REDUKTIE 1.50 Panden West gesloopt Stadsblad SCHIEDAM sportief bekeken RANDSTAD-EDITIES VERSCHIINEN IN HET GROOTSTE DEEL VAN ZUID-HOLLAND. 35 EDITIES. WEKELIIKS TOTAAL OPLAGE 1 MILJOEN. RANDSTAD EDITIES Op zondag 16 mei organiseert de Toerclub Rijn mond een prachtige fietstocht over een afstand yan 160 km. Deze tocht die de naam „Ronde van Zuid-Holland" draagt, wordt gereden achter voor rijders. Cricket Avondvierdaagse Coopertest Bowlen Uitslagen pupillen-voetbal Netty Voorburg, Kievitslaan 27, Vlaardingen. De Hoogstraat is het waard, herbestrating van kop tot staart SCHIEDAM De eerste consumentenbeurs „Adam en Eva" in de Margriethal in Schiedam, waarvan men hoopt op een dusdanig succes dat de beurs verheven wordt tot jaarlijks evenement, Ls geopend. Woensdagmiddag tegen half twee hadden expo santen en gasten zich in de hal verzameld om de officiële opening door bmrgemeester te Loo mee te maken. Kaleidoskoop Genodigden 65+ers en jongeren van 4 tot 12 jaar CONSUMENTENBEURS Adam en Eva Buitentrimmen SV en HV naar België Pupillen jubilemm 1 Nieuwe HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG - 14 MEI PAGINA 13 Daarna was het de beurt aan het geweldige deelnemersveld voor de 10 km. Bijöa 200 deelne mers gingen er van start met een aantal zeer gerenomeerde lopers, waaronder de winnaar van vorig jaar, Sjaak Hogendijk. Hij kon het dit jaar echter niet bolwerken, tegen zijn mede- Fortunaleden uit Vlaardingen. In een grandiose stijl won Benry Riedijk in een nieuw re cord voor de Woudhoekschool in 32 min 14. Als 2e eindigde G. Langstraat in 33 min. 31 en het brons was voor L. Dumont in 33 min 44. Alle deelnemers waren er9 ver heugd over de goede en gezel lige mrganisatie en met name Benry Riedijk en Sjaak Hogen dijk roemde de organisatie over de beveiliging van het trajekt van de 10 km. tussen Schiedam, Delft en Schipluiden. In ieder geval een loop om nog jaren mee door te gaan. De Lenteloop is inderdaad aan het uitgroeien tot een traditionëel gebeuren. SCHIEDAM Op maandag 24 mei wordt de sloop ter hand ge nomen van een groot aantal panden in de Mariastraat, de Vriendschapstraat, de Kort landstraat, de Huijsmanstraat, de Fabristraat en de Gordon- straat. De huizen gaan tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwe woningen. Eén en an der vindt plaats in het kader van de stadsvernieuwing in Schiedam-West. De sloop wordt uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Struijk BV uit Krimpen aan den Lek. Nog niet bekend is wanneer be gonnen zal worden met de nieuwbouw. Adam en Eva" kaleidoskoop van Schiedam Dit zijn toerrijders die de te rijden route kennen en die er voor zorgen, dat gedu rende de tocht een snelheid van ongeveer 25 km. per uur gehandhaafd blijft. Gezien deze snelheid en de te rijden afstand wordt deelname op een fiets met een versnel lingsmechanisme wenselijk geacht. Er wordt gestart in de gemeente Maassluis en wel om 9.00 uur vanaf het Intern. Centrum aan de P. J. Troelstraweg 4. Inschrijving voor deelname is vanaf 8 uur die dag mogelijk in genoemd centrvm. De kosten bedragen 1,50 zonder herinne ring en 5,met een herinne ring aan deze prachtige tocht. Zij die geen NRTU-fietskaart bezitten betalen 1,extra. De cricketters van Asvion, waar wij al in een eerdere editie melding over maakten, weten nu ook tegen welke tegenstan ders zij in dit cricketseizoen moeten aantreden. De indeling van de 2e klasse C 1 ACC 4; HCC 4; HTCC; Kievie ten 3; Quick H. 4; Sparta 2; VOC 4; Asvion. Op zaterdag 15 mei spelen de Asvionners hun eerste ontmoe ting tegen het Rotterdamse Sparta 2 op eigen veld. De aan vang is om 11.00 uur. Het team staat onder leiding van captain Steven Poll. De gezamenlijke Schiedamse avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 15 juni t/m vrijdag 18 juni 1982. Maandag 14 juni kan men lo pen, als men een van de andere