I. D. W ALBERT HEIJN 1 r I IN versen GRATIS KOPEN Kom óók naar MELKPRODUCTEN 3 DAGEN bij Steeds weer nieuwe koopjes Slaoliegrote fles van 139 voor 129 Lucifers.2 pakken van 42 voor Edammer Kaas. 500 gram van 1.20 voor 1.09 Pruimen250 gram van 42 voor 3d Koffie EXTRA goedkoop 250 gr. v.a. 158 B9 Speculaas 37 Jonge Goudse Kaas 23 Roomboter 103 Boerenmetworst 41 Ontbijtspek 34 Boterbamkorrels 39 Beschuit 35 Gramofoonplaten G. P. VAN DA \LEN ZN van 4 t.m. 25 September 1954 r in Levert RIJWIELEN - BROMFIETSEN - WASMACHINES - WRINGERS - STOFZUIGERS vanaf f 3.- vanaf f 10.- vanaf f 6.- vanaf f 1.50 vanaf f 2.- per week OOK MERKRIJWIELEN ZOALS: BURCO SERVA R.S. ENZ. Grote Pinda's steeds vers 250 100 Iedere Dinsdag Koopjesdag I I Al maakt U het leven IJl! GOED KOP F R I VAN DE THE 3 Jacksons Halen bij; KUNT U GEDURENDE HERENMODE HERENCONFECTIE BROERSVEST 56 SCHIEDAM DEZE DAGEN VALLEN IN HET TIJDVAK Mocht U op één van deze dagen Uw inkopen bij ons gedaan hebben, dan ontvangt U tegen inlevering van Uw cassabon Het gehele door U bestede bedrag IN CONTANTEN TERUG Dit geldt ook voor onze afdeling Confectie. De uitslag wordt 27 September in onze etalage bekend gemaakt. LEVERING BINNEN EEN DAG, desgewenst zon Ier vooruitbetaling. Buitenhavenweg 178, tegenover Politiepost. Telefoon 67552. gram gram gram gram gram gram rollen De rubriek om op goedkope wijze Uw vraag en aanbod onder de aandacht van het gehele Schiedamse publiek te brengen. 6 ct. per woord. Minimum 1.25. „Speciaal" zetten dubbel tarief. „Vissertjes" moeten vooruit betaald worden. Zakenvissertjes 50% verhoging dus 9 cent per woord (zonder maximum). VISSERTJES kunnen worden opgegeven aan „Het Nieuwe Stadsblad", Louise de Colignystraat 15 en bij Boekhandel Brussaard, St. Liduinastraat 98. Uw Vissertje wordt in 18J300 gezinnen gelezen. Inlichtingen op letterbrieven kunnen niet worden ge geven. UW RIJWIEL behoeft niet buiten te staan. Wij heb ben plaatsruimte voor Uw rijwiel beschikbaar, en met een eigen sleutel. - U kunt dus dag en nacht terecht. Rijwielbergplaats Singel 129. Hélène-Permanent met toestel, het beste wat er is, compleet 5.stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.korting Dames- en Herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan nr. 22, Telefoon 67170. Slijterij - Wijnhandel 'tVierkantje, Broersvest lb Oude Jenever, 1 liter 6.45; 1/2 liter 3.25; 1/4 liter 1.65; 1/5 liter 1.35; Jonge Jene ver, 1 liter 6.10; 1/2 liter 3.05; 1/4 liter 1.55; 1/5 ltr. 1.25. NU OF.... NOOIT Ook te Schiedam op ge makkelijke betalingsvoor waarden vanaf 1.p. w. Dames- of Heren-horloges, lste klas merken Pendules (ook electrisch), Koekoek- klokken, Wekkers, Gouden ringen. Casette's, alle prijzen Grote sortering bij C. STRENG ZOON HORLOGERIE Mr. Arendstraat 1, Rotterdam-Z. Telef. 79338-78131-52475 té Schiedam. Depót-adres Voor niif- fineen: KMMASTRAAT 2a Slijterij - Wijnhandel 'tVierkantje, Broersvest lb Kruidenbitter, 1 liter 6.60; 1/2 liter 3.35; 1/4 liter 1.70; 1/5 liter 1.40; Cognac, 1 liter 6.60 1/2 liter 3.35 1/4 liter 1.70; 1/5 liter 1.40. DAMES Voor een betere haarver- zorging is en blijft Dameskapsalon „Maison Modern" het aangewezen adres Specialiteit in: Permanent Wave vanaf 6. JAC. VAN KALKER, Hoogstraat 53, Telef. 