Het Nieuwe f Monique weet nu alles over Oebele RENAULT OPEN SNELSCHAAK KAMPIOENSCHAP VAN SCHIEDAM 11 En wij Y**5. 99 Schiedams meisje als winnares te gast op tévé HEMMES ADVIESASSURANTIEBüRO Modehuis Marlèn" ook in Vlaardingen Het Reger Trio in t Stedelijk T V. DEFECT 3e GROTE ANTIEKBEURS DWARS6EBAKKEN juwelier KOSTER n.v. Verschijnt woensdag en vrijdag in Schiedam, Kethel en Oud-Mathenesse (Rotterdam) Randstad-edities verschijnen in Delft, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rijswijk, het Westland en in Rotterdam (10 edities) in een totale oplage van 313.500 ex. Ze is een leerlinge van de Mgr. Beckersschool in Groenoord, een zesdeklassertje. Morgen vervult ze daar een „spreekbeurt". Onderwerp: „Oebele". Haar naam: Moni que v.d. Boogert, wonende op het Bachplein 500, Schiedam. Het meisje, dat u jl. zaterdag, mogelijk „in kleur", op uw beeldscherm zag als winnares van de wedstrijd, door het populaire kinderprogramma van de K.R.O. „Oebele" uit geschreven. Kijkdichtheid een 7 tot 8 miljoen... GEWELDIGE BELEVENIS BEL RADIO ACTIEF rob heei>es noordmolenstraat 2, r'dam, tel. 283711 rubensplein 3, Schiedam, tel.266798 TEL. 707777 18e JAARGANG WOENSDAG 24 MAART 1971 Stadsblad Correspondentie: Postbus 257, Schiedam. Kantoor: Broersvest 125 (C. J. van der Klink) Schiedam, tel. 010-26 73 68 en 26 39 39 Inzendtermijn i OPLAGE advertenties: dinsdag en donderdag tot 6 uur 's avonds. Eindredektie: P. J. Hovingh, postbus 167, Delft, telefoon 01730-24646 Centrale ad- 34.600 ex. ministratie Randstad-edities: Postbus 167 (Koornmarkt 34) Delft, tel. 01730-23627* „Ik was wel een beetje zenuwachtig toen ik voor die microfoon stond", biecht Monique eerlijk op. „En het werd nóg erger, toen erbij gezegd werd, dat op dat moment zoveel mensen in Nederland naar me keken. Maar toen ik eenmaal mijn gedichtje oplas, was ik het helemaal kwijt. Een volgende keer zou ik het gewoon vinden, maar dit was alle maal wel fijn". Ontspannen zit ze op de bank bij haar ouders thuis. Een klein tenger meisje, het donkere haar gescheiden door twee kleurige speldjes. De oudste van de vier kinderen, elf jaar. Haar broertje René is 9, dan Saskia 8 en tenslotte Etienne 5 jaar. Eigenlijk was Monique de hele wedstrijd al vergeten... Op 23 februari schreef zij als aanvulling op de regel Vandaag begint ook in Oebele de Lente: ,,Dat kost net als hier geen centen, alles wordt vrolijk en hupsakee. En iedere Oebelaar zingt mee... Die briefkaart stuurde zij op 23 februari weg. Een paar dagen heeft zij er nog aan gedacht. Maar er gebeurt elke dag zoveel op school, thuis en op straat, dat die brief van de K.R.O. een volkomen verrassing was. Zij zelf zat vorige week op school Buitenhuis, waar zij door haar ouders, zusje en broertjes zaterdag vandaan gehaald werd om naar de studio te rijden. Regisseur René Sleven heeft dit Schiedamse meiske direct op haar gemak gesteld. Zij zelf vond het een geweldige belevenis Wieteke van Dort en Willem Nijholt van dichtbij te zien en Rob de Nijs te ont moeten. Monique heeft haar jonge hartje helemaal aan „Oebele" ver loren. Zij zal geen uitzending over slaan. Blijft ook meedoen aan de volgende prijsvragen, waarvan nu de eerste regel is: „In Oebele over vijfentwintig jaren..." Als herinnering aan deze dag be waart Monique de nieuwste lang- speler van „Oebele" plus een dik boek. Vrijwel de gehele school heeft naar haar gekeken en maandagmorgen was zij natuurlijk het middelpunt van de belangstelling. MORGEN horen haar klasgenootjes hoe het allemaal was door voor die microfoon. MORGEN beleeft zij dit allemaal opnieuw. Daarna Wordt het een prettige herinnering, eisen de pianolessen haar weer op en gaat zij straks naar de HAVO. Omdat het een jubileum-uitzending was, voor de 25ste maal op het scherm, mocht iedere gast een stuk van geweldige taarten snijden. Mo nique kon er maar een klein stukje van door haar keel krijgen. En ze waren zo lekker! Geschenken van het doofstommen- instituut in St. Michielsgestel. Een van de ruim 70 kinderen bij „Oebele" was zaterdagmiddag ére- gaste: Monique v.d. Boogert uit Schiedam... M.W.-S. De schaakvereniging „Schiedam" organiseert op 1 5 mei in samenwer king met de Stichting „De Schie damse Gemeenschap" het open snelschaakkampioenschap van Schie- JULIANALAAN 82B SCHIEDAM TELEFOON 010-267944 BEHEER ONROEREND GOED, ALLE VERZEKERINGEN BOUWKUNDIGE ADVIEZEN, FINANCIERING OP ELK GEBIED, TAXATIE'S, PERSOONLIJKE LENING. Kantoor geopend tussen 9.00 en 12.00 uur. 's Zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur. dam, dat gehouden wordt in gebouw Arcade, Lange Haven 71, Schiedam. Begonnen wordt om 10.00 uurv.m. Gespeeld wordt in: A. Hoofdgroepen, inschrijfgeld f 12,50; B. Nevengroepen, inschrijfgeld f6,-. Prijzen: Kampioen f150,—. Verder o.a. per groep f25,-; f 15,en f 10,-. Gespeeld wordt in groepen van 6 met 20 minuten bedenktijd per partij. Het reglement wordt op 15 mei uitgereikt. Inschrijven vóór 7 mei bij: J. M. L. Vermeulen, Nassaulaan 21b, Schie dam. Tel. 010-266795, postgiro 1693179. Op het giroformulier dient de speelsterkte vermeld te worden en de naam van de vereniging waarvan men eventueel lid is. Met een drukbezochte receptie heeft het echtpaar E. Verstraten-Bleecke plus zoon en dochter vrijdagmiddag z'n nieuwe modehuis in Vlaardingen aan de Korte Hoogstraat geopend. Een kleine zaak, zo op het eerste gezicht, maar eigenlijk onderver deeld. Zodat men hier kan shoppen in de damesshop. Heel leuk en apart ingericht. Aardige vondsten die aparte hoekjes, tevens tentoonstellingsruimte voor exclu sieve aanwinsten. Een tamelijk smal le etalage, maar met effect. Rekken vol voor de jongeren, doch ook de klassieke modellen zijn hier te vinden. Tevens fijne paskamers. Een en ander met een bijzonder fijne entourage. Een aanwinst hier, dachten we zo. Durf om dit aan te pakken! In een omgeving met allemaal damesmode. Hetgeen dit alles voor hen slechts aantrekkelijker kan maken. Boven dien kan Vlaardingen nu op shows rekenen, waarvan de eigenaresse van de zaak de lady-speaker is. Al jaren in Schiedam. Straks in Vlaardingen, waar het allemaal wel zal lukken. En... waar als men de wind stevig in de zeilen heeft, beneden een boetiek voor de jongeren verrijst. Al worden die ook nu al niet vergeten... Vanavond (woensdag) om 20.15 uur zal in de aula van het Stedelijk Museum, Hoogstraat 112, Schiedam een concert plaats vinden door het Reger Trio. Dit trio bestaat uit Lucius Voor horst, fluit Dusan Karpisek, viool; John Sekreve, altviool. Dit concert wordt georganiseerd door de vereniging van vrienden van het Stedelijk Museum te Schiedam. Het programma vermeldt werken van Badings, van Beethoven, Neu- baur en Reger. Telefoon 15 16 04 of na 6 uur- 37 47 21; 01899-5874 of 01899- 5030. Rotterdamsedijk 2 in Rivièrahal Blijdorp op vrijdag 26 maart van 19.0023.00 uur zaterdag 27 maart, van 10.0018.00 uur en zondag 28 maart, van 10.0018.00 uur Entreeprijs 1,50 (kinderen vrij). al NATUURWIT, BOERENBRUIN, BOERENROG, PUNTJES EN BOLLEN, KRENTEN-ROZIJNENBROOD. f KRENTEN BOLLEN. Als je hoort dat ze in Rotterdam een sport-paleisgebouwd hebben van - hoeveel zei u ook al eens weer? - twee en zeventig miljoen gulden, een fantastisch zwembad tegen onze stadsgrens plakten, waar iedereen zijn pet voor af neemt, dan zou je bijna neiging krijgen om jaloers te worden, want in gedachten tel je er de métro nog bij, de Euromast, het Museum Boymans', de diergaarde en de trem (een duur openbaar vervoermiddel", dat zich onmiddellijk omdraait zodra het Schiedamse lucht ruikt! O, ze hebben van alles daar en wij zullen wel zorgen dat het draait: die Schouwburg, die Warenhuizen (hebt u al kaartjes voor TOON? En wat hebben wij? Goed nadenken voor u antwoord, meneer. Niet zo gauw PUIN roepen. Want wat wij hebben is zeldzaam, is waardevast, is solide, betrouwbaar... WIJ HEBBEN SCHIEDAMMERS. Mannen, vrouwen, die de handen uil de mouwen steken, die iets béét pakken, iets néérzetten: Perquin, „Ot en Sien", mevrouw Konings, wees er zuinig op! Hebt u dat enorme bord op de Hoogstraat gezien? Niet? Ga dan eens kijken, dan ziet u meteen een heleboel leuke kleine winkeltjes, sidderend van energie. Op dat bord staat: Hier komt het middenstands warenhuis". Het betreft 2600 vierkante meter winkelruimte, te vullen door een heel stel jongens-die-van-aanpakken-weten. Ze zijn al met dertienen en er zitten er nog drie of vier te tjoepen om méé te doen. Hoe het precies allemaal zal gaan is nog niet helemaal tot in het laatste puntje uitgeplust, maar voor u lijkt het straks gewoon op een compleet Warenhuis, waarin u ALLES krijgen kunt. Daarmee bespaart u zich een tocht naar Rotterdam, want nietwaar: Wij Schiedammers moeten het toch tenslotte en uiteindelijk hebben van ons, Schiedammers SEBASTIAAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1971 | | pagina 1