Jkr B V7 ^Iportcolberts 35.- '2u*UOi!' ^SPORTPANTALONS VISSERTJES kleding las Alles huishouding DE BAZAR Uaaltoeh ook Je Sooddahappm HE!JU L&ÓS 7U&WU& BRUSSAARD'* i detectives 12 ct. In het BRANDPUNT van de belangstelling Magazijn Tel. 67972 DF BAZAR" Schiedam HeleSiamrijst droogkokend 500 gram 49 Zuiver Rundvet 500 gram 59 Ontbijtworst uit blik f 200 gram 49 Grote Snijkoek per stuk 39 Huishoudzeep 2 dubbele stukken 29 Limonadesiroop piles 1.25-98en 69 Raspa nieuw fijn zandkoekje 250 gram 59 Z'Molen Biscuits 250 gram 35 I Levert URIJWIELEN - BROMFIETSEN - WASMACHINES - WRINGERS - STOFZUIGERS llf vanaf f 3.- vanaf f 10.- vanaf f 6.- vanaf f 1.50 vanaf f 2.- per week Ife ff OOK MERKRUWIELEN ZOALS: BURCO - SERVA - R S. INZ. gram Vac ant ie Doorn en Omstreken. Kamers m.g.v.k., 4 pers. 40.Maarn kampeer- huisje, 3 pers., 2431 Juli 35.en andere aanb. Bagchus Pension bureau, Doorn. De rubriek om op goedkope wijze Uw vraag en aanbod onder de aandacht van het gehele Schie- damse publiek te brengen. 6 cent per woord. Minimum 1.25. „Speciaal" zetten dubbel tarief. Vissertjes moeten vooruit betaald worden. Zakenvissertjes 50°/» verhoging 1 dug 9 cent per woord (zonder maximum). Vissertjes kunnen worden opgegeven aan „Het Nieuwe Stadsblad", Louise de Colignystraat 18 en boekhandel „Brussaard", St. Liduinastraat 98 w „Vissertje" wordt in 18.000 gezinnen gelezen Inlichtingen op letterbrieven kunnen niet wor- 'en gegeven. Behangen Witten Gediplomeerd vakman. G.J.J. Ponjé, Schaper laan 61, Telefoon 65506 Nieuwste dessins, licht- echt en afwasbaar be hangsel. - Vraagt vrij blijvend advies, stalen en prijs. dc Voor de vele blijken van belangstelling bij ons huweijlk ondervonden betuigen wij namens Wederzijdse ouders onze hartelijke dank. A. F. Roelans J. Roelans-Rijnaard. SchoonmaakDenkt U »r om? Vitrage's, Over gordijnen, enz. - Beta lingsmoeilijkheden zijn «r niet, als U komt bij: „Alja", Filips v. Bour- gondiëstr. 49, tel. 67416 Te huurde orig. fold-up stoelen. Ook te koop tegen fabr. prijs. Adres: Simon Rosman Jr., Frans Halsplein 43, Tele foon 65800. Zó mooi een ruit inzetten kan alléén de vakman 1 ,,'t Schildershuis", Brede Marktsteeg nr. 3 (bij het Stadhuis). Bel U even Telef. 66893—65393. Verzekering kan de schade dekken. Vraagt inlichtingen l Eerste Schiedamse Hoover-verhuur. Onze prijzen Vanaf 3 uur voor één gulden, enwij bezorgen op tijd. Philips v. Bourgon- iliëstraat 14. TeL 65821. Erk. Bonds Auto- Rijschool. - Nieuwe auto's (gediplomeerd instructeur 5.per vol uur les. Gratis halen en brengen Groenelaan 59, tele foon 67434. HANDELS -INSTITUUT Rotterdamsedijk 425A, Tel. 67642, Schiedam NIEUWE CURSUSSEN Steno, Typen, Eng. con versatie v. emigranten, Engels Frans Duitse Handelscorrespondentie en Steno Boekhouden Middenstandsopleiding Aantal geslaagden voor de praktijk-examens Stenografie432 Typen 610 Talen126 Boekhouden72 Middenstands-dipl. 53 Ballpoints vullen vanaf 45 ct. Kantoorboekhan del „Modern", Boerha- velaan 124, Telef. 