f „ALJA BETAAL NIET MEER DAN NODIG IS HOOGSTRAAT 119 Waardevolle Prijzen VISSERTJES HI12L HUI I U HOEFT GEEN KOU TE HEBBEN i DE GRAAF's SLAGERIJ HET GROOTSTE EN MODERNSTE RADIOBEDRIJF HIER TER STEDE Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan OPENEN wij een nieuwe zaak aan de op VRIJDAG 17 DECEMBER a s. - S MIDDAGS 3 UUR i7-* t VRIJ HUIS TE KOOP WOENSDAG 15 DECEMBER 1954 Gecontroleerde oplaag van 18.500 exemplaren 6e JAARGANG No 96 SCHIEDAM EN OMGEVING ADVERTENTIEBLAD VOOR NIEUWS- EN lï lil VOOR OPGAVE ADVERTENTIE'S WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD" C. J. v. d. KLINK, L. de Colignystraat 15, SCHIEDAM, TEL. 67368 ADVERTENTIETARIEVEN 16 ct. per m.m. Contractprijzen op aarivraag. IJ li 1 DE WINTER IS WEER IN 'T LAND ■vSr Wij leveren U gaarne ook op gemakkelijke betaling. Mantels - Japonnen - Jumpers Vesten - Rokken - enz. Voor de heren: Demi's - Costuums - Lederen jassen Pantalons - Ook werkkleding - enz. Zelfs voor al Uw kinderen kunt U bij ons terecht. Wij hebben een ruime sortering in: Dekens - Gestikte dekens - Spreien enz. Komt U eens vrijblijvend bij ons aan Alja's gemakkelijke betalingen. ff Filos van Bourgondiëstraat 49 I Telefoon 47416 KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS Het is .weer extra mals: RUNDERLAPPEN nu1.29 BIEFSTUK nu 1.99 ROSBIEF nu1.89 'CONTRAFILET nu1.79 FiJNE RIBLAPPEN v.a1.59 Let U even op KALFSLAPPEN zonder been 1.43 KALFSCARBONADE0.99 FRICANDEAU1.79 Dat is goedkoop FIJNE VARKENSCARBONADE 1.47 HAMLAPPEN*1.95 FRICANDEAU1.95 FIJNE VARKENSROLLADE 1.89 Alles per 500 gram Het koopje van de week bij Uw vlees: RUND VET, gesneden, per 250 gram 29 ct 100 gram FIJNE HAM 100 gram BOTERHAM WORST Samen voor 69 ct GEBRADEN GEHAKT, 150 gram 45 CORNED BEEF, 150 gram45 HAMWORST speciaal, 150 gram 57 KINNEBAKHAM, 150 gram45 ONTBIJTSPEK, 150 gram 50 BLOEDWORST, 150 gram 29 Attentie voor de H.H. Klaverjassers Bestel tijdig Uw Kerstrollade's, bij DE GRAAF's SLAGERIJ malser en voordeliger HET IS WEER.... LANGE KERKSTRAAT 25 TEL. 66019 Ter gelegenheid van dit heugelijke feit stellen wij EEN IEDER IN STAAT mee te dingen naar onderstaande Ie. Een 10-daagse vacantiereis naar Oostenrijk (te regelen in overleg met de winnaar) 2e. Een Stofzuiger 3e. Een Fridor-platenspeler 4e. Een dubbelkops Droogscheerapparaat en tientallen andere waardevolle prijzen meerdere goede inzendingen beslist het lot. WAT HEEFT U TE DOEN??HEEL EENVOUDIG!! In onze zaak aan de Hoogstraat 119 en in de reeds vijf-en-twintig jaar bestaande zaak aan de Rembrandtlaan 64, worden, gedurende veertien dagen van 17 t/m 31 December a.s., enkele rode cijfers op zilveren achtergrond op een voor ieder zichtbare plaats neergezet, deze cijfers geven, gecombineerd, de juiste datum aan, van de opening vijf-en-twintig jaar geleden. Deze datum is niet de juiste, waarop wij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U gelieve deze datum op een briefkaart in te vullen en deze te zenden naar Radio van Dijk, Hoogstraat 119, Schiedam (inzenden tot 1 Januari 1955). De juiste datum is in een verzegelde enveloppe gedeponeerd bij de redactie van Het Nieuwe Stadsblad. Voor goede oplossingen worden de bovenstaande prijzen beschikbaar gesteld. De uitslag wordt vanaf 7 Januari 1955 in onze etalage's aan de Hoogstraat 119 en Rembrandt laan 64 bekend gemaakt. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. PROFITEER van ons JUBILEUM en win één der waardevolle prijzen bij HOOGSTRAAT 119, TEL. 69572 - REMBRANDTLAAN 64, TEL. 66084 VLAARDINGERDIJK 207 in het Oosten der stad, leeg op te Itevereu. Beneden: 2 grote kamers ensuite, serre, keuken, buitenpoort, zeer grote tuin. Ie Etage: 4 slaapkamers. 2e Etage: badkamer, zolder, zolderkamer. Keurig onderhouden. Koopsom 16.000.- K.K. Ruime hypotheek beschikbaar. Brieven No 6500 bur. „Het Nieuwe Stads blad", Louise de Colignystraat 15, S'dam. HANDELS-INSTITUUT Rotterdamsedijk 425A, Tel. 67642, Schiedam NIEUWE CURSUSSEN Steno, Typen, Eng. conver satie voor emigranten Engels - Frans - Duitse Handelscorrespondentie en Steno Boekhouden Middenstandsopleiding Aantal geslaagden voor de praktijk-examens Stenografie 432 Typen 610 Talen126 Boekhouden 72 Middenstands-dipl. 53 Hélène-Permanent met toestel, het beste wat er is, compleet f 5.stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie f 1.korting Dames- en Herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan nr. 22. Telefoon 67170. Voor Uw lompen en meta len het vertrouwde adres G. M. Offerman, Westvest nr. 78a, Tel. 66789. U belt- wij halen Autorijschool Rogier Record. Harddraverstr. 43, Tel. 83906. Ged. K.N.A.C. en A.B.A.N. instructeur, (desgewenst gehaald en gebracht). Ochtendvoer (eierlegmeel) en kippenvoer a 36 ct. per kilo. - Prachtig geschoond kanarie-zangzaad 90 ct. p. kilo; duiven voer v.af 40 ct. per kilo. Molen „de Walvis", Westvest 29. Enorme prijsverlaging Accordeon, 32 bassen 2.50; Guitaar 1.50. Alles p.week. Les inbegrepen. Nieuw in strument (met garantie) wordt eigendom. School met eigen inkoopcentrale, waardoor zeer voordelige verkoop. Bezoekt onze winkelstudio Alg. Muziek school, Rosier Faassenstr. 8 Telef. 36389, Rotterdam-W. Behangen Witten - Nu tegen scherp verlaagde winterprijzen. Gedipl. vak man. G. J. J. Ponjé, Scha perlaan 61, Telef. 65506, te Schiedam. Vraagt vrijblij vend stalen en prijs. - Ook lichtecht en afwasbaar be hang. DAMES Voor een betere haarver- zorging is en blijft Dameskapsalon „Maison Modern" het aangewezen adres Specialiteit in: Permanent Wave vanaf 6. JAC. VAN KALKER, Hoogstraat 53, Telef. 69750 Eerste Schiedamse Hoover-verhuur Onze prijzen? Vanaf 3 uur voor één gulden en... wij bezorgen op tijd. Philips v. Bourgondiëstraat 14, Tele- foon 65821. Raar maar waar....Dit is prijsverlaging.Prima gitaar, thans vanaf 35. of 1.per week. Accor deon (Mirandelli), compL vanaf 90.of 2.50 p.w. Met de bekende inruilcon- ditie's. Lessen(vrijbl.) wor den gegeven door prima musici, tegen zeer billijke vergoeding. - Inlichtingen: Filips v. Bourgondiëstr. 15, Tel. 66394. STADSBLAD RADIO VAN DIJK RADIO VAN DIJK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 1