JÉ09 I WEES b;j A. SLA's Nylon Dameskousen /WAO Ervaren Chauffeurs EN ALTIJD GULDENS GOEDKOPER I i 1 "I 37.50 JONGEMAN VOORTHUYZENs slagerijen Ge Grant's Slagerij r i I I I I I I 99 RiVEB STREET Eindelijk voorjaar 3.75 15.75 - 24.75 29.75 5.75 „Be Ffgpaver" Fotohandel een kantoorbediende De ideale Zomerdracht Sportcombinaiie PASSAGE M. LEUTE WEEKRECLAME JAN KWAST DAMESKLEDING W. v. d. BURG a. Sous-chefs b. Verkoopsters c. Leerl. Verkoopsters 13.75 - 14.75 9.75 29.75 4.10 3.95 HOOGSTRAAT 178 WIJ BRENGEN U..... voor f 3.95 BIJ DE GAST 1001 MODELLEN 7.95 SPECIALE AANBIEDINGEN HOOGSTRAAT 47 12.95 I 19.9oj Het zal niet long meer duren of ook U koopt bij: 1 All-Round Electriciën 1 Harder 1 Smid Nette Fabrieksarbeiders FLINKE WERKSTER of MEISJE (vr.) C van der BURG Zonen FLINKE JONGENS PERSONEEL John Payne - Evelyn Keyes NOVA 1 1 Metaalfrezer 1 Aankomend Metaalfrezer Enige Jongens 1 Jongen Het Nieuwe Hulpmotorstation Aan de Commissaris van Politie Ld. Verkoopster L DE ETHISCHE BROEDERSCHAP j 97 ■in dus PRAsrrscHi KLEDING EN NIET DUUR UW FOTO S WORDEN SCHITTEREND, Alleen Kledingmagazijn WIE HEEFT VRIJE TIJD?? TELEFOON 6673) ROTTERDAMSCHEDIJK 256a SCHIEDAM Naast al onze extra voordelige zomer aanbiedingen in alle afdelingen, zijn er deze week: DRIE Af- TRA CUE'S. 1. Leake gestreepte tricot jongens* en meis jes blouse met kraagje en korte mouw, in groen, bleu, rood, van 2 t/m 8 jaar, in alle maten, por «tak voor de spotprijs van 0.98 2. Katoenen Damespjrama's, merk Borsto- lino, in effen met geborduurde kraag en alle maten en verschillende mooie moderne tinten, leak model met korte mouw en recht jasje, een pracht pyama voor 8.75 Deze partij was voor de export bestemd, maar heb ben wij gekocht tegen lage prijs. i S. Zware Zephir Herenpyama's, ook merk Borstolino, in de modernste strepen en in alle maten, eveneens een export partij v. 12.50 Ons dames lingerie- en konsenvak is deze week niet geëtaleerd, maar binnen vindt U de grootsta sortering, de laagste prijzen en de mooiste kwali» teiten in: dameshemdjes, -broekjes en -onderjur ken, petty-coats en hesjes en vergeet vooral niet de enorme voordelige collectie in Dameskousen, zowel linksgeweven als in nylon. N-B. Onze sortering badcostuums is enorm t Bij de N.V. METAALBUIZENFABRIEK Mij. „Excelsior" te Schiedam kunnen worden ge plaatst: alsmede een aantal Aanmelden bij de portier, hoofdingang, iedere werkdag van 912 uur en van 14—17 uur, met uitzondering van 's Zaterdags. VOOR DIRECT GEVRAAGD: voor hele week van 8.30-4 uur (hoog loon) Aanmelden: Kroes* beddenhuis, Broersvest 64-56. Na 6 uur: Broersvest 10a. Gevraagd op handels- en fabriekskantoor te Schiedam leeftijd ongeveer 16 jaar Voor eenvoudig kaartsysteem werk. Met eventuele vacantieplannen aal rekening worden gehouden. Brieven met opgave van leeftijd, schoolop leiding en Godsdienst, onder letter N.O. bureau „Het Nieuwe Stadsblad" Louise de Colignystraat 15, Schiedam. Vaten- en Kistenfabriek, Vlaardingen GEVRAAGD: voor opleiding tot machinale hout bewerker voor diverse afdelingen. Er is plaats zowel voor vakkundig personeel als voor ongeoefenden. Leeftijd geen bezwaar. Aanmelden aan de fabrieken: le van Leyden Gaelstr. 