-wat sal tiet xli*** Traditioneel of modern (k !tó$k 57 NEUROTONIC ™FILM „HUIZE BRABANT" I Kies 1 eieren voor uw geld Fa C. Hofman Moderne Regenmantels U weet! DE STER - ZENUWEN NYLONS t Wolhuis v. d. Leeden fïïfs^ prijs.- f 3.25 Si Wij laten de keus aan U, doch in ieder geval zult U prima slagen bij DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Stadsnieuws VERiff Japonnen ALLEEN GEVESTIGD TE SCHIEDAM KRUYER-RIS BALLERINA ENKALONS LAAT VAN UW KLEENBEELDFILM DIA'S MAKEN, Gecontroleerde oplaag van 19.750 eremplaren I „BRAVO" Spaar de waardevolle K.E5.-GELDZEGELS J nrviüifi RINGEN Fa. H. J. Blommendal Heeft U klachten over de bezorging van dit blad Meldt ze ons en het komt in orde iHSMüEi 1 Ontspanningscommissie van de Alg. Bond voor Ouden van dagen. Effen Fibranne Linnen 130 breed in 10 kleuren van 4.98 NU 3.98 POPELINE REGENMANTELS POPELINE BLOUSES 6.95 - 8.95 - 11.95 MANTELCOSTUUMS Waarom is onze verkoop van huwelijks-uitzetten zo enorm groot in hebben wij de GROOTSTE KEUZE ook voor GROTE MATEN niet verdovend maar genezend ALLEEN-VERKOOP VOOR SCHIEDAM TUINLAAN 98 TEL. 67464 Vrjjdag 8 maart 1957 8e jaargang no. 19 NIEUWS VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (boek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368 SCHIEDAM EN OMGEVING ADVERTENTIEBLAD VOOR ADVERTENTIETARIEVEN 18 ct per m.m Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (bch 's/aterdags) van 9I en 26 uur. LANGE HAVEN 95 TEL. 68611 GROENELAAN 109 Op Zaterdag 9 Maart a.s. hoopt de C.J.M.V. Mondaccordeonvereniging „Bravo" in gebouw „Irene" haar jaarlijkse uitvoering te geven. Na het afscheid van de heer Van Daalen heeft de heer J. Krommen hoek zijn plaats overgenomen en onder diens leiding zal „Bravo" een aantrekkelijk programma ten geho. re brengen. Bovendien zal aan deze avond de Chr. Toneelgroep „Het Zuiden" haar medewerking verlenen, die het blij. spel „Najaarsstormen" ten tonele zal brengen. Let op de zaken met dit embleem. Hier ontvangt U 2 K.E.S. pun ten per bestede gulden en 5 GLD. CONTANT TERUG VOOR 500 K.E.S.-PUNTEN Vraagt Uw K.E.S.-zegels Spaarboekje met adressen van aangesloten winkeliers kunt U gratis bij een K.E.S.- deelnemer ontvangen. VOOR IEDEREEN! BR0ERSVEST 54 SCHIEDAM JUWELIER HOOGSTRAAT 55 Telefoon 67524 a H mi n c II «MC Hi lil mik. «in* MMIIIIIIII* «•■■••I****** (Al TEL. 67121 GROOTHANDELAAR IN EIEREN (ook voor industrie) Overschiesestr. 53-57, Schiedam. Men deelt oins van de zijde van de Alg. Bond voor Ouden van Dagen mede, dat er een omtspamüngscom- missie is opgericht, welke zich ten doel stelt middagen en avonden tot ontspaning en gezellig samenzijn te organiseren. Tevens is in deze Bond een reisvereniging opgericht, waar. voor als eerste trip een Gooi-reds op het programma staat. Leden kunnen zich opgeven in het BI. Huis, Lange Nieuwstraat en wel iedere werk. dag. Kosten van lidmaatschap be dragen 1.50 p. persoon per maand. ^3® VOOR MOOI EN SLECHT WEER I Zware Zijde Otto man-mantel met hoed door kleermakers gemaakt. U bent altijd leuk en vlot gekleed. De mantel is prima waterafstotend envoorradig In de kleuren Zwert, Antra ciet, Agaaf en Bordeaux k maten 36-48, Speciale prijs Ottoman-Mantels met Hoed reedt vanaf 44.50 in effen en de moderne streepjesdessins, alle moderne kleuren vanaf met stijf boord alle modekleuren nu reeds een uitgebreide sortering in de nieuwste modesnufjes. OMDAT U voor huwelijks-uitzetten nergens zo'n enorme keus voorge legd wordt in lakens, slopen, tafel lakens, baddoeken, theedoeken enz. als bij ons. Wij brengen U de artikelen van de best aangeschreven textielfabrieken Aa. de merken Cinderella, Swan, Jansen Tilanus, Elias, Hobo, Jorzo Wetex enz. enz. Te veel om allen op te noemen. U kent toch de leus, „Bij de Ster de meeste keus" Gebruikt nu Uw spaarcenten, en koopt voor dat de prijzen stijgen. Deze week als extra aanbieding: Dnze droogkampioen THEEDOEK in 25 verschillende kleuren nu1.25 Speciale aanbieding graslinnen LAKENS 150 breed, gezoomd nu 5.39 150 breed, geborduurd5.98 180 breed, gezoomd6.39 180 breed, geborduurd nu 6.98 Bijpassende SLOPEN, flinke maat 2.39 en 1.98 Voor Uw huwelijksuitzetten VAN HEIND' EN VER NAAR.... II en nu ook naar die voor Textiel de beste ie Steeds ruime keuze in alle prijsklassen voorradig I Groenelaan (hoek Wilheiminaplein) TeL 68840 Rembrandtlaan (hoek Mesdaglaan) TeL 67440 St. Liduinastraat 94 TeL 6833S Bus 41 en 43 hebben halte voor onze zaken. wordt U volledig de baas met het zenuwpreparaat dezer tijden Heeft U met altijd pech? Stap dan eens (over) in onze en alle narigheid is weg Ie keus, alle maten, extra rekbaar, haken niet BROERSVEST 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1