VANDAAG Het Nieuw kantoor Buitenhavenweg officieel open brandt uit Coöp. Museum houdt open dag in deze krant SLUIS Houtdieven of puur vandalisme Stadsblad vw V*°' De Dam" TAPIJTKAMPIOEN Vierde molen: dochter zonder bruidsschat Burgemeester riddert twee jubilarissen Julianakerk halve eeuw Een toogdag voor ouderen Loting voor kampioenschap zaalvoetbal T.V. DEFEKT? RADIO ABA Gemarineerde kippepootjes vakman POELIER Adres en telefoon opening Schiedam in de min „Le Jouet" bij filmclub Mededeling aan lezers en adverteerders van Randstad-Edities Spiritist Parkeren Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplage ca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 070-190222. KANTOOR GESLOTEN HET NIEUWE STADSBLAD TAPIJT EN KARPETTEN HALVE PRIJZEN zaterdag 6 maart a.s. Slijterij SCHIEDAM De keuken van een huis aan de Snel- liussingel is vrijdagmorgen vroeg vrijwel totaal uitge brand omdat er wasgoed bo ven een kachel te drogen was gehangen. Een schaar deed het laatste werk... SCHIEDAM Het culturele hart van Schie dam klopt weer volop, en de hartslag is sinds dinsdagmiddag duidelijk te horen op de hoek van de Buitenhavenweg nummer 9. In het nieuwe onderko- men voor VVV en SG is het gezegde in de brand, uit de brand, wel enigs zins van toepassing, want beide diensten zijn er na de brand in het Prove niershuis, die hen tijdelijk dakloos maakte, duidelijk op vooruit gegaan. De burgemeester van weleer eist aanspijkering van zijn proclamatie. VERHUUR EN VERKOOP VAN SNEEUWKETTINGEN PENNING MONZA Dam 26, Schiedam-centrum Telefoon 262001-266817 In verband met een algemeen oriëntatiebezoek aan ons hoofdkantoor te Rijswijk zal het kantoor van op VRIJDAG 5 MAART A.S. 's middags na 12.30 uur GESLOTEN ZIJN Volop voor Nieuwe Mathenersstraat 32, telefoon 010-732562 Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting naturel ol kerrie per kilo ^0 5# Bij Uw die weet er toch het meeste van St. Liduinaetraat 50, Schiedam, telefoon 269884 Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Grost Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. Nieuwe SCHIEDAM De VVV zit al sinds 22 februari op het nieuwe adres Buiten havenweg 9. Het postadres is na de brand in het Proveniers huis en de tijdelijke huis vesting in de voormalige hbs onveranderd geble ven, en luidt nog altijd Postbus 490, 3100 AL Schiedam. Het telefoonnummer van de Schiedamse VVV is voortaan 733000. WOENSDAG 3 MAART 1982 - NR. 17 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Zie vrijdag onze openingsaanbiedingen in Het Nieuwe Stadsblad SCHIEDAM Schiedam heeft in de eerste maand van dit jaar 128 inwoners verlo ren. Het aantal Schiedam mers daalde in januari van 72.902 tot 72.774. De statistiek van de afdeling burgerzaken toont het zo langzamerhand vertrouwde beeld van een groot vertreko- verschot. Terwijl zich slechts 164 nieuwe inwoners aan meldden, vertrokken 276 stadgenoten naar elders. Door geboorte kwamen er 58 Schiedammers bij. 74 plaats genoten overleden diezelfde maand. Met de huwelijkse staat is het in Schiedam al even triest gesteld. In januari overtrof sinds lange tijd het aantal echtscheidingen het cijfer van de gesloten huwelijken. Tegenover 11 huwelijken stonden maar liefst 14 echts cheidingen. SCHIEDAM Houtdieven of pure vandalen hebben, vermoe delijk in de nacht van maandag en dinsdag, een volwassen linde boom weten te vellen in een plantsoen in de Slachthuisbuurt. Op ondeskundige manier be werkte men de stam met een bijl, om daarna alsnog de zaag te hanteren voor het voeen van deze snode daad. Ging het hier werkelijk om hout te stelen hadden de daders pech. De boom kwam gedeeltelijk op het looppad langs de begraaf plaats terecht, zichtbaar vanaf de Vlaardingerdijk. De afdeling plantsoenen van G.W. heeft het „slachtoffer" in middels geborgen. Na deze huishoudelijke daad was de 36-jarige bewoonster weer naar bed gegaan, Zij ont waakte pas toen haar hond en kat gezamenlijk en in paniek de slaapkamer binnenstoven. Uit de keuken weerklonk het gek netter van vlammen. De vrouw probeerde in eerste aanleg het vuur met een deken te doven, maar moest, toen dit niet lukte, de brandweer alar meren, die de vlammen met vier stralen te lijf gingen. In de vuurzee moesten twee parkieten het leven laten. Het juiste schadebedrag is nog niet bekend, De vrouw week tijde lijk uit naar onderdak bij fami lie. Ook een Duitse toerist uit Frankfurt werd dit weekeinde door brand gedupeerd. Zijn in de Schietbaanstraat gepar keerde Citroen ter waarde van 12.000 gulden ging in vlammen op. Toen brandweer en politie arri veerden was er aan de wagen al niets meer te redden. Er wer den sporen gevonden die er op wezen dat de auto in brand was gestoken. Een werknemer van het aanne mersbedrijf Van den Tempel heeft zaterdagmiddag nog net kunnen voorkomen dat een houten schaft- en toiletwagen van zijn werkgever in vlammen opging. De man was op ronde langs een aantal bouwprojekten toen hij in de Aleidastraat twee jongens zag weglopen. Direkt daarop viel zijn oog op de keet waarvan de trap in lichterlaaie stond. De man bluste het vuur, zodat de schade beperkt