W BLOUSE en ROK de grote mode 8.98 1 ZIEKENFONDSLEDEN D. de Bruin NU OOK HET WISTEN 60 J 5 ct. PER LADDER HET WESTEN" - WARANDE 219 Wat in Schiedam gebeurde.. Brillen in alle prijsklassen Burgerlijke Stand WEEKRECLAME VERSE WORST P- 500 gr. 3.98 3.98 5.98 PRIMA BOTERHAMWORST J Stadsnieuws „DE STER" Kruyer-Ris Taartendag - een succes Gecontroleerd* oplaag van 18.000 exemplaren - i voor slechts CHIEDAMSE SlAGERS ReCLAME ONZE NIEUWE FIJN GEKRUIDE GROTE OPLAAG ADVERTENTIES OP DE BOTERHAM per 150 gram 42 ct. Koopt Uw bril bij de Ziekenfondsleverancier Oranjestraat 9, Schiedam, Tel. 66431 U ontvangt dan korting op GLAZEN en MONTUUR VOORTHUYZEN's SLAGERIJEN opent filiaal te Schiedam Voor TWILFIT-COBSETTEN Adverteert in dit blad 11 WOENSDAG II MEI 1W1 VOOK OPGAva ADVEHTENTIE'S WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAÜ „HET NIEUWE STADSBLAD" C. J. v. d, KLINK L. de Cülignystr. 18 SCHIEDAM TEL, 67368 ADVERTENTIE TARIEVEN 16 ct. per m.m. Contractprijzen op aan/raag. 6e Jaargang No. 3f ADVERTENTIEBLAD VOOR NIEUWS- EN STADSBLAD SCHIEDAM EN OMGEVING urn- iinmilMllDitin GEBOREN: 2 MEI. Karei N. M., zoon van K. N. M. Asberg en M. W. C. v. d. Heij den. 3 Mei. Maohteld, dochter van K. W. Blom en J. Feij. 4 Mei. Leuntje A., dochter van L. Kooijman en C. A. Meeuse; Antho- nie J. J., zoon van J. M. Woleken en M. J. L. v. d. Water; Jan C., zoon van A. de Bruin en M. van Dongen; Cornelia E. M. dochter van A. Wuis. man en L. J. M. van Gerven. 5 MEI. Daampje, dochter van D. Schaper en J. Stolk; Jan W., zoon van J. Breman en W. A. v. d. Wal; IClsbeth, dochter van J. H. Stigter en M. Onstenk; Theadora en Christine dochters van W. A. Pauw en A. van Velsen; Bernardus zoon van J. J. Kerst en P. Brandenburg; Aaltje dochter van A. J. Boer en H. C. Th. v. d. Heuvel; Hidde K. zoon van K. Labaise en J. Otsen. JR 4£HKL kW GEZIN. BÉStetyÉST ..S#'. SCHIEDAM EI. Karei B. M., zoon van H. J. Heggelman en C. F. M. van Dorp; ffosephius H. M., zoon van J. H. v. d. Heiden en J. E. M. V. v. Kerkhof; Cornelis B., zoon van B. A. H. de Vetten en C. J. de Wit; Maria L., dochter van C. Vermeulen en C. L. Maagdenberg; Jeannette, dochter Van B. de Wt en G. S. M. Verburgh; Levenl. kind van G. van Dijk en M. 3. Scholte; Manja C. W., dochter van T van 't Hoen en W. J. Schippers; tfanine H. N., dochter van H. A. van Bommel en A. van Raalte; Cornelia J. dochter van G. M. Janse en S. C. Gordijn; Johan C. zoon van J. C. Leenderts en J. M. Jansson. SCHIEDAM Broersvest 64-66 Tel. 67920 7 MEI. Johanna E., dochter van Th. C. Glansbeek en A. Veldheer; Leendert, zoon van J. Brussé en M. F. Lips; Jacob F. zoon van J. Poot en M. J. Piessens; Wim, zoon van N. J. J. v. d. Water en M. Corveleijn; Anna M.( dochter van W. H. M. Schmitz en M. Th. Schlüper; Neeltje, dochter van A. P. Nugteren en D. H. van Gent; Levenl. kind van A. Agtèrberg en H. Hager. 