4 en Vettenoordskade 14, Vlaardingen 's avonds: G. van H Geloof, Parallelweg 182, Schiedam. SPORTCOLBERTS, in de nieuw ste dessins, reeds vanaf KLEDIN6HUIS KAMGAREN PANTALONS, bijpassend in bruin, RAF, petrel, AR groen, blauw en grijs, vanaf 13 REMBRANDTLAAN831 Tgl. 69677 SCHIEDAM Teleiooa 69563 I DagenL 2 en 8 uur. Zat. ea Zondag 2-4.15 7-9.15 uur I Donderdagavond geen voorstel!. 18 JAAR Metaal war en fabriek te Schiedam zoekt voor haar afdeling Planning ca. 23 jaar met enige technische ontwikkeling. Diploma V.M.T.O, eventueel A.B.S, strekt tot aanbeve ling. Militaire dienstplicht moet vervuld zijn. Schriftelijke sollicitaties met volledige bijzon- zonderheden onder No 3700 aan burean van „Het Nieuwe Stadsblad", L. de Colignystr. 15, Schiedam. Machinefabriek KREBER, VLAARDINGEN, Kon Wilbm.haven 23, zoekt voor spoedige indiensttreding: voor de bankwerkerij en plaatwerker^, dipl. Ambachtschool. voor magazijnwerk, leeftijd 17 ju*. Hoogstraat 166 (t.o. Goedkope Winkel) Brengt naast 1ste kwaliteit Paarden- en Veulenvlees ook.VARKENS en KALFS VLEES tegen uiterst lage prijzen. GEHAKT, (half om half) 500 gram i.20 GESNEDEN RUNDVET, 500 gram 0.59 Profiteer Ga naarVoorthuiyzen W(j leveren U diverse soorten BROMFIETSEN en RIJWIELEN o-a.: Batavus Bilonet f 585, D.M.F. ƒ575,— Victoria, nieuw model 545, Mobylette 485, Solex, zwart met nieuw model motor ƒ402,50 S lex, groenƒ343, Berini combinatie 349,— Losse Berini, met handrem199,50 Pirottino 395, Verder hebben wfj voor U diverse merken rij wielen in voorraad o.a.: Simplex, Batavus, PON, Serva, Geburo. Alles wordt op conditie ge leverd. SWAMMERDAMSINGEL 25 PLOEGSTRAAT 24 Telef. 69095 LOBENTZLAAN 64 Telef. 65851 250 gr. ZANDSTERREN 250 gr. SPRITS 55 ct. g,. UJ.iVA.LU 60 Ct. 200 gr. VICTORIA-STENGELS 55 ct 200 gr. ROOMBOTERCARRE'S 70ct. 2 MARESQUIN GEBAKJES 30 ct BEHANGEN WITTEN SCHILDEREN Eerste klas vakwerk Concurrerende prijzen G. J. J. Ponjé, Gediplomeerd vakman. Scbaperlaan G', Schiedam, Telef. 65506 Vraagt vrijblijvend jadvies, stalen en prijs Zeer hooggeachte Heer Com missaris, Met zeer veel schroom durft Jan Kwast de euvele moed op te brengen om een brief aan U te richten. Jan Kwast heeft vanaf zijn prille jeugd altijd een heilig ontzag voor een po- litie-agent gehad. En daar hij vermoed, dat U wel ver boven een agent verheven zult zijn, zult U zijn schroom begrijpen. Het gaat n.l. hierom, mijnheer de Commissaris. Jan Kwast komt minstens viermaal per dag over het kruispunt Gerrit Verboonstraat- L. Nieuwstraat-Westvest. Hij is altijd blij als hij heelhuids aan de overkant geraakt is. Nu heeft Jan Kwast van verkeer helemaal geen verstand. Maar mijnheer de Commissaris, is daar op dat punt nu helemaal geen betere regeling te treffen Als Jan Kwast daar verongelukt, zoudt U dan Uw gehele leven geen wroeging