PANTOFFELS als KERSTGESCHENK EXCELSIOR KERSTGROEPEN AL JA" TAXI \tf#; V SPECIALE AANBIEDING OUDE GENEVER „METHUSALEM" TERRAS UW VROUW KOPERSLAGERS PLAATWERKERS NETTE MEISJES Nette Meisjes MHMMA de SINGER Verras Uw vrouw gevraagd NOORDHOEK LEGER DES HEILS NIEUWE RINGSPOEL HANDNAAIMACHINES VLASVELD U HOEFT GEIN KOU TE rflBBENI I 3 'tb mm J SCHIETAX" tel 67786 VLA, PAPSOORTEN EN YOGHURT Nappa Handschoenen Nappa Handschoenen BROERSVEST 56 SERVICE-BON A. VAN LEEUWEN van Schoenmagazijn 99 HOOGSTRAAT 15 TELEFOON 65733 Scheepsinstollatiebedrijf „Nederland" N.V. Op alle afdelingen kunnen thans geplaatst worden: ook zonder vakkennis kunt U in ons mo dern bedrijf een prettige werkkring vinden onder gunstige arbeidsvoorwaarden. Gehuwde vrouwen kunnen desgewenst te werk gesteld worden voor enkele hele of halve dagen per week. Komt U eens praten bij: Stoomwasserij „DE PAUW" Stadhouderslaan 1-3 Schiedam voor alle afdelingen HOOG LOON. STOOMWASSERIJ Aanmelden: Nieuwe Haven 85. Na 6 uur: Nieuwe Haven 87. Bezoekt de grote WIJDINGSDIENST op le Kerstdag v.m. 6 uur in het Passage- Theater. Kerstzang en muziek. Kerst boodschap van Ds W. A. Krijger. KERSTSPEL „Jezus Geboorte". Toegangskaarten a 25 cent. 2e Kerstdag, 4.30 uur n.m. in het gebouw Lange Haven GROOT JEUGDKERST- FEEST voor kinderen van 6-12 jaar. BEGRAFENISSEN - CREMATIE S J. VISSER contantprijs ƒ220.met levenslan ge garantie. Betaling desgewenst met 3.- p.w. NIEUWE ELECTR. NAAIMACHINES contantprijs 285.-, levenslange ga rantie. Betaling desgewenst 4.p.w. NAAIMACHINES IN SALONKAST desgewenst naar eigen interieur. 345— ZIG-ZAG NAAIMACHINES VOL AUTOMATISCH met motor, compleet 475. GROLTS Naaimachinehandel Vierambachtsstraat 114, tel. 36653 Rotterdam L. M. A. HERSBACH - Tel. 68132 GROOTHANDEL IN OUD PAPIER VERNIETIGING VAN ARCHIEVEN heeft zijn pakhuizen verplaatst van Kethel- straat 9 naar DOELEPLEIN 11. Wij halen gratis Uw oud papier bij U af en vergoeden U de hoogste prijzen. (Woon huis Prins Mauritsstraat 26). Grote sortering in papier-maché, porselein, gips, aardewerk, houtsnijwerk, enz. reeds vanaf 1.50. Ook kerststallen in vele maten en uitvoeringen. Koopt of bestelt reeds nu Uw kerstgroep RELIGIEUZE ARTIKELEN SINGEL 209 Alle betaalzegels worden aangenomen 1 DE WINTER 13 WEER I IN 'T LAND •CSr Wij leveren U gaarne ook op gemakkelijke betaling. Mantels - Japonnen - Jumpers - Vesten - Rokken - enz. Voor de heren: Demi's - Costuums - Lederen jassen Pantalons - Ook werkkleding - enz. Zelfs voor al Uw kinderen kunt U bij ons terecht. Wij hebben een ruime sortering in: Dekens - Gestikte dekens - Spreien enz. Filos van Bourgondiëstraat 49 B Telefoon 67416 TT VRAAGT UW MELKLEVERANCIER OOK ONZE MET WOL GEVOERD 10.95 MET IM. LAMSVOERING 13.95 HERENMODES Deze uitmuntende Oude Genever sinds 1620 gestookt volgens de hoogste eisen in de Distilleerderij le klasse van de Fa. M. van ZANTEN te Dordrecht is o.a. verkrijg baar bij: F. TIMMERMANS, Buitenhavenweg 172 Wed. RITMAN, Broersveld 3, Schiedam. met de nieuwste ZIG-ZAG NAAIMACHINE OF SINGER VRIJE-ARM NAAIMACHINE Profiteer ook van ons nieuwe Zig-zag-apparaat, waar mede U kunt cordonneren, applicatiewerk en knoops gaten maken; op elke naaimachine te plaatsen. Maak gebruik van onze Ondergetekende wenst gratis smering en controle van haar SINGER-NAAIMACHINE. NAAM ADRES WOONPLAATS Te zenden aan: SINGER MIJ, HOOGSTRAAT 170, ROTTERDAM of TELEFONISCH No 53234. MELCHERS RIJWIELEN vraagt BEKWAME en Ook aankomende krachten, alsmede leerjongens kunnen in deze vakken worden geplaatst. Woonruimte beschikbaar. Aanmelding schriftelijk of persoonlijk aan de fabriek OOSTDIJK 29, te IJSSELMONDE. Vraagt onze tarieven. Speciaal tarief voor het begraven van Ouden van Dagen. GEERVLIETSESTRAAT 30 TELEF. 67678 Komt U eens vrijblijvend bij ons aan Alja's gemakkelijke betalingen. v.h. Garage Peereboom, Boerhavelaan 58 V':W Het verschil kunt U proeven I Beter en lekkerder van smaak dan onze gewone ge pasteuriseerde melk. Het verschil kunt U ook xienl Het verschil kunt Uook horen /-Inde verrukte uitroepen, die ieder slaakt, die MEL- ROMA heeft geproefd Geeft Uw kinderen en de volwassen huisgeno ten elke dag VIHCO Een naaimachine koopt U eenmaal in Uw leven. I Dus koopt daarom bij de vakman. I Het naaimachinehuis HOOGSTRAAT 62 TELEFOON 65783 Tevens speciale reparatie-inrichting. voor SPORT- en TOUR- Betaling desgewenst in overleg. SINGEL 4, SCHIEDAM (achter de Hema) tel. 67544

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 4