BAZAR ZEMENVERKOOP Voor nog géén GULDEN een Ie klas ZEEM En een EXTRA GROTE LAP 2 DE PAPAVER - Drogisterijen PRISMA - DRUGSTORE is onze ENMET VOLLE GARANTIE 99 148 178 198 235 395 495 795 95 Burgerlijke Stand zeker wel zo groot als deze hele pagina die móét U zien, voor. EEN GROTE PARTIJ VISCOSE SPONSEN Een pracht partij NATUURSPONSEN vanaf 98 ct f HAAST UM DEZE VERKOOP BEGINT DONDERDAGMORGEN 9 UUR BIJ: DR. WIBAUT PLEIN 81 WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1954 Gecontroleerde oplaag van 18.000 exemplaren ifÜ 1 Elke Schiedamse Huisvrouw, Garage, Fabriek en Kantoor, thans spotgoedkope Zemen en Sponsen tegen prijzen waarvoor U ze nooit meer koopt CENT CENT CENT CENT CENT CENT CENT CENT tegen de belachelijke prijs van 49 ct. per stuk GROTE AUTOSPONS (ijzersterk) 98 ct. Korte Dam 3, Tel. 68810-66815 St. Liduinastraat 56, Tel. 67924 Gerrit Verboonstraat 8, Tel. 67759 Swammerdamsingel 7, Tel. 67509 6e JAARGANG No 74 NIEUWS- EN SCHIEDAM EN OMGEVING ADVERTENTIEBLAD VOOR pMU«t VOOR OPGAVE ADVEHTENTIE'S WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD" C. J. v. d KLINK L. de Colignystr. 15 SCHIEDAM TEL. 67368 ADVERTENTIE-TARIEVEN 16 ct. per m.m. Contractprijzen op aanvraag. GEBOREN: 21 SEPT. Willem F. zoon van W. v. d. Schalie en M. F. Sluimer. 22 SEPT. Maria A. J. dochter van A. v. d. Heuvel en T. Groenewegen; Frits zoon van W. Breuseker en M. B. Roelofs. 23 SEPT. Geertruida dochter van D. Breman en A. van Es; Adriaan zoon van L. M. Hermans en A. van Oudheusden; Robertus G. zoon van G. Kop en H. Ba tist; Hilda dochter van J. Ph. Erdtsieck en J. Lager- weij. 24 SEPT. Susanna H. dochter van G. H. Droog en S. C. Scheuller; Roelof zoon van R. H. Christiaans en I. A. Leemans; Fennechina B. dochter van W. Scholte en M. Blommesteijn; Bartholomeus zoon van B. van Se- ters en J. A. Winkes. 25 SEPT. Martijntje dochter van E. M. Kloos en J. J. Boele; Gerardus A. zoon van R. A. Raijmaekers en N. A. Goudappel; Levenloos kind van C. J. van Henten en P. Vink. 26 SEPT. Ernstine dochter van M. A. Oranje en J. Kraaijveld; Elisabeth S. dochter van C. Gijsen en J. M. J. Hesselberth; Frederik L. zoon van F. L. Ahrens en C. P. J. Schoenmakers; Marinus G. P. zoon van P. J. Verhoeckx en M. M. Verbiest; Christina Th. dochter van F. Nijs en S. Piller. 27 SEPT. Johanna C. dochter van J. C. Hellenthal en J. Eijeriks. VOOR GEHEEL UW GEZIN BROERSVEST 54 SCHIEDAM ONDERTROUWD: 23 SEPT. M. Ames, 27 jaar en J. M. Blomsteel, 29 jaar; P. v. d. Beek, 24 jaar en C. van Wijk, 23 jaar; J. C. Blom, 25 jaar en J. F. Hugen, 23 jaar; A. W. Droge, 25 jaar en C. Veldhoven, 23 jaar; H. de Groot, 24 jaar en A. J. van Bochove, 20 jaar; J. van Hees, 30 jaar en F. Niesten, 27 jaar; P. Korporaal, 32 jaar en M. E. v. d. Raaf, 20 jaar; H. v. d. Toorn, 24 jaar en M. v. d. Most, 19 jaar; J. Velda, 27 jaar en G. van Elven, 22 jaar; H. J. Vroon, 33 jaar en W. M. Vreden- bregt, 28 jaar. T00R OEHEEL WW 6EZIN BROERSVEST 54- SCHIEDAM GETROUWD: J. van Walsum, 26 jaar en J. W. Semeijn, 24 jaar; C. Meijer, 25 jaar en J. Robberegt, 24 jaar; J. C. Post, 19 jaar en H. W. Bockkom, 19 jaar; J. E. Niemeijer, 29 jaar en C. M. Suijker, 24 jaar; O. v. d. Brink, 64 jaar en T. v. d. Berg, 59 jaar; I. Hoeijenbos, 27 jaar en M. J. Slootweg; 28 jaar; J. van Steijn, 26 jaar en M. J. Goos, 24 jaar; O. Engelaan 25 jaar en J. C. Münster- mann, 23 jaar. OVERLEDEN: 21 SEPT. H. G. J. van der Wilk, 59 jaar, vrouw van H. van Dijke; H. van Schendelen, 85 jaar. 22 SEPT. H. Wessel, 36 jaar, vrouw van J. Burger. 23 SEPT J. W. v. d. Linden, 68 jaar. 24 SEPT. M. M. Witkam, 49 jaar; H. A. Dame, 69 jaar. 25 SEPT. N. D. Slootweg, 74 jaar. VRIJDAG 1 OCTOBER A.S. en bate van het WEERLOZE DIER en ter ge legenheid van de a.s. WERELDDIERENDAG, MARIJKE-ZAAL - Broersveld 121 - Schiedam. Geopend van 96 en van 1923 uur. KOMT ALLEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 1