II i p,. li IAANDverr-in^ 1 GEVESTIGD BLAZERS KOUSEN SOKKEN 1/2 PRIJS III in de grote mode v. d. Leeden f fflfj i IrCvtv STADSNIEUWS „DE STER" SCPUYER-RIS SPECIALE RECLAME Vrijdag 25 april 1958 Gecontroleerde oplaag van 21.000 exemplaren I nip J. C. Groenewegen DAMES AFDELING bedden meubelen HOOGSTRAAT58 SCHIEDAM HERENKLEDING STOFFENHUIS UITBREIDING BOEK HANDEL A. ROODBOL Stoppen de Swan-fabrieken hun productie baddoeken 25 JAAR „CINDERELLA" ENIN HET NIEUW NOG WEEK 10e jaargang no. 33 NIEUWS ADVERTENTIEBLAD VOOR ÏADS8LAI SCHIEDAM EN OMGEVING 1 VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZIC C. J. v. d. KLINK, W DE ZWIJGERI.AAN 40 (hoek H TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD" ADVERTENTIETARIEVEN 24 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraag Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368 KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. uil het Mus'verfaald door: Sebastiaan Vanmorgen is het eerste eitje gearri veerd: prachtig gaaf, grauw-wit, glad en glanzend en mét heel leuke spik keltjes. Werkelijk het mooiste eitje, dat ik ooit gezien heb. Nee, dal zeg ik niet omdat 't toevallig mijn eigen eitje betreft, het IS inderdaad een wonder van een ei. Trouwens Kareltje vindt het ook en zelfs Papa, die heus altijd ontzettend krities is, moest bekennen dat ie zó iets liefs van ei nog nooit gezien had. Ik kan er mijn ogen niet vanaf hou den. Ik moet telkens even voorzich tig voelen hoe lekker warm het is en als Kareltje mij er niet met geweld vanaf gehouden had, zou ik acuut zijn gaan broeden. „Wees nou toch verstandig, Wietje" pleitte Kareltje„en wacht tot ze er alle vier zijn. Als je nu al gaat zitten komt er niks van terecht. BKOCRSVeST 93 ret.67937 SCMfMM Kareltje heeft vandaag alle bood schappen alleen moeten doen. Ik durf onze dakpan niet te verlaten. Stel je voor dat er iets met ons ei gebeurde. „Wat kan er in 's hemelsnaam mee gebeuren sjilpte Mama, die er in tussen al drie heeft. „Dat weet ik niet" moest ik beken nen, „ik wil er in elk geval bij blij ven". „Dat zal wel veranderen als je aan je vierde serie bent" voorspelde Mama en ze ging gezellig met Papa uit pikken in net kippenhok. Ik heb uitgerekend dat, als alles goed gaat, we met Pinksteren kin- arts Burg. Knappertlaan 41 Spreekuur 8—9 en 1—2 uur. Telefoon 67773. Zomermantels en regenmantels ook in grote maten, reeds vanaf 49.75 Terlenka rokken, plisséhoudend in diverse variatie's, v.af 21.75 Overhemd blouse, No-Iron, open en gesloten te dragen 6.95 Orlon vestjes, Italiaanse import in 8 mode-tinten 19.75 HEREN AFDELING Moderne costuunjs, Ital.import en dessins, vanaf 145.00 Regenjassen in poplin en gabardines 39.75 Big-Ben overregenjassen, in div. kleuren en kwaliteiten, vanaf 9.75 Zeer grote sortering overhemden en zelfbinders. deren hebben. Ik hoop maar dat het allemaal jongens zullen zijn. Kareltje bracht een vreselijk dik, ge leerd boek mee: „OUDERS en OP VOEDERS". Wij lezen er om beurten een hoofd stuk uit voor. Er moet ook een heel goed werk zijn dat „Tienduizend musjes" heet. Tien duizend musjesnou, éér we zover zijn Wie speelt daar zo dapper op het „Schippers-klavier"?... Ansje Zwaans. Ze is pas tien jaar, Ansje, maar ze kan er al lekker op vooruit In Rotterdam heeft ze een eerste prijs gehaald Goed zo, meidje I pullman epeda auping artifort formule pas-toe Broersvest 64-66 S'dam, tel. 67920 Ansje is natuurlijk lid van de Schie- damse Accordeonverenigihg K.D.O., onder leiding van de neer P. van Hassel. Op 5 mei zult U haar in de licht- stoet kunnen zien en horen O 6 Wat was het spannend, de vorige week Vrijdag in MusisDe zaal was tot in de nok gevuld met zenu wen Kareltje kwam pas heel laat thuis. Ik moest natuurlijk op mijn ei passen, maar zo gauw zag ik zijn lieve bek om het hoekje van de pan of ik vlóóg op hem af „Vertel me alles" zei ik,hé, wat heb je nou om je bef „Das een lauwerkrans" sjilpte Ka reltje.... „Der was ter één over Je weet hoe dat gaat op de prijs-uit- reiking van de sectie Toneel, ze kijken niet op een enkel kransje meer of minder.Ik heb deze gekregen omdat wij maar één keer moeite met onze zwijgplicht hebben gehad bijwijze van aanmoediging„Tja", hernam hij plechtig.