Nieuwe ter zijde VANDAAG deze krant Rietzeilers toereikt hoogtepunt 'Maroen ^Meubelen BINGO-DANSANT B in WIJKCENTRUM DE BLAUWE BRUG De allerlaatste „Opsporing" Optiek „Argus" Mooie prijzen, toegang gratis -r >Nurth&i Stadsblad IJzel t.V. DEFEKT? RADIO ABA Ragfijne komedie in Turkse jeugd dreigt contact met eigen cultuur te verliezen BEKENDMAKING KONTAKTLENZEN Rietzeikers hits- van vandaag Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplage ca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 0/0-190222 m SCHIEDAM Het ziet er niet naar uit dat het aanstaande carnavalsfeest in Schiedam in een dracht gevierd zal worden. Tussen de twee voornaamste carnavalsverenigin gen, te weten de Stichting Lentefeest en De Riet zeilers, is na jarenlange speldenprikken over en weer deze week de bom gebarsten. 1995.- 995.- 895.- 695.- 995.- SPECIALISTEN IN EIKEN EN LEDER SCHIEDAM In het ka der van het beheer van het plaatselijke bomenbe- stand is donderdag een circa 150 jaar oude zilver linde aan de kop van de Plantage gerooid. De tand des tijds had de bijna 15 meter hoge boom reus dermate aangetast dat hij om veiligheidsre den wel moest verdwijnen. Eerst werd hij ontdaan van zijarmen en blader takken waarna hij aan de voet werd afgezaagd, om daarna door een kraan van zijn plaats te worden gelicht. De stronk is niet uit te graven vanwege de zware beworteling. Het ligt in de bedoeling van de afdeling Plantsoe nen om ongeveer op het zelfde punt een nieuwe lin deboom te planten. Hoewel buurman plataan ook al ouderdomsver- schijnselen vertoont, kan hij nog wel enkele jaren mee. Iets verderop staat een berkenboom, afkoms tig van het bouwterrein achter het Broersveld. De boom valt op door zijn unieke vormgeving aan steil omhoog lopende ver takking. Verplaatst op dit terrein zijn ook twee lindenbo- men, nu met een gazen be scherming omgeven. VOOR GEBOORTEKAARTEN Voor alle soorten Bachplein 590, telefoon 701049 Morgenavond (zaterdag 16 januari) om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Vervolg op pagina 3 Vanavond speelt U de Er moest een hoogwerker aan te pas komen om de reus van zijn laatste takken te ontdoen. Daarna werd de stam omgezaagd. Een oude Schiedammer is niet meer. i Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 15 JANUARI 1982 - NR. 4 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG c Gisteren toen ik wakker werd wist ik meteen heel zeker; het is maandag, en er is geen beroer der dag om wakker te worden dan juist maandag. Dinsdag is ook niet alles, maar dan wordt het allemaal toch een beetje ver draaglijker en op woensdagen weten we, dat het leven niet zo erg is als het er uit ziet. Maar het was pas maandag en bovendien sloeg een soort regen tegen de ruiten. „Nattigheid," zei ik tegen liefste, die walgelijk opgewekt aan haar dag stond te beginnen, alsof het zaterdag of zondag was. „IJzel", zei ze glim lachend. „Het is buiten spekglad, je moet erg voorzichtig zijn on derweg". Twintig minuten later aan het ontbijt jubelden de kinderen over het feit, dat de wereld in een ijsbaan veranderd was en van enthousiasme vergaten ze te eten. „Daar zitten we dan met de el lende", zei ik, zeg maar dag te gen vader, over honderd meter ligt hij in het gips". '„Je moet een paar oude kousen over je schoenen aandoen", zei de lief ste, „dat sch'eejt enorm". „Ik loop voor gék met oude kousen aan", sputterde ik tegen". „Dan moet je het laten", zei ze, „maar als je uit elkaar gevallen thuis komt, wil ik er de schuld niet van krijgen". Natuurlijk had ze gelijk met die kousen. Ze zocht een paar oudjes op en wrong ze over. de schoe nen, het was géén gezicht en ik haalde ze er maar weer af ook. „£ls je valt, moet je vooral ple zierig gaan liggen zei ze wrang, omdat haar goede bedoe lingen werden miskend, „en niet bewegen, dat is bij hersen schuddingen altijd link". Ik deed de kousen toch weer aan, maar ik blééf het gek vinden. „Als het nu buiten onze straat niet glad is, huppel ik voor pias door de stad", zei ik „dan loop ik door zo'n straat met sokken aan". Als het daar niet glad 'meer is, doe je ze gewoon uit", zei ze praktisch. „Zeker", zei ik, „dan doe ik ze gewoon uit. Heb je wel eens een vent gezien, die op straat zijn sokken uit staat te trekken Dat had ze nog nooit gezien, maar ze zei, dat ik er iets voor over moest hebben. „Best", zei ik, „maar als het