SPORTItUBRIEK B. v. d. MAST MONOPOLE THEATER DAVY CROCKETT O) Woensdag 3 december 1958 Gecontroleerde oplaag van 21000 exemplaren 10e Jaargang no 97 Nooitgedagt Schaatsen Tweka zwemkleding Trainingspakken TER BRAAK Gaat U trouwen?? MUIZEN EN RATTEN RENNEN DOOR DE KAMER PI ETER JAN BARIS TREKKING KON. WILHELMINAEONDS VROUWENCLUB „ONDER ONS" UITSLAG JURGENS-HOENSON VLIEGTUIG HONDJE De nieuwste sensatiefilm van Vrijdag 5 dec. t.m. maandag 8 december NIEUWS- ADVERTENTIEBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMGEVING VOOR OPGAVE ADVERTENTIES WENDE MEN ZICH TOT ONS BUREAU „HET NIEUWE STADSBLAD' C. J. v. d KLINK, W. DE ZWIJGERLAAN 40 (hoek Louise de Colignystraat) SCHIEDAM, TELEF. 67368. ADVERTENTIETARIEVEN 24 ct per nun. Contractprijzen op aanvraag KANTOORUREN DAGELIJKS (beh. 's zaterdags) van 9-1 en 2-6 uur. Arie de Vroet, de trainer van SVV, is bijgelovig 1 En misschien niet ten onrechte. Enkele weken geleden kwam hij 'szondagsrnorgens zijn col legatrainer Leen Pil tegen, deze wenste hem succes enSVV ver loor van Fortuna in Vlaardingen. Zondagmoren ontmoetten deze trai ners elkaar weer, Leen Pil wenste Arie veel succes, waarop Arie de Vroet antwoordde: „Als ik jou zie, betekent dat weer pech voor mijn elftal". En, we weten het intussen allemaal: SVV verloor met liefst 3—0 van BW. Nu wil ik niet beweren, dat deze nederlaag te wijten is aan bovenvermelde ontmoeting, maar niemand had toch een 3—O-broekje verwacht tegen het zwak geachte BW. Herik Küneman moest wegens een blessure al gauw uitvallen en dat deed het geheel van het SVV- team ook geen goed. Tot aan de rust was de stand nog dubbel-blank, maar daarna ging SW door beter spel van BW door de knieën. Hoe de rood groenen ook hun best deden, er viel geen Schiedams doelpunt. Hermes DVS zag zowaar kans om voor de derde maal in successie een dubbel blanke stand te behalen. Voor de verdediging kan dit alleen maar een pluim betekenen, maar de voorhoede moet zich nu toch heus gaan specialiseren in hard en/of goed «chieten. Nu dient gezegd te worden dat onze jongens tobden met enkele geblesseerde spelers, waarvan som migen gedeeltelijk op halve kracht meehuppelden. Dat komt het geheel niet' ten goede en misschien is dat wel de oorzaak, dat alles niet zo foed vlotte. Hermes kroop af en toe oor het oog van de naald, maar toch kreeg Mijnsbergen de mooiste kans, om alsnog Schiedam aan 2 punten te helpen. Zijn schot ging evenwel meters over het doel. GROTE MARKT 3 Excelsior '20 Het van zich horen, door met 1—3 van Westerkwartier te winnen, waardoor de papieren aanzienlijk zijn gestegen. DHS behaalde een nuttige 2—3 zege op RDM. Vooral in dé tweede helft waren de geelzwarten heer en mees ter op het veld. DRZ kende geen genade voor een zich dapper werend SVDPW. Met 5—0 wonnen „de rode zonners" deze plaatselijke ontmoeting. SFC moest toezien, hoe een beter Schiedam met 0—2 aan het langste eind van deze andere derby trok. WF verloor wederom, nu met 2—3 van NADO/V. Deze keer geen fou ten in de verdediging, maar slecht spel. Het verband is ook zoek mo menteel bij onze scheepsbouwers en zolang er nog geen elf spelers hun best doen om gezamenlijk voor de overwinning te strijden, zullen goede resultaten uitblijven. VOOR «HEEL «w GEZtN 9R0ER5V.EST." 54 SCHILD AM Toch wordt het oppassen voor WF, want slechts 3 punten scheiden hen van de onderste plaats DEMOS behaalde een prachtige 1—0 zege op Belvedere en staat nu met DJS op de tweede plaats. Datzelfde DEMOS verzocht mij er goede nota van te willen nemen, dat voor de kinderen van 4 t.m. 13 jaar op zater dag a.s. een Sint Nicolaasfeest wordt georganiseerd in Zaal BEATRIX, aanvang 13.30 uur. Dit geschiedt in samenwerking met de jeugd- en ont- epanningscommissie. De kinderen van alle leden en donateurs zullen hier aanwezig mogen zijn en we wensen allen heel veel plezier en veel cadeaux. URSUS versloeg dik verdiend OUD BEYERLAND met 5—3 en staat hier bovenaan de ranglijst. Niet gek, jon gens. Gauw maar weer terug naar de KNVB, hoor 1 Schiedamse Boys moest weer een veer laten en wel door een 3—3 uit slag tegen Singelkwartier, dat hier door aan zijn tweede puntje kwam. Nu verder geen struikelingen meer maken, Boys, anders wordt het moei lijker. GTB keerde weer op het goede pad terug en stuurde DVO met een 3—1 nederlaag terug naar Vlaardingen. PPSC stelde enigszins teleur, door 1—1 gelijk te spelen tegen ZBVH. De Boshoekbewoners zijn iets ver zwakt doordat enkele spelers met meer kunnen spelen en bovendien kwam ZBVH met een pittig ploegje voor de dag. Derhalve was dit ge lijke spel zeker geen schande. GSS tensoltte zag kans om Energie Boys met 4—1 huiswaarts te sturen, waardoor de mensen van Gusto weer wat ruimer kunnen ademhalen. Voor de komende wedstrijden ver wacht ik het volgende, SVV zal een zware dobber krijgen om ZFC in Schiedam te verslaan. Het is in ieder geval te hopen, dat de geblesseerden weer van de partij kunnen zijn en.... dat Pil zich die dag niet aan deVroet laat zien Hermes DVS zal het in Koog aan de Zaan ode heel lastig krijgen tegen een zich voor de onderke plaats werend KFC. Excelsior '20 speelt op eigen terrein tegen Delft en wanneer Sinterklaas hier zijn verrassing thuis laat, dan blijven de punten in Schiedam. DHS ontvangt ODI en za nu eens aan eigen publiek laten zien, dat het heus zo slecht nog niet gesteld is met het eerste elftal. DRZ zal het niet gemakkeHjk krijgen tegen HWD, want juist omdat HWD onderaan staat, wordt het voor onze jongens des te moeilijker de punten uit Het Witte Dorp weg te halen. Onderschat de tegenstanders in geen geval SVDPW—SFC is weer zo'n ontmoe ting, waarvan ik niets durf te zeggen. De uitslag zal evenwel niet ver van een gelijkspel liggen. Wanneer SCHIEDAM op eigen terrein van het sterke Rookanje weet te winnen, dan gaan de zwartwitten zowaar toch nog een woordje meespreken dit sei zoen. MARTINIT zal het heel zwaar krijgen in Hekelingen tegen de club van die naam. Sterkte rood-witten 1 Wanneer julHe winnen, dan ga ik je ook tot de kanshebbers rekenen. WF gaat de verre reis naar Dirks- land maken en zal beide punten wel op Flakkee moeten laten. DEMOS gaat naar Oud-Beijerland en moet daar kunnen winnen. Ook Schied. Boys zal'tot winst komen tegen SCR. Van de zaterdagclubs komt alleen GSS in het veld en wel thuis tegen Den Bommel. Nou, hier zit toch min stens wel één puntje in, niet Donderdagavond, 4 december, komt Dirk Nijs in de bovenzaal van „de Amstelbron" spreken over: „De taak van de