Nieuwe VANDAAG in deze krant Zonnebloem-aktie voor KRO- tv Nllllllllllllllllllllllll ii min lllllllllllllllllllllllllll ISü ge^gd TEXTIEL HU IIANS Houdt Groeneveld voor ogen }Frzoek P Vel?r P. Groeneveld en Zn. Man thuis bedreigd met eigen geweer Secretariaat huurcommissie verhuist Stadsblad Man dood na val van 18 meter Idndermontuur T.V. DEFEKT? Taxichauffeur Krommenhoek 35 jaar achter 't stuur Een week lang lokale radio Geheimzinnige glasscherven: vrouw gewond Zakkenrollers op weekmarkt Vakantie Giften Penning-Monza Lading kalk stremt verkeer Oersterk nu bij Groeneveld Kip - vlees - groente en fruit Vers van de groothandel tegen vaste bodemprijzen. ;s.oo uur Burg. Honn. Gretelaan 91 (hoek Parkweg) Schiedam. Tel. 010 - 739755 N ■h_1 Zenuwen TAPIJTKAMPIOEN RADIO ABA De Ooievaars schitteren in toernooi Kethel wil oude naam in ere herstellen Randstad Edities verschijnen in het grootste deel van Z-Holland. 34 Edities. Wekelijkse totaal oplage ca. 1 miljoen. Hoofdkantoor: Koopmansstraat 9 - Rijswijk - Telefoon 070 190222 Wij helpen direktü! SCHIEDAM 1300 zieken, gehandicapten en be jaarden zullen op zaterdag 8 mei meewerken aan een rechtstreekse televisieuitzending vanuit sporthal Margriet. Titel van het programma, dat te zien is bij de KRO op Nederland 1, tussen kwart voor acht en half tien, is „Harten 5 Gala". Automaterialen Schiedam, Hoogstraat 73 - Het team van de Ouvertureschool, staand v.l.n.r. John van der Touw (elftalleider), Richard Venzelaar, Reginald Gouka, Edwin Konings, Hans Hoogland, Jacky Bakkes, Remco Versteeg, Patrick Boulonois, Arna van de Heuvel (leider). Zittend v.l.n.r. Dennis Kemper, Erwin van de Berg, John van der Touw, René Groen en Guy Fiegel. Dick van dan Heuvel LEDEREN KLEDING ADVERTENTIE ZIE PAGINA 21 TAPIJTEN KARPETTEN HALVE PRIJZEN Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. WOENSDAG 21 APRIL 1982 - NR. 31 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Harten 5 Gala" rechtstreeks SCHIEDAM Een 20-jarige vrouw uit Gouda is zondagmid dag na een geheimzinnig onge val in het Schielandziekenhuis beland. Tijdens haar bezoek aan Schie dam passeerde de vrouw een cafetaria in de Lange Singel straat. Juist toen zij aan dit pand voorbijkwam brak door niet opgehelderde redenen een spiegelruit van 3 bij 2 meter. De vrouw werd door het ronds pringende glas tamelijk ernstig gewond. Zij moest per ambu lance naar het ziekenhuis wor den gebracht waar een groot aantal hechtingen werd gezet. Volgens de politie is er geen en kele aanwijzing die het sprin gen van de etalageruit kan ver klaren. SCHIEDAM Op de week markt aan het Broersveld/- Lange Kerkstraat zijn vrijdag wederom drie winkelende huis vrouwen het slachtoffer gewor den van brutale zakkenrollers. In totaal maakten onbekenden ditmaal 480 gulden buit plus en kele betaalkaarten en bijbeho rende pasjes. De portemonnees werden gestolen uit boodschap pentassen. Wekelijks doen bij de Schie- damse politie bezoekers aan de markt aangifte van zakkenrol lerij. uit sporthal „Harten 5 Gala" wordt ge presenteerd door Frank Kramer, die daarbij wordt geassisteerd door Pierre van Ostade (64). Voor deze laatste is het een bijzondere gebeurtenis, want hij werkt dan voor precies de hon derdste keer mee met een tv-kwis. Aan de kwis in de Margriethal zullen diverse echtparen deel nemen, van wie één persoon ge handicapt is. Gehandicapten vormen samen met de zieken en bejaarden de grootste be langhebbenden bij dit pro gramma, dat tevens een aktie is om deze bevolkingsgroep aan een welverdiende vakantie te helpen. Het initiatief voor deze aktie gaat uit van de Vereniging De Zonnebloem. De laatste tien jaar ondersteunt de KRO dit werk met een televisie uitzen ding. Sinds 1963 doen De Zonne bloem en de KRO