avonden verhinderd is. Het in schrijfgeld is 4,per persoon, voorverenigingen en scholen is het inschrijfgeld 3,50 per persoon. De inschrijfadressen zijn; VVV kantoor Buitenhavenweg 9, tel. 733000 G. van Dongen, Numansdorpse- straat 5b, tel. 268159. P. P. Smits, St. Liduinastraat 64, tel. 739244. J. van Dongen, P. J. Troelstra- laan 169, tel. 710994. De vocrinschrijving is van dins dag 1 juni t/m vrijdag 4 juni en van maandag 7 juni t/m vrijdag 11 juni. De voorinschrijving sluit op vrijdag 11 juni. De deelnemers kunnen zich dan alleen nog op geven voor dit lo pfestijn op maandag 14 juni tot !6.00 uur op bovengenoeade adressen, als mede op maandag en dinsdag avond in de sporthal Margriet maar men dient dan wel reke ning er mee te houden dat het inschrijfgeld dan is verhoogd met0,50 per persoon. De Vlaardingse atletiekvereni ging Fortuna, die ook veel le den heeft uit Schiedam, houdt op zaterdag 15 mei een cooper test op haar complex aan de Marathonweg/ hoek Marnix- laan voor iedereen. De start is tussen 11.00 uur en 12.30 uur ön het inschrijfgeld bedraagt 2,50 per persoon (incl. consumptie). Ieder die wil weten hoe zijn conditie er voor staat wordt van harte aangeraden om aan deze 12 minutenloop mee te doen. Het Bondsspaarbank bowling team is vorige week voor de derde maal kampioen gewor den van de woensdag-vroeg huisleque. Tot op de laatste avond was het spannend omdat reisbureau Villerius nog met een half punt voor stond op de Bondsspaar bank, met nog maar één weds trijd te spelen. Juist op deze laatste avond stond deze ont moeting op het programma wat een spannende affaire is gewor den. Het spaarbankteam draaide als een trein en verbeterde die wedstrijd de hoogste game en hoogste serie van het seizoen en wonnen zowel de strijd met 4-0 alsmede het kampioenschap. De totale einduitslag: le Bondsspaarbank, 86 1/2 pun ten. 2e reisb. Villeriuz, 83 punten. 3e Happy Five, 69 1/2 punten. 4e The Time, 69 punten. 5e Baan 9, 65 1/2 punten. 6e The Splits, 48 1/2 punten. 7e Rijnmond hotel, 41 punten. 8e The Losers 33 punten. Het hoogste teamserie met 2789 pinfalls alsmede het hoogste teamgame met 974 pinfalls was voor de Bondsspaarbank. Xerxes dl-Hermes DVS dl, 2-3 Rozenburg dl -SVV dl, 2-0 Hermes DVS dlAlexan- dria'66 dl, 2-0 Ursus dlSchiedam dl, 5-1 Sparta d2Sparta d3, 1-1 DHS dl—Excelsior d2, 5-1 SFC d—SVDPW d, 1-2 Excelsior d3DHS d2, 0-3 DHS d2PPSC dl, 6-0 Olympus S d—WK dl, 0-9 Excelsior d3Demos d, 0-5 Hermes DVS d4—DHS d4, 2-2 Sparta d4Martinit d, 1-0 Excelsior d4Sparta d5, 1-1 PPSC d2—WK d2, 0-1 WK d2—SVV d3, 3-1 DHS d4—Ursus d2, 1-2 Excelsior M elDVO'32 el, 2-0 Sparta elUrsus el, 4-1 Demos eExcelsior e3, 3-1 SVDPW e—DHS e2, 2-1 SFC e—PPSC e, 0-1 Schiedam e—SVV e2, 1-3 Excelsior e5DHS e3, 0-7 Ursus e2Sparta e3, 0-2 Hermes DVS e2—HBSS e2, 4-0 Zwervers dlExcelsior dl, 3-1 Bureauleider Jan Groeneveld overhandigde namens Het Nieuwe Stadsblad een boe ket bloemen aan de genodigden. Ook de derde puienaktie leverde weer tientallen goede oplossingen op. De gelukkige winnaar(es) is geworden de 17-jarige Haar slagzin: De oplossing: 1. Waar dat wiel draait 2. Slieker 3. Orgelcentrum west 4. Kunsthandel Modern 5. Jurgens 6. Bergers (slijterij) 7. Wilso 8. Verwaijen 9. Prentenkabinet 17 10. Casa boetiek 18 11. Klassiek 19 12. De Stunt 20. 