i „DE PAPAVER" VISSERTJES ^3 mm UIL GROTE COLLECTIE DAMES JAPONNEN EN MEISJES JURKJES Jï- DRAADOMROEP Vissertjes Woensdag 10 juli 1957 Gecontroleerde oplaag van 20.000 exemplaren 3e jaargang no. 54 1 H ZIE DE ETALAGES (Wij nemen alle betaalzegels aan) PAREN-KAMPIOENSCHAP BRIDGE 1957 SCHIEDAM BROERSVEST 56 JUBILEUMSERIE MARTINIT HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS Afdeling Schiedam in alle tinten verkrijgbaar PARFUMERIEËN zaken door de hele stad. VOETBALVERENIGING „VEGLA" NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BCREAO „HET NIEUWE STADSBLAD", fi. J. v d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Uoiignystraat) SCHIEDAM. TELEF. (57 3 68 ADVERTENTIETARIEVEN 18 ct pei m.m Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh 'sZaterdags) van 9—1 en 26 uur. DAMES- HEREN- en KINDERKLEDING, BROERSVEST 111 SCHIEDAM Evenals vorige jaren zal in het kader van de vaeantie-feesten weer een wedstrijd worden gehouden om het Paren-Kampioenschap Bridge 1957 Schiedam. Op Maandag, 22 juli a.s., wordt in „Musis Sacrum" een bridge-drive ge houden, waaraan voor degenen, die nummer 1 of 2 eindigen mooie prij zen zijn verbonden. Alle nummers 1 spelen op dinsdag, 23 juli 'u tweede wedstrijd. Het paar, dat daar nummer één ein digt krijgt de wisselbeker en is het Kampioenspaar Bridge 1957 Schie dam. Alléén Schiedammers mogen aan deze wedtrijd deelnemen. U kunt U met opgave van naam en adres opgeven bij het bureau van De Schiedamse Gemeenschap, Plan tage. Inschrijfgeld 2.— per jaar. Deze wedstrijd is expres niet in augustus geplaind om de bridgers zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen aan deze gezellige wedstrijd deel te nemen. De inschrijving sluit op woensdag, 17 juli a.s. voor de betere herenmodes Deze week staat de laatste wedstrijd op het programma en wel tegen stadsgenoot en oud rivaal D.H.S., welke dit jaar gepromoveerd is naar de 3e klasse der K.N.V.B., nadat zij enkele malen op de drempel zijn ge strand. Nogmaals ons welgemeend Proficiat D.H.S. zal trachten de 4—1 overwin ning welke Neptunes 2 behaalde en waarmede zij op de eerste plaats staan, te verbeteren. Het zal 'n zware opgaaf worden, daar Martinit j.l. Zaterdag bekerhouder Excelsior 2 in het zand deed bijten en met een 3-1 nederlaag huiswaarts stuurden. Het zelfde elftal met alleen Maltha erbij, welke Zaterdag verhinderd was, zal de strijd aanbinden tegen D.H.S. en het is te hopen, dat dezelfde vorm aanwezig is, daar er Zaterdag een voortreffelijke wedstrijd werd ge speeld. Martinit verschijnt dus met de vol gende opstelling. den. Uijl de Jong Bos v. d. Horst Gouka Broere Kruter Fabrie Nijs Maltha Wolthuis D. H. S. komt bijna met dezelfde ploeg, waarmede het 3e klasserschap is behaald, met uitzondering van Roozen, welke door ziekte gedwon gen wordt enige tijd rust te gaan nemen. Van harte beterschap. Alle feiten onder ogen nemende kun nen we aannemen, dat het a.s. Don derdagavond 11 Juli om 7 uur op het Volkspark gaat spannen, wat Mede namens de kinderen dankt onder getekende, vrienden en buren, voor de vele blij ken van deelneming bij het overlijden van haar echtgenoot de heer W. KOK Mevr. N. Kok-De Ruiter Schiedam, 9 juli 1957 Edisonplein 6 b VOOR IEDEREEN! BROERSVEST 54 SCHIEDAM tevens een mooi sluitstuk is van deze serie, welke vor, de organiserende vereniging een succes geworden is, getuige de dankwoorden van gere- nomeerde verenigingen die aan de serei hebben deelgenomen. De wedstrijd van Donderdag 11 Juli staat onder leiding van de bekende Schiedamse scheidsrechter L. Ravens. Maandag 15 jnlÓ957 van 18-20 uur I. Antonin Dvol.ik. 1. Strijkkwartet in f. gr. t. op. f li. Koeckert-Quartet (Rudolf Koeckert, Willi Buchner, Oskar Riedl en Josef Merz). 