68415 Goed tehuis gezocht voor 4 jonge kastjes, ge wend aan Felix' katten brood. Hagastraat 39. Tornax: een droom van een motor. Eerlijk, zo'n mooie en gunstig ge prijsde motor zag U nimmer. Ga hem eens bekijken en vraag ook vrijblijvend de diverse brochures aan de be kende Tornax dealer: Motorhome Henk Vir.k, te Maasland en Vlaardingen. Zo mooi verft U alléén... met verf van de schil der - 't Schildershuis, Brede Marktsteeg bij 't Slachthuis. Geeft U alle vakkundige adviezen. Jongeman (33 jaar) vaste positie, zoekt ken nismaking m. vrouw Of meisje, kind geen bezw. Brieven onder No. 3694 Boekhandel Brussaard, St. Liduinastraat 98. Speciale aanbieding Asterplantjes 12; Leeu- wenbékjes 10; Afrikaan- tjes 10; Ageratum 25 ct. O. Ind. kers 10; Salvias 35; Zinnea 15; Begonia's 35 ct.; Phlox Drumondri 12 ct. - Thuisbezorging zonder prijsverhoging A. Goyardts, B.K. Laan nr. 200 B, Telefoon 22636 Schiedam. ENGELS DUITS Opleiding Examen, practijk en emigratie. Talrijke geslaagden. JAC. KIELA Leraar V.T.H. Beëedigd vertaler. Telef. 68512 Nieuwe Haven 71 Vacantie Maarn, kamers m.g.v.k. 4 pers., geen v.w. Prima in ord 35.per week, rondom bos. Ook andere aanb., - Pensionbureau Bagchus, Doorn. Wij kochten weer een partij bolknakken, wéér beter als de vorige, wel ke wij leveren in dozen van 10 stuks voor één gulden. Sigarenhandel van Dorp, Hoogstraat 61 Autorijschool Rogier rijdt met nieuwe Opel- Record. Hardraverstr.43 Tel. 83906. Ged.K.N.A.C. en A.B.A.N. instructeur (desgewenst gehaald en gebracht). ONZICHTBAAR STOPPEN Alle voorkomende brand- en motgaten, winkelhaken en scheuren worden door ons on zichtbaar gestopt. - Bil lijkt» prijzen. - Spoedige aflevering. Hoogstraat 8, Schiedam, Tel. 67709 (fill. Roeloff). E WILD-WEST ROMANS S ENZ. B I B L I O SLECHTS T H PER DEEL K St. Llduinaitreat 98 fiélène-Permanent met toestel het beste wat er is, compl. 5.stroom loos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.korting Dames- en Heren-Kapsalon „Helène" - Rembrandt- laan 22, Telefoon 67170. Slijperij Schiedam, Singel 57a, Telef. 66926 Voor het slijpen, polijs ten en repareren van tafelmessen, broodmes sen, vleesmessen, scha ren enz. Prima vakwerk tegen concurrerende prijs. Wij halen en be zorgen. Volkstuinders - Heden weer prima sla, bloem kool, rode- en savoye- z-ê-a n- koolplanten, bonenstok- bevragen. Singel lua. ken. Nog enige restan ten poot-aardappelen en kunstmest. Alle tuinza den enz. - Kwekerij en plantenhandel A. Eygenraam, Twee Vriendenstraat 2, Vlaardingen, telef. 2964 BataBeter voor alle schoenreparatie - Ook kinderschoenen, ijzer- sterk gerepareerd met Bestolite" zolen, vanaf 1.95. Hoogstraat 111, Schiedam, tel. 69602. Spoedreparatie's klaar terwijl U wacht Hoover wasmachine's Maandag en Dinsdag vanaf ƒ1.per 2 uur; Woensdag, Donderdag en Vrijdag vanaf ƒ1. per 3 uur. Verzoeke 2 dagen tevoren aan te vragen. Siton, Maria straat 90, Tel. 71751. Wegens plaatsgebrek ter overname: bureau met veel bergruimte Bladformaat 68x136 cm Lange Nieuwstraat 19a Te koop: 6 eiken stoelen 1 salontafel; 1 haard; 3- delig kapokbed; 2-pers. ledikant; gasstel. Bévr. 