„Er waren wel een paar teleurgestelden.... U.D. en Geron hoorden daar niet bij. Die hadden het er gewéldig afgebracht volgens de juryAlles bij elkaar, Wiet, een prachtige „Gemeenschaps demonstratie". Want die teleur gestelden hielden zich reuze sportief. Ze hebben zich direkt voorgenomen het volgend jaar alles op alles te zet ten En ook zo leuk Geron had weer voor bloemen gezorgd en de vrouwelijke hoofdprijs van het vorig jaar had een sympathieke boe ket voor de vrouwelijke hoofdrol van dit jaar. en Drukkerij Elba had een tafel vol postpapier beschikbaar gestelden het zag zwart van de zilveren bekersDe sectie kan tevreden zijn en hoe is 't met ons ei?" Or 20 April is een verrukkelijke lente- zondag geweest. Om te onthou den, lieve lezer„Kijk alles eens uitlopen" zei Mama.... Ja hoor: alles liep uit: het jonge groen aan de bomen, de jonge meisjes in hun nieuwe toiletjes, de jonge jongens met hun nieuwe brommers, de moe ders met hun nieuwe kinderwagens... en de vaders gewoon op hun nieuwe schoenen. Allemaal naar het Julianapark Er zijn karrevrachten brood voor de eenden verbrokkelden wij heb ben dankbaar meegesmuld. brengen wij in een enorme sortering MODERNE STREPEN, RUITEN EN EFFEN STOFFEN, alle mode-kleuren, 1- en 2-rij model, vanaf 29.75 SUÈDINE, le KWALITEIT (niet van echt te onderscheiden) maten 34—48 38.50 Maar wat was er 's avonds in Schie- dam-Zuid Wat hadden de Gorze- naren allemaal lange gezichten?.... „In Alkmaar begon de viktorie" staat er in de Geschiedenisboekjes Kan wel wezen, maar niet voor SVV. O Kunst Na Arbeid heeft veertig jaar op de planken gestaan niét de he-r W. F. H. Focke, Veertic; jaar das een hele ijd. In tijd Ik eft deze verenig ding ïiezdrgcl rm'c >-pb'fedar)--.j ar' beiders, vooral in de m. iijke crisis jaren. Jammer dat velen van hen dat nu een beetje vergeten zijn en bever voor hun televisie toestel zitten dan hun eigen toneelclub steunen Kom, mannen, hernieuw eens gauw je donateurschap Een andere jubilaris was de EHBO. Veertig jaar benen gespalkt, veertig jaar noodverbandjes gelegd, veertij jaar HULP geboden, éérste hulp 1 HULDE en veel DANK O Signoritas et SenoresHedenavond vangt de eerste voorstelling aan van het Spaanse circus „Circo Espanof'. Er zal een echt stierengevecht te zien zijn.... nou ja, een écht.... Er komt in elk geval een heuse stier aan te pas en verder zijn er nog 125 medewerkers de Carmencita aan de kassa inbegrepen Het circus blijft tot Maandag-ochtend in het Sterrebos. Hoe vindt U onze bloembakken, vol gele narcissen Koos de Kapper is zeventig jaar ge worden. Proficiat 1 Koos is zijn tijd drie eeuwen achteruit.Ware hij rond zestien honderd (slag bij Nieuw- poort) geboren hij zou zich zeker roem en eer verworven hebben als chirurgijn en poeetmisschien wel lijf-poeet van een of ander edel heer. VOOR HOOGSTRAAT 174 - SCHIEDAM Vandaag zijn er geen edele heren meer, en daarom is hij Barbier en volksdichter.... Moge hij zijn eer- Hjke humor nog vele jaren over onze advertentiekolommen uitgieten I O O Dinsdag 29 April, 's avonds om 8 u. houdt Lou de Groot, auteur en re gisseur van bereep, een auditie voor de jaarlijkse REVUE in Arcade Pak deze kans, schone blommen, lief- tallige actrices, stoere zangers en vooral gij, bekoorlijke dans-nimfen Het wordt gezellig... De repetities, die vanaf Mei, bij voorkeur op Dins dag-avonden, gehouden zullen wor den, zullen heus leuk en prettig zijn. Vraag dat aan de