m DE RIJWIELBEURS 1 45 90 18.50 19.50 95 PL ASTI-COLOR DEZE WEEKt RECLAME RUNDER LAPPEN per 500 gram HEERLIJKE GEKOOKTE WORST i*ï*^nu 24.50 >«4 NU WOENSDAG 23 JUNI 10M Gecontroleerde oplaag van 18.000 exemplaren 6d« JAARGANG No. 41 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING Burgerlijke Stand L IN KORTE DAM 7 Tel. 65044 PRIMA KWALITEIT en toch QOFDKOOP SATAVUS BILONET Bromfiets f 585. cCW\t0AW OOGST RAM @15 WOJJ Stadsnieuws 'CHIEDAMSE SLAGERS ReCLAME OP DE BOTERHAM per 150 gram V. Enige vooraanstaande (abrikanten hielpen ons voor deze enorme erlaagde prijzenactie nu 49.75 Ziet onze etalages en profiteert. De sortering i» zo groot, dat wij niet alles kunnen etaleren Overtuigt U binnen I Tal van avonden zullen door on ze vereniging worden verzorgd, waarbij alle kinderen in de leef tijd van 4 tot en met 15 jaar zijn betrokken. Bij binnenkomst zal de wande Adverteren doet Verkopen ■NHi VOOR OPGAV. ADVERTENTIE' ÏrENDE MEN ZIC] OT ONS BUREA1 „HET NIEUWE STADSBLAD" C. J. v. d. KLINK L. de Collgnystr. 1# SCHIEDAM TEL. 67368 advertentie- Tarieven 18 ct. per m.m. Contractprijzen op aandraag. at iheuuie SmDSBLAD l GEBOREN: 12 JUNI. Edward zoon van A. de Jong en H. J. de Jong. 13 JUNI. Catharina dochter van N. de Ruiter en C. Koper; Maria dochter van F. C. P. Bruinsel en C. M. v. Krieken. 14 JUNI. Rerthus D, zoon van B. von Beers en C. M. Phernambucq; Marinus F. zoen van M. F. Clarijs en C. M. Bosch; Janneke dochter van A. Hoppe en C. Degeling; Mo nica M. J. dochter van W. M. J. Kloppers en J. M. v. Embden. 15 JUNI. Jeannette B, C. M. doch ter van Th. G. H. M. van Es en A. Weisbarth; Rudo zoon van M. van Leeuwaarden en J. v. d. Wilt; Geer tje A. dochter van J. C. de Jong en A--W. d. Molen; Henricus J. M zoon vaó J. C. Landsbergen en J. M. Buc- kefè; Stefani W. dochter van J. C. v. d. Have en J. Lans; Egidia A. P. dochter van F. L. A. Adriaansen en C. J. M. Hoedemakere. 16 JUNI. Henrica C. J. dochter van J. H. Oosterveer en H. M. P. Passchier; Peter zoon van F. Meij- dam en L. P. M. Ouwendijk, 17 JUNI. Gerard zoon van P, J. da Ronde en C. P. Stalk; Josephus H. zoon van W. J. v. d. Heiden en H. M. Verbeten; Petrus J. zoon van J. P. Schoenmakers en M. Th. Tlh. Ro- mijn; Willem J. zoon van J. E. v. d. Berge en C. van Baaien; Marietje dochter van G. H. M. de Kak en M. van Beek; Anne zoon van H. Dam- stra en J. Boxma. 18 JUNI. Vera J. M. dochter van H. P. M. Lourens en J. C. Ilmer; Gornelis K. zoon van K. den Uijl en W. Fels; Johanna M. P. dochter van W. J'. Koudenburg en E, v. d. Graaf; Eduard F. zoon van E. A. v. Zeland •n A. J. Mackaij; Alida H. dochter van J. Wijninaalen en P. Langerei». C. Kuijl, 23 jaar en A. Meerkerk, 28 jaar| J. C. J. Jaspers, 26 jaar en J. H. Schuurmans, 22 jaar; J. A. Geb- be, 39 jaar en A. A. van Noordt, 38 jaar; T. J. Osterholt, 25 jaar en W. M. van Oers, 25 jaar; G. J. Seheffer, 27 jaar en F. J. W. Spiesses, 18 jaar; M. A. Lambregts, 23 jaar en M. S. L. Braak, 21 jaar; J. Droppert, 28 jaar en H. Soharloo, 23 jaar; P. Oosterman, 25 jaar en H. G. Zonne veld, 21 jaar; A. de Jong, 27 jaar en H. L. C. Geveke, 24 jaar. VOOR GEHEEL KW GEZIN BROERSVEST 54 SCHIEDAM ONDERTROUWD: 17 JUNI. A. van Dieet, 26 jaar en P. C. de Vries, 27 jaar; F. G. H. Landsbergen, 28 jaar en A. M. A. van Veggel, 24 jaar; A. H. P. Meer burg, 21 jaar en J. C. v. d. Reep, 20 jaar; F. F. J. Odijk, 26 jaar en M. A. A. van Hoek, 25 jaar; C. J. van Oosterhout, 28 jaar en M. Kasstanje, 24 