69750 Costuums, Regenkleding. Lederen kleding, Over hemden enz. op gemakke lijke betaling. Alja, Filips van Bourgondiëstraat 49. ONZICHTBAAR STOPPEN Alle voorkomende brand en motgaten, winkelhaken en scheuren worden door ons onzichtbaar gestopt Billijke prijzen. Spoedige aflevering. - Hoogstraat 8, Schiedam, Telefoon 67709 (filiaal Roeloff) Slijterij - Wijnhandel 'tVierkantje, Broersvest lb Bessenjenever, 1 liter 5.20; 1/2 liter 2.65; 1/4 liter 1.35; 1/5 liter 1.10 Frambozen Brandewijn, 1 liter 5.20 1/2 liter 2.65; 1/4 liter 1.35; 1/5 liter 1.10. Dames- en Herenkleding Bedden, meubelen, karpet ten, horloges, enz. Op ge makkelijke betaling. Alle inlichtingen. Tel. 33279. Enorme prijsverlaging Accordeon, 32 bassen 2.50; Guitaar 1.50. Alles p.week. Les inbegrepen. Nieuw in strument (met garantie) wordt eigendom. School met eigen inkoopcentrale, waardoor zeer voordelige verkoop. Bezoekt onze winkelstudio Alg. Muziek school, Rosier Faassenstr. 8 Telef. 36389, Rotterdam-W. VOOR FOUTEN in telefonisch opgegeven advertenties kunnen wij absoluut géén verant woording nemen Directie Het Nieuwe Stadsblad Kunstgebitten. Reparatie's. Ook voor spoedgevallen Rotterd.dij^ 265, tel. 68021 Dameskapsalon W. N. van Erk Speciaal adres voor Permanent Wave compleet 6. Broersvest 115, Tel. 67237 Voor al Uw bindwerk naar... Boekbinderij Brus saard. Speciaal adres voor particulier werk. Sint Liduinastraat 98, Telef. 67456. Autorijschool Rogier Record. Harddraverstr. 43, Tel. 83906. Ged. K.N.A.C. en A.B.A.N. instructeur, (desgewenst gehaald en gebracht). Mantels, Mantelcostuums, Toppers, Japonnen, Deux Pièces, Blouses en Bad- costuums op gemakkelijke betaling. Alja, Filips van Bourgondiëstraat 49. Hoover wasmachine's Maandag en Dinsdag v.af 1.per 2 uur; Woensdag Donderdag en Vrijdag v.af 1.per 3 uur. Verzoek* twee dagen tevoren aan t* vragen. Siton, Mariastr. 90. Tel. 71751. Voor Pasfoto's „Maltha", Passage 12. Voor Uw lompen en meta talen het vertrouwde adres G. M. Offerman, Westvest nr. 78a, Tel. 66789. U belt... wij halen Slijterij - Wijnhandel 'tVierkantje, Broersvest lb Citroenjenever, 1 ltr. 5.65; 1/2 liter 2.85; 1/4 liter 1.45; 1/5 liter 1.15.; Moutwijn Jenever, 1 ltr. 6.60; 1/2 ltr. 3.35; 1/4 liter 1.70; 1/5 ltr. 1.40. Voor 'n gezellige bruiloft, vergadering enz. naar Feestzaal Marijke, Broers vest 121. Goede piano. Steeds verschillende data vrij. Te bevragenHoog straat 122, Telefoon 66216. Na 6 uur No. 68931. Kousenreparatie Bata Beter, Vlugger, Voor deliger. - Spoedreparaties klaar terwijl U wacht Hoogstraat 111, Schiedam, Tel. 69602. Elastieke kousen, keuze uit 8 verschillende lste klas merken, van de zware steunkous tot de f ij n s t e naadloze onzichtbare. Kor ting vóór fondsleden. Van der Sman's Drogisterijen, Hoogstraat 115 en Groene- laan 30, Tel. 68241-89751. Verloren gouden broche (gedachtenis) j.l. Zondag morgen, route Dr. Schaep- mansingelWest Franke- landsestraat. Tegen