's Zaterdags: Sohoolstr. nr. 15, Schiedam. Te koop aangeboden: meisjesfiets. Vaste prijs 25.P. Bas, Klaas- waalsestraat 7a, Schie dam. Te koop: een half afge maakt Smyrna-kleed (2 bij 3) tegen elk aan nemelijk bod; een koper aquarium (604030), tafel, lichtkap 20. zo goed als nieuw staal blauw herencostuum - maat 4648. Spotprijs 40.—. H. Schenk - Dr. Visserlaan 18, Nieuw- land, Schiedam. Te koop: een Solex Puttershoekschestr. 23 Te koop: goed onderh. kinderwagen m. bedje, crème kleur. M. J. Otten Galileistraat 32 B, na 6u. Te koop Engelse don kerblauwe kinderwagen Te koop motorrijwiel, Francis Barnett, 200 cc. (1949). De Mol, Lange Kerkstraat 66, Tel.68570 Marine-wit de mode-kleur Linnen |apon met originele Fath- matrozenkraag en klokkende rok maten 38 4*4 V&ÜZ Te koop: in prima staat zijnde half Engelse kin derwagen, licht crème. Vaste prijs f 80.Bevr. Motoren en tandems m. pauius Potterstraat 25 b motor te koop, gebruikt in 125 cc., 175 cc. en 250 cc. Kom eens praten. H. B. Matthijssen, Sint Liduinastraat 78, Telef. nr. 68156. Te kopo: in goede staat zijnde wandelwagen en kinderstoel. Te bevr.: Lorentzlaan 18 B. (na 7 uur). Geen zorg besteed aan de verpakking, maar wel aan de kwaliteit Borneo-bollen, 'n kloeke bolknak voor 13 cent. Sigarenhandel v. Dorp, Te koop: damesfiets, in Hoogstraat 61. {goede staat, 22.50. Des avonds na 7 uur: Bieze Te koop: Philips radio, zeer goed, tegen elk aannemelijk bod. Burg. van Haarenlaan 512. Inkoop van oude hoge Knappertlaan 175a. zijden hoeden, brillen Koopt gij een bromfiets Te koop: goed onderh. of nieuw rijwiel, ver- kinderwagen Tilop; een SCHIEDAMBROERSVEST 59-61 op gebied van M. «p» M i DAMES Voor een betere haar verzorging is en blijft Dameskapsalon „Maison Modern" het aangewezen adres I Specialiteit ln Permanent Wave vanaf 6. JAC. VAN KALKER, Hoogstraat 53, Tel. 69750 koopt dan het oude vehikel aan Koos de Kapper, ruil-adres post zegels, vreemde munten, bonnen van Douwe-Eg- berts, Niemeier, Schilte, kwattasoldaatjes enz. Koos de Kapperplein 1, hoek Franklinstraat, Telefoon 68587. achter-fietszitje; baby cape. Slachthuislaan 29b Maatkleermakerij levert thans ook op gemakke lijke betalingsvoorwaar den. Zendt even bericht onder 3626 van dit blad en U ontvangt 'n pracht collectie thuis. „Bestolite" voor schoen reparatie. Het materiaal dat 5x sterker is dan leder. Alléén bij: Bata, Hoogstr. 111, Schiedam, Tel. 69602. VOOR FOUTEN in telefonisch opge geven advertenties, kunnen wfj absoluut géén verantwoording nemen Directie Het Nieuwe Stadsblad Enorme prijsverlaging Accordeon - 32 bassen 2.50 Guitaar 1.50. Alles per week. Les in begrepen. - Nieuw in- itrument (m. garantie) ■wordt eigendom. School «iet eigen inkoopcen trale, waardoor zeer Voordelige verkoop. Be- ■oekt Onze winkelstudio Algem. Muziekschool, Hosier Faassenstraat 8, Tel. 36389, R'dam (W.) Voor dames en kinderen wollen gabardine man tels, changeant „doublé face" enz. vanaf 2.50 per week. Ook diverse kinderregen j assen. „Alja", Filips y. Bour- gondiëstr. 