jaar; P. J. Stehouwer, 25 jaar en E. Bolk, 22 jaar; J. B. Struijvé, 24 jaar en C. L. Maas, 19 jaar; J. L. M. v. .d. Ven, 24 jaar en C. A. M. van Wftlden, 20 jaar. GEHUWD: J. v. d. Vlugt, 32 jaar en J. Zon neveld, 25 jaar; H. Bordewijk, 23 jaar en E. M. van Erk, 23 jaar; M. J. Boom, 29 jaar en A. W. B. Kort, 25 jaar; G. J. van Aalten, 25 jaar en P. C. v. d. Geer, 26 jaar; A. Plaisier, 28. jaar en A. van Zanten, 28 Jaarj VOOR GEHEEL UW GEZIN BROERSVEST 54 SCHIEDAM OVERLEDEN: 12 JUNI. J. C. Roskam, 72 jaar; J. Planije, 56 jaar. 13 JUNI. N. Korteland, 66 jaar, weduwe van M. de Groot. 14 JUNI. M. Laps, 77 jaar; J. H. van Schijndel, 65 jaar, vrauw van A. Roza; H. Sterenborg, 70 jaar. 15 JUNI. E. v. d. Maarel, 67 jaar, vrouw van A. J. Troost; C. Verkade, 75 jaar, vrouw van P. M. Verkade; J. van Wagtendonk, 75 jaar. 16 JUNI. D. Huizer, 64 jaar. 17 JUNI. J. van den Berg, 81 jaar. 18 JUNI. G .M. Zondag, 88 jaar, weduwe van A. M. Schoof. HARDOLIN laantje s'lakver/t zet een glanzende KROON op Uw voorjaars-schoonmaak! Een HARDOLIN schilderbeurt verjongt en beschermt, geeft kleur en.... meer levensvreugde I Alléén verkrijgbaar bijs fabrikante: WAGEMAKERS - breda Dekens Tafellakens Lakens Slopen Bad-, thee en Keukendoeken Keukeninrichting Wringers Strijkijzers Stofzuigers Balatum Gordijnen Vitrages Lopers Voor DAMES-, HEREN- LH KINDEREN Kleding Onder, en bovengoed Overhemden, j tsschortei Manchesterbi oeken Schoenen Pgama's, enz. enz Gemakkelijke betalingsvoorwaarden zonder ^nte. Erkend gemotoriseerd rijwielb' drijf Hoppstein JAM 1 •lef. 66691 De brom fiets naar Uw hart I yi Grote sortering merk rijwielen Nifiwtiie type JLO FP-50 molor tele scoopvprk mei sta bilisator motor trommel-remnaaf en lerugirap-remnaaf - grote koplamp mei Duplo-lamp 15/15 W- en vele andere voor delen. Dit Duvetine Costuum, moderne kleuren, aten 38-42 KWALITEIT en DEKKING en GLANS LANGE SINGELSTRAAT 39. Vereniging „Het Singelkwartier" Evenals verleden jaar heeft de vereniging „Het Singelkwartier" ook dit jaar haar spontane mede werking toegezegd bij de Jeugd- vvö 'c& 'h i mul Onderstaand enige voorbeelden Kamgaren Costuums Mantels Toppers alle modetmten, op satijn gevoerd Popeline v Regenmantels Ook koopjes in Blouses Rokken Kinderkleding Zonnejurk met los jasje, maten 38-44 9 recreatie „Jeugd en Jolijt" in bet Oosten van Schiedam. Alle avonden, welke onze vereni ging verzorgt zijn op Woensdag avond of Woensdagmiddag. Twee avonden zijn inmiddels al geweest, maar wij willen de overi ge avonden, welke onze vereni ging verzorgt hieronder vermel den. Woensdagmiddag 30 Juni om 2 uur, Vaardigheidswedstrijden voor kinderen in de leeftijd van 6, 7 en 8 jaar op het Edisonplein. De kinderen kunnen zich op het Edisonplein opgeven op 30 Juni van 1 tot 2 uur. Woensdagavond 30 Juni om 8 uur een gecostumeerde voetbalwed strijd voor personen boven de 21 jaar op de zandvlakte aan bet Lorentzplein. De zandvlakte zal voor dit doel worden geëgaliseerd en gewalst, zodat een mooi speelveld over blijft. Ook zal voor een goede ter reinafzetting worden zorggedra gen. De deelnemers voor deze gecos tumeerde voetbalwedstrijd kun nen zich alsnog voor Zaterdag 20 Juni opgeven bij J. Wolthuis, Halleystraat 19b te Schiedam. Er kunnen nog enkele spelers in de elftallen worden opgesteld. Wie maakt de elftallen compleet? Woensdag 7 Juli om T uur des avonds voor kindereu van 9, 10, 11 en 12 jaar autopedrennen in de Cornelis Drebbelstraat op het einde van de Buijs