SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP Vacantiefeest 1958 REVUE „HIT PARADE" OPRUIMINGS KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN Zomerblouses OPRUIMING (3£ui^e. £^caGan£ Gecontroleerde oplaag van 21.000 exemplaren Hf] BRoe/iSvfsr93 rei 67937 scmdm r KLEDINGHUIS v REMBR. L.83 j bedden NOG ENKELE DAGEN HOOGSTRAAT58 SCHIEDAM ZOVEEL VERSCHILLENDE FOTO- EN SMALFILM APPARATEN ITALIAANSE DASSEN IN SCHIEDAM 10.000 WONDERDGEKJES „VESPA" BESSENRIT HEROPENING jrajc Vrjjdag 1 augustus 1958 10e jaargang no. 62 NIEUWS ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD", C. J. v. d. KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. ADVERTENTIETARIEVEN 34 ct per m.m. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. Maandagmorgen, 4 augustus, begint de kaartverkoop van de Schiedamse een daverende, geheel nieuwe vakantie-show, in één proloog en 22 taferelen, door Lou de Groot. Groot orkest o.l.v. H. W. van Bijnen. Balletten ingestudeerd door Phyllis Lightstone. Prijzen der plaatsen: 2,50; 2,1,75 en 1,50. Kaartverkoop en plaatsbespreken aan de kassa van het Passage-theater van 10-6 uur, vanaf maandag. Zorgt dat U erbij bent WIETJE KWETTER is nog niet in de dakgoot bij mijn zolderraam terug gekeerd. Haar kinderen hebben mij alle zes verzekerd dat Papa en Mama zich dól amuseren.en „wat meebrengen van de réis". Om U het wachten wat te bekorten en U door deze Vrijdag-avond héén te helpen doe ik de volgende sensa tionele mededeling: Op Donderdag 7 Augustus is er in het Passage-theater een Italiaanse Opera-avond. De volgende Italiaanse solisten zullen fragmenten zingen uit: Aida, Tra\flata, Bohème, Carmen, Paljas en de Parelvissers Wat zegt U.NIKS AN blijf dan astUblieft gauw thuis, er zal toch al te weinig plaats zijn voor alle lief hebbers. Hier komen de SolistenApplaus MARISA MOREL, soprano. DINA SORESI, soprano. MARIA MINETTO, contralto. ALFREDO VERNETTI, tenore. ROLANDO MASSARO, tenore. GINO ORLANDINI, barytone. Begeleiding: Maestro Carlo Bertolini. Wietje Kwettrino.Absenti. LIEFDE BLOEIT IN AMERSFOORT. Kort verhaal door: Sebastiaan. Ik wil helemaal niet beweren dat in Schiedam-Zuid, Sluiskil of Oude Pe- kela géén liefde kan bloeien. Het is alleen maar zó dat mijn broer sinds NO-IRON BLOUSES in diverse modellen, met en zonder mouw. SsPYlP 7 (van 6.50— 7.95) nu 4.95 Serie 2 (van 8.95—11.50) nu 5.95 Serie 3 (van 10.50—14.50) nu 6.95 enige weken elke zaterdag een schoon overhemd aantrekt en de trein naar Amersfoort neemt. Dat schone over hemd, daar kan ik INkomen, die trein naar Amersfoort komt me ver dacht voor. „Wat zoekt je daar toch heb ik al een paar maal gevraagd. „A, jö, niks" heeft ie gezegd. Soms neemt hij bloemen mee, een an- deze keer zijn 't bonbons. Zaterdags middags gaat hij, Zondagavonds lcornt hij terug, Nat. „Hoe heet ze eigenlijk vroeg ik pardoes. „Elize" ontviel hem„en 't gaat je geen bliksem an „En ze woont in Amersfoort viste ik verder. „Ik ontmoet haar in Amersfoort als je het met alle geweld weten wilt".... bij een tante van haarik logeer in een hotelletje vlak bijnou en het is reuze mieters." „Dat hotelletje plaagde ik. „Ach jijsmaalde hij. „Heeft ze geen ouders? informeerde ik verder. „Weet ik niet" mokte hij. „Ja, maar" zuchtte ik nu toch wer kelijk een beetje bezorgd. pullman epeda auping artifort formule meubelen; pas-toe j Broersvest 64-66 S'dam, tel. 67920 „Kijk, het zit zó" begon hij eindelijk uit te leggen„toen ik eind mei bij jullie in dat bungalowtje logeerde" (U moet weten, lieve lezer, dat wij voor de maand mei een juweel van een landhuisje gehuurd hadden in de buurt van Soesterberg„en jij daar aartsvaderlijk lui op dat stukkie