MONOPOLE-THEATER Distillateursknechts Fabrieksmeisjes GevraagdNET MEISJE Loopjongen NETTE KNECHT VISSERTJES 95 49 TAXI?? Nette Meisjes NETTE MEISJES ENKELE KOLENWERKERS HOORMAN's - TELEFOON 68808 Tarzan in de Woestijn gevraagd NOORDHOEK EEN 1e OF 2e KLAS HANDZETTER EEN VORMEN- INSLAANDER WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING VOOR PRECISIE METAAL BEWERKERS Goede sociale voorzieningen BOEKHOUDER 200 GRAM BESTE CACAO Koopt wat U wilt, maar koopt bovenal kwaliteit SPECIALE WEEKRECLAME M. C. DE MOOR ,,SCHIETAX" TEL. 67786 Vrijdag 24 t/m Maandag 27 Sept.: JOHNNY WEISSMULLER Een bijzonder spannende en sensatio- Weekdagen 2-7-9 uur Zaterdag en Zondag 3-5-7-9 uur neie film. Toegang 14 jaar HOOGSTRAAT - SCHIEDAM Dinsdag 28 t/m Donderdag 30 Sept.: IDA LUPINO OP GEVAARLIJKE GRONDEN Een detective vervolgde 'n moordenaar een vond een vluchteling. Toeg. 14 jaar N.V. Distilleerderij v.h. Simon Rynbende Zonen SCHIEDAM vraagt voor spoedige indiensttreding: FLINKE en NETTE Aanmelding: dagelijks van 8-17 uur Noordvest 33 voor lichte werkzaamheden en bediening telefoon. Fa Wed. M. v. Meurs, Broersveld 53, Schiedam. De N.V. INVERPAK, Keileweg 26, Rotter dam (W), heeft plaats voor Enkele flinke Arbeiders en Arbeidsters Loonregeling volgens C.A.O. Aanmelding: dagelijks van 9-5 uur, Zaterdags van 9-12 uur. Getuigschriften en event, ontslagbe- wij zen medebrengen. voor alle afdelingen l HOOG LOON. STOOMWASSERU Aanmelden: Nieuwe Haven 85, na 6 uur: Nieuwe Haven 87. Voor spoedige indiensttreding gevraagd: Drukkerij VAN DER DRIFT N.V. Koornmarkt 34 - Delft N.V. FIJNWERK Industrieweg 129- 135, Spaansepolder, ROTTERDAM Sollicitaties mondeling en schrifte lijk aan bovenstaand adres. GEVRAAGD: JONGEN voor licht fabriekswerk en HALFWAS SUIKERWERKER N.V. „ARBA", Rozenburgsestr. 14, S'dam. Op alle afdelingen kunnen thans geplaatst wor den ook zonder vakkennis kunt U in ons modern bedrijf een prettige werkkring vinden onder gunstige arbeidsvoorwaarden. Gehuwde vrouwen kunnen desgewenst te werk gesteld worden voor enkele hele of halve dagen per week. Komt U eens praten bij: Stoomwasserij „DE PAUW" Stadhouderslaan 1-3 Schiedam GEVRAAGD voor spoedig: Brandstoffenhandel A.J. Vredebregt Boterstraat 60 - Schiedam GEVRAAGD: Enkele avonden per maand. Brieven No. 3000 aan het bureau van dit blad. Voor direct gevraagd: Aankomend ELECTRICIEN en Leerling ELECTRICIEN Electr.-Techn. Bureau C. v. d. Most, Rotterdamsedijk 250, Schiedam. Gevraagd: of knecht v. uitbreng en magazijnwerk. HOSMAN Lange Haven 3, Schiedam. voor Expeditiewerk Gevraagd bij: op de Dam Royal Netherlands Distilleries (Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek N.V., Delft) vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar kantoor te SCHIEDAM, NOORDVEST 37—45 KANTOORBEDIENDE (vrl.) voor expeditie-werkzaamheden en factureren. Leeftijd circa 18 jaar. Mulo-opleiding vereist. Schriftelijke sollicitatie's aan