Fa C. Halman Een lust voor het oog BERKEN SLAAPKAMER dew*Scliiedamsef Braeubelbeurs'» t Stadsnieuws VERLEDEN en HEDEN eieren voor uw geld NYLONS BALLERINA ENKALONS PR'isf 3.25 't Wolhuis v. d. Leeden DE STER" K3UYER-RIS LAAT VAN UW KLEINBEELDFILM |_l n 1 B 7 E nn a m a, tuimiaam DIA'S MAKEN, ALLEEN BIJ„HUIZE BRABANT ulÏjZ RINGEN Vrydag 1 maart 1957 NIEUWS- EN Gecontroleerde oplaag van 19.750 exemplaren 8e jaargang no. 17 ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING (import), compleet f 650 - WIJ NOTEREN BESTELLINGEN OOK VOOR LEVERING BINNEN 6 MAANDEN. TE ZIEN BIJ.... KROL S verbouwde voor moderne interieurs! Restanten FIBRANNE RANDSTOF 5 JAAR ORANJE-GALERIJ li s TEL. 67121 GROOTHANDELAAR IN EIEREN (ook voor industrie) Overschiesestr. 53-57, Schiedam. Spaar de waardevolle K.E S.-GELDZEGELS KEF I Ie of 2e klas DRUKKER „WALA'-corsetshow Heeft U met altijd pech? Stap dan eens (over) in onze en alle narigheid is weg Ie keus, alle maten, extra rekbaar, haken niet ALLEEN-VERKOOP VOOR SCHIEDAM BROERSVEST 4 Wij brengen een enorme sortering B.H.'s voor een Twilfit-corset VAN HEIND' EN VER NAAR.... en nu ook naar Fa. H. J. Blommendal JUWELIER HOOGSTRAAT 55 Telefoon 67524 STBOSBLAD VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS Bl'REAI' „HEI NIEUWE STADSBLAD", C. J. v d KLINK., W DE ZWIJGEKI.AAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM. TELEF 67368 ADVERTENTIE'! ARIKVEN 18 el per m.m Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh '«Zaterdags) van 9—1 en 3—6 our. i - Lange Haven 95 Schiedam Telefoon 68611 filiaal: Groenelaan 109 I Met grote droefheid geven wij U kennis, dat na een geduldig gedragen lijden, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, is overleden, de Heer WILHELMUS ANTONIUS VERWAIJEN op de leeftijd van 73 jaar. H. E. VERWAIJEN-LANGE Familie Verwaijen. Familie Lange. Schiedam, 26 Februari 1957 Korte Singelstraat 21II. De H.H. Uitvaartdiensten vinden plaats op Zaterdag 2 Maart a.s., in de kerk van O.L. Vrouw v. d. H. Rozenkrans, Singel 106, te 7 en 7.45 uur en te 9.30 uur de gezongen Requiem Mis, waarna de begrafenis vanuit de kerk op de R.K. Begraafplaats, Schiedam. ^fa de verbouwing vorig jaar, door ook het sousterrain te gaan benut ten, is de fa. Kroes er thans toe over gegaan (om ook het veel ge vraagde moderne interieur ruim te tlmnen tonen) een gelijkvloerse verbouwing tot stand te brengen. Zó als U de zaak binnenstapt komt Ie thans geschapen gezellige sfeer 'J tegemoet. Door het plafond om- 'aag te brengen, zoals U op de foto n de advertentie elders kunt zien, en door het bijvoegen van een vroegere opslagruimte, heeft de af deling Moderne interieurs hier een aparte toonruimte gekregen. De ruime collectie moderne meubelen w.o. Pas-toe en Artifort zullen U verrast doen staan door hun kleur rijke smaakvolle en comfortabele modellen. De verrassende licht- effeten in plafond en zijwanden zorgen dat 's avonds van buitenaf een overzichtelijk geheel getoond wordt over deze nieuwe aanwin sten in Kroes Beddenhuis aan de Broersvest. 85 breed NU VOOR 2.98 Weet U nogeen dertig jaar te rug, de oude Oranjestraat met die oude dikke bomen, die oude smalle Oranjebrug en die oude kleine win keltjes, drie of vier met de boek handel van Rebers op de hoek van de Lange Nieuwstraat meegeteld. En welke inwoner van Schiedam had ooit kunnen dromen dat in 1957 de Oranjestraat.winkelgalerij haar 5.jarig bestaan zou vieren Amper 6 jaar geleden troonde er nog een lange kale muur als afscheiding van tuin en trottoir. En nunu is het feest. 