scheidsrechter in de voetbal gemeenschap", aanvang 8 uur. Be sturen, verzuimt niet hier naar toe te gaan, want hier kunt U alle klachten naar voren brengen en horen of ze gegrond zijn of niet. BADMINTON. De start van TSF was dit seizoen niet zo best. In de afgelopen weken werden echter steeds betere resultaten behaald. In Leiderdorp wist TSF 1 met 4—3 te winnen van Meerborg 2. Tegen Vijf Sluizen 4 werd daarna slechts met 4—3 verloren. RIJWIELTOERISME. - Van deze sport had U zeker nog niet gehoord? Nu, de Toer Club ROTTERDAM heeft ten doel dit toerisme te bevor deren en hun secretaris zond mij enige gegevens hierover. In Schie dam bestaat nog geen afdeling hier van en de T.C.R. Rotterdam wil trachten door middel van propagan- Foto-reporfagedienst Lorentzlmn 76 Tel. 64263 Sinds jaren de beste en meest gespecialiseerde zaak op ge bied van: Huwelijksreportages. Famihefeesten. Recepties. Diners, etc. Wat zou dat griezelig zijn als U plot seling zomaar een grote dikke rat of een vette muis door uw kamer zag lopen. Mens, ik kreeg de schrik van mijn leven 1 Wat zou U denken als er een heer lijke kippenbout op taiel kwam waar U zo echt „trek" in kan hebben. Het mes gaat er in en „o jégegil want de kip zit v. n „lucht". Een lange fluittoon d- kip is zo plat als een schol denkt U b.v. over een hei i «e oornsoes of mokka gebakje waar U bij de eerste hap in een glibberige massa zou bijten. Zo zijn er nog een tiental griezeMgheden waar U beslist één uwer kennissen meer wil verrassen met de a.s. Sinterklaasavond. Welnu we hebben sinds 3 jaren in Schiedam een speciaalzaak waar U al deze leut kunt kopen. ,Het Masker' importeert rechtstreeks alle scherts uit het buitenland. Als er morgen in Parijs of Keulen iets nieuws uitkomt kuint U dat binnen 5 dagen in Schiedam kopen. December is de maand der cadeaux. Ieder geeft ieder wat. Bij „Het Mas ker" kunt U geen huishoudelijke, radio of televisie toestellen kopen. „Het Masker" is de zaak voor ,,het grapje". „Het Masker" is de zaak voor alle feesten Het Masker geeft de feest-toon aan Grootst gesorteerde feest-speciaal- zaak van Nederland. Let op het juiste adres: BROËRSVELD 125, TEL. 64296. Tot 9 uur geopend VOOR ifPfRHNt j RR0ERSVEST 54 SCHIEDAM da een afdehng Schiedam op te rich ten. De secretaris zal ons nog meer gegevens verstrekken en wij hopen hier dus in de komende weken op terug te komen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur en gegadigden kunnen zich desnoods reeds nu in verbinding te stellen met de heer J. Muuren, Wattstraat 73a, Schiedam. VOLLEYBAL. Van SVC speelde al leen Dames 1 (althans wat de stan daard-elftallen betreft) en won met 3—0 van het jonge elftal van DOS 1. CLUBCURSUS. De elubeursus van de SBLO kan door omtandigheden pas op de woensdagen 14, 21 en 28 januari 1959 gehouden worden. Niettemin worden de besturen van verenigingen verzocht hiervan nota te willen nemen. Reeds 64 cursisten lieten zich inschrijven. GYMNASTIEK. De Chr. Gymn.ver. „DOK" heeft de ouders van de Ketelse DOK-jeugd Vrijdagavond verrast door een uitvoering in de „Ark". Op gemakkelijke en prettige wijze toonde deze sympatieke ver eniging haar kunnen en na de pauze werden enkele filmpjes vertoond. Er heerste een bijzonder prettige