belo ning terug bezorgen bij Mevr. A. M. Oste-Prince, Dr. Schaepmansingel 42, Schiedam. Corsetten en bustehouders op" gemakkelijke betaling „Alja", Filips v. Bourgon diëstraat 49. Modevakschool, St.Liduina- straat 64 B. Eenvoudige lessen eigen gebruik. Op leiding voor examen Patronen naar maat. Pas klaar maken van elk ge wenst kledingstuk. Aanm. en inlichtingen dagelijks aan de school, Tel. 65812. Tijdelijke aanbieding Aida-sigaren. Eerst 2.20 p. doos, nu 1.60. Beperkte voorraad. - Sigarenhandel v. Dorp, Hoogstraat 61. Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeli ger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht. Hoogstraat 111, Tel. 69602. Ochtendvoer (eierlegmeel) en kippenvoer a 36 ct. per kilo. - Prachtig geschoond kanarie-zangzaad 90 ct. p. kilo; duivenvoer v.af 40 ct. per kilo. Molen „de Walvis", Westvest 29. Kinderkleding, Jurkjes, houtje-touwtje, Jongens Costuums, enz. enz. op ge makkelijke betaling. Alja, Filips v. Bourgondiëstr. 49 Eerste Schi^&mse Hoover-verhuur. Onze prijzen? Vanaf 3 uur voor één gulden en... wij bezorgen op tijd. Philips v. Bourgondiëstraat 14, Tele foon 65821. Zo juist ontvangen: Teddy- jassen en bontmantels Levering op gemakkelijke betaling. „Alja", Filips v. Bourgondiëstraat 49. Enige piano's beschikbaar voor verhuur. Zeer solide Duitse piano te koop voor 650^L. P. Erwich, Rotterdamsedijk 82. „Vissertjes" opgegeven tot uiterlijk Dinsdag 7 uur worden nog Woensdag geplaatst Vrijdags kunnen wij U geen zekerheid geven dat Uw „Vissertje" ge plaatst wordt. Deze wordt dan automatisch de daarop volgende Woensdag geplaatst. Wat zijn jouw kinderen rustig, Marie Geen won der zeg, ik het altijd een zak gemengde toffee's bij de hand Ieder heeft ook zijn eigen smaak: Irene is dol op pepermunt, drop en vanille; Wilna op mocca en fruit; Nannie op nougat en advocaat... en al die soor ten 30 cent per 100 gram. Maarhaal ze vers in de Verkadewinkel, Rembrandtlaan 3. V'M'C* VLAARDINGSE MELKCENTRALE 10 bolknakken voor 1 gld. is nog steeds ons succes artikel 250 gram lichte shag voor 1.50. Geen kort Sigarenhandel v. Dorp, Hoogstraat 61. Te koop: Victoria m. Avada Rijwiel, loopt prima ƒ125.-; losse Berini motor ƒ40. Berini, compleet m. rijwiel 75.-; Simplex sportrijwiel compleet met verlichting, 2 dagen bereden 125. R.S. damesrijwiel, compl. met verlichting, 2 dagen bereden 125.-; werkfiets (heren) compleet ƒ35. Protos stofzuiger 22.50 Alles a contant- Rijwielhandel Engelen, Celsiusstraat 42, Schiedam - Telefoon 66852 Te koop: nieuw Oud-Holl. salon ameublement, vier fauteuils met losse PuP- mankussens en een ronde salontafel, van ƒ550.- voor 280.Franselaan 214 B. Te koop aangeboden: goed onderhouden vulkachel merk B.D. Spotprijs. Na 5 u. Adres Stuurman - Rem brandtlaan 108. Uw schoenen gerepareerd met Bestolite gaan 5x lan ger mee Bovendien is de reparatie nog voordeliger Alléén bij Bata, Hoogstraat nr.lll, Schiedam, tel. 69602 Wij leveren U alle woning textiel op gemakkelijke be taling. Alja, Filips v. Bour gondiëstraat 49. Verloren Vrijdag: ouder wetse broche geslepen rode eteen, gouden ovale rand; tegen goede beloning terug bezorgen bij Zr. Tinga, Nieuwlandflat 1, Schiedam Raar maar waar....Dit is prijsverlaging..,.! Prima gitaar, thans vanaf 35. of ƒ1.per week. Accor deon (Mirandelli), compl. vanaf ƒ90.of 2.50 p.w. Met de bekende inruilcon- ditie's. Lessen vrij bl.) wor den gegeven door prima musici, tegen zeer billijke vergoeding. - Inlichtingen: Filips v. Bourgondiëstr. 