oude kern, aan dat sympathieke stel jonge mensen die elk jaar opnieuw weer met ver langen DE REVUE van de Schie- damse Gemeenschap tegemoet zien:.. natuurlijk een beetje „gemeenschaps zin" is onontbeerlijk. Wij startten onze nieuwe serie maandelijkse speciale aanbie dingen met een attractieve keuze in zeer voordehge witte zijde, zeer geschikt voor bruids- en communie jurkjes. BEWERKTE EFFEN TAFT EN ORGANDI 90 breed, per meter nu slechts 1.98 BEWERKTE NYLON diversei dessins, zeer v-aordehg, 90 breed, per bieter 2. §3 BROERSVEST 10 Niet ieder van onze lieve lezers kan een hoofdrol krijgen.Maar vindt U dat dan zo belangrijk Is het niet veel belangrijker dat U méé doet Jong van hart, vrolijkleuk- onder-elkaar Tot Dinsdag dan De barbier van meneer Sebastiaan heeft mij gevraagd eens een lans te breken voor INWONINGHij zei: „Er is nog zóveel woningnood... Nog zóveel lieve, jonge mensen kun nen niet trouwen omdat zij geen in woning hebbende eerste jaren nog geen kans hebben zelfsZou daar nu helemaal niks an te doen zijn, Wietje Goede oude dame, alleen in Uw grote huis.... Bejaard echtpaar... samen in vier kamers of meermensen, jullie in je veel te grote kast bekijk het eens.... Nee, eoht „om te gieren van de lol" is het niet, in woning. Maar Uw naasten, Uw medemensen, verkeren in NOOD Echt, laat Uw hart eens aan het woord.Be denk eens wat het zeggen wil van elkaar houden, oud genoeg zijn om te trouwenen nog JAREN moeten wachten. Dat is het enige wat ik vragen durf: DENK er eens over na....! Door het zich uitbreiden van de kring van belangstellenden rondom het boek en de daarmee gepaard gaande groeiende boekenvoorraad kwam bij Boekhandel Roodbol, Ru bensplein 16 het plan om de winkel overzichtelijker in te delen. Het weg vallen van de uitleenbibliotheek schiep een unieke gelegenheid de zaak een geheel andere gestalte te geven, het boek waardig. Nog meer dan voorheen kunt U thans in een rustige en intieme sfeer het boek in- U hierop een bevestigend antwoor< te geven is ons onmogelijk. Wel kun nen wij U mededelen, dat wij deze week een WAGONLADING SWAN BADDOEKEN kochten. Alles 1ste keus met Swan etiketten en in de nieuwste kleuren tegen een prijs, vèr beneden de originele prijzen. De verkoop begint hiervan a.s. Zater dag en U kunt hiermede een enorm koopje doen. Let op de prijzen: SWAN BADDOEKEN vastgestelde verkoopsprijs: 3.95, nu slechts 2.79 4.95, nu slechts 3.45 5.50, nu slechts 3.65 6.50, nu slechts 4.50 Alle baddoeken met originele Swan-etiketten. Laat deze unieke kans U niet voorbij gaan en komt tijdig Voor BADDOEKEN enz. VAN HEIND' EN VER MAGAZIJN Groenelaan 22 Tel. 68840 Rembrandtlaan 71, Tel. 67446 St. Liduinasti. 94 - Tel. 68335 -- - zién, dat IV. ir xer«sse heeft. Ook voor het binnen- en buitenlandse pocketboek is thans een royale plaats gereserveerd. De afdeling Kantoorboekhandel heeft eveneens een algehele verjonging ondergaan. Verschillende nieuwe ar tikelen zijn in het sortiment opgeno men. Door ook hier een overzichte lijker opstelling toe te passen kunt U direkt zien welke artikelen hierin gevoerd worden. De heropening van dit vernieuwd be drijf vindt plaats zaterdag 26 April des namiddags om 2 uur. Binnenkort zal het eerste schoen- herstelbedrijf in Nieuwland geopend worden. Dit bedrijf van de firma „Cinderella" zal gevestigd worden aan de Mgr. Nolenslaan, hoek Albar- dastraat. Wat hier in korte tijd ver richt werd, moet men zelf gaan zien. Van een kale bedrijfsruimte is een modern verblijf gemaakt. Licht en ruim, met show- en verkoopruimte. Kortom, dit bedrijf is een aanwinst voor het Nieuwland. Wij feliciteren de firma „Cinderella" tevens met het 25-jarig zakenjubi- leum, hetwelk juist samenvalt met de opening op 5 Mei a.s. 2e PAAR VOOR Ziet onze étalage l OP DE DAf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1