bleef tot een verkoolde trap. SCHIEDAM Het Nationaal Coöperatie Museum aan de Kethelstraat 12 te Schiedam houdt op zaterdag 6 maart van tien uur 's morgens tot vier uur 's middags een open huis. Voor deze gelegenheid heeft het bestuur van de Vereniging van Vrienden van dit museumpje een bijzonder programma sa mengesteld. Zo zullen er onder meer films op verzoek worden gedraaid, met onderwerpen als: - de pioniers van Rochdale over de coöperatoren van het eerste uur. - de Haka fabrieken te Jutfaas, Rotterdam en Hengelo - uitzending van bleekneusjes naar koloniehuizen, en andere unieke films uit 1932. Omdat de schenkingen bij het museum binnenstromen is er een nieuwe ruimte ingericht om al dat fraais overzichtelijk te to nen. En daarmee belandt men me teen op het volgende onder werp dat tijdens het open huis alle aandacht krijgt: hij stond er bij en keek ernaar. Hij is in dit geval de chef van de Technische Dienst, S. K.- Bra- venboer. Onder zijn leiding werd het (museum) pand Ket helstraat 12 gerestaureerd, maar hij hanteerde tegelijk de camera. Het zijn met recht his torische plaatjes. De serie van 80 dia's wordt op 6 maart voor het eerst vertoond. Een jampotje (370cc) met een houten lepel zelf vullen met stroop zonder over de rand te morsen kan zonder betalen ge vuld en wel meegenomen wor den. Wie zelf een zak met zijn lieve lingsdropjes of snoepjes vult en van te voren het juiste gewicht raadt (met een speling van 10 gram naar boven en naar bene den) hoeft deze niet te betalen. Is het gewicht mis geraden dan wordt de normale prijs betaald. SCHIEDAM Vrijdag 5 maart wordt bij de filmclub de Franse komedie „Le Jouet" gedraaid van Francis Veber. In deze film speelt Pierre Richard de rol van Francois, die netjes verpakt, als speelgoed kado wordt gedaan aan het verwende rijkelui's zoontje Eric. Aanvankelijk doet Francois in derdaad dienst als „speelgoed", maar al snel leert hij Eric wat meer respekt voor mensen te hebben en minder voor geld. Hierdoor ontstaat bij Eric's va der de angst zijn zoon te verlie zen' en Francois moet vertrek ken. Maar de kiem voor een sympat hieke, menslievende Eric is dan al gelegd en zijn vader kan niet verhinderen dat die zich ont wikkelt. In de hoofdrollen zijn te zien: Pierre Richard en Mi chel Bouquet. De film begint om ongeveer half tien. De filmclub is open vanaf negen uur. Toegang voor niet-leden ƒ5,(inclusief lid maatschap voor één seizoen); le den betalen 3,50. Het adres: Filmclub Schiedam, gebouw de Teerstoof, Nieuwstraat 12. Als gevolg vari de 24-uurstaking van een deel van het grafisch personeel in onze technische bedrijven verschijnt dit blad op een later tijdstip. Wij vertrouwen op uw begrip voor de overmachts-situatie, waarin wij tengevolge van deze staking verkeren. Direktie Randstad-Edities/ drukkerij van der Drift VWenSG uit de brand Wat de VVV betreft zijn alle goede voornemens om een kom- plete bron van informatie te zijn voor het algemeen toerisme, ze ker waar gemaakt. En de Schiedamse Gemeenschap kan nu haar culturele aktivitei- ten bespreken in een doelmatig en gezellig ingericht onderko men. Het was dan ook met zekere trots dat Ruud Pillard, algemeen direkteur van VVV en SG, zijn nieuwe kantoor aan het voltalli ge college van b en w kon pre senteren. Zowel Pillard als burgemeester Te Loo stonden in hun ope ningstoespraken uitgebreid stil bij het uit 1858 daterende, gere noveerde gebouwtje, het enige soevenir in Schiedam dat herin nert aan de tijd dat wat nu Schiedam is, vroeger behoorde tot de gemeente Oud en Nieuw Mathenesse. Het gemeentebestuur liet het pand bouwen als school waarin 178 kinderen werden gepropt om de noodzakelijke kennis op te doen. Nu gaat het gebouwtje óók ken nis uitstralen, en wel voor ieder-, een die belangstelling heeft voo. cultuur en voor Schiedam als stad waar historisch gezien voor zowel de eigen bevolking als de toerist het nodige valt te genie ten. leeftijd nog goed geconserveerd, stelde ter plaatse vast dat zijn gemeentegrond en zijn school destijds door Schiedam zijn ge naast. Hij eiste daarom dat de geschie denis van het pand openlijk wordt geafficheerd, en dat be kend wordt gemaakt dat hij per soonlijk toestemming heeft ver leend om het nu door SG en VVV te laten betrekken. De onstoffelijke geest wist ver der nog te vertellen dat het ge bouwtje ooit dienst heeft gedaan als depertdance voor de plaatse- lijke politie. Eerst na zijn tirade mochten burgemeester Te Loo en de wet houders Posthoorn en Scheeres elk hun openingshandeling ver richten. Een grappige spiritistische sean ce ging aan de officiële opening vooraf. In vol ornaat verscheen daar plotsklaps de oud-burge meester van Oud en Nieuw Ma thenesse. Deze naar mottenballen geuren de magistraat, ondanks zijn hoge Het centraal gelegen kantoor vraagt uiteraard om voldoende parkeerruimte. Binnenkort wordt het aangrenzende voor malige Vrom terrein hiervoor ingericht. Het pleintje voor de VVV zal dan niet langer dienen als taxi standplaats. De taxi's verhuizen naar het eigenlijke Koemarkt plein aan de overzijde van de brug.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1