hebben. Zou dat geen onnoemelijk verlies voor Schie dam zijn. Hoe moesten de vrouwen door de schoonmaak komen, indien Jan Kwast er niet meer was Nu zeggen vele kniesoren dat de verkeersrege ling in Schiedam lichtelijk rommelig is. Maar trekt U zich daar maar niets van aan. U weet, de beste stuurlui Daarom, mijnheer de Commissaris; doe U best eers en behoedt Jan Kwast voor de ondergang en Schiedam voor een bitter verlies. Hoogachtend, (in duijsent vreezen) HOOGSTRAAT 99 (ONDER MONOPOLE) TELEFOON 67009 Voor direct gevraagd: Drogisterij K. Franse, Jac. van Lcnnepstr. 11a Voor luchtige en fleurige tegen zeer aantrekkelijke prijzen ook in extra maten LANGE KERKSTRAAT 19 TEL. 66135 Gevraagd voor zo spoedig mogelijk in groot SCHOENENMAGAZIJN (filiaalbedrijf) Schriftelijke sollicitaties onder no. 3777 aan bureau „Het Nieuwe Stadsblad" Louise de Colignystraat 15, Schiedam. houdt op ZONDAG 16 MEI a.s. te 10.30 uur, een WRTDINGSDIENST, in gebouw .Beatrix" Lange Kerkstraat 70, waar hoopt voor te gaan Ds. W. J. F. Meiners. Onderwerp: „Heeft God de men- I sen nodig ZWART KAMGAREN ROKJE, kreukherstellend, met opgestikt zakje met franje, prijs RUIT ROKJE in diverse tinten, opgestikt zakje met franje en sierspeld, prijs POPLIN BLOUSE nu geen 5.25, maar VLOTTE TOPPER zuiver wol, iets aparts KAMGAREN PANTALON in de meest moderne tinten, irts moois, prijs SPORT COLBERTS prima model en zuiver wol, prijs WEEK-END OVERHEMDEN Idem in ruiten, voor jongens DASSEN MET INGEBOUWDE Z4KKAM, iets voor verloofde heren, iets nieuws voor Schiedam prijs als U Uw FILMS koopt bij en Uw AF- DRUKWERK laat verzorgen door Gerrit Verboonstr. 8 St. Liduinastr. 56 Swammerdamsingel 7 Korte Dam 3 Alle merken films Dalco-films v.a. ƒ1,30 Box camera's in diverse prijzen Uiterst verzorgd afdrukwerk. In. LANGE KERKSTRAAT 25 Krijgt U bij aankoop van vlees 500 GRAM GESNEDEN RUNDVET voor slechts 49 ct LET OP HET JUISTE NUMMER een speciale aanbieding in ragfijne met fantasie-hiel van ƒ5,25 en ƒ4,95 Deze reclame geldt 14 dagen. Vanaf heden hebben wij ook een aardige sortering in Baby-kleding ontvangen. Ziet onze etalages en ook U koopt b^j P. J. TROELSTRALAAN 87 GEVRAAGD: VOOR LUXE VERHUUR Schriftelijke sollisitaties onder No. 4321, bureau van dit blad. ■I BIER SLECHTS ENKELE PRIJZEN DAMES somerschoentjes 9.95 12.95 14.95 16.95 om als chauffeur enige uren per dag assistentie te verlenen. Brieven met opgave tijden onder letters B.T. aan „Het Nieuwe Stadsblad", Louise de Colig nystraat 15, Schiedam. FLAT,S in wit met blauw 7.95 LUGANO's in alle modekleuren 14.95 SWIFT somerschoentje» 19.90 14.95 Lederen dames COSY-PANTOFFELS, ieder paar gegarandeerd 4.95 Lederen heren COS Y-PANTOFFELS 5.95 HEREN ZOMER- EN SPORTSCHOENEN SPORTschoenen, div. modellen en kleuren 10.95-11.95-12.95-14.95 9.95 DE GAST LOAFERS (veterloos) extra prijs 11.95 WEEKEND'» (gevlochten) 16.95 SWIFT, diverse modellen Spijkerloos 22.90

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

HNS | 1954 | | pagina 2