Goede bijverdienste NEUROTONIC! Fa C. Holman Bit mutk/uutvtiti QefadeJoHQ VISSERTJES CENTRO-TRUCK Het kleine gemotorfc^rde voertuig voor de detaillist Tm eieren voor uw geld fïïi? GARAGE „WALDO TAX...... o« BUSTAX WEEKRECLAME DE NIJVERHEID DE GRATIS KOOPDAGEN WAREN: Stadsnieuws Uilhniüü TEL. 67121 f 1695.— (zonder opbouw) 3/4 ton GARAGE L. v. d. MOST J. M. Pieters BAKKERIJ Woensdag 20 maart 1957 Gecontroleerde oplaag van 19.750 exemplaren 8e jaargang no. 22 19-20-22 februari en 7 maart Drie Philips prijswinnaars bij Radio Blanken voor dames van 23 jaar en ouder voor het schoonhouden van moderne kantoorgebouwen. a. vier dames voor ochtend en avond; b. twee dames voor hele dagen, 48 uur; o. twee dames voor avonduren; d. een daghulp 18 jaar of ouder, 48 uur. Komt U eens praten: Nieuwe Haven 105, Donderdagavond a.s. van 18.30 tot 20.30 uur. Ouzo beroemde Rode Zoete Wijn, 10 HOOGSTRAAT 72 Spaar de waardevolle K.E S.-GELDZEGELS j BROERSVEST 56 Singel 41-45 - Tel. 65538-67570 VOOR Lekstraat 15 Schiedam Telet 69709 Wegens plaatsgebrek moesten enige Vissertjes overstaan tot Vrijdag Alles voor de BOTERHAM PREFEREERT U een HEERLIJK KOEKJE PROFITEERT dan van onze SLAGROOM BOOMSTAMMEN 1.35 SLAGROOM SPIJSGEBAKJES - 0.23 CARREE'S, 2 stuks voor 25 ct. CHOC. CAKE, per stuk 0.98 CHOC. KOEKJES, per 200 gram 0.75 CARREE-SPRITS, per 250 gram 0.65 WEESPER-MOPPEN, per 250 gram 0.75 VICTORIA-STENGELS, 40% roomboter, 200 gram 0.70 r» NIEUWE HAVEN 241 TELEF. 68385 SCHIEDAM Vraag ook aan onze bezorgers NIEUWS- EN SCHIEDAM EN OMGEVING ADVERTENTIEBLAD VOOR VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (boek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368 DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan de doktoren Dr Jansen, Dr Hout- huyzen en Dr. Tavernen. Verplegend personeel van het Gemeente Ziekenhuis, familie en kennissen voor de liefde volle verzorging tijdens ziekte en overlijden van de Heer W. v. GALEN Uit aller naam, Wed. G. W. v. Galen-Rietveld Schiedam 18-3-'57 Rotterdamsedijk 305a Herenmodemagazijn BROERSVEST 56 Gisteren zijn de prijswinnaars be. kend gemaakt van de tweede ronde van de bekende Philips lOOl.actie, Tweehonderd kopers van een Phi lips radio door geheel Nederlandi kregen gisteren het bestede bedrag NEUROTONK Bevrijd van alle zenuwklachten! Wilt U Zich rustig er> opgewekt voelen, neem'dan f Want NEUROTONIC voedt, sterkt «h kalmeert U» zenuwen eh het doel dit op da enig juiste wijze: W' tonder verdoving ven Uw zenuwen en door vergroting ran tkv energie Dat is het geheim van NEUROTONIC, waardoor dit belangrijke prae> paraat reeds zeer velen volledige genezing heeft gebracht. Begin aan een kuur en NEUROTONIC zal een openbaring voor U zijn! VOORRADIG BIJ ALLE APOTHEKERS €N DROGISTEN S KKS aar— ••L .a M aai n H! GROOTHANDELAAR IN EIEREN (ook voor industrie) Overschiesestr. 53-57, Schiedam. ADVERTENTIETARIEVEN 18 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. '«Zaterdags) van 9—1 en 26 uur. ww ^ï^vrvFirirvr w grootste fles, liter, normaal 3.50 nu J?, ontvangt U onze grootste fles, liter Rode Zoete VruohtonwIJn voor slechts 0.35 SCHIEDAM - TEL. 67545 terug of gratis een tweede toestel. Het is wel zeer bijzonder dat Radio Blanken onder zijn talrijke cliënten drie prijswinnaars telde. Het was op de hoek van de Rembrandt, en de Mesdaglaan een hele diruikte toen op feestelijke wijze de toestellen wer den overhandigd. Let op de zaken met dit embleem. Hier Ontvangt U 2 K.E.S. pun ten per bestede gulden en 5 GLD. CONTANT TERUG VOOR 590 K.E.S.-PUNTEN Vraagt Uw K.E.S.-zegels Spaarboekje met adressen van aangesloten winkeliers kunt U gratis bij een K.E.S.- deelnemer ontvangen. vnOBIEDEREEN! SCHOENEN VOOR IEDEREEN! BROERSVEST 54 SCHIEDAM BROERSVEST 54 SCHIEDAM De derde ronde van deze fantasti sche actie is momenteel in voll# gang. Nog 600 gratis radio's wacb. ten op hun nieuwe eigenaar. Over veertien dagen zijn er weer twee honderd gelukkigen in het bezit van een gratis radio. De heer Koning van Philips Neder, land die de apparaten overhandigde sprak de hoop uit over twee weken weer bij Radio-Blanken aanwezig te kunnen zijn. De Schiedamse winnaars van da tweede ronde zijn: de heer Remans, Dr. Wibautplein 145; de heer Kamp, Jacob Marisstraat 5; de heer Gran- dia, Vlaardirngsedijk 313, Van harta gefeliciteerd voor de betere herenmodes Autohandel C. v.d. Bijl, Nieuw Mathenesserstr. 