een straat ver der weer spekglad is, kan ik die sokken weer aan gaan trekken. Heb je wel eens een vent gezien, die op straat zijn sokken staat aan te trekken Ook dat had ze nog nooit gezien, het kwam haar ook een beetje ongewoon voor, maar onder de gegeven omstandigheden was het naar haar smaak toch wel aanvaardbaar. „Je hebt nog drie minuten", zei ze praktisch", nu moet je het zelf weten; aan of uit". Het werd aan, want ze had natuurlijk gelijk. Ze zwaaide me na vanuit het voortuintje toen ik met redelijk ferme stap de straat inliep alsof het niet ge-ijzeld had. Na twintig meter hoorde ik haar roepen... Ze zat ietwat hulpeloos op het tuinpad... „Uitgegleje", zei ze een beetje overbodig, toen ik terug was gesneld om haar over eind te helpen, „ik keerde me om en hup, daar zat ik dan". „Tja", zei ik terwijl ik haar overeind hielp, wie gaat nu ook zonder kousen over de schoenen naar buiten als het geijzeld heeft? Hef is toch vanzelfspre kend, dat je iets over je schoe nen doet als het glad is"? Ze keek me aan alsof ik een vreem deling voor haar was. Misschien ontdekte ze toen pas dat het maandag was. Wij heipen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting f J C7* Riet Konings legt sleutels op tafel Met een door tranen Ver stikte stem heeft de voorzit ter van Lentefeest, Riet Ko nings, donderdagmorgen de sleutel van de sociëteit aan de Broersvest op tafel gelegd met de woorden: „Ik hou er voorlopig mee op. Ik ben het spuugzat. Nu is het aan de overige bestuurs leden en medewerkers om de Rietzeilers een halt toe te roepen!" De woorden van de geliefde voorzitter riepen onder Lente feest-bezoekers en medewer kers tal van verontwaardigde en emotionele reacties op: „Als jij stopt, stoppen wij ook", „je gaat toch niet voor dat stel letje ophitsers de kop buigen" en „neem die sleutel nou terug, dan gaan we met z'n allen ver der" Riet Konings bleef evenwel bij haar besluit. Ook secretaris Arie Verlinde kon haar niet meer tot andere gedachten 'brengen. Riet Konings, voorzitter Lentefeest: „Ik laat het nu aan anderen over de Rietzeilers een halt toe te roepen". Wij hebben beslag weten te leggen op een enorme faillissementspartij MASSIEF EUROPEES EIKEN MEUBELEN 30 KAASKASTEN 170 cm br. Winkelprijs 2995.- Ook in andere maten leverbaar 10 TV KASTEN met 2 laden Afm. 1006x50dx117h nu 1995.- nu 1595.- 995.- nu nu In de meeste gevallen kunt u zelf de beitskleur nog bepalen. Verder worden nog eethoeken, zitgroepen, kasten en verlichting met hoge kortingen verkocht. Ook kunt u bij ons maatwerk bestellen Zo komt u bij ons. 20 SALONTAFELS met lade Afm.140x60 10 HOEKTAFELS 90x90x65 20 LEDIKANTEN 140-160-180 cn> br. bij 200 cm 1895:- nu RLÜcuT /r/ïZ? f - STAMT Plesmanstraat 58, Schiedam, Tel 379450 's-Gravelandsepolder. leder dag open 150-jarige reus geveld SCHEOVMSEWEG41° TH 703481 SCHIEEWMIKETHEL Oranjestraat 19-21 i Schiedam Tel. 266431 Lid A.N.V.C. Koopcentrum „Koningshoek" Maassluis Tel. 01899-19039 Oorzaak van deze voor Lente feest rampzalige ontknoping is een al jaren slepend conflict met de Rietzeilers, (Bij Lente feest kwaadaardig aangeduid als de „Rietzeikers"), een ver eniging die zich net als Lente feest inzet voor de gehandicap ten en voor de verbreiding van de carnavalsgedachte. Toen Lentefeest onlangs een ei gen carnavalsplaat in de handel bracht stonden De Rietzeilers op hun achterste benen. Luidop beweerd werd toen dat Lente feest de Rietzeiler carnavals- kreet „Elluf ut is zo gek nog niet" had misbruikt. Ook als u geen noot leest nog nimmer een orgel bespeelde Maak bi| Stef Meeder kennis met een volledig nieuw begrip op orgel- gebied DE PORTABLE ofwel het TAFELORGEL Volledig en volwaardig en orgel- geluid vanaf t 9JfSt (Yamaha PS-1) Stef Meeder is daar naast kursus- en blad- muziekspecialist. Oe nieuwste hits heb ben wij - speciaal voor het tafelorgel gearran geerd - als enige in Nederland voor U beschikbaar Vandaag kunt U komen luisteren, ken en kopen Vanavond speelt u dan de hits van vandaag -S5SbéSö*3 kooPXVOT! j N- U vindt ons direkt aan de ri|ksweg Rotterdam - Hoek van Holland Breng nu den bezoek aan portable- specialist s Gravelandseweg 620-Schiedam-010-734366 alle modellen van YAMAHA erj CASIO voorradig OE VOLVO EN UAF SPECIALIST Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, telefoon 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1