15, Tel. 66394. Vrij van denken is mijn leuze, hoe onzeker is ge loof, tróts dat 'k klein ben van gestalte, ben ik groot als filosoof, aldus een ons welbekende en ook zeer geleerde heer. 't Was voor mij alsof een akte bull- diploma wat een eer als Dioganes kan 'k leven, als het moet in een tonneau, 'k hoop te sterven met de woorden, als eertijds Jean Jacques Rousseau. Behangen Witten - Nu tegen scherp verlaagde winterprijzen. Gedipl. vak man. G. J. J. Ponjé, Scha perlaan 61, Telef. 65506, te Schiedam. Vraagt vrijblij vend stalen ei» prijs. - Ook lichtecht en afwasbaar be hang. Te koop: D.K.W., 125 cc. - bouwj. '51, voor-telescoop, goed onderhouden. Adres A. Daemen, Havendijk 37, Schiedam. Te koop Royal Enfield 350 cc., k.k., in prima staat; een tuin-ameublement, be vattende: 4 stoelen, 1 tafel, 1 driezitsbank. Eerste klas werk. Vaste prijs. Puttershoeksestraat 36. De plaat van de week Potpourri No. 29 Prijs 3.75 ROTTERDAMSEDIJK 252 TEL. 68807 GOUDSE SINGEL 101 ROTTERDAM HOOGSTRAAT 106 VLAARDINGEN Te koop: een bronskoperen lichtkroon, 3-arms en mid denlicht. Vaste prijs 15. Te bevragen na 18 uur bij: M. A. van Leeuwen, Een- drachtstraat 5 B, Schiedam Te koop: D.K.W., 98 cc. Tegen elk aannemelijk'bod Korte Haven 30a, 2x bellen Te koop goed onderhouden Jaarsma haard met vloer en achterplaat en in góede staat zijnde Engelse kin derwagen (crème) met bedje, sierkussen en laken tjes en sloopjes. - Billijke prijs. v. Ruvsdaellaan 16a. Te koop Solex. Billijke prijs. Ouddorpsestraat 20 B Te koop: een zo goed als nieuwe kachel met grond en achterplaat. Buys Ballotsingel 86a. Jongensjas (14 jaar) ƒ15.- Tweka rokje (6 jaar) 2.50 Communie jurk met rok a 5.M. J. Rebers, Beijer- landsestraat 2c. Te koop gashaard, merk Dordrecht, 12-staafs, één seizoen gebruikt. Vaste prijs 200. Hogenbanweg 81 D. Te koop; v. Delft's kinder wagen, in goede staat 40.- en een kinderstoel 15. Adres: Galileistraat 19a. Te bevragen: na 5 u. 's avonds. Te koop: gestoffeerd bank stel, 3-zitsbank, 2 fauteuils Vaste prijs 200.Bevr. Hoekstra, Westerkade 8a. Te koop zeiljacht met 20 meter tuig, geheel compl. met huik. Alles in prima staat. Tel. 's avonds na 8 u. No. 68737. Te koop: herenfiets ƒ25. S. van Houtenlaan 57, Nieuwland. Te koop: z.g.a.n. kachel m. kookplaat ƒ50.'n grote inmaakpot en mandoline Visserstraat 18. Te koop: 2-pers. ledikant, 2 nachtkastjes, Auping dek bed bedstel. Fr. Haver- sohmidtlaan 44, na 7 uur. Te koop: gasstel a 10. gitaar met hoes, z.g.a.n. a 30.babyslobpak, com pleet 8.Buyl Ballot singel 9c, Tel. 66829. Te koop: motor, B.M.W. a 250.Adres: Wildschut, v. Beverenstraat 35, Schie dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 4