wei (waarschijnlijk bedoelde hij het verrukkelijke gras-gazon) de hele dag zat te pitten (ik heb nota bene vier noorse trilogiën doorworsteldben ik er eens een keer of wat op uit ge trokken door de bossen, door de hei. Op één van die tochten ont moette ik een schat van een meisje. Zij woonde bij haar tante in Amers foort. Na een tijdje heb ik haar een brief geschreven enne.nou ja, hoe gaat dat „Van de ene brief komt de andere" veronderstelde ik. „Precies" gaf hij toe. „We spraken af elkaar weer eens te ontmoeten". „In Amersfoort", wist ik. „Ja in Amersfoort". „Bij haar tante" zei ik. „Bij haar tante.en we maken ieder weekeind lange wandelingen..." „Met alles wat daar bijhoort" plaagde ik. „Wat bedoel je stoof hij op. „Ik bedoel dat het tijd wordt dat je eens met haar ouders kennis maakt". „Zover zijn we nog lang niet" vond hij. „KNUL" brulde ik. „Moet ik je nou nog gaan vertellen dat het niet behoorlijk is om ieder weekeind met een meisje lange wandelingen te ma ken zonder dat haar Papa en haar Mama. „Haar Papa en haar Mama interes seren me helemaal niet" schreeuwde hij. „Nee, maar ik heb het idee dat het haar Papa en haar Mama zeker in teresseren zal te weten met welke snijboon haar dochter rondsjokt". „We sjokken niet.... en waar be moei je je feitelijk mee Ik heb om dit verhaal niet node loos lang te maken wat grof ge schut in stelling gebracht. Aanvan kelijk sputterde hij tegen, maar lang zamerhand begreep hij dat het niet enkel nieuwsgierigheid of bedilzucht van mij was en hij beloofde me om Elize te vragen hem aan haar ouders te „presenteren". Zondagavond kwam hij hijgend mijn studeerkamer ópgehijgd. ((Dat is de —ffgj 4 PROFITEER NU BIJ fiS l 0 kamer op zolder waar ik na de maaltijd even „peinzend" de ogen sluit). „Heb je óóit" begon hij. „Nee" zei ik, wakker schrikkend. „Weet je waar ze woont „Wie T „Elize". „Geen idee". „Nou, tis om te gillen.... Je weet dat ik iedere week naar Amersfoort reis". Dat wist ik, das net de clou van deze story. „Van Schiedam naar Amersfoort" galmde hij. „Ieder weekeind" benadrukte ik. EEN PAK naar UW HART voor EEN PRIJS naar UW ZIN HERENKLEDING Hoogstraat 174 Schiedam „Dat deed zij ook" jubelde zijn stem. „Hoe, watook van Schiedam naar Amersfoort ik begreep het niet. „Precies, kerelZij dacht dat ik in Amersfoort woonde. en daar om ging zij daar naar toelogeren hij haar tante „Óm jou te ontmoeten het begon mij te klaren. „Maar ze wóónt helemaal niet in Amersfoort" bokkesprongde hij zot. „Nee, allicht niet" bedaarde ik „ze woont natuurlijk ook in Schie- dam „Ja, jaja.en weet je waar DAAR in één van die nieuwe flats hier achter jeDoor het raam kun je haar venster zien". Dat was onzin, want mijn gordijnen waren dicht en buiten was het stikke donker. DE SCHIEDAMSE HUISVROUWEN KUNNEN MORGEN, ZATERDAG 2 AUGUSTUS DE BEKROONDE OLIEHAARD model '59 HOENSON 500 DE LUXE ZIEN BRANDEN Morgen, Zaterdag 2 Augustus, zullen in de grote zaal van Gebouw Irene, Nieuwe Haven nr. 155 te Schiedam grote Hoenson oliesteok demonstra ties worden georganiseerd, waarbij het publiek in de gelegenheid gesteld zal worden nader kennis te maken met de bekroonde oliehaard model 1959 Hoenson 300 de Luxe, het frote succes van de Utrechtse Jaar- eurs. Deze demonstraties hebben plaats 's middags om 2 uur en 4 uur en 's avonds om 7 uur en 9 uur. Het publiek zal zich persoonlijk kunnen overtuigen van de vele technische voordelen van de Hoenson 300 de Luxe oliehaard o.a. Het opzienbarende Floor-O-Matic warmelueht vloercirculatie-systeem waarbij koude trek langs de vloer en koude voeten absoluut zijn uit gesloten.