49, tel. 67416 Te koop: 2 fauteuils; 4 stoelen, eiken; 1 vloer kleed; 1 stel overgordij nen (lang) weefstof; 1 stel overgordijnen, kort 100.Na 6 uur: L. G. v. d. Leeden, Middel- harnissestraat 6. Te koop: een prima box m. vlonder en boxkleed; 'n licht blauwe kinder wagen, hoog model. Korte Kerkstraat 5. Jongeman (28 jaar) zou gaarne kennis willen maken met meisje. Brieven onder No. 485 Boekhandel Brussaard, St. Liduinastraat 98. Te koop: een winter- en een zomermantel, m. 42, z.g.a.n. Emmaflat 33. „Astoria",' Kethelstr. 27 Schiedam. Zaal voor bruiloften en partijen - enz. Prijs 10.- tot 20.- p. avond. Bez. en bespr. dagelijks tot 5 uur. Exploitant P. Deelen. Te koop: D.K.W. 125 cc bouwjaar 1950, in prima staat. Te bevragen: tus sen 1921 uur Tuin- laan 12, Tel. 68841. Wie ruilt mijn prima voetbalschoenen, maat 4041, voor maat 43 eventueel ook kopen I Eijsberg, Vlaardinger- dijk 93 B, Schiedam. Gezonde kuikens wor den gezonde kippen met ons le klas Sluis' opfok- voer 60 ct. per kilo Kanariezaad, 3 menge lingen, 90 ct. per kilo Molen „de Walvis" waar alles beter en goedkoper is. Westvest, tegenover Walvisstraat, Prijsverlaging Verkade's biscuits I Knappertjes van 49 ct. nu 45 ct. per 250 gram Morinowafels van 32 ct. nu 30 ct.; Frou-frou van 38 nu 36 ct.; Moccastan- gen 38 ct. nu 36 ct.; Moccacrème 38 ct. nu 36 ct.; Batons 36 ct., nu 34 ct.; Lemon cream 32 ct. nu 30 ct.; Negro-Va nille van 32 ct. nu 30 ct. enz. Alles per 100 gram Maar.haal ze vers in de Verkadewinkel Rembrandtlaan 3, Tel. 68659. Te koop: een weinig ge bruikte lichtgrijze kin derwagen. - Vaste prijs 55.00. Tevens in goede staat zijnde motor, 250 cc. k.k., merk Panther, 3'75.Buys Ballot singel 49a, 2x bellen. Gemakkelijke betaling zonder bijkomende kosten. „UC Boterstr. 3-7 Wegens vertrek te koop schrijftafel met 3 laden theemeubel; 'n bank; 2 fauteuils; 1 damesfau teuil; huiskamerameu blement, alles old-finish zo goed als nieuw Hoo ver wasmachine; dom pelaar; Philips radio en een grote haard, merk Beckers. Boerhavelaan nr. 60 B, Tel. 68020. Te koop goede spelende Philips radio B.X. 290-U Prijs 70.-. Biesheuvel, Burg. v. Haarenlaan 536 Telefoon 67648. Te koop: notenhouten tafel; klein dressoir -en wastafeltje. - 'sAvopds na 7 uur: B.K.Laan 196b Te koop: grijze kinder wagen, Engels model, in goede staatlage kin derstoel (nieuw). Prijs nader overeen te komen Wielders, p/a. Juliana- laan 94a, Schiedam. Te koop: prima Erres radio, 50.en tevens naaimachine 22.50. Kortlandstraat 5* Te koop: in goede staat zijnde wandelwagen (opvouwbaar) en heren fiets, ook in goede staat Hoofdstraat 149/8. Te koop: prima Ranger bromfiets, 8 maanden oud, 300.zo goed als nieuw; Berini-motor compleet met org. Be- rinifiets ƒ250.-; tandem met Fuchs motor, loopt prima, 300.Motor en Rijwielhandel „Engelen", Celsiusstr. 42 Telefoon 66852 Te koop gloednieuw divanbed met gebruikte kapokmatras. - Ook te ruilen tegen een nette damesfiets. Te bevragen Te koop: jonge konijnen N. Bos, Galileistraat 71a. Te koop: een compleet damesrijwiel en Jazz- guitaar. Tegen elk aan nemelijk bod. Lange Singelstr. 