Esrwri TIPS KNVB-POOL DAMESMANTELS Fa C. Hofman v. d. LEEDEN Wat ook de mode voorschrijft a 't Wolhuis v. d. Leeden „DE STER" eieren voor uw geld prijsf 3.25 Ql STOFFENHUIS 99.- tot 199- SnioyjNGs NYLONS BALLERINA ENKALONS KÜUYER-RIS LAAT VAN ÜW KLEINBEELDFELM y li f F O Jk il A Al DIA'S MAKEN, ALLEEN BIJ„H UI X PHAdAN Gecontroleerde oplaag van 19.750 exemplaren Morgen 30 maart Opening Showroom Radio-Televisie L. Jurgens Zie advertentie op pagina 7 Onze wekelijkse voorspelling op de voetbaluitslagen BROERSVEST 10 Sportcolberts Pantalons Regenkleding HERENKLEDING Hoogstr. 174 S'dam Voorjaars-aanbieding voor kinderen, vanaf 29.95 In onze herenafdeling vindt U ruime sortering: I V. RINGEN Fa. H. J. Blommendal altijd pech? Stap dan eens (over) in onze ALLEEN-VERKOOP VOOR SCHIEDAM BROERSVEST 56 FANTASIE OF INTERLOCK DAMES SLIPS voor 75 ct. 75 cent- Enorme sortering B.H.'s, in de nieuwste modellen. KORTE VRIJZINNIGE DIENST TUINLAAN 98 TEL. 67464 Vrydag 29 maart 1957 8e jaargang no. 25 NIEUWS ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEl'WE STADSBLAD", C. J. v d. KLINK, W DE ZWIJGEKLAAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF 67368 ADVKKTENTIK'l AKIKVKN 18 cl per m.m Contrwtpriizen op aanvraag KANTOOKIJKEN DAGELIJKS beh sZaterdags) van 9—1 en 6 uur. DO.S.Sp. Enschede: 1. Bij deze ontmoeting komen teams in het veld, die geen van beiden vrij zijn van primadonna.allures. De Twentenaars volgen momenteel de dalende lijn en redden het waar. schijnlijk niet in het Utrechtse sta dion. Zwitserse geborduurde ORGANDI KINDERRANDJES 2.98 en 3.98 voor babyschortjes en overgooiers V.V.V.—P.S.V.: 2. P.S.V. is dit seizoen heel wat pro ductiever gebleken dan de club uit de stad aan de Maas. De Eindhove- naars produceerden in 26 wedstrij den 67 goaltjes; Klaassen's c.s. kon. den het in evenzovele ontmoetingen tot slechts 39 treffers brengen. Deze feiten wijzen in de richting van een zege voor de gloeilampmagnaten. A.D.O.Alkmaar: 1. Omtrent het resultaat van deze krachtmeting kan niet de minste twijfel bestaan. De Hagenaars won nen in de kaasstad al met 3-0 en komen ook in het Zuiderpark met een gedecideerde zege uit de bus. H.D.V.S.Stormvogels: 1. H.D.V.S. en Stormvogels ontlopen elkaar weinig in kracht en maken er vast een spannende wedstrijd van. Het terreinvoordeel betekent voor de Schiedammers een extra be. langrijke factor, welke er toe zal bijdragen, dat de bezoekers in het zand moeten bijten. D.F.C.—R.C.H.: 1. R.C.H. zal moeten ervaren, dat D.F.C- op eigen grond heel wat mans is. De Haarlemmers moeten in de Merwedestad beslist het loodje leg. gen Be QuickVeendam: 3. Ook bij Be Quick. Veendam komen gelijkwaardige elftallen bintóen de lijnen. Dat wordt een gelijkspel, net als in de eerste competitieronde 1 hongaR.B.C.: 3. R.B.C. totdantoe fier koploper in de 2de divisie B stelde zijn aan hangers de laatste weken lelijk te. leur en moest een flink stuk van goed gekleed gaat U alleen als het model U staat, de tint U kleurt, en de maat U past. Bij Van der Veer kunt U aan de hand van deze stelregel Uw keus maken uit de voor- jaars-collectie Oxfort en Vic- tory-costuums. Ende prijs heeft U zelf in de hand; U kunt met een verschil van telkens tien gul den klimmen van A04-105 zijd ottoman, vanaf52.SO poplin gestreept, vanaf 44.50 ruime sortering Nino-flex, voor dames en kinderen, vanaf28.95 Suéde jasjes voor dames, heren en kinderen voor dames, vanaf34.50 Sportcolbers, vanaf 27.50 Italiaanse Coats, vanaf 39.75 Costuums, pantalons enz. KLEEDT HET HELE GEZIN BROERSVEST 111 TELEF. 