Woes *5 ran OVER DE MEEMWAARS VAN WIETJE KWETTER OPRUIMINGS KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN JERSEY PAKJES HALVE PRIJZEN 't Wolhuis v. d. Leeden 2000 iKwtdeltfeelcl 10-2070 IAXSEIV S(ai£§-cataa5 DEKENS Vrydag 25 juli 1958 Gecontroleerde oplaag van 21.000 exemplaren 10e jaargang no. 60 door Sebastiaan. AFWEZIG Dat zijn koopjes KLEDINGHUIS REMBR. L. 83 bedden meubelen: ZOVEEL VERSCHILLENDE FOTO- EN SMALFILM APPARATEN Gabardine Jassen HERENKLEDING PROFITEER NU BIJ HOOGSTRAAT58 SCHIEDAM voor Fa. D. de BRUIN wegens vacantie GESLOTEN JAARVERGADERING BEJAARDEN BOND ZIEKENHUIS- BADDOEKEN OORLOGSLEED KORTING zuiver wollen op de Dom NIEUWS ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise' de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. ADVERTENTIETARIEVEN 24 et per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. Het is nu al een half jaar geleden dat een klein musje boven op net toetsen bord van mijn schrijf-machien kwam zitten. „KOMMIE doen vroeg ik. „Kwetteren" zei ze.„Mag ik me even aan U vóórstellen Ik heb mijn dagboek méégebraoht". En zó is het begonnen Omdat mijn Vader vroeger kanarie pieten heeft gefokt en ik op de HBS naast een jongen heb gezeten die reuze goed in Plant- en dierkunde was, wéét ik toevallig iets van musso- logie en kon ik het dagboek voor U vertalen. TANDARTS VAN 26 JULI—18 AUG. Voor spoedgevallen alle overige tandartsen. Uit de brieven die mij iedere week via het Bureau van „Het Nieuwe Stadsblad" of wel direkt in mijn i)rivé-brievenbus bereiken kon ik ezen dat er bij de Schiedammers veel belangstelling is voor het wel en wee van mijn kleine vogeltje. De waardering varieert van „volkomen waardeloos" tot „flonkerend genie".... Ik zélf geloof dat Wietje Kwetter een doodgewoen mus is met een nuch tere kijk op het mensen-gedoe. Ik heb haar wel eens gevraagd: „Wat vind jij eigenlijk van ons, Schiedammers?" „Dat hangt er van af" heeft ze ge zegd. BR0£RSVeSTS3 ret.67937 SCH/fDAM „Waar van af wilde ik weten „Nou", sjilpte ze,Of S.V.V. ge wonnen of verlóren heeft". Ik begreep dat eerst niet, maar nu schijnt het zó te zijn dat als S.V.V. verlóren heeftdan liggen de straten in het zuiden der stad vol lekker vers brood en vol niet-geluste middagprakjesen DAT is voor de mussen een verrukkelijke heerlijk heid „Maar hoe vind je ons verder.... afgezien van het broodkorstjes- strooien „Verder gaat mijn belangstelling nauwelijks' heeft ze eerlijk verklaard. „Tenslotte ben ik maar een mus, weet je 1" Toen ik blééf aanhouden, want ik kan vervelend zijnheeft ze ge zegd: Moet je horen, Sebastiaan, maar schrijf het niet in je krant.of pas In onze Opruiming o.a. Falcon Heren Regenjassen van 49.75 voor 19.95 Dacron gabardine regenjassen van Falcon, van 55.00 voor29.95 Falcon Damesmantels van 49.75 voor 29.50 en nog vele andere koopjes als ik op vakantie benDe Schie dammers zijn beste, bovenste beste mensenAlleen zo traagZe blijven zo hardnekkig langs de lijn staan, ze doen nooit eens gezellig méé. „Nu denk je aan de Schiedamse Ge meenschap' raadde ik. „Precies" bekende Wietje„Ik vind die S.G. moorddadig.... want pullman epeda auping artifort formule pas-toe Broersvest 64-66 S'dam, tel. 67920 heb je gehoord van die „Zomer-cock- tail" Ik had er niet van gehoord. U,? Die zomercocktail wordt gehouden in het Passage-theater op donderdag Weet U wie er allemaal komen