een beroep op het vakantiegeld van iedere valide Nederlander, die door iets van hun eigen luxe af te staan, rekreatie ook mogelijk te maken voor hulpbehoevende Nederlanders. Dit jaar gebeurt dat voor de twintigste keer. Wat eenvoudig begon, is thans uitgebreid tot een omvangrijk programma van aktie, waarvan duizenden Nederlanders gebruik kunnen maken. Velen kunnen tegenwoordig met de hulp of via de bemidde ling van De Zonnebloem genie ten van een groepsvakantie, door te brengen in aangepaste bungalows, stacaravans en bo ten. De Zonnebloem organiseert verder ontspanningsmiddagen waaraan bekende personen van radio en tv medewerken. Voor al deze aktiviteiten be schikt de Zonnebloem over een groot materiaalpark, dat bestaat uit brancards, rolstoelen, enzo voorts. Tijdens de uitzenu'mg vanuit de Margriethal, tussen de spelletjes door, zullen de kijkers op de hoogte gehouden worden van het verloop van de aktie. Men kan tegelijkertijd ook kon- takt opnemen met de sporthal om een bijdrage te storten. Be halve telefonisch kan men voor giften ook gebruik maken van het speciale gironummer 1155555 (tweemaal één, vijf maal vijf) ten name van Harten 5, Zonnebloem Breda. Geld overmaken kan ook bij iedere bank via nummer 70.70.70.015. Dam 26, Schiedam-centrum telefoon 262001-266817 SCHIEDAM Het verkeer naar de oprit vam Rijksweg 20 ter hoogte van de 's Gravé landseweg is vrijdagmiddag V ffl Om zorgeloos mee buiten te spelen. En natuurlijk is ook deze bril een jaar lang gratis verzekerd. Gewoon één van de extra's van de Groeneveld- opticien. De Groeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-Gilde Ouvertureschool Schiedams kampioen SCHIEDAM Voor de derde achtereenvolgende maal is het voetbalteam van de openbare lagere school de Ouverture aan het Bachplein er in ge slaagd het Schiedams voetbal kampioenschap in de wacht te slepen. In een uiterst teleurstellende fi nalewedstrijd tegen de Willem Gehrelsschool moesten straf schoppen de uiteindelijke beslis sing brengen 3-1. In de paasvakantie werd op maandag 5 april het schoolvoet- baltoernooi om het kampioen schap van Schiedam gespeeld. Dit werd gedaan in zeven poules van elk vijf teams. In poule E 5 kwam de Ouvertu re als poulewinnaar te voor schijn. De zeven poulewinnaars, aangevuld met een achtste ploeg, zouden donderdag 8 april in twee poules van vier gaan uitmaken wie zich Schiedams voetbalkampioen zou mogen noemen. Het weer gooide echter roet in het eten. De wedstrijden werden uitgesteld tot woensdag 14 april. Op deze zonovergoten dag werd door de Groenoorders de finale bereikt door overwinningen op de Jan Ligthartschool, dé Prin ses Julianaschool en de Gun- ningschool met respectievelijk 3- 0, 2-0 en 6-1. Al drie keer eerder stond de Ou verture in de finale. De eerste keer, in 1970, werd met 4-0 ver loren van Bachplein-buur de Notenkraker. In 1980 werd de Kohnstammschool met 2-1 ver slagen en in 1981 was het de Gunningschool aan wie een 2-1 nederlaag werd toegebracht. En dan nu, in 1982, alweer in de finale. En wel tegen de Willem Gehrelschool. Waren de wed strijden in de voorronden het aanzien volledig waard, deze wedstrijd was dat zeker niet. In de eerste helft had de Ouver ture een overwicht, hetgeen echter niet tot doelpunten leid de. De tweede helft was duide lijk voor de Willem Gehrel school. Het bleef 0-0. Strafschop pen moesten de uiteindelijke be slissing brengen. Een zenuwach tig gedoe. De Bachpleinbewo- ners bleven hun zenuwen het beste de baas en wonnen zoals gezegd met 3-1. Het Ouverture zal woensdag 28 april a.s. om 14.00 uur in Maas sluis spelen tegen de kampioen van Rotterdam en Maassluis. Deze winnaar zal dan nog een wedstrijd moeten spelen tgen de kampioen van de Zuidhollandse eilanden. De uiteindelijke