2. Sere nade v. strijkorkest in e gr. t. op.22. Symphonie Orkest van Bamberg olv. Fritz Lehmann. II. Max Bruch. Con cert voor viool en orkest nr. 1 in g kl. t. op. 26. Wolfgang Schneider- han, viool. Symphonie Orkest van Bamberg olv. Ferdinand Leitner. III. Franz Liszt „Les Préludes". Symphonishc Gedicht nr. 3. Orkest van de Belgische Nationale Radio Omroep ol.v. Frazn André. IV. Felix Mendelssohn-Bartholdy. Symphonie nr. 4 in a gr. t. op. 90 („Italiaanse") Philharmonisch Orkest van München olv. Fritz Rieger. Woensdag 17 juli van 18—20 uur: I. The Hollywood Bowl Symphonie Orchestra olv. Carmen Dragon, o.a. Tarantella. II. Imperio Argentina, Trio Los Guajiros, Catarina Valente, Jil et Jean, Franco e i G5, The Keith Textor Singers, Hans Arno Simon, Virginie Morgan, Mandoline Orkest Tony Murena en Louis Ferrari, The Ricada Mathorez, de Ensembles Silvester en de orkesten Alfred Hause, Marcel Feijoo, Max Greger, Paul Durand, John Stevens en Arthur Murray, o.a.: ZanzibarBaion de Sao Paolo; Deux doigts de Porto. - III. Errol Garner, piano. Begin the beguine. IV. Dave Pell Ensemble. Poopsie. Ray Sims with Strings. You don 't know what love is. VI. Orkest Pete Rugolo. Sambamba. Rugolo meets Shearing. VII. Jo Jones. Shoe shine boy. Vrijdag 19 juli 1957 van 18—19.30 u. I. Carl Maria von Weber, uit: „Der Freisehütz": 1. Ouverture. 2. Nein, langer trag ich nicht die Qualen Durch die Walder, durch die Auen. Frans Vroons,- tenor. 3. Wie nahte mir der Schlummer. Gré Brouwerstijn, 4. Einst traumte meiner sel'gen Base. Rita Streich, sopraan. 5. Was gleicht wohl auf Erden. Weens Kamerkoor' II. Friedrich von Flotow uit „Martha" 1. Letzte Rose, wie magst du so ein- sam hier blühen. Erna Berger, sopr. 2. Ach so fromm, ach so traut. Walther Ludwig, tenor. III. Otto Nicolai uit„Die lustigen Weiber von Windsor": 1. Ouverture. 2. Nein! Das ist wirklich doch zu keek. Maria Stader, sopraan. Margarete Klose, alt. 3. Nun eilt herbei, Witz, heit're Laune Verführer! Warum. Maria Stader, sopraan. 4. Als Büblein klein. Kim Borg, bas. 5. In einem Wasch- korb. Eberhard Wachter, bariton. Kim Borg, bas. 6. Horch, die Lerche singt im Hain. Walther Ludwig, tenor. 7. Wohl denn! gefaszt ist der Entschlusz. So schweb' ich dir Ge- liebter zo. Anny Schlemm, sopraan. 8.0 süszer Mond. Koor van de Beier se Omroep. Onze administrateur, de heer A. J. Vermaat heeft wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd afscheid ge nomen. Als nieuwe administrateur treedt thans op de heer I. Joppe, Stadhouderslaan 10. Vanaf 1 juli zijn de openingstijden van het bureau van Het Nederlandsche Roode Kruis veranderd. Voorheen waren deze door één tintgevende haarwassing met l'OLYCOLOR maakt grijzend onzichtbaar POIY LOLOR VOOR IEDEREEN! BROERSVEST 54 SCHIEDAM Portemonnaie met in houd gevonden in lijn 4 op dinsdagmorgen tussen 9 9.30 uur v. Schiedam naar Rotterdam. Te bekomen: Rembrandtlaan 27a. De nieuwe modellen oliekachels 1957 geven veel warmte langs de vloer. Nu reeds in voorraad. Van Woerkom - Schiedam, Oranjestraat 13, tel. 65673, Broersveld 137-139, telef. 67736. Sinds 1907 een ver trouwd adres. Broedederen van Her melijn Sussex kippen ver krijgbaar. D. Kouwenho- ven, Lorentzlaan 37. Te koop: 2 pers. opklap- bed, z.g.a.n.; 4 oud Hol landse stoeltjes met tafel. J. A. Alb. Thijmstraat 27b. Te koop: witte trouw japon, maat 38. De Man, Rotterdamsedijk 82b. Zeldzaam aanbod Niemeyer kreeg een aan bieding van drie grote par tijen super Virginia uit Amerika en Niemeyer kocht die tabak. Dit zit nu in de Sterling-shag, waar door Sterling verreweg de kampioen is. Doe er Uw voordeel mee. Net meisje, 15 jaar zoekt dito vriendin om met haar ouders elk weekend naar Hoek van Holland te gaan. Brieven onder no. 6529, bur. v.d. blad. Te koop: een werkfiets, 25,—. Hoogstraat 