tiet ii Mi ufeeb qoedkopei (tij 't Getouw Reeds DONDERDAG en VRIJDAG beginnen wij met onze Ziet onze speciale etalage waarin U de ZOTSTE PRIJZEN vindt Een vxira attractie opruimprijzen weggeetprijzen I !va59 ct Burgerlijke Stand B 3.98 7.98 1.59 WOENSDAG 29 DECEMBER 1954 Gecontroleerde oplaag van 19.000 exemplaren 6e JAARGANG No 99 sjESSmSS^ NIEUWE Pfaff naaimachines BEGRAFENISSEN - CREMATIE S J. VISSER HET IS BEROERD W. MEYER BRUSSAARD's 13 ct. Gedurende de maand December zijn al onze literflessen Oude Jenever en Jonge Jenever verpakt met een EXCLUSIEVE DOPSCHENKKURK met schroefsluiting. Geen druppel gaat verloren Ingang Slijterij apart Broersvest 1b n, n □■□BDiniaBnininHuinariDinininininininapinaoBuHninipiniininiaiDiDiaaniQiainiiDinininininininininl DIT ZIJN GEEN MAAR I Dames-, Heren- en Kinder ZAKDOEKEN vanaf 17 ct Enorme sortering THEEDOEKEN Graslinnen BEDLAKENS vanaf Plastic en bonte DAMESSCHORTEN 3.98 - 2.98 - 2.50 - 1.98 Graslinnen VERPLEEGSTERS- SCHORTEN Grote partij rib-interlock DAMES CAMISOLES en DIRECTOIRS, geen 1.98 maar SLIPS Rib-interlock HEREN SLIPS, J-sluiting Jaeger HEREN HEMDEN, nergens goedkoper 2.49 Rib-interlock KINDER HEMDJES en BROEKJES vanaf S 9 Ct j Keper flanellen DAMES PYAMA'S I Flanellen HEREN PYAMA'S g Linksgeweven KOUSEN, geminderd Amerikaanse NYLONS 1.98 NIEUWS ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIE'S WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD" C. J. v. d. KLINK, L. de Colignystraat 15, SCHIEDAM, TEL. 67368 ADVERTENTIE.TARIEVEN 16 ct. per m.m. Contractprijzen op aanvraag. KNSLPRIJZEN GEBOREN: 22 DEC. Christiaan H. zoon van H. G. Ouboter en Chr. M. Meijvogel; Levenloos kind van H. A. de Groot en C. Droog. 23 DEC. Wilhelmus H. zoon van W. H. Holtkamp en M. Th. Meijer; Catharina A. M. L. dochter van A. J. de Koning en M. L. Pietersen; Cornelis zoon van J. de Wit en W. G. But; Hans zoon van A. Visser en W. Winter. 24 DEC. Stefan en Martin zonen van A. Kieboom en M. H. Collé; Christina dochter van J. Schoneveld en W. Korpel. ONDERTROUWD; 23 DEC. C. Ouwendijk, 27 jaar en A. de Bruin, 23 jaar; J. Scheper, 27 jaar en W. M. Veeningen, 23 jaar; J. M. Wasman, 26 jaar en M. Struijk, 23 jaar; C. H. Ruseier, 40 jaar en D. A. A. Jalink, 28 jaar; G. J. A. de Bruyn, 54 jaar en M. van Urk, 49 jaar; E. Damen, 25 jaar en E. M. de Rooij, 19 jaar; H. van Dijke, 55 jaar en Ch. W. Tebbe, 60 jaar; J. F. Flip- sen, 23 jaar en M. M. Herben, 25 jaar; F. W. C. Jumelet, 34 jaar en J. C. Groeneveld, 26 jaar; P. Th. Kloosterman, 26 jaar en B. E. Lans bergen, 27 jaar; C. de Leeuw, 27 jaar en J. C. Groenenwegen, 27 jaar; M. A. Merks, 31 jaar en M. E. van Gel der, 28 jaar; G. W. Ormel, 26 jaar en Ch. J. Herfst, 25 jaar. GEHUWD: Sj. S. Elzinga, 26 jaar en M. Bo- dingius, 23 jaar; J. van Dijk, 37 jaar en T. Bitter, 30 jaar; J. A. M. van Steenoven, 21 jaar en