Stadsblad Beloofd is beloofd: WALDO john kroes Kies voor de mooiste dag van je leven de luxe van weleer... Schoon Schiedam gestart Romantisch en praktisch. Ook dat is Hülsta. Verkiezings bijeenkomsten HET BESTE WAT UW VOETEN KAN OVERKOMEN is schoenen iran een erkend schoentherapeut: RUTTEN SPECIAALSCHOENEN 010-360600 U koopt bandenWaldo loopt tegelijk uw auto na. (gratis) CITROËN Het Nieuwe Kerkdiensten Verzuchting HERVORMDE GEMEENTE KETHEL Broersvest 64-66, Schiedam, Tel. 010-267920. Wij denken strikt privé met u mee Jan Kruis expositie in infocentrum De juiste leest voor vrijwel elke voet Keus uit de beste Nederlandse merken Het beste advies voor al uw voetproblemen Grote kollektie voor losse steunzolen, ook luxe schoenen Korrektie van voeten en houding d.m.v. stabiliserende zolen in de schoen. vereniging van schoentherapeuten Voor voetverzorging en alle voorkomende klachten aan nagels, tenen e.d. na tel. afspraak naar: Chiropodiste Mw. E. den Boer Rotterdamsedijk 192b, Schiedam, tel. 730176 Glimmend opgepoetst voor weer zo'n romantische rit. De Humber uit vroeger tijden of de Mercedes, compleet met volgwagens voor de mooiste dag in je leven. Ons wagenpark is compleet! Valt uw keuze op de luxe van deze tijd? Kies dan de moderne Mercedes of Chevrolet, maar vraag eerst vrijblijvend prijsopgave; Taxi Telefooncentrale "TTC" N.V. Burgemeester Te Loo schroomde niet, samen met de schooljeugd de bezem door de stad te halen. HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG - 14 MEI 1982 PAGINA 23 BRIEKS ADVER Tarieven: op rekening tot 20 woorden9.88 per woord meer0.31 kontant tot 20 woorden5.20 per woord meer0.31 inklusief BTW Advertentie opgeven voor het woensdagnummer tot dinsdag 16.00 uur voor het vrijdagnummer tot donderdag 16.00 uur Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of on juist plaatsen van advertenties Fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten ontstaan door onduidelijk schrift behoeven door de uitgeefs ter niet te worden gekompenseerd. 1-2-82. Uniek in Schiedam!! Eigen inmaak van Lokaliteit de Mal lemolen, Kersen op rum, Aal bessen op rum, Boerenjon gens, Boerenmeisjes, Vlaar- dingerstraat 17. Te koop: Audi 80 GLS bj.'76, met trekhaak, zeer mooie, zuinige auto 4.350,-. Tel. 010-745690. Te koop: Datsun 1200 bj.'73 250,-. Tel. 264475 (Schiedam). Mevrouw, mijnheer! Spierpijnen? Rugklachten? Oververmoeid? Afslanken? Dan massage (45 min.) bel J. Vink, gedipl. masseur tel. 010-348580. Speciale prijzen voor SCHRIJFMACHINES, telma chines, stencilmachines, enz. met 1 jaar garantie. Tevens gebr. stalen kantoormeube len. Ook zaterdag open van 11-16 uur. Bas Ruts, Witte de Withstraat 15, Rotterdam. Tel. 010-140644. Wijn... wijn. Te koop uit kelderverz. plm. 500 I. Bor deaux-wijn, Grand Crus, Grand Bourgeois, Cru Bour geois, uit div. streken, in houten kist. Tel. tijdens kan tooruren: 600452. IAlmondehoeve, Antiek boerderij, Almondeweg 2, Oegstgeest, 2000 m2 antieke boerenmeubelen zonder tie relantijnen. Honderden brood-, glaskasten, eethoe- ken, salontafels, ook blank grenen en spaans. Kleinan- tiek. Echtheid- en inruilgar. Vr. toez. fotodoc. Tel. tijden, ook