67416. R.C.ri.; Jti.D.V.b.-Sjtormvuat;is; Be Quick- Veendam; Longa.R.B.C. en bij de reserves: Ajax.B.V.V.; Lim- burgia.Wageningen; Heerenveen- Leeuwarden. G.V.A.V.—Rapid J.C.: 3. G.V.A.V. bezit de reputatie van op eigen grond behoorlijk sterk te zijn. Totdusver konden alleen V.V.V., JUWELIER HOOGSTRAAT 55 Telefoon 67524 Heeft U met en alle narigheid is weg Ie keus, alle maten, extra rekbaar, haken niet BROERSVEST 4 ea iiaiiiKwijK net by de Mar tini-toren tot een overwinning brengen; meerdere gerenommeerde teams moesten daar met een draw genoegen nemen. Tijdens de eerste competitieronde hielden de Limbur. gers en de Groningers het op een puntenverdeling. Ook voor de re turnmatch ligt een gelijkspel in de lijn der verwachtingen. N.O.A.D..Willem II: 3. Voor Willem II is er heel veel aan gelegen om de wedstrijd tegen Noad tot een goed einde te brengen. De rood-wit.blauwen verkeren immers in ernstig degradatiegevaar en heb ben de puntjes dus erg hard nodig. De thuisclub zal niet meer dan de halve winst willen afstaan. Ook voor dit treffen schijnt mikken op een gelijkspel gewenst. SpartaElinkwijk: 1. Elinkwijk treedt op Spangen tegen Sparta aan met de drang naar re vanche. In Zuilen werd het destijds 3.1 voor de Rotterdammers. De club uit de Maasstad beschikt over een beduidend sterkere defensie Ri- nus Terlouw is zijn plaats heus nog wel waard en stuurt waarschijn, lijk op een kleine overwinning aan. voo- de betere herenmodes Het is nu de tijd Uw interlock of fantasie ONDERGOEDEREN aan te schaffen. De fabrieken vragen levertijden van 6 tot 9 maanden voor de betere kwaliteiten en wat dit betekent, behoeven wij U niet te zeggen. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig". Wij brengen U deze week, alles nog tegen oude prijzen. Een extra aanbieding in: dames-, heren, en kinderondergoed. U weet onze verkoop is een der grootste van de gehele stad en daar door zijn wij niet alleen laag in prijs maar bovendien wordt ieder door ons verkocht artikel, ten volle ge garandeerd, trouwens merken als: Jansen Tilanus, Sesa, Sublimo, K.T.W. en nog vele andere door ons gebrachte merken, staan er borg voor. Als extra attractie deze week bij aankoop van 5,. een DAMESSLIP in interlock of fantasie voor slechts Koopt nu Uw ondergoederen en. maakt van deze gelegenheid ge bruik. U verdient er dubbel aan. Voor ONDERGOEDEREN van heind' en ver en nu ook naar d*e voor Textiel de he.ste i: Steeds ruime keuze In alle prijsklassen voorradig I Groenelaan (hoek Wilhelmmaplein) Tel. 68840 Rembrandtlaan (hoek Mesdaglaan) Tel. 67446 St. Liduinastraat 94 Tel 68335 Bus 41 en 43 hebben halte voor onze zaken. op zondag 31 maart a.s. des avonds 7 uur in Wijkcentrum Nieuwland (Dr. Wibautplein) Spreker: Ds. J. A. Hebly, Schiedam. N.A.C.Feijenoord: 3. Feijenoord komt voor 'n heel moei lijke opgave in de uitwedstrijd tegen N.A.C. Al staan de roodwitten theo. retisch beduidend hoger genoteerd dan de „middenstander" uit 't Bra- zijn voorsprong prijsgeven. Het is aan te nemen, dat de mannen uit Rosendaal aan medegegadigde Lon. ga één puntje zullen moeten af. staan. u li n c m t C TEL. 67121 GROOTHANDELAAR IN EIEREN (ook voor industrie) Overschiesestr. 53-57, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1