101a. Te koop aangeboden wit emaille kolenfor- nuis, zo goed als nieuw Rovers, St. Liduinastr. nr. 73 B. Te koop: een gebruikte trapnaaimachine. Emmastraat 2. Te koop: koffergramo- foon met 20 platen (en Engelse les Linguafoon) stofzuiger 2 fauteuils; bank, damesfauteuilse; salontafelhuiskamer ameublement, old-finish Boerhavelaan 60 B, Telef. 68020 Te koop: B.M.W. 200 cc. tegen elk aannemelijk bod. Ook ruilen voor 'n lichte of zwaardere mo tor. Bevr.: Lekstr. 14 B. Te koop aangeboden: box, vlonder met ma trasje; kindestoel; kin derwagen met bedje en lakentjes met sloopjes; wollen babycape.. Houtstraat 24 B. van zuiver wollen tweed» in een rijke variatie van moderne dessin» van kamgaren in bruin, R.A.F.-bleu, petrol, groen en grijs AMSTERDAM NIEUWENDIJK 190 SCHIEDAM HOOGSTRAAT 39.43 IIHI'-H WlülUt dan zul je merken, dat je net als ik uit kunt komen met je huishoudgeld en nog wat over houdt ook Al dat rekenen, tot je er geen eind meer aan weet, is heus niet nodig. Bij Albert Heijn kun je practisch alles krijgen wal je nodig hebt voor je huishouding. Stuk voor stuk kwaliteits artikelen en... voor prijzen waar aan geen ander kan tippen Een van de goede dingen in het leven. Juffrouw Van der Meer zegt: ,,49 kinderen heb ik in mijn klas en het valt niet altijd mee dat stel in toom te houden. Vooral niet als „De Bilt" storm verwacht. Na de les is er voor mij maar één manier om vlug op te knappen. Een verkwik kend kopje Boffie Koffie. BOFFIE: het woord voor de lekkerste KOFFIE Spaart Albert Heijn's Boffie-Strips en Panorama-plaatjes Strip-album BOFFIE EN BUIKIE IN DE KNOOP 1.- I PANORAMA-ALBUM 1.25 Te koop wegens plaats gebrek: een Solexmotor, zo goed als nieuw. H. Jeup, p/a.Vermeulen Simon Stevinstraat 11a Wegens vertrek naar het buitenland te koop: een in zeer goede staat zijnde Solex a 110. 'sAvónds na 7 uur: Von dellaan 4. Te koop: een wieg; een donkerblauwe kinder wagen en een wandel wagentje, beiden in goede staat. Cartesiusstraat 18 B. Te koop: prima heren fiets, geheel compleet - prijs slechts 35.—. J. Westerman, Strijen- sestraat 47 B. Te koop: Matchless, 250 cc., in prima staat ƒ350.- Bróersveld 119, Telef. Nr. 69654 (tot 18 uur). Te koop: z.g.a.n. mantel costuum (beige), maat 44—46. Bommelsestraat 8. Te koop 5 jonge hennen (tegen- en aan de leg); 4 loop-eenden, aan de leg. Ook jonge konijnen J. de Regt, Oude Dijk 5 Te koop: v. Delft's kin derwagen (beige). P. Damen, Havendijk 37 Schiedam. Te koop bruin gestreept 3-delig herencostuum - maat 4950 27.50. Daniels, Dr. Kuyper- laan 29, Telef. 68808 Te koop: z.g.a.n. ha'i Engelse kinderwagen I Hoofdstraat 185/7. Te koop: „Puch" motor rijwiel, 125 cc. m. t, 0s- coop vering en voets~\ en een prima Mobylette telescoop vering. Visserstraat 20. Te koon: 1-persoons op- klapbed. Van Ostadelaan 46 B. Te koop een zo goed a's nieuwe kachel, m. veel nikkel of te ruilen voor een goed spelende radio M. Geloof, Laurensz Costerstraat 31a, Schie dam. Te koop: 2 he-enfietsen a 25.— en 35. Van Swindenstraat 29a. LEVERING BINNEN EEN DAG, desgewenst zon Ier vooruitbetaling. Buitenhavenweg 178, tegenover Politiepost. Telefoon 67552.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 4