weekend, 10-21 uur: 071-172757. Koopavond. Te koop: kinderledikantje 120 bij 70 prijs 30,Offer man, VI.Dijk 267a, Schiedam. Goedkoop naar Halkidiki. Hotel Gerakina Beach op ba sis van logies/ontbijt. Ver trekdata 24 en 31 mei 15 da gen v.a. ƒ950,p.p. MEER INFORMATIE: REISBURO DUTON, ROTTERDAMSE- DIJK403, tel. 010-731011. Goede complete meisjes- fiets blauw plm. 7 tot 12 jaar 80,Tel. tot 20.00 uur ook zaterdag 714677. Te koop: Fiat 132 bj.'74 op gas 1350,Tel. 733152. Gevraagd: gebruikte ac cordeon met 80 bassen tel. 711273. Weg. omstandigheden te koop aangeboden: Pontiac Firebird Formula 400, type '80, in prima staat, pr. n.o.t.k. Tel. 010-741904. Te koop: Yamaha FS1. Tel. 736720. Bier drinken in de Malle molen plm. 35 verschillende bieren. Vlaardingerstraat 17, Schiedam. Timmerbedrijf C. L. van Hoek, voor alle timmerwer ken, exclusieve houten wan den, scheidingswanden enz. Van Swindensingel 50b, tel. 268273. Te koop van eerste eige naar: Ford Mustang Ghia, 2 deurs, 8 cylinder automaat, bj. juni 1979, kilometerstand 31.000, TRX-wielen, kleur zwart met chamoiskleurig dak, chamois rundlederen binnenbekleding, vraagprijs 13.900,—. Tel. 730351. Wijn drinken in de Malle molen uit div. landen o.a. Portugal, Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Joe goslavië, Australië' Vlaardin gerstraat 17, Schiedam. Let op! Autosloperij Turk vraagt: sloopauto's, de hoog ste prijs j 100,- tot 15.000,- luxe auto's en vrachtauto's. Tel. 551642, 's avonds tel. 347051. Let op! Autosloperij Turk vraagt: sloopauto's, de hoog ste prijs 100,- tot 15.000,- luxe auto's en vrachtauto's. Tel. 551642, 's avonds tel. 347051. Surfsport Vlaardingen Petuniastraat 25B, Vlaardin gen, 010-715076. Uw dealer van AMF Mares en Sodim St. Tropez. Surfsport Vlaardingen Petuniastraat 25B, Vlaardin gen, 010-715076. Uw dealer van AMF Mares en Sodim St. T ropez. Surflessen, dag-, middag en avondcursussen. Dewi Surfing, Kortedijk 123, Vlaar dingen, tel. 010-355255; Jou- bertstraat 9, Maassluis, tel. 01899-13760. Vermoeid? Verwen uw li chaam eens in Sauna Vihta, warm aanbevolen... lid NSV. v. Viandenstraat 10, West- wijk, Vlaardingen. Alle inl. tel. 357047. Te koop: huis, dubbel- pand: Oosterdwarsstraat 7 en 5, Vlaardingen. Prijs n.o.t.k. Tel. 359858. Zonnebankkuur, 13x 100,- in comb, met sauna 13x 75,-. Natuurlijk in Sau na Vihta. v. Viandenstraat 10 (Westwijk) Vlaardingen, tel. tel. 357047. Sauna Vihta. Elke zater dagochtend van 09.00-10.00 uur: trimmen, daarna sauna voor 15,-. v. Viandenstraat 10 (Westwijk), Vlaardingen, tel. 357047. Sauna Vihta, dagelijks van 9.00-17.00 uur 15,-; van 17.00 uur 19,50. Spe ciale damesochtenden, woensdag en donderdag, v. Viandenstraat 10 (Westwijk), Vlaardingen, tel. 357047. Te koop gevraagd: boe ken, pockets, strips, science fiction. Dam 38, Schiedam. Tel. 730846. SCHIEDAM Naarstig is de afgelopen dagen gebe zemd en papiergeprikt door leerlingen van plaatselijke basisscholen in de aktie „Sa men Schiedam Schoonhou den" 1982. Als eerste lokatie was het Bachplein aan de beurt om een echt rommeljasje uit te trekken. Hier was het burge meester John te Loo de