.25 Stlpdesslns Lavable Zijde, 90 br., 8 tinten 3.40 Hebronella, de Ideale zomerdracht, 80 br. kreukvrij 3.48 Grote sortering gebloemd Schortenbond, vanaf 2.25 Spaelaal sdrti voor patronen naar maat. Knopan Galons - Kant - Kragen. Tegen Inlevering van deze geven wij t/m 20 Mei ai. 3 pCI. korting op alle artikelen. Maison van Dooremaalen Westvest 2 Knotten wol 100 pCt. zuivere kwaliteit. De bekende merken tegen oude prijzen 2.48 2.60 - 3.15 3.85 „SPOELTJES", „NEVEDA", „BURCHTWOL", KOMT U EENS KIJKENU SLAAGT ZEKER WESTVEST 2, SCHIEDAM MATTHENESSERWEG 43 - 45, ROTTERDAM 1.98, Reclame Kous Ultgemlnderde Kous Sterke Wandelkous Llnksgeweven Kous Extra rekbare Kous Llnksgeweven Kousen 3.953.903.653.60-—3.353.25—3.102.98. EEN VOLLEDIGE SORTERING NYLONS: Reclame Nylon Kristal Nylon Super Nylon Middagkous, pracht kwaliteit Extra sheer (met patent voet) Extra sterke kwaliteit Elegante Nylon met zwarte naad Zeer fijn weefsel U.S.A Net Nylon U.S.A., ladderen niet Nylon met zwarte hiel en naad, U.S.A. Bij elk tollet het juiste Brutdsbouquet reeds vanaf f 10.- Wij garanderen U een apart arrangement van de Juiste bloemen F. Spijkers Rotterdamsedijk 234 ac Tegen tnlaaertng van Uw caeeabon, ontvangt U tot »n met het beetede bedrag In CONTANTEN TERUG WAREN 16 en 24 APRIL j.l. Broersvest 56 - Schiedam in diverse prijzen en modellen Speciale aanbieding Ca&1!Cr&i'8 ruime keuze vanaf f 10.65 Kodak-Agfa-Gevaert-Thabes-Vena enz. Oproeping. In het programma van de Oranje-Avond, gc-houdern op 30 April in de Juliana- kerk en georganiseerd door het Vendei Schiedam van de Oranje Garde, komt een advertentie voor waarin alle Verenigingen en Mu- .ekcornscn worden opge roepen zich ten spoedigste bij de Secretaris van de Oranje Garde, Nic. Beet- straat 28a, aan te melden voor een massale optocht te houden op de verjaar dag van Z.K.H. Prins Ber- hard. Dit vind ik een pracht idee van de Oranje Garde en ik hoop, dat alle vereni gingen en Muziekcorpsen hieraan gehoor zullen ge ven, opdat 29 Juni a.s. ook niet vergeten zal worden. Er staat wel niet bij hoe laat deze optocht begint, doch ik neem aan, dat dit in de avonduren zal ge schieden. H.B.S.S. naar Zuidland. Op 2e Pinksterdag trekt H.B.S.S. 1 naar Zuidland om daar in een tournool door Zuidland georgani seerd mee te spelen. Zuid land, dat j.l. Zaterdag kampioen werd van haar afdeling, speelt zetlf ook mee en ook is van de par tij Nieuwenhoorn, de club die ook wel kampioen zal worden van haar afdeling. De tegenstanders zijn dus niet mis en enkele pittige wedstrijden kunnen ver wacht worden. ...Myêon Laat ona Uw beddegoed rapararan, overtrekken, opnieuw bijvullen met Javakapok. Onze jaren lange ervaring op dit gebied garandeert U het beste van het beste te gen de laagste prijzen. Eisen Beddenmakert] Hoogstraat 48, Schiedam Telefoon 687X7 .«4.- •■fa t «r. Luxe verhuur binnen- en buitenland Billijk tarief - Ook aulo't zonder chauffeur axi'i - Speciaal Trouwrljden Verwarmde wageni met taximeter Dag- en Nacht geopend PR. FR. HENDRIKSTRAAT 37 TELEFOON 67833—66367 VAN HEIND EN VER NAAR DE STER Groenel. 22. Tel. 68840, h. Wllhelmiusl. Rembrandtl. 71, Tel. 67446 h. Mesdagl. H3XS 3Q HVVN H3A N3 QNiaiI NV A ,ii KUNNEN WIJ ALLEEN Prima zijden tolle Jepon. Elegant model ln apart dessin. Maten 88—48 slechte Prime kimgeren Mantel- Cottuum, zeer aparte ruit Maten 38—48 Hechte jEa □Ito Swagger Maten 18-48 slechts Egyptisch linnen Regen mantel. Geheel dubbel NERGENS BETER DAN HOOGSTRAAT SS SCHIEDAM nog aven gauw een nieuw corset HET corset met de volmaakte pasvorm. ALLEEN-VERKOOP - PASKAMERS AANWEZIG Rembrandtlaan 71, Tel. 67446, hoek Mesdaglaan Groenelaan 22, Tel. 68840, hoek Wllhelmlnapleia

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1951 | | pagina 1