- De originele amerikaanse Breese branderpot met dubbele bolvor mige brand erpotbodem (gepaten teerd), waardoor roetvorming en ontoelaatbaar hoge sohoorsteen- temperaturen zijn uitgesloten. Het Gyrojet luchttoevoer-systeem ter voorkoming van droge, hoofd pijn verwekkende lucht. Waar vindt U in Schiedam als bij De grootst gesorteerde Fotohandel van Schiedam. Kom eens vrijblijvend onze collectie zien. Wij staan U met raad en daad bij Uw keuze ter zijde TUINLAAN 98 - TEL. 67464 Het Turbojet circulatiesysteem, dat olie staken tot werkelijk zuinig stoken maakt. Getoond zal worden een collectie van 9 modellen, w.o. het bekroon de model 1959 Hoenson 300 de Luxe, de klassieke haardmodellen voor grote en kleine vertrekken en het model 1008 voor keukens, bad kamers, studeer- en slaapkamers. De toegang tot de demonstraties is geheel gratis. Dassenhuis „Italiano" aan de Hoog straat 152 heropent morgen onder een nieuwe eigenaar, de Heer M. Poos. Vanaf heden aldus de Heer Poos zal ook in Schiedam het publiek kunnen profiteren van speciale aanbiedingen in zuiver Italiaanse dassen. De kleine winkel is zeer gezellig en overzichtelijk ingericht. Ook aan de étalage werd veel zorg besteed, kortom een lust voor ons „dassen oog". BINNEN EEN WEEK gebruikt heel Schiedam onze WONDERDOEK. U kent onze wonderdoek toch zij is ge maakt van de beste katoenen en half linnen garens en daarom zo ijzersterk. U kunt hem gebruiken voor dekservetje, vingerdoekje, pan- lap, vaatdoek, kleedje enz. en uit 12 wonderdoekjes heeft U feeds een pracht ontbijtlaken. Normale prijs 95 cent per stuk. Alléén nu als extra propaganda stunt 19 cent. Zien is kopen Haast U 1 Van heind' en ver. „MAGAZIJN „DE STER", Rembrandtlaan 71, Tel. 67446 MAGAZIJN „DE STER", Groenelaan 22, Telef. 68840. „KRUYER RIS", Liduinastraat 94, Tel. 68335. die voor textiel de beste is Op 3 augustus a.s. organiseert de Vespa-club Schiedam een Nieuwe Bessen-rit. Wij hopen op die dag ca. 200 scooters in onze stad te ontmoe ten. De deelnemers, die vanuit binnen- en buitenland komen, worden in de zaal „Tivoli", op de Nieuwe Haven ont vangen. Aldaar is gelegenheid tot in schrijving van 11.00—13.00 uur. Om 13.00 uur zullen de eerste deel nemers starten voor een, afwisselende rit door Schiedam en omgeving. Na afloop is er nog een gezellig sa menzijn met dansen in Tivoli. Iedere deelnemer krijgt een origineel Schiedams aandenken. Ten over vloede wellicht vermelden wij nog dat inschrijving slechts openstaat voor berijders van Vespa-scooters. 121li jaar Hoorman's Slagerij. Maandag 4 Augustus is het dan zo ver, Hoorman's Slagerij aan de B.K.- laan 235 viert feest, allereerst ge denkt zij het feit dat zij voor 12'/a jaar haar zaak opende, en als 2e zal dit feit gepaard gaan met de her opening van de geheel verbouwde eir gemoderniseerde slagerij. De winkil heeft een verandering on dergaan, 'die er zijn mag. De hypermoderne zgn. Koeltoon- bankvitrine is een juweel op zich zelf, en zo geplaatst, dat er veel meer ruimte dan voorheen is voor het win kelend publiek, ook de étalage's en wanden zijn geheel vernieuwd en niet te vergeten, de moderne vloertegel belegging in een niet beschrijfbare kleur. Öok de Kokerij waar de Fa. Hoorman haar zo bekende fijnste vleeswaren zelf fabriceert is geheel omgetoverd tot een der modernste miniatuur kokerijen van de stad. Ook hier is door verplaatsing der rookkast naar het sousterrain, de ruimte om te werken veel royaler geworden. Van harte proficiat fa. Hoorman met deze model-aanwinst aan de B.K. Laan. Nylon dames kousen, wandel en kristal, vele mode tinten 1.98 Dames blouse, vlot mo --w del, open en gesloten tr dragen, pracht kwalitei poplin, diverse mode tinten 4,€9 1 l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1