e c/ IAMON A" TELEVISIE RADIO BLANKEN DE STER" NYLONS 't Wolhuis v. d. Leeden v. d. LEEDEN de Modernste Regenmantels en Swaggers de Nieuwste Mantelcostuums de Mooiste Zomermantels de Elegantste Japonnen en Deux-Pièces de Leukste Kinderjurken, Jacks en Blazers de Vlotste Blousen en Rokken I prijsf 3.25 LAAT VAN UW KLEINBEELDFILM y Bil f g IS D A lï A M Tff DIA'S MAKEN, ALLEEN BIJDK ApMni 1 Hl STOFFENHUIS RINGEN GROOT NIEUWS „1 RADIO-TELEVISIE GEVEKE BROERSVEST 58, Schiedam Cü Radio Blanken presenteert 1000+1-verrassingen die ook U kunt winnen K3UYER-RIS BALLERINA ENKALONS Gecontroleerde oplaag van 19.750 p^emplaren 8e jaargang no. 21 ALPACCA DOUBLE-FACE van 6.75 NU 3.98 BROERSVEST 10 Fa. H. J. Blommendal B3 x 63A 248.- B x 253U 198.- U kunt nergens beter slagen, in iedere prijs ZIET ONZE ETALAGE S OF LÓÓPT U EVEN BINNEN I DE SPECIAALZAAK H x 348 A 198.- KÜj B6 x 63A 498.- - beh0^ UW ge "tc zip! Heeft U met altijd pech? Stap dan eens (over) in onze en alle narigheid is weg Ie keus, alle maten, extra rekbaar, haken niet ALLEEN-VERKOOP VOOR SCHIEDAM TUINLAAN 98 TEL. 67464 Vrydag 15 maart 1957 NIEUWS ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD". C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368 ADVERTENTIETARIEVEN 18 ct per m.m Oontrnrtprtjzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. '«Zaterdags) van 9—1 en 2—6 uur. DANKBETUIGING. Met deze betuigen wij Onze innige dank aan Dr. Hout- huijzen, familie en kennissen voor het medeleven en be langstelling betoond bij het plotseling overlijden van onze lieve, Man, Vader en Groot vader, de Heer H. C. DE BOK. Uit aller naam: Wed. H. C. de Bok- v. Leeuwen. Schiedam, 13-3-'57, Kreupelstraat 58 a. voor zomertailleurs en deux-pièces, 90 cm. br. JUWELIER HOOGSTRAAT 55 Telefoon 67524 Drie golfgebieden. FM-band. Aparte afstemwijzers voor AM en F.M. Aan sluiting extra luid spreker en grammo foon. 7 buizen, 11 functies. Vier golfgebieden. FM-band. Lange-, midden-, korte golf. 10 buizen met 10 functies. MET 53 cm. Exclusief antenne, voor slechts^jjj^ DttLUok-ntKM J. Natuurlijk bij Ook voor grotere maten Stuk voor stuk wonderen van radiotech niek. Neem bijvoorbeeld de B3X 63A links bovenaan van 248.dat is nog Icing niet de duurste! En tóch.... 7 buizen met 11 functies, druktoetsbe- diening, ferroeopter voor effectieve sto ringsonderdrukking, dubbelconus-luid- spreker voor perfecte weergave. Zeer ge voelige AM- en FM-ontvangst. Ook uit dit aantrekkelijke toestel weer klinkt de kristalzuivere muziek die elk Philips radio-apparaat kenmerkt. Daaromals U tóch een nieuw toestel wilt hebbenbenut dan meteen uw kans en doe mee met de 1000+1 prijs vraag. Dan krijgt U dat nieuwe toestel misschien wel gratis of een tweede toe stel (van ƒ98.erbij. Waarom zou U wachten? Zo'n 1000+1 kans komt maar een keer. En wat uw prijsvraag-vouwblad betreft, dat ligt al voor u klaar. Ons telefoon nummer is 65734. REMBRANDTLAAN - HOEK MESDAGLAAN SORTERING EN SERVICE P.S. Zojuist ontvangen Philips radio met band recorder, prachtig staande kast 898.incl. microfoon en band. Philips Televisie streek- ontvangers 775.uit voorraad leverbaar. Tafelradio - gram mofoon. Platenspe ler met verwissel baar kristal-element 5 buizen met 7 functies. „Bi-Ampli" m. twee gescheiden geluids kanalen plus directe energie overdracht. 10 buizen met 15 functies. Draag slechts een CORSET J Dan bent U in de wolken! Overal zal men U bewonderen om Uw ideale taillelijn, Uw gracieuze lichaams houding. En, wat zal zelfs een jeugdig toiletje U goed staan. „Twilfit" is 't geheim van jeugdige gratie, ook op latere leeftijd. Model 8485 „Twilfif-Blnnenbandconw*. van sterke effen ooutil, kort model. Zijsluiting:, veter in de rug en elastieken boven- rand. Met brede elastieken QO binnenband sL\J iederH<Z VOOR TWILFIT Van heind' en ver naar. F/ en nu ook naar die voor Textiel de beste is Steeds ruime keuze ln alle prijsklassen voorradig I Groenelaan (hoek Wilhelminaplein) TeL 68840 Rembrandtlaan (hoek Mesdaglaan) TeL 67446 St. Liduinastraat 94 TeL 68335 Bus 41 en 43 hebben halte voor ome zaken. BROERSVEST 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1