8 MEI. Gerardus Th., zoon van O. L. Volk en L. Beukelaar; Johannes M. M., zoon van J. M. J. Meeder en J. H. A. Zoetmulder. VOOR GEHEEL UW GEZIN BROERSVESTj 54 SCHIEDAM ONDERTROUWD: 8 MEI. A. L. G. Heinsbroek, 23 jaar en C. M. A. van Lindt, 22 jaar; A. Hoogerwerf, 24 jaar en A. Bou- man, 24 jaar; J. G. Jager, 25 jaar en W. Ravensbergen, 28 jaar; A. Maan, 23 jaar en E. Bijloo, 27 jaar; G. Roos, 27 jaar en T. Bijl, 24 jaar; C. J. Vol- lebregt, 25 jaar en F. v. d. Toorn, 23 jaar; A. Vrijenho-ek, 28 jaar en G. Schriek, 28 jaar; B. W. Willems, 30 jaar en A. M. J. Swierstra, 24 jaar; J. Zieok, 27 jaar en J. E. Keijzer, 24 jaar. GETROUWD: A. J. Droge, 25 jaar en C. Kerdel, 22 jaar; A. Koning, 21 jaar en A. M. v. d. Hoeven, 19 jaar; J. Vis, 22 jaar en A. A. de Vaal, 20 jaar; J. A. Nesse 25 jaar en A. Kriek, 20 jaar; M. Wuister, 21 jaar en K. M. van Ma- zijk, 20 jaar; A. Leliveld, 30 jaar en L. M. Vlasveld, 20 jaar; H. Hij- ma, 30 jaar en C. Noordegraaf, 32 jaar; C. J. van Aken, 25 jaar en K. Ruseier, 22 jaar. OVERLEDEN: 5 MEI. J. van 't Zelfde, 82 jaar; J. Kampinga, 61 jaar; L. W. van Vugt, 60 jaar. ••tl UW KOUSENREPARATIE NAAR. KOUSENSERVICE II (COR JOORE) Door onze moderne machines zijn wij in staat uw kousen ONZICHTBAAR TE REPAREREN KOUSENSERVICE (Bij St. Liduinastraat) Geslaagde Uitvoering Schied. Accordeon- Ver. Kunst Door Oefening Vrijdagavond jl. lieeft de Schied. Accor deon Ver. Kunst Door Oefening een ge slaagde uitvoering in Musis Sacrum ge geven. Nadat de waarn. voorzitter, de heer W. Banen, het welkomswoord had gesproken, speelde een jeugdorkest Pa rade of Children van Stenton en Marian ne van J. B. Kok. Het eerste werd uit stekend ten gehore gebracht. Marianne echter vertoonde enige zwakheden. Ver volgens brachten twee orkesten van vol wassenen een selectie nielodiën, welke zeer gevarieerd gekozen waren. De be kwame, jonge dirigent, de heerP. van Hassel, moge het zich inderdaad tot een eer rekenen, dat wjj in het gehele reper toire geen enkele zwakke plek hebben aangetroffen. Er zat bovendien klimax in dit muzikale programma. De twee laatste nummers: die oude populaire Perzische Markt en Le Captain, 'n vlotte, pittige mars, sleepten de gehele zaal mede. Even als het intermezzo-nummer van de jeug dige Scbiedamse pianist Tonny van Hen gel dit deed. Na de pauze bracht de bon- homme K i nu - vail Evelingen met zijn ensemble een vlot-afgewerkt cabaret programma, dat tot het laatste clow nnum- mer alle aanwezigen in ademloze span ning wis te houden, 'n Tombola en bal vulden tenslotte het genotene tot alge mene voldoening aan. Het Verleden spreekt, door de Schied. Toneelvereniging De Dilettant. Zaterdagavond heeft de Schied. Toneel vereniging De Dilettant in Musis Sa crum voor het voetlicht gebracht: Het Verleden spreekt van Jos. Smits, waar in het gemoedsleven ran een blind mens op treffende wjjza werd uitge beeld. Zwemmen in de open lucht Waarschijnlijk zullen op Maandag 17 Mei de Gemeentelijke zwembaden aan de Westfrankenlandsa Dijk weer open gaan. Technische School officieel in gebruik genomen. Zaterdagmorgen is de nieuwe Techni sche School officieel in gebruik geno men. Vegla feestte Verleden week heeft de personeelsver eniging Vegla in Musis Sacrum een feestavond gehouden. Het Cabaret- en Revue Gezelschap van Charles René bracht de revue: Hallo we brengen U. Het is een echt-leuti ge avond geworden. Na afloop natuur lijk het traditionele bal. Hiervoor be stond veel animo. Bollentocht van de C.A.B. De C.A.B. is er verleden week weer met zijn pupillen op uit getrokken. Het werd ditmaal een bollentocht met als hoogtepunt van deze toerdag een be zoek aan een restaurant op de Noord- wijkse boulevard. ISog goed afgelopen Verleden week Donderdagavond deed een agent