gang maker door zelf ook de bezem ter hand te nemen. Vooraf maakte hij de jeugd duidelijk wat de bedoeling van de aktie is: samen met de Vrom de stad schoon houden. Niet al leen de straten en pleiner waarvan de jeugd zelf kan zier wat voor smeerboel hier vaal ligt: ook het „waaivuil" ir plantsoenen, bosschages er plantenborders dient te worder verwijderd. Samen met het personeel var de Vrom is dan ook heel wa rommel opgeruimd. Een attr actie was de hoogwerker die te plekke aanwezig was. Als beloning kregen de jongen en meisjes een miniatuur vuil containertje met hierin een cac tus of vetplantje. Veel belangs telling toonde de jeugd voor de talrijke voorlichtingsfolders over de aktie, beschikbaar ge steld door de KMTP. Hierin wordt het plaatsen van balkonversieringen en de aan leg van geveltuintjes gepropa geerd. Ook functionarissen van de or ganiserende Dienst Gemeente werken en de O.N.S. woonden de start van de aktie bij. Woensdag was het zuidelijke stadsdeel aan de beurt. Hier werden de Groenelaan en de hierop uitkomende straten ge kuist. Vcorman was hier wethouder Herman Posthoorn. Verzuch ting van enkele winkeliers: „Nu de straten schoon zijn, zie je pas goed hoe treurig het is gesteld met de bestrêtingen, iets wat zo spoedig mogelijk verholpen moet worden". Het stramien van de werk- zaamheden en beloning was ge lijk aan die van de vorige dag. Donderdag werd door scholie ren uit de wijk Oost het Van 't Hoffplein duchtig aangeveegd. Vandaag gebeurde dit op het Dr. Wibautplein in Nieuwland- Oost. Maandag gaat de aktie verder op h8t Frans Halsplein in de Westwijk. Ze wordt woensdag besloten met een schoonmaak beurt van de Grote Markt en omgeving, plus het Hemaplein. Er wordt om 10 uur begonnen. Tot slot gaan alle bij de aktie betrokken jeugdigen ön oude ren naar het stadskantoor waar ze worden ontvangen door Bur gemeester en Wethouders. Oosterkerk, Rotterdamse- dijk 289, 10.00 uur: geen dienst (zie Julianakerk); 17.00 uur: ds. J. Ch. Pennekamp. Kethel „De Ark", Hargplein 101, 10.00 uur: ds. L. Donkers loot te Luttelgeest; 17.00 uur: ds. J. de Kievit. Hemelvaartsdag 20 mei 9.30 uur: dhr. W. D. J. v.d. Kaaden te Rockanje (N.H.). Magnalia Dei Kerk, Albar- dastraat 69, 10.00 uur: geen dienst (zie Julianakerk); 17.00 uur: ds. L. Donkersloot te Lut telgeest. Julianakerk, Burg. Knap- pertlaan 29, 10.00 uur: ds. J. Nieuwsma (afscheidsdienst). Hemelvaartsdag 20 mei 9.30 uur: ds. J. Ch. Pennekamp. Collecten, het éne offer is be stemd voor: de Kerk; de inza meling aan de uitgang is be stemd voor de jeugd. Christelijke Gereformeerde Kerk „Hoeksteenkerk", Burg. Knappertlaan, hoek Warande, 9.30 uur en 16.30 uur: ds. J. P. Boiten. Hemel vaartsdag 20 mei 9.00 uur: ds. J. P. Boiten. Ned. Geref. Kerk, kerkge bouw Westvest 30, 9.30 en 16.30 uur: ds. L. W. G. Blok huis. Hemelvaartsdag 20 mei 9.30 uur: ds. L. W. G. Blok huis. Hervormde Evangelisatie, gebouw Irene, Schiedam, 10.00 uur: ds. W. H. van Kooten, Rotterdam. Hemel vaartsdag 10.00 uur: Opstan- dingskerk: ds. C. Evers, Leer broek. Grote Kerk, 17.00 uur: ds. J. Groenenboom, Leerdam. Ned. Protestantenbond, afd. Schiedam, Westvest 