5 jaar Oranje-galerij, vijf jaar het trefpunt van winkelend Schiedam. Negen pracht winkels tonen teza men in hun etalages wat er in de Oranje-galerij zoal te koop is, negen verschillende branches zijn er on. dergebracht en als we nu gaan win. këlen in de Oranje-galerij, stappen we eerst om met ons budget uit te komen bij Albert Heyn naar binnen, de eerste zaak in zelfbediening te Schiedam. De Singer Mij. noodt de dames met de nieuwste electr. naai machines kennis te maken, terwijl opticiën de Bruin zowel zorgt voor beter zien dan horen. Op het gebied van woninginrichting roert de firma van Meurs de trom en heus me vrouw heeft U een gasfornuis, haard of wasmachine nodig stap dan bij van Woer kom binnen. Als U aan vakantie toe bent of de sport be. oefent.Ritman staat U ten dien ste terwijl er vlak naast voor de dames een waar paradijs getoond wordt op het gebied van dameslin gerie en corsetterie door Wala's spe ciaalzaak. Schoentjes mevrouw, naar de laatste mode, toont U The American. En tenslotte bij de nestor van de Oranjestraat (dat is al heel wat jaartjes mijnheer Ruseier) kun nen wij heren, ons op het gebied van de betere herenmodes vergas, ten. Is dat nu al weer.vijf jaar Oranje.galerij E VOOR IEDEREEN' BROERSVEST 54 SCHIEDAM Let op de zaken met dit embleem. Hier ontvangt U 2 K.E.S. pun ten per bestede gulden en... 5 GLD. CONTANT TERUG VOOR 500 K.E.S.-PUNTEN Vraag Uw K.E.S.-zegels Spaarboekjes met adressen van aangesloten winkeliers kunt U gratis bij een K.E.S.- deelnemer ontvangen. Alléén deze nieuw aangesloten zaken staan nog niet in het K.E.S.- boekje, dus ook hier van heden af K.E.S. ZEGELS „WILSO" HERENKLEDING, Hoogstraat 61. „DE HOUTBEURS", Hoogstraat 153. (even voorbij „De Goedkope Winkels"). „EXCELSIOR Schoenmagaz. Hoogstraat 15. H. N. HAAS, DROGISTERIJ Rubensplein 23. Goed geoutilleerde drukke rij te Rotterdam vraagt: voor werkzaamheden aan Heidelberger en Mercedes. Enige kennis van drukke rij - biriderij - werkzaam heden, o.a.: snijden, strekt tot aanbeveling. - Gevari eerd werk. Brieven no.1110 aan bureau van dit blad. Er zal op 6 en 7 Maart a.s. in het gebouw Emporium, Rotterdam en op 8 Maart in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen ren show van cor setterie en lingerie plaats vinden, waaraan een vorm is gegeven, die show zal n.l. gegeven worden in de vorm van een muzikaal blijspel en uniek genoemd mag worden. On der de naam Wala Musical Comedy „Vriendinnen van Venus". gaat uit van elk figuur, dat een CORSET draagt. „Twilfit" immer» zorgt voor een jeugdige, ele gante houding en geeft U het veilige gevoel, dat Uw met zorg gekozen kleding onbe rispelijk zit. Model 8263 ..TwilflC'-Corset. van fraaie effen coutll, kort model. Met zljaluitlng. veter in de rug, versterkt voorpand en elastieken IQ 90 bovenrand I O, tt die voor Textiel de beste ia Steeds ruime keuze in alle prijsklassen voorradig I Groenelaan (hoek Wilhelminapleln) Tel. 68840 Rembrandtlaan (hoek Mesdaglaan) Tel. 67446 St. Liduinastraat 94 TeL 68335 Bus 41 en 43 hebben halte voor ome zaken. mSMMi BROERSVEST 6466 SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1