13. Turksma 21 14. Pizzeria Italia 22 15. Snackbar Meershoek 23 16. Kapper Collè 24 25 Elswijk Carrousel M.S. mode Radio Modern Postzegelhandel Lam Elros Maltha Prins Groeneveld En... dit pakket prijzen is voor haar: Prijzen puienaktie woensdag S mei: 1. Pedicure Janse - gratis voetbehandeling 2. Tandy - zaklantaarns 3. v.d. Sman - kadoset 4. Meershoek - gratis salade 5. Pizzeria Italia - waardebon 50,- 6. Mak - lichtgewicht rugzak 7. Goebes -tas 8. Kaashuis Vriesekoop - waardebon 20,- 9. Printshoppie - 2x miniposter 10. Minderop - blik koffie en thee 11. C'est Bon - mand t.w.v. 50,- 12. Collé - gratis behandeling voor heren 13. Hilton - lederen pouffe 14. Optiek Overdijk - 1 zonnebril 15. Hans Hill - fotocamera 16. Verhulsdonk - doos bonbons 17. Vester - asbakje 18. Prins - doos lego 19. Drogist Mascini - flakon eau de toilette 20. Jeans Markt Röttgering - waardebon t.w.v. 100,- 21. Phildar - reklameset 22. In de Wollewei - knooppakket t.w.v. 70,- 23. Boutiquet Annette - waardebon 50,- 24. Coop - fles champagne 25. Tempo Team - verrassingspakket 26. Slieker - waardebon 10,- 27. Leen van Es - wekkerradio 28. Duifhuizen - fruitmand 29. Marskramer - lektuurbak Na een korte inleiding van organisator Warner Meinen gaf deze het woord aan de burgemeester. De heer Te Loo zei in zijn openingstoes praak dat „Adam en Eva" alles heeft om de beurs tot een echte consumentenbeurs te maken. Voorlichting, vermaak, mode show, veel muziek, en de moge lijkheden tot direkte consump tie niet te vergeten, zo zei hij, moeten „Adam en Eva" de moeite waard laten zijn voor het hele gezin. Refererend aan de naam die voor deze beurs is gekozen zei de heer te Loo schertsend dat deze associaties oproept aan het stelen van appels. „Het is", zei hij, „daarom maar goed dat de politiebus mis- daad=preventie pas morgen opgesteld wordt voor het ge bouw". Het feit dat de beursdata naar voren verzet waren, zodat de politie wegens eerdere afspra ken niet al de eerste dag met de bus aanwezig kan zijn' weet de burgemeester aan „machinaties van de overheid". „Ook een burgemeester heeft dat niet al tijd in de hand'" gaf de heer Te Loo toe. Hij vergeleek de stad Schiedam met een kaleidoskoop en ont dekte in de bonte schakering veel aanknopingspunten om het stad-zijn te beleven. Dat was zaterdag op de wel- zijnsmarkt te konstateren, en dat valt hier weer te beleven, aldus te Loo. Zonder lokaal chauvinisme wilde de burgemeester toch een paar unieke zaken in Schiedam als stad van molens, eethuizen en parken aanstippen. Hij noemde het een uitdaging om de schouders te zetten onder een stuk werk dat „Adam en Eva" betekent voor in de eerste plaats de ondernemers in Schie dam. Heenkijkend door het onver mijdelijke en wat de burge meester betreft misschien on misbare geharrewar' wordt „Adam en Eva" beschouwd als alleszins de moeite waard voor een breed publiek om kennis van te nemen. Met de wens dat de konsumen- tenbeurs moge uitgroeien tot een traditie verklaarde de bur gemeester „Adam en Eva" voor geopend. De Margriethal was vanaf dit moment bereid om de eerste nieuwsgierigen toe te laten tot de wandelpaden waar 65 onder nemers en instellingen hun stands hebben. Wat het Nieuwe Stadsblad be treft, was dit ook het ogenblik om met de 9 genodigden die ge reageerd hadden op de publika- tie van hun foto in ons blad van vorige week, de beurs te betre den. Van de 10 geplaatste foto's had- den 9 personen zichzelf her kend. Deze negen, 7 dames en 2 heren hebben zich de afgelopen dagen bij de balie van onze krant vervoegd. Met een afdruk van hun foto en een uitnodiging voor de ope ning van de beurs verlieten zij het kantoor aan de Broersvest. Op de dag van de opening, deze zonnige twaalfde mei, zaten zij aan een speciaal gereserveerde, tafel bij elkaar. Na het aanhoren van de toes praak van de burg?meester en het gebruiken van een ver frissende dronk, konden zij als eersten uitzwermen in de Mar griethal om de beurs te bezichti gen. Op een afgesproken tijd ont moette de groep elkaar weer op het Oud-Hollands terras waar genoten werd van koffie met gebak. Uit handen van bureauleider Jan Groeneveld ontvingen al len een fleurig voorjaarsboe ket als welkomstgeschenk. Voordat de groep genodigden op de beurs uiteen ging om elk op eigen gelegenheid rond te kijken, meest eerst nog geposeerd worden voor de fotograaf. n samenwerking met de organisator en Het Nieuwe tadsblad genieten