Jules de Corte... met bedjes aan de vleugel. (Hardstikke goed). Dick Caretmet conférences en schetsjes, samen met Sonja v. Weer- Waar vindt U in Schiedam als bij De grootst gesorteerde Fotohandel van Schiedam. Kom eens vrijblijvend onze collectie zien. Wij staan U met raad en daad bij Uw keuze ter zijde TUINLAAN 98 - TEL. 67464 denburg, cabaretière. (Beschaafd en tóch grappig). Gina Manelli, jongleur (Moeilijk jöh). Gina Manelli, antipodiste. (Das tégen het podium, denk ik). Buena de Mesquita, mimi-recording- act (Om je te bescheuren). Korfino, balanseur (proef-balanseur). ZIE ETALAGE Hoogstraat 174 Schiedam Rexis, musical-comedian (om te gie ren Jan Blaaser met een quiz (Die man van de Radio en de T.V.) De Limbers, akrobatiek Co. v. d. Heide Wij ma aan de vleugel (met verzoekprogramina). .en dat allemaal op één zomer avond. en wédden dat er bijna niemand komt „En wedden krijste ze.... dat naderhand ieder een er spijt van heeft dat ie niet ge weest is en tzal z ggen „Waarom heb je or.s daar niet op attent gemaakt Ik ga die weddenschap winnen lieve lezers, want jullie komen allemaal. Maar, om op Wietje Kwetter terug te komenIk hoop dat ze terug komt 1 MIJNHEER MARTENS ZELF. Als er, bij ons op de zaak, geroepen wordt dat „BITAMEX" aan de tele foon is, ghat iedereen haastig naar een map of een potlood zoeken. Dan trekt de direkteur zijn das recht en legt zijn sigaar even terzijde. De N.V. Bitamex is voor onze zaak wat Sinterklaas is voor de jeugd, wat Het Nieuwe Stadsblad is voor de ad verteerders, wat de kinderbijslag is voor ieder van ons: een buitenkansje. De offerten, welke wij die firma ma ken, worden in drievoud getikt, door alle procuratiehouders mede-onder tekend en per expresse verzonden. Maar kom, het is niet mijn bedoeling hier reklame te maken. Ik wil het hebben over meneer Martens. Over meneer Martens van de N.V. Bita mex. Over meneer Martens zélf. Het klinkt misschien vreemd na wat ik hiervoren schreef, maar eigenlijk kent niemand van ons bedrijf iemand van Bitamex persoonlijk. Alle contacten zijn telefonisch of schriftelijk. van 59.00 nu29.50 van 67.00 nu 33.50 van 79.50 nu39.75 van 85.00 nu 42.50 BROERSVEST 4 Op een goeie dag echter belde me neer Martens op, „Ik moet vandaag tóch in Schiedam zijn" sprak hij„en daarom kom ik zelf even langs". „Meneer Martens" zeiden wij „Meneer Martens van Bitamex". De duurste taxi was nauwelijks duur genoeg om de grote man van het sta tion te halen. Er werd room besteld voor bij de koffie, een schone hand doek voor naast het fonteintje, een indrukwekkende kist sigaren voor op het privékantoor. „Een alleraardigste man" vonden wij- later „zo eenvoudig, zo gewóón, zo helemaal niets griezeligs of direc- teur-van-een-wereldconcem-achtig." Hij vond de sigaar uitstekend, dronk de koffie met smaak, was dankbaar dat wij hem zo gastvrij ontvingen, legde terloops een tekeningetje neer voor een trap waarvoor ze prijs wil den hebben en liet zich per taxi terug naar de trein brengen. Drie weken later nam onze direkteur mij mee naar Amsterdam. Hij moest iets bespreken bij de N.V. Bitamex en vond het prettiger om daar niet helemaal alleen aan te komen. Wij meldden ons bij de goud-galon nen portier en vroegen, langs onze neus weg, maar meteen pardoes naar meneer Martens. „Meneer Martens, werkt die hier vroeg de man. Wij lieten ons niet van de wijs bren gen en