W. E. Gouwe, leeuw, 19 jaar; N. Burgers, 31 jaar en J. van Vee'^, 29 jaar; J. Derk- sen, 24 jaar en H. de Wilde, 25 jaar; A. Brand, 26 jaar en M. Kooijman, 26 jaar; J. van Dorp, 27 jaar en N. D. Eijsbergen, 26 jaar; A. Ooms, 43 jaar en C. Schoonenberg, 38 jaar; P. v. d. Zee, 24 jaar en P. C. G. Bo- gerd, 20 jaar; P. A. Vroon, 24 jaar en M. Simons, 21 jaar; W. D. van Buuren, 23 jaar en J. Tebrugge, 22 jaar. OVERLEDEN: 22 DEC. S. J. Stegman, 74 jaar, wed. van J. Vermunicht; H. M. A. v. Wingerden, 82 jaar, weduwe van M. Cohen. 23 DEC. D. Hartman, 10 maanden; J. Weyling, 79 jaar; A. Schouten, 66 jaar, vrouw van C. de Bruyn. Per 13 December is de heer G. F. Mees, biologisch candidaat te Lei den, benoemd tot vogeldeskundige van „Avifauna". Deze benoeming geschiedde op aanbeveling van het Zoölogisch Laboratorium en de des betreffende professoren te Leiden. In de toekomst zullen „Avifauna" en het Zoölogisch Laboratorium nauw samenwerken: het Laboratorium zal adviezen geven t.a.v. de huisvesting, de voeding en het gedrag der vogels, terwijl „Avifauna" medewerking verleend aan een door het Labora torium voorbereide gedragsstudie en aan een anatomisch en physiologisoh onderzoek te Leiden. WAARSCHUWING zijn uitsluitend verkrijgbaar bij deze adressen: Pfaff Naaimachinehuis, Nwe Binnenweg 21 3 HillevÜet 61 Schiedam, Hoogstraat 121 Wij regelen de betaling met U. Een Pfaff is iff Vraagt onze tarieven. Speciaal tarief voor het begraven van Ouden van Dagen. GEERVLIETSESTRAAT 30 TELEF 67678 wanneer U een kleding stuk bezit, wat niet goed meer past. - Kom naar ons toe... en wij maken het voor U weer GOED PASSEND I Ook voor onzichtbaar stoppen naar Kleermakerij BOERHAVELAAN 67 Telefoon 66564 L DETECTIVES E WILD-WEST E ROMANS S ENZ. B I B O SLECHTS T PER DEEL St. Lldulnas! H E E K ■at 98 NU OF.NOOIT Ook te Schiedam op ge makkelijke betalingsvoor waarden vanaf ƒ1.p. w. Dames- of Heren-horloges, lste klas merken Pendules (ook electrisch), Koekoek- klokken, Wekkers, Gouden ringen. Casette's, alle prijzen I Grote sortering bij C. STRENG ZOON HORLOGERIE Mr. Arendstraat 1, Rotterdam-Z. Telef. 79338-78131-52475 te Schiedam. Depót-adres Voor inlichtingen: EMMASTRAAT 2a u PRIJSCOURANT van ons eigen merk gedistilleerd - gebotteld p. liter Oude Jenever 6.45 Jonge Jenever 6.10 Citroen-Jenever 5.65 Bessen-Jenever 5.20 Framb.-Brandewijn 5.20 Inmaak-Brandewijn 5.80 Brandewijn6.20 Moutwijn.Jenever 6.60 Kruidenbitter6.60 Cognac 6.60 Likeur (alle smaken) Vi fles 6.10 - fles 3.10 Advocaat Vi fles 3.90 - Vz fles 2.00 E? 0 H I Op al onze Franse Import DAMES VESTEN en I JUMPERS geven wij 10% KORTING. „Hollandia" 10% KORTING. Van 3 t.m. 15 Jan. WIJ NEMEN BETAALZEGELS AAN I PETER C. M. SCHAMLE j Schiedam: Branderssteeg 3 - Tel. 66661 Rotterdam: le Middellandstr. 39 - Tel.32232

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1954 | | pagina 1