stem ming en DOK heeft bij de ouders van deze kinderen zeker een heel goede beurt gemaakt. We komen hier nog wel op terug. WANDELEN. „Wandelvrienden" heeft een grote pluim gekregen, voor de wijze waarop aan de stroopwafel actie is meegewerkt. Niet minder dan 523.25 werd door deze vereniging opgehaald en voorlopig heeft men als commentaar geleverd dat dit enorm was. Meer bedankjes volgen nog. De zangmiddagen gaan ook door en a.s. zaterdag staat er weer één op het programma. Er wordt zelfs op iedere middag voor een verrassing gezorgd. JUDO. „Sport Centrum Schiedam" is afgelopen zondag weer het middel punt geweest van talrijke Judoka's. De Sportschool van Reinier Hulsker aan de Westvest was te klein om de talrijke bezoekers allen een zitplaats te geven, maar de in aanbouw zijnde tribune's zullen daaraan in de toe komst een einde brengen. Judoclub v. d. Horst uit Utrecht werd eerste, Sport Centrum Schiedam 2e, Maas stad nr. 3, Delft nr. 4 en Uki Mi nr. 5. A.s. Zondag komt St. Nicolaas met enkele echte nikkers op bezoek in de school. Dan zal er een dag ge- Algemene Kennisgeving. Uit Pretoria ontvingen wij het ontstellend bericht, dat aldaar op 28 november 1958, door een noodlottig ongeval is over leden, de heer in de leeftijd van 55 jaar. Namens zijn vrouw en kinderen! broers en zuster* Mevr. E. Baris- Groenendijk, Kon. Emmaflat 35, houden worden, waaraan niet alleen de judoka's deelnemen, maar alle aan deze school verbonden sporten, w.o. tafeltennis, indoortraining, enz. We wensen alle sportliefhebbers van klein tot groot, van laag tot hoog, kortom iedereen, een heel plezierig weekeinde en veel mooie sinterklaas- cadeaux. Ik hoop echter, dat Sinter klaas ook heeft opgeschreven wat schrijver dezes heeft gedaan, in de hoop, dat er ook een pakje in de schoorsteen komt voor Jan Sportlef. Het K.W.F. deelt ons mede, dat de trekking van de Nationale Loterij van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding op 19 dec. 1958 plaats zal vinden om 14 uur, in „De Brakke Grond", Nes 53, te Am sterdam, ten overstaan van Notaris Dr. Mr. K. L. Picoardt. Bij het Lotenbureau Wioo, Sniids- water 12 te Den Haag, zijn nog een klein aantal loten verkrijgbaar, ook kunnen via storting op postgiro 12817 van K.W.F.-Amsterdam, zo lang de voorraad strekt, loten worden besteld. De Vrouwenclub „Onder Ons" van Alg. Bond Ouden v. Dagen geeft op donderdagmiddag 1.30 uur haar Sint Nicolaasfeest. Alle leden worden verzocht aanwezig te zijn. Het Bestuur. Maandagmiddag 5 uur Is aan de prijswinnaar van het Hoenson-vHeg- tuig bij de fa. Jurgens aan de Hoog straat 117 de prijs uitgereikt De heer H. KOKJE, Hellevoetse- straat 3 in Schiedam (Z.) was de eer ste welke de lengte het dichtst bena derde; zijn inzending, dat de sleep „Hoenson Oliehaarden" 29 meter was, is op 15 cm. na juist geraden. Van de vele honderden inzendingen mag de heer Kokje zioh gelukfdg prijzen met deze prachtige Hoenson Oliehaard welke door de fa. J urgent gratis wordt geplaatst. Van) harte proficiat fam. Kokje met deze warme aanwinst Aan komen lopen hondje 8 weken oud met zwart-bruine pootjes, met zwart-bruine pootjes. Dieren-asyl, St. Anna-Zuterstraat 47.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1958 | | pagina 1