winnaar mag de afdeling Rotterdam van de K.N.V.B. in Zeist vertegenwoor digen, waar om het algeheel kampioenschap van Nederland wordt gespeeld. Vorig jaar werd de K.N.V.B. afd. Rotterdam ook door de Schie dammers vertegenwoordigd. Een fraaie zesde plaats was toen het resultaat. De school doet al vele jaren aan buitenschoolse aktiviteiten. waaronder sport en spel. Een speciale werkgroep schept hiervoor de nodige voorwaarden en verleent ondersteuning. Uit gangspunt bij de teamsporten is dat elk kind de capaciteiten van anderen zal moeten waarderen en accepteren, Door het samen doen en beleven zal in samenhang met de waar dering en de acceptatie van el kaar een goede teamgeest kun nen ontstaan. Wellicht heeft dit mede tot het succes bijgedragen. drie kwartier gestremd geweest ten gevolge vam een ongeval waarbij een hoeveelheid kalk op het wegdek belandde. Het materiaal was afkomstig uit een container van de firma Wijnstekers. De container ver loor een deel van zijn lading bij het nemen van de bocht. Onge veer 60 vierkante meter weg dek werd door de kalk bes meurd. De brandweer had geruime tijd nodig om de rijbaan schoon te spuiten. de lederspecialist Naast een grote kollektie lederen konfektiekleding, leveren wij ook naar maat en eventueel naar uw eigen ontwerp. Reparatie en mo dernisering van alle soorten lede ren kleding. Eigen ontwerpatelier. Hoogstraat 100, Schiedam Telefoon 010-269051 Grote Visserijstraat 33a, Rotterdam, tel. 010-157377 Koopavond geopend SCHIEDAM Een 27-jarige bewoner van de Geervlietse- straat is vrijdag onder bedrei ging van zijn eigen luehtbuks in zijn huis beroofd door een onbekende man. v Toen de bewoner omstreeks kwart over zes thuis kwam werd hij in de gang opge wacht door de onbekende, die de buks op hem richtte en 's mans portemonnee opeiste. Toen daarin niet voldoende geld bleek te zitten nam de rover een cassettedeck weg. Het slachtoffer werd gesom meerd in de keuken te wach ten tot de inbreker was ver trokken. Het geweer nam hij met zich mee. SCHIEDAM Het secretariaat van de huurcommissies in Rot terdam, Schiedam en Brielle dat nu nog kantoor houdt aan de Baan 16 - 18 - 20, wordt met in gang van 27 april 1982 gevestigd aan de Coolsingel 65, 3012 AC te Rotterdam; telefoon ongewij zigd 010-119250. Het secretariaat werkt voor de drie vermelde huurcommissies en geeft inlich tingen over alles wat met huur prijzen van woonruimte te ma ken heeft. Er worden spreek uren gehouden 's morgens van 09.00 tot 12.00 uur. Telefonische inlichtingen worden versterekt tussen 14.00 en 16.00 uur. Het secretariaat houdt ook spreek uur in Schiedam in het Stads kantoor, Emmastraat 1 Qp de eerste donderdag van de maand, 's morgens van 09.30 tot 12.00 uur. Volop voor Nieuwe Mathenersstraat 32, telefoon 010-732562 Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop Inruil Reparatie Ook voor uw verlichting SCHIEDAM Bij een be drijfsongeval op het terrein van de firma Mofas aan de Nieuwe Waterwegstraat is maandag morgen de 25-jarige steigerbou wer J. A. Snoeren uit Waalwijk om het leven gekomen. De man maakte een val van 18 meter van een offshore cons tructie langs de waterkant, waar hij en twee andere werk nemers van het aannemersbe drijf Spreeuwenberg uit Zwar- tewaal aan een steiger werkten. Vermoedelijk maakte het slachtoffer het verkeerde deel van een stalen koppeling los, waardoor de planken waarop hij stond geen houvast meer hadden. Het slachtoffer werd per ambu lance naar het Schielandzieken huis overgebracht en vandaar naar het Rotterdamse Dijkzigt ziekenhuis, alwaar hij bij aan komst bleek overleden. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar de ware toe dracht van het ongeluk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1