©E STER het wtsrtN DE GOEDKOPE WINKELS o mmam q OLEX OLIDE TERK 1 NU koopt U Uwe Meubelen voordeliger dan STRAKS SCHOOLBOEKEN WIJ HEBBEN DEZE WEEK WEER VEEL PROFITEERT HIERVAN ZATERDAGMORGEN 9 UUR UNIQUE TELEF. 68100 Voor WOL INK AVOND MULO BOEKHANDEL BOLLE Onze gehele wol-voorraad moet er aan. Duizenden knotten wol tegen HALVE PRIJS. GESLAAGD? De verkoop begint No. 77 Door aooountanf gecontroleerd* oplaag van f5000 exemplaren 17 Jun 1851 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OUD-MATHENESSE Bondsautori[jschool D. v. ROSSUM E.N.8.A.I.D. MODEVAKSCHOOL Agenda's voor alle Scholen, Schrijf- en Tekenbehoeften, enz. Bestellen bewo ners van Schiedam en Oud-Matthenesse nu bij: WINKEL-CENTRUM Franschelaan 273 Tel 52398 Rotterdam Nylons, lste keus, 5.90, nu 3.78 5000 Mtr. pracht ge bloemde Vistra, van 2 98 nu I«3t9 100 gram Sportkou senwol, Pulloverwol, jaegerwol van 2.90 nu |>98 Fantasie Interlock, damesdirectoirs en en camisoles, 1.78, nu 0*99 Met mooie bloem- randen, 2.98, nu voor Rimpelrokj es. 1.59 Jongenspyama's frisse strepen, nu 4.98 Heren- en Damespyama's Dames nachthemden, gebl. katoen 7.98, nu 5.98 Zwaar zyden matcrèpe, 3.95, nu 1.98 13.50, nu 9.08 Matz. dameskousen Heren Tinoshirts, alle kleuren, 3.50, nu 1.98 Leuke dames pullovers, 5.90, nu 2.98 Zware fant. sokken van 1.48. nun.QQ Wollen babyjasjes, Restanten damesjaponnen 7.98 Heren Interlock, pantalons, nu 1.70 shirts, nu 1.90 Zware frisse theedoeken, nu 0.78 Rimpelrokjes 5.90, nu 3.98 Mooie fant. Schortjes grote maten, v. 2.95, Leuke gebloemde Zw. gekleurd flanel 1 00 4 A Cl Zw. Interlock dames directoirs, wit en rose 1 88 Waszyde, in vele kleuren, 110 cm breed 1.98, nu 1.49 Charmeuse damesslips, 1.48, nu.0.79 Zuiver wollen Heren Zwembroeken, met ceintuur 6.95, nu 4.98 Alle maten Fild'ecos- se jongensblouses 3.98 Leuke Vistra, kinderjurkjes, 4.90 nu 2.98 Interlock Damesslips 1.29 rJie spotkooples C-—! Tan heind' en ver naar De Vacantle een half uur uitgesteld. Want Eerst een Twllflt Corsel kopen bij ,.DE STER". Alleen verkoop. Paskamers aanwezig. MAGAZIJN „DE STER" Jos. HOPPSTEIX Dam 10 AL 4 BANKETBAKKERIJ mmtÊÊm Weekreclamo GVom/ Hoogstraat 145-149 - Groenelaan 56 13 anoiNn - nacifiH- oniaA - traanH-yauo^ onm - .E-yauoL niEOUIE STADSBLAD Redactie en Administratie: C. J. VAN DER KLINK, L. de Colignystraat 15, Telefoon 67368. Bij contract belangrijke korting. Contractprijs op aanvraag Advertentietarieven: 15 cent per mm. Als U daarom binnenkort meubelen denkt nodig te hebben, kunt U beter NU kopen. Onze collectie OezeUige Meubelen tegen Populaire Prijzen la thana groter dan ooit. Wy zijn deelnemers van de Stichting FINANCIERINGS INSTITUUT SCHIE DAM, opgericht op initiatief van de Schiedamse Middenstanders. Belt U eens op (Tel. No. 68011) of komt U aan de zaak. Wij geven gaarne inlichtingen. w Verenigde Bied. Scholen Heemraadssingel 80 Telefoon 30100 - Rotterdam Drie-Jarige opleiding voor diploma A en B Kleine klassen. Lesgeld |naar draagkracht Speciale cursus voor afgewezen candidaten Prospectus op aanvraag Spreekuren directeur dagelijks van 3—4 en 7—0 uur (beh. Zaterdags) gevestigd sedert 192S De oudste school van Schiedam en omstreken Wagens met vloer- en stuurschakeüng. Gediplomeerd Instructeurs tevens verhuur zonder chauffeur ROTTEKDAMSEDIJK 104 TELEFOON 09090 Heden inschrijving van nieuwe leerlingen ter opleiding van LINGHRIB - COSTUMIÊRE - COUPEUSE ena. voor Middag- en Avonduren Aanmelden na 4 Augustus: Mej B. VAN HENGEL, Nieuwe Maasstraat 2, Schiedam NIEUWE KOOPJES f Zoudt U denken, dat de wolprijzen nog erg aullen dalen 7 Neen, dat gelooft U zelf niet, want de Neder landse prijzen liggen ver beneden de buitenlandse no teringen, vraagt het maar eens aan diegene die uit het buitenland komen. U zult zeggen, waarom dan zo'n Extra Reelama, wan neer de prys toch niet daalt. Juist, maar dit is onze manier van taken doen, de gehele oude voorraad er uit en tegen het najaar een geheel nieuwe voorraad. Daarom hebben wy besloten om ook de laatste res tanten van wol nog uit te verkopen en hebben onze Wolreclame lste knot hele, 2de knot halve prys, op veelvuldig verzoek nog een week verlengd. De bekendste soorten wol tegen de laagste prijzen en nog bovendien dit extra buitenkantje. Onherroepeiyk de laatste week Haast UI Zie de Etalages 1 G-roenenl. SS, Tel. 68840 b Wllhslminapl. Bembrandtl. 71, Tel. 07440 h. Mesdaglaaa Grote sortering Bustehouders Gtroenelaan hoek Wllhelmlnaplein ftembrandlaan hoek Meedaglaan Proficiat, met zo'n rjjwiel van Wij leveren alle maten Ook Kinderrijwielen in Speciale Sporuitvoering Komt en ziet onze uitgebreide Collectie binnen I Wij geven U alle gewenste inlichtingen TELEFOON 66691 ST. LIDUINASTRAAÏ49 Ttl b/586 P loees^Nk - sas.-■■■■* ONZE SPECIALE AANBIEDING Voor Uw Vacantletrlps AM. BROODJES, 2 voor 25 cent GEMBERCARRE's, 2 voor 25 cent GEVULDE KOEKEN, 2 voor 25 cent I RONDO'S, 2 voor 25 cent I SPRITSKOEKEN, 4 voor 25 cent Voor do thuisblijvers maken wU iedere dag vers gebak SLAGROOM GEBAKJES22 cent CRèME GEBAKJES18 cent TOMPOUCEN 15 cent BALGEBAKJES 15 cent 250 gram CHOCOLADE SPRITS 60 cent 150 gram ZOETE PALMIERS40 cent (Een ouderwets Banketbakkerskoekje). 100 gram CHOCOLADE DADELS29 cent Bestellingen worden leder gewenst uur, zonder prysverhoglng thuisbezorgd. TELEFOON 67580. Beddenreparatiën Veren en kapokbedden 3-dellg maken, Overtrekken Bijvullen enz. in 1 dag gereed Uw spiraal-matras ol IJzeren Ledikant verma ken wij tot opklapbed Stolfeerreparatiên Overtrekken en Repareren tegen billijke prijzen Oud vertrouwd adres Hooffs trant 48, Schiedam Telefoon 68717 SOLEX-RIJDEN - VEILIG -RIJDEN - UNIQUE SOLEX-RIJDEN -A r»' 'ft ,i ia V mJ uil en thuiei CHOCOLADE MELK VEILIG O M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1951 | | pagina 1