64. Zoekt U een goede ge bruikte auto met een be scheiden beurs. Bel dan 56263 of 67312. Onze jaren lange ervaring is voor U een waarborg Verpleegstersschorten a 2.98, maten 40 t.m. 52 gebloemde verpleegsters- schorten vanaf ƒ3.98; brei katoen 59 ct.; geminderde nylons vanaf ƒ.2.49. Adres: W. Klein, Fabristraat 29, Rozenburgerplein 3. Kapsalon Helene brengt U de betere haarverzorging Str oom-permanent 5. Stroomloos, de permanent voor elk haar 7.50 compl. alles in begrepen. Gratis halen en brengen p. auto. Een gulden reduct. op ver toon van deze advertentie. Rembrandtlaan 22, Kapsalon Helene, Schiedam, Telefoon 67170. De toneelvereniging „De Optimist", afd. C.J.M.V., wijk VI, Oud-Mathenesse, geeft op Zaterdagavond 23 Maart a.s. een uitvoering in gebouw „Sociale Belan gen", Lange Haven 73, Sehiedam. Opgevoerd zal worden de klucht „Het is maar een gave" door Joop Spit. Een avond die U zeker niet missen mag Kaarten per stuk 0.50 bij H. van Noordennen, Am pèrestraat 25, Schiedam of des avonds aan de zaal. Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur. Een net R.K. meisje vraagt dito vriendin om te dansen, 1819 jaar. Brie ven onder No.3034 aan het bureau van dit blad. Een mooie collectie vul pennen reeds vanaf 3.95 met gouden pen, één jaar garantie en 'n ruime keuze balpennen heeft kantoor boekhandel „Modern" Boerhavenlaan 124, Telef. 68415. Erk. en gedipl. N.B.A. Autorijschool A. W. van Ekelenburg, lest met Ford Taunus a 5.50 per les, vewarmt materiaal. Rotterdamsedijk 70 B Goed nieuws voor prui mers De beste tabakken Witte Ster en Nikkel nu zó verpakt, dat de tabak altijd vers en soepel blijft en niet kan uitdrogen. Altijd sap pig. Geen kort, geen ver lies, dus voordelig. Probeer 't vandaag nog DamesGeen betere regenbescherming dan BIG-BEN plastic regen kleding ƒ9.75, 11.75, 12.75 en 15.75. W. v. d. Burg, Lange Kerkstraat 19, Tel. 66135. Te koop: Accordeon 3 rijer, 80 bassen, merk „Frontaline" Electr. Ha- wai'an-guitaar m. voorver sterker, microfoon en stan daard. Tevens poppenwan- delwagen. J. v. Avennestraat 55 a. Gevraagd: 'n net meisje voor halve dagen, in klein gezin, lief voor kinderen. Mevr. Schilperoord, v. Haerenlaan 293. Gevraagd: nette werk ster voor 2 hele of 3 halve dagen p. week. V.d. Stolper Burg. Knappertlaan 257 A. Tot mjjn groter spijt gaat mijn aardige hulp in de huishouding emigreren Wij konden het heel best vinden samen. U zou het bij mij ook wel kunnen wennen. Per 1 April of iets later zoek ik een ander. Is het iets voor U Van 8.30 tot 15.30 uur. Zaterdag tot 1 uur. Zon- en feestdagen vrij. Ook deze zomer nog 14 dagen vacantie. Gezin van 2 personen; was bui tenshuis. Indien U zelfstan dig mijn huishouding kunt verzorgen en U bent 20 jr. of ouder, komt U dam eens praten, het salaris regelen wij wel. Mevr. J.W. Tewes- v.Rossum, Korte Haven 44, Tel. 66663. Wist U dat wij ruim 1000 verschillende behang sels kunnen leveren tegen scherp concurrerende prij zen. Vraagt onze reclame- boeken ter inzage; compl. gereedschap beschikbaar en alles gratis thuisbezorgd H. R. Lavue, Den Bommel- sestraat 46. Iemand gevraagd om net trappenhuis wekelijkse beurt te geven. Ook in de avonduren. Geert Reinderstraat 38 A. Welke zaak heeft werk voor naaister aan huis. In bezit van zig-zag machine. Br. nr. 3061 Bur, v.d. blad. Gevraagd: net meisje v. hulp in de huishouding v. hele dag of desnoods van 26 uur. Mevr. v. Engelen Prof. K. O. laan 84b. r Te koop: Twee 1-pers. ledikanten (zonder spiraal) 6.Kinderfietsje (7-10 jaar) 20.Trap naaima chine in goede staat 40. 's avonds na 8 u, Oudshoorn Geert Reindersstraat 9 d. bij Groenelaan 35 Telefoon 67918 Fijne Vleeswaren: 100 gram Ham 49 ct. 100 gram Saks. Leverworst 32 ct. 100 gr. Busworst 28 ct. 100 gr. Prestkop 32 ct. KAAS 100 gram lijn belegen kaas 35 ct. BETUWE JAM's 100 gram echte Choc. Hagelslag 25 ct.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1