bovenstaand adres te Schiedam, waarna eventuele oproep volgt. Slijterij - Wijnhandel 'tVierkantje, Broersvest lb Brandenwijn, 1 liter 6.20; 1/2 liter 3.15; 1/4 liter 1.60; 1/5 liter 1.30; Inmaakbran- dewijn, 1 liter 5.80; 1/2 ltr. 3.1/4 liter 1.55; 1/5 liter 1.25. Mevrouwdoor onze jarenlange practische erva ring op kousenreparatiege- bied, bent U verzekerd van een betere reparatie bij... Bata, Hoogstr.lll, tel. 69602 HANDELS-INSTITUUT Rotterdamsedijk 425A, Tel. 67642, Schiedam NIEUWE fcURSUSSEN Steno, Typeh, Eng. conver satie voor emigranten Engels - Frans - Duitse Handelscorrespondentie en Steno Boekhouden Middenstandsopleiding Aantal geslaagden voor de praktijk-examens Stenografie432 Typen 610 Talen126 Boekhouden 72 Middenstands-dipl. 53 A Bij aankoop van f 4.waren van 128c voor Custardpoeder j&gfc per 2 pakken Tr# Vermicelli jfegv per 2 pakken tt j Pijpmacaroni per 2 pakken Bovendien guldenzegels en waardecoupons voor porceleinen servies I Kwaliteitsvlees houdt z'n gewicht bij het braden Kwaliteitsvlees bevat meer vitamine Kwaliteitsvlees bevat meer eiwitten Kwaliteitsvlees is veel smakelijker Kwaliteitsvlees is daardoor goedkoper Kwaliteitsvlees haalt U in: SLAGERIJEN B.K. LAAN 235 ROTTERD.DIJK 66 F ABRISTRAAT, hoek Vlaard. dijk Prima runderlappen per 500 gram (doorregen) Dikke riblappen, per 500 gram 100 gram leverworst 20 ct 100 gram bloedworst 20ct 100 gram zure zult20 ct 100 gram boterhamworst 28 ct 100 gram gebraden gehakt 35 ct 100 gram ontbijtspek 45 ct 100 gram fijne ham60 ct 100 gram pekelvlees 50 ct beiere voeding Hoogstraat 37 Tel. 67437 Schiedam 1.70 i 2.00 Itezamen 50 icent Itezamen 98 jcent tezamen 100 cent blOLINE ENGELS DUITS Opleiding Examen, practijk en emigratie. Talrijke geslaagden. JAC. KIELA, Leraar V.T.H. Beëedigd vertaler. Nieuwe Haven 71, tel.68512 Duitsland concurreert weer met kwaliteitsproducten Profiteer daarvan Vraag folders met inlichtingen betreffende levering van radio's (mét F.M.), koel kasten, wasmachine's en stofzuigers. Ook gemakke lijke betaling. Agentschap Maxwell, J. D. van Wolde, Prof. Kam. Onneslaan 82c, na 6 uur. BOERHAVELAAN 34a TELEFOON 67350 MED. GEDIPL. CHIROPODISTE Hoogtezon Bestralingen Manicuren Algehele voetverzorging, ook op medisch advies. NIEUWE Pfaff naaimachines v.h. Garage Peereboom, Boerhavelaan 58 BPHH Het verschil kunt U proevenI Beter en lekkerder van smaak dan onze gewone ge pasteuriseerde melk. V4f begeerde uKdoor; Het veraohll kunt U'ook xlenl -wnqy Het veraohll kunt Uook horen/-Inde verrukte uitroepen, die ieder slaakt, die MEL- ROMA heelt geproefd. Geeft Uw kinderen en de volwassen huisgeno ten elke dag -v-* jw Jroqist; tij kent bioline ..ff.IW.S0 dragees f. 1.25 WAARSCHUWING zijn uitsluitend verkrijgbaar bij deze adressen: PfaH Naaimachinehuis, Nwe Binnenweg 213 Hillevliet 61 - Schiedam, Hoogstraat 121 Wij regelen de betaling met U. Een Pfaff ia éff t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 3