95a. Te koop: in goede staat zijnde kinderwagen en een led:kantje. J. E. R^ebbe- reeh Aleidastraat 132a. Wie heeft trekkersrug zak te koop Beierlandse- straat 57a, na 5 uur. Mevr. Melchers, Jacob Catslaan 20, vraagt per 15 augustus een nette werk ster voor de ochtenduren. Door omstandigheden net pension aangeboden v. echtpaar te Wageningen. Periode 20-27 juli. Inlich tingen: Uleman, Billiton- laan 103b, Vlaardingen of Tel. 2765 (K 1898). Jongeman, b.b.h.h. zoekt gem. of ongem. zit-slaap- kamer met pension (Schie- dam-West of Kethel). Br. onder no. 6547 bur. v.d. bl. Woningruil: aangeboden heel huis bev. 5 grote ka mers, zolderkamer, badka- merje, zolder garage en keldertje. Gevraagd: een 5 kamerwoning, onverschillig waar, geen Zuid. Br. onder no. 6545, bur. v.d. blad. Aangeboden: motorblok Villiers 125 cc. Is nog niet gebruikt, t.e.ab. Archimedesstraat 8a. Aangeboden: Paillard C-8 filmcamera met zonne. kap en geelfilter, z.g.a.n., prijs 300, Branderssteeg 2. Nette kamer met pen sion gezocht, in of buiten Schiedam, ingaande per 1 september. Brieven onder no. 6244, bur. v.d! blad. Billijk te koop aangebo den: bank en 2 crapeauds. Jan Steenstraat 73. Te koop trop. aquarium met toebehoren en vissen, compl. met verw. en verl. ƒ15,—. Hogenbanweg 35c. Aangeboden: 'n dames- sport-rijwiel 135,is nieuw en compleet. Archimedesstraat 8. Te koop: tandem met Berinimotor tegen elk aan nemelijk bod. De Man, van Swindestraat 47b. Te koop: prima werk mansrijwiel, geheel compl. met z.g.a.n. binnen, en buitenbanden, handrem, prijs 25,—. Swammer- damsingel 19a. Te koop: z.g.a.n. accor deon, merk „Rosssini", 80 bassen. Boylestraat 68b. Te koop: 3 fauteuils en een salontafel, 85, v. 's-Gravenzandestr. 40b. Te koop: mooie bruids japon met sluier, maat 40- 42. Bosch, Lange Singel straat 84b. Mevr. Melchers, Jacob Catslaan 20, vraagt per 15 augustus net meisje voor dag of voor dag en nacht. Wegens verhuizing te koop: „Dordrecht" gasfor nuis, met gril en thermos taat, nog geen jaar oud. J. Maas, Esdoornlaan 15, Tuindorp-Kethel. Te koop of te ruilen: tandem m. hulpmotor voor een Solex. L. Groeneweg, Eendraohtstraat 13c. Hulp in de huishouding gevraagd voor halve dagen, boven 17 jaar. A. Groten dorst, Broersveld 25. Te koop: kinderledi kant je met bedje en toe behoren; babycape, licht blauw met wit kant. Te bevragen Rembrandtaan 76 (beneden) 2 x bellen. Te koop: Kaptein Mobi- lette; en G.M.F.; een 4pers. tent. Ph. v. Bourgondiëstraat 6a. Meisje, 17 jaar, zoekt dito meisje om trektocht door Nederland te maken, j gree, kleur blauw met bed vanaf 21 juli t.m. 4 augus- je en tas, vaste prijs 80, tus. Brieven onder no. 6524 j Te bevragen: Schneider" bur. van dit blad. Groenelaan 49, Tel. 69862* kunnen niet altijd in ons Vrijdag-nummer worden geplaatst. Het is dus mogelijk dat een „Vissertje" in de Woensdag-editie wordt opge nomen. Men gelieve hierover niet te telefoneren of te reclameren. dagelijks van 9—12 en van 2—4 uur. Dinsdag n.m. gesloten. Thans: alléén 's morgens van 9—1 uur en Woens dagavond van 7.30—9.30 uur. De stand in de zomeravond competitie is t.m. 2/7 als volgt: Gesp. gew. gel. vrl. pt. V.V.S.O. 9 8 0 1 16 Kleiss. 9 6 2 1 14 D.E.S. 9 3 4 2 10 Metallicus 9 4 1 4 9 Komeet 7 3 2 2 8 Simons 7 4 0 3 8 De Geer 8 3 2 3 8 Fontijne 9 4 0 5 8 G.Z.V. 10 4 0 6 8 S.C.F. 9 2 16 5 Vegla 7 2 0 5 4 Sneep 9 2 0 7 4 Willen H.H. aanvoerders er voor zorgen dat wij na de wedstrijd gelijk de uitslag door krijgen. Te koop: 8 staafs gas kachel; 2-pers bed, nacht kastje en 2 stoelen. Tel. 67246. Te koop aangeboden: een in goede staat zijnde tilop kinderwagen met een bedje. Dr. de Visserlaan 22. Te koop: een Engelse kinderwagen, merk Pedi- y>.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1957 | | pagina 1