en extra korting op de toegang tot de j betalen (alleen vrijdag en zaterdag) op vertoon an deze bon slechtsEu™ Nieuw record bij achtste Lenteloop SCHIEDAM Ondanks de grote konkurrentie van de Lamdelijke Fietsdag, het binnenstadsgebeuren in Schiedam en de opening van het nieuwe metroprojekt in Rotterdam, werd de 8e Lenteloop weer een groot sukses. Er kwamen liefst 700 deelnemers opdraven voor dit loopfestijn. De Jeugd Rijnmond Band leidde de loop, georganiseerd door de Woudhoekschool in. Op het plein was verder een ,,vomr-elk-wat-wils"-muziek van Bert en Harry. Vele ouders en ex-ouders en leerkrachten hadden hun steentje weer bijge dragen. Alle deelnemers ont vingen dit jaar een tegeltje, ge tekend door een eerste klasser van de Woudhoekschool Simon Dries. De 1 km., een gezellig gezinsge- beuren, werd van start gescho ten door Fer Schroeders, het schoolhoofd. Moeders en vaders iiepen met de kleintjes, ook kleuters, de voor hun geweldig grote afstand. Ricardo Stigter werd er 1ste in 4 min. 12 en Bernard Fransen 2e in 4 min.27. De 3 km. werd na het aftellen van 1 t/m 10 afge schoten door Marieke de Kruijf, hoofdleidster van de kleuter school. Op deze afstand werden weer de meeste deelnemers geno teerd, ver over de 200. Winnaar werd Paul de Koning in 9 min.51; 2e Berrie Gudde in 10 min.53 en 3e Natasja Blok in 11 min.05. Daarna was het de beurt aan Dick van Rijn, oud- sportpresentator, adviseur van de KNAU en nu in de lande lijke organisatie voor gehandi captensport. Hij schoot de 5 km. weg. Ook nu weer trok een lang lint door Park Kethel en de eerste, die de meet passeerde was Martin Weede in 18 min. 02, gevolgd door Jan Vogelaar in 18 min. 10 sec. en C. Krommenhoek in 18 min. 17. Als verlengstuk van de Sport en Spel instuif in de Sporthal Margriet is al enige weken de Buitentriminstuif aan de ganq. Plaats van handeling is de Wie lerbaan in sportpark Harga. Dit buitengebeuren staat onder vakkundige leiding en is geheel gratis. Naast de rustige kondi- tionele oefenvormen worden er ook spel- en sportvormen beoe fend. U kunt uw eigen tempo bepalen en stoppen als het u teveel vordt. Als u zich dus eens heerlijk wilt inspannen en daarna ontspan nen kom dan woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur naar het buitentrimmen. Woensdag 19 mei om 14.00 uur vertrekt de SV HV Schiedam met z'n voetbaljeugd naar het Belgische Herontals. Ook dit jaar worden behalve voetbal te gen SEFA Sport, weer genoeg andere aktiviteiten gedaan, zoals bosspelen. Verder inbe grepen een sportdag en een hele dag Bobbejaanland. Zondag avond 23 mei om plusminus 19.00 uur komen de kinderen weer terug op het Wibautplein. Dat voetballen iets feestelijks kan wezen kwam woensdag tol zijn recht op de terreinen ?ar Excelsior 20 waar ruim 200 i pupillen het feest van een toer nooi van het jubilerende S.P.V mee maakten. Gastheer Excelsior had ooi voor alles gezorgd, inclusiel mooi weer. Om precies kwari voor tüee liet de hele voetbal- schare hun feestballon de luchl ngaan, soms heel moeilijk vant ze wilden die ballon liever louden, maar met de belofte lat er bij het einde van het toer- looi voor hen een vaaètje klaar ag, gebeurde het toch. Vlekke- oos werden daarna de wedstrij- len gespeeld. Ma afloop was een heel blijde voorzitter, Giel Goedendorp, aaast niet te stoppen met zijn ledankjes aan gastheer Ex- :elsior, de plantsoenendienst, Hoek Loos de Bondsspaarbank sn allen die het mogelijk ge maakt hadden om dit feestelijk mderdeel van het 25-jarig be staan te vieren. Ook de heren Rens en Snel van het Schie damse sportgebeuren bracht hij dank voor hun aanwezigheid. Maandag komt de directeur van de bondsspaarbank op het S.V.V. terrein de prijzen uitrei ken aan de winnaars van de dan te spelen jubileum finale categorie E pupillen, aanvang zeven uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 13