stonden erop, na het offeren van een gulden, dat hij de grote baas van onze komst zou verwittigen. Het duurde lang eer hij daarin slaagde. Dat is begrij]>elijk. Tenslotte kan iedereen wel beweren dat hij meneer Martens zélf kent en spreken wil. Het gekke was echter dat bijna nie mand bij N.V. Bitamex eigenlijk goed wist wie de heer Martens was. En ik moet zeggen dat ik het zélf ook niet goed meer wist, toen het mannetje op ons toekwam,Zo Opticiën ORANJESTRAAT 9 VAN 28 JULI t/m. 2 AUG. eenvoudig Het viel me nu pas op HOE eenvoudig in zijn grauwe stof jas je. omdat hij besefte dat wij nu nooit meer dure sigaren voor hem zouden neerzetten of taxis voor hem laten rijden.... want mijnheer Martens zélf was maar een héél klein em- ployeetje bij die hele grote N.V. Dat tochtje naar Schiedam was één van zijn snipperdaagjes geweest en de direktie had waarschijnlijk ge zegd. „Och, als je tóch gaat, reik dan voor ons even die tekening aan." Toch had ik een beetje meelij met hem toen hij zo zielig de koffie bin nenbracht terwijl wij met zijn baas confereerden. Sebastiaan. Afscheid van de voorzitter en oprichter W. van Beek. De jaarvergadering, die de afdeling Schiedam van de Algemene Bond van Ouden v. Dagen Dinsdag 22 Juli in Musis Sacrum hield, droeg na de pauze een bijzonder karakter in ver band met het afscheid van de Heren W. van Beek en J. van Leeuwen, die hun functies als voorzitter en secre taris neerlegde. De Heer van Beek is de grondlegger geweest van de Bejaarden Bond in Schiedam. Woorden van lof en waar dering werden gesproken door de Directeur van Sociale Zaken, de heer J. Oostlander en door twee hoofdbe- Door het wegvallen van een grote ziekenhuisorder (wegens bezuiniging) wisten wij 'n partij- van 2000 stuks ZIEKENHUIS BADDOEKEN, zeer voordelig te kopen. U kent ze wel die prachtige witte grote dubbele frotté baddoek, die ze alleen in le klas ziekenhuizen gebruiken Normaal betaalt U 3.25 per stuk; alleen deze week bij ons 2.23. Dit mag U niet laten lopen I Haast U Voor BETERE TEXTIEL „MAGAZIJN „DE STER", Rembrandtlaan 71, Tel. 67446 MAGAZIJN „DE STER", Groenelaan 22, Telef. 68840. „KRUYER RIS", Liduinastraat 94, Tel. 68335. die voor textiel de beste is stuurders v. d. Bond, C. J. de Bruin en Keuning. De nieuwe voorzitter werd B. Kersen, oud-voorzitter van de Transportarb.- bond. De vergadering koos H. M. van Lith als secretaris. Het adres van de nieuwe afdelings secretaris van de Algemene Bond v. Ouden van Dagen is: H. M. van Lith, Nieuwland Flat 51. In de duist're middeleeuwen Kend' men ook de Vrede niet. Slechts aan bloedvergieten dacht men 't Was een zee van groot verdriet. Ware Vrede, Ware Blijdschap Was een spotbeeld in dien tijd. Godsdiensttwisten, oorlogvoeren, 't Was een duist're droeve tijd. Echter heden is 't niet anders, Toch heet dit verlichte eeuw, Want er wordt nog veel geleden Al klinkt er nu geen krijgsgeschreeuw. Ongekende moog'lijkheden Zijn vernuftig uitgedacht. Maar met de modernste wapens Wordt toch geen geluk gebracht. Slechts de Liefde is het Wapen Wat geen sterv'ling kan weerstaan, Want met bitterheid in tharte Kan men niet door 't leven gaan. Liefde voor de medemensen, Ongeacht wat kleur of ras. Kan alleen die Vrede brengen Die er nooit te voren was. G. Kreemer. s Profiteert toch vooral nu nog van op iets vuil geworden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1