van politie een zonderlinge ontdekking. Een auto reed in de richting van de ophaalbrug over de Korte Haven op een zonderlinge manier: Hij scheen nl. zonder chauffeur te rijden. Bij de brug stopte de wonderlijke wagen. De agent ging er eens kijken en ontdekte in de cabine een zevenjarige knaap. Deze had maar zon beetje aan een knopje zitten morrelen. Zijn moeder is hein naderhand van de politiepost aan de G^ote. Markt konren afhalen.. Door de (bezorging gracis huis aan huis), is dit blad het voor deligste en het meest doel treffend voor Uwe Een greep uit onze fantastische collectie blouse en rokstoffen. BLOUSE-ZIJDE, 90 cm. breed, een nieuw kreuk- vrij artikel, in allé mod. kleuren 1.98 BRODERIE, 90 cm. breed in 100 verschillende dessins, in wit, rood, geel en zwart fond, vanaf CHANTUNG, 90 cm. breed, de grote mode, in het zwart, turquoise, mandarijn, parelgrijs, donkergrijs, hard groen, mais, oud-rose, licht lila, donker lila, tabak, bleu enz. enz. speciale aanbieding TAILLEUR-TWEED, 140 cm. breed, in 12 verschillen de kleuren KAMGAREN ROKSTOF, 145 cm. breed, in zwart, licht grijs, donker grijs, tabaksbruin, donkerbruin, petrol, turquoise, speciale aanbieding *J.tf9 ZOMER MANTELSTOFFEN, in enorme keuze, in alle prijzen vanaf en gratis voering 1 t - CORSET 't Is uit de allerbeste materialen vervaardigd, ideaal van pas vorm. schitterend afgewerkt en zeer prettig in 't dragen Alleen een „Twilfit" -Corset garandeert een juiste lichaams houding, die de elegance en gratie van uw voorkomen ten goede komt Er is n .Twilfit' voor ieder figuur Donder'middag 2 uur opent met grote trom Voort- huyzen's Slagerijen haar 3e filiaal, welke gevestigd is Hoogstraat 166 (vlak bij de Goedkope Winkel). Dat deze vooruitstrevende zakenman nu reeds zijn 3e fililaal opent, ligt volgens deze in het feit dat hij zelf inkoopt en zelf slacht. Hierdoor is deze fa in staat een goed stuk vlees tegen een lage prijs te bren gen. Aardig is nog te kunnen vermelden, dat de fa Voorthuyzen op de jongste paarden Paasveetentoon- stellingen in Rotterdam de le prijs behaalde, in Den Bosch de le prijs behaalde en zelfs kampioen werd in Utrecht. Dat deze prestatie 'n eervolle vermelding waard is spreekt vanzelf. Wij wensen de fa Voort huyzen van hart succes toe met haar 3e filiaal. Red. Model 8404 .Twilfit"-Corset, zijslutting. kort model, met veter in d« rug, elastieken bovenrand en 2 paa' 1 <t 90 Twilgrip-Jarretelles 1}. van heind' en ver naar en nu ook naar. die bij onze combinatie is I I Paskamer aanwezig. Verkoop uitsl. door gediplomeerd personeeL GROENELAAN, REMBRANDTLAAN ST. LIDUINASTR. 94 Bus 39 en 41 hebben halte-plaats- voor onze zaken. Er waren afgelopen Zaterdag 10 gelukkige winnaar* welke door de aardige gratis taartenactie voor Moo derdag, gehouden door De Goedkope Winkels, Zon dag bij de koffie heerlijk gesmuld hebben. Dat deze actie erin ging, bewees wel de honderden inzending gen welke bij De Goedkope Winkels binnen kwamen. De heer de Reeder dankt dan ook de vele inzender* voor hun zeer aardige verzen en versieringen waai* van vele gedichten vergezeld waren. Door het enorme succes van deze Moederdag-acti*, zit de heer De Reeder thans te broeien op een dei* gelijke aardige actie, maar dan voor de Vaders.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 1