NOORDHOEK 1® ft PRIJZENOORLOG DE STER SAS ff fcn VAN DER Laatste tournieuws. ZATERDAGMORGEN 9 UUR CS. TM DER AREND - HOOGSTRAAT 91 Café vergunning jjDE ZON" A. BROUNTS - Broersveld 95 Schiedam Rotterdam rrrrr J iBIIB Zoek „DE ZON" op De verkoop begint Stadsnieuws Twilfit Corset MAGAZIJN „DE STER" ADVERTEREN VERKOPEN Een kijkje achter de schermen Revolutie op prijzengebied! PRIJZENSLAG ONTBRANDT I Chemisch Reinigen Wassen Verven Nieuwe Haven 85-87 Telefoon 68715 Rotterdamse Di|k 183 „De Grens" Telefoon 65444 8cheepstimmermanslaan 33 Telefoon 28884 No. 74 Door accountant gecontroleerde oplaag van 15500 exemplaren 6 Juli 1051 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OUD-MATHENESSE Blank Eiken Slaapkamer f 575.00 U geniet meer n "U. *1 van uw vacantie door een reeds vanaf 59 ct Neem Uw vacantieherinneringen mede pi J naar huis met een LjOGQ iOtOtOGStGl leeds vanaf fl. 10.65 Telefoon 68814-65706. Ontwikkelerven afdrukken in een dag klaar en prima werk ONZE GROTE ZETTEN WIJ VOORT MET NIEUWE KOOPJES. Alle maten Fild'ecosse Jongensblouses van 3.98 voor 1.98 Fantasie interl. dames hemden, directolrs van 1.78 Nu .0*99 Zwaar gekleurd flanel van 1.98 Nu 1.49 Dam. nachthemden gebloemd katoen van 7.98 Nu 5«98 50 gr. Fr. wol, 1.49Nu 100 gr. fijne Jaeger- wol van 2.58 Nu. l.VÖ Macco interl. dames qq directolrs v. 1.75NuV"TT Camisoles v. 2.45 Nu 1.59 Heren Interlock pan- 4 70 talons Nu Zware shirts Nu .1.98 Charmeuse dames slips van 1.48 Nu 0.79 Zware Oraslinnen slopen van 2.98 NU 2.29 Kindersokjes maat 1 van 0.78 Nu .0.39 Jongen's pyama's 4 <Jg frisse strepen Nu H. pyama's 13.50 Nu 9"98 Fantasie sokken zw. kwal. v. 1.48 NuQ.^9 Matzijde dameskou sen van 1.55 voor 0*99 Heren Tlno shirts alle kleuren, van 3.25 Nu 1.98 Wollen dames bad- q q. pak NuV'Vö Partij badmutsen Nu 0*99 Half wollen heren Zwembroeken van a q 5.90 NuX.tO Pr. meisjeshemden maat 60 van 1.45 Nu 0.79 HOOGSTRAAT 149 GROENELAAN 56 WJJNSN - GEDI5T1LLEERD BUIS VAN VERTROUWEN HQD<;5rUAAT 31 TEL.66811 voor Bruiloften en Partijen, speciale condities EVEN OPGELET! EEN GOED GEKLEDE VROUW DRAAGT EEN doet Van heind' en ver naar Steeds verse roomboter per pakje 98 et Zomerdrups per 150 gram 25 ct HperlIJke koekjes per 200 gram 45 ct 275 ct Brusselse Kermis (Verkade) per 200 gram 48 cent Mariakaakjes (Verkade) per 200 gram 42 eent RECLAME: Abrikozen op sap, per pot Mariakaakjes, 200 gram Redactie en Administratie: C. J. VAN DER KLINK, L. de Colignystraat 15, Telefoon 67368, zmt il* II 'lil Zo even aangekomen een in Februari be- stelde in uiterst fraaie en solide uitvoering. Volgens mededeling van de fabrikant zal door de VOORTDURENDE STIJGING DER HOUTPRIJZEN deze kamer bij na bestelling op 640.00 komen, doch van zelfsprekend leveren wij thans nog voor de oude prijs van Op vertoon van deze annonce voor elk be steed bedrag van TIEN GULDEN EEN VACANTIEBON BIJ Voor een avond van verzet, want wij brengen naast gezellige muziek, door onze automatische Muziek Combinatie (enig In Schiedam) EEN OP HOOG PEIL STAANDE CONSUMPTIE tegen 3e klas prijzen PartJs I Juli. Zelden is een Ronde van Frankrijk met zo'n grote spanning tegemoet gezien, maar tevens met zoveil teleurstellingen begonnen als die van dit jaar. Met misschien als enige uitzondering: NEDERLAND, dat dit jaar een ploeg op de been heeft kunnen brengea, die in staat is om eindelijk weer eens behoorlijke resul taten te voorschijn te toveren. Het begon met Ariëns in de