R- VISSERTJES 1 n Beiini M-21 Weef U het al CLAASSENS SLAGERIJ 'n AARDIG STOFJE VAN DER LEEDEN IS ULTOX f I." ^apon met ótikóelg armring STOFFENHUIS ENGELEN H. N. HAAS REMBRANDTLAAN Stadsnieuws WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1954 Gecontroleerde oplaag van 18.000 exemplaren 6e JAARGANG No. 72 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING K 10172 BROERSVEST 10 18 mnd. f 28.93 officieel dealer Tel. 66852 MAAGLIJDERS Ultox-Drogist STADSBLAD VOOR OPGAVE ADVEWTENTIE'S WENDE MEN ZICh TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD" C. J. v. d. KLINK L. de Collgnystr. 15 SCHIEDAM TEL. 6.368 ADVERTENTIE-TARIEVEN 16 ct. per a.m. Contractprijzen op aanvraag. Eenvoudig van lijn is deze japon. Vandaar dat er zo'n grote bekoring van uitgaat. De garnering bestaat uit stiksels op de zakkleppen, kraag en manchetten. De mouwen zijn aangeknipt. Bijzondere aandacht verdient de afkledende lfjn in het voorpand. Voor figuren met een bovenwijdte van 104 cm. heeft men nodig 4.25 m. stof van 90 cm. breed of 2.65 m. stof van 140 cm. breed. Patronen zijn verkrijgbaar voor 98, 104 en 110 cm. bovenwijdte ad 0,60. Bestellingen per briefkaart, waarop 60 ct. extra aan postzegels geplakt is, zenden aan „BELLA" Patronen Service", Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht. Vermeld duidelijk het nr. van het patroon en de verlangde bovenwijdte. Deze japon is uit het Nieuwe Mode blad Bella. i zeer geschikt voor dit „BELLA" patroon vindt U bij Te koop: blauwe regen cape (7 jaar1 f 10.een colbertjasje f 2.50; gevoer de jongenscoat met bont kraag (13 jaar) ƒ8.50; een meisjesmantel, m. 36 5. 1 paar meisjesflats, m. 35, 5.Adres Hogenban- weg 85 B, Schiedam. Te koop aangeboden: een haard, prima staat. Prijs 40.—. Tel. 88955. Te koop: een zwarte bont mantel (kalf). Donderdag en Vrijdag van 35 uur Te bevragen bij: Mevrouw H. Weber. Villastraat 46, Sch.edam. Gevraagd een orgel. Adres v. Marumstraat 33c. Te koop gevraagdgrote pop en 1 vulkachel. Brie ven met prijs No. 282 aan Boekhandel Brussaard, St. Liduinastraat 98. Te koop gevraagd: dames rijwiel, in goede staat. Briyen onder No. 279 aan Boekhandel Brussaard, St. Liduinastraat 98. le betaling f 50.— Motor- en Rijwielhandel Celsiusstraat 42, hoek Pr. Kam Onneslaan Als andere middelen, falën, dan kan nog uitkomst brengen De kleinste verpakking kost Rubensplein 23 Schiedam. Op Zaterdag 18 September j.l. gaf de C.J.M.V. Toneel groep „O.D.G." (Ons Doel Getrouw) een toneelavond in de grote zaal van gebouw „Irene". Medewerking werd verleend door de C.J.M.V. Mondaccordeonver- eniging „Bravo". De avond werd begonnen met een koraal: „Ik hoor trompetten klinken", uitgevoerd door „Bravo", onder leiding van haar dirigent, de Heer A. N. v. Daalen. Hierna ging de Voorzitter van O.D.G., de heer W. Mak voor in het gebed. Alle aanwezigen werden hartelijk welkom geheten en wel in het bij zonder de leden en dirigent van „Bravo". Spr. memo reerde dat deze avond werd gehouden als opening van het winterwerk, speciaal voor de (onder)afdelingen der C.J.M.V. De voorzitter hoopten dat allen de moed konden op brengen om naar O.D.G. te kijken en naar „Bravo" te luisteren. Zoals een goed toneelspeler betaamt ge schiedde de opening op een zeer komische wijze. De samenwerking tussen de (onder)afdelingen onderling is altijd goed te noemen. Dit bewijst ook weer deze avond. Een voorstel van de beide besturen om de avond gezamenlijk te vullen, werd spontaan aange nomen. Dit blijkt ook enigermate uit het feit, dat zelfs een zeker lid van „Bravo", genaamd Jaap, zijn ver jaardag had verzet om de bezetting van „Bravo" vol ledig te maken. „Bravo" gaf hierna, onder leiding van hun eminente dirigent, enkele nummers uit hun vrij uitgebreide repertoire ten beste. Muziek, die altijd graag gehoord wordt. O.D.G. kwam nu eens met iets heel anders ten tonele en wel met een komisChe thriller, 'getiteld „Via gladde wegen", een Amerikaans Detective Story. Het was geen gemakkelijk stuk. De rollen werden op een zeer goede wijze vertolkt. Zowel de regisseur als de spelers hadden zich voor de volle honderd procent op dit stuk toegelegd. Het spel was zeer zeker niet onverdienstelij k. Na afloop ontvingen zij een woord van dank van de voorzitter van „Bravo", de heer C. J. P. de Bree. Deze sprak de wens uit dat de beide afdelingen van de Schiedamse C.J.M.V. nog dikwijls het elkander zouden samenwerken. Ook deze week handhaven wij onze OPENINGSRECLAME: FIJNE RUNDERLAPPEN1.59 RUNDER RIBSTUK of LAPPEN, geen 2.30 maar 2.09 Heerlijke HAMLAPPEN, slechts 2.29 VARKENSFRICANDEAU, geen 2.60 maar 2.39 DOORREGEN SPEKLAPPEN (met been) 1.29 Alles per 500 gram. ALS SPECIALE ATTRACTIE: 500 gram FIJNE CARBONADE voor slechts 1.69 500 gram MALSE BIEFSTUK voor 2.49 200 gram heerlijke LUNCHWORST 0.49 100 gram BIEFSTUK (tartaar) iets fijns 0.45 Grote sortering fijnste vleeswaren tegen z e e r lage prijzen. Alles uitsluitend eerste kwaliteit Koud weer.dus Vrijdags kopen hoek Nic. Beetsstraat bij de Vlaardingerdijk..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 1