Ballotsingel. De kinderen kunnen zich weer aanmelden op W oensdagavond, 7 Juli van 6 tot 7 uur aan de start. Woensdag 14 Juli om 7 uur des avonds voor kinderen van 12, 13, 14 en 15 jaar Ringsteken op rij wielen in de Marconistraat. Aanmelden op Woensdagavond, 14 Juli des avonds van 6 tot 7 uur aan de start. Woensdagmiddag 21 Juli om 2 uur voor kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar achter de Prin ses Beatrixschool op de speel plaats Poppenkastvoorstelling. Het bestuur van de vereniging „Het Singelkwartier" verzoekt de kinderen vriendelijk niet te lang te wachten met het inschrijven, daar anders de diverse program ma's te laat beginnen. Voor elke deelnemer zal er wel een versnapering overschieten. V ij rekenen op een grote toeloop van kinderen aan de verschillen de wedstrijden, doch wij hopen en vertrouwen er op dat de kin deren zich alleen laten inschrij ven voor die wedstrijden, waar voor ze, gezien hun leeftijden, in aanmerking komen. Speciaal roepen wij voor de gecostumeerde voetbalwedstrijd op 30 Juni deelnemers op zich voor Zaterdag 26 Juni a.s. te mel den. Jubileum Koningin Wilhelmina Mars te Schiedam. Zaterdag 17 Juli a.s. organiseert 't Vendel Schiedam van de Bond van Chr. Oranje Jeugd Vereni gingen Oranje Garde haar tiende Koningin Wilhelmina Mars te Schiedam. De te wandelen afstan den bedragen 12. 18 of 30 km. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de start in de Plantage te Schie dam. Hier is de ook finish. Na de start zullen als gewoonlijk de deelnemers aan deze wandeltocht defileren voor de leden van het Ere-Comité. Dit défilé vindt plaats op het Stadhuis te Schie dam. In het E.C. hebben zitting de Burgemeesters van Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen, Willem stad en Noordeloos, diverse mili taire-, plaatselijke- en sportauto- riteiten, alsmede enkele industrië len onder wie ir B. Wilton en de pres. dir. der K.L.M.. Naar alle waarschijnlijkheid zal de start worden uitgezonden waardoor het o.a. mogelijk is het publiek op de Grote Markt alles wat te zien is op de startplaats te laten genieten. Het Tamboer- en Pijper Korps Harmonie zal de ontvangst van E.C. en Défilé muzikaal opluiste ren. De route van deze Jubileum Poldertocht voert over Overschie, Vlaardingen, Kethel en Maassluis terwijl de wandelaars op de te rugweg de nieuwe Maasboulevard aan zullen doen. laars een feestprogramma wor den aangeboden, dit in verhand met het 10-jarig bestaan van de K.W. Mars en het 20-jarig bestaan van de Bond en van het Vendel Schiedam van de Oranje Garde. Tijdens liet feestprogramma, het welk ook voor het publiek gratis toegankelijk is, zullen de prijzen aan de winnende groepen worden uitgereikt. Extra prijzen zijn beschikbaar voor Jeugdgroepen op de 12 km en de 18 km. Schoolgroepen op de 18 km, Burgergroepen, Mili taire-, Semi-Militaire- en Vrou welijke Militaire-groepen. Allo deelnemers zullen verder als per soonlijke herinnering een fraaio voor deze Jubileum-Mars speci aal ontworpen medaille aan draaglint ontvangen. Aan het Avond-Feestprogramma werken o.a. mee de JOJOCO's- citertrio, Perplexica-goochelaar, The Cromatic Rytlunes-mondor- gelvirtuosen, Cokky Harleman- accordeonniste, Het Tamboer- en Pijpercorps Harmonie met een concert en taptoe, terwijl da avond zal worden besloten met een grote openlucht-filmvoorstel ling. Nadere inlichtingen ver schaft Ph. van Oordt, Nic BeeU- straat 28a. Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 1