oefenwedstrijd tegsf Fausto Coppi (hier was ook al wat om te doen geweest). Dat laatstgenoemde niets klaar kon maken, tegen de zo bekende leeuwentemmer, had niemand gedacht, daar in Parijs. Maar wij Schiedammers weten wel beter. Immers de gespierde, kolossale, en fantastisch sterke, moest overwinnen. Doch na deze wedstrijd was het Ariëns niet aan te zien dat hij vermoeid was. Het geheim was geen geheim meer, toen zij daar in Frankrijk zagen, dat onze Ariëns natuurlijk de spor tieve Ariëns pasvormschoenen droeg, schoenen waar Je voeten in op vacantie zijn, waar zij zo'n heerlijke rust genieten. Wilt U ook een prettige vacantie 7 Dan voor pasvormschoenen naar. AKIEN9 80H0ENBNHCT9, M, Srhi-c t». SCHOENEN VOOR GEHEEL UW GEZIN. „Goliath-Discophone" in Schiedam. Deze twee woorden zul len U weinig zeggen, dus behoeven zij natuurlijk een nadere uitleg. Dit zeer in gewikkelde ingenieuze In strument, in pracht uitvoe ring, is geplaatst in Café- Vergunning „DE ZO N", Broersveld 95. De eigenaar van deze zaak dhr. Brounts toonde ons de werking van dit instrument, wat bestaat uit een Radio-Gramofoon- Combinatie waar een auto matische „U vraagt en wij draaien" rubriek inge bouwd is. Bent U een lief hebber van Orgel, Accor deon, Jazz-Muzlek of iets anders Breng door de knop ihet nummer van de door U gewenste plaat op de pijl, en door een zeer ingewikkeld Electr. lucht- apparaat gaat in het kolos sale Toestel de gehele pla- tenstandaard verschuiven, grijparmen draaien en de juiste plaat wordt gespeeld en na het spelen weer door luchtdruk op de juiste volg orde teruggebracht. Dat Schiedam en vooral Café- Vergunning „DE ZO N" groots is op dit zeer mooie instrument behoeft natuur lijk gaan nader betoog. Red. Groenelaan hoek Wllhelminaplein Rembrandlaan hoek Meadaglaan Alleen verkoop.Paskamer. Bij contract belangrijke korting. Contractprijs op aanvraag Advertentietarieven: 15 cent per mm. Al deze pracht klinkende woorden trachten niet alleen kopers te trekken maar worden ook vaak ge bruikt om de aandacht van de kwaliteit af te leiden. Wij gebruiken geen grote raambiljetten, noch schreeuwende reclames om U te misleiden, doch bren gen door ons vakmanschap en grote Inkoop de beate kwaliteitsgoederen tegen de laagste prijzen. ALS EXTRA BUITENKANSJE brengen wij U vanaf Vrijdag tot Zaterdag 14 Juli onze prima Hollandse Baddoeken tegen bijzonder lage prijzen en bovendien bij aankoop van één Baddoek de 2e voor de halve prijs. Een unieke gelegenheid om U voor de vacantie te voor zien van PRIMA Baddoeken voor WEINIG geld I 1 Heeft U reeds onze zuiver wollen Damespakken gezien in originele Noorse patronen overal verkocht voor 25.— en bij ons slechts 12.50. Alleen nog voorradig in de maten 38 tot en met 44. Cüroenenl. 22, Tel. 68840 h Wllhelmloapl. Rembrandtl. 71, Tel. 67446 h. Metdaglaan Pinkzalm, per Vt blik148 oent Slasaus, per fles 48eent Mayonnaise 80 cent Jams van „de Betuwe'' en „Hero"80 eent Ananas8.18 en 2JS8 Fruitcocktail, per blik8.18 en 1.98 IO Sinaasappelen per blik48 ct Limonade Siroop, per fles 95 en 88 cent Jams, eigen merk 48 en 45 cent Chocolade Vlokken, 200 gram 48 eent Chocolade Korrels, 200 gram 48 oent Bonbons met walnoten, per 100 gram 88 oent Rumbonen, per 150 gram42 oent Pepermuntdragé's, per 100 gram25 cent Grote Choc, repen m. sinaasappelsnippers 15 cent VOOR DE KINDEREN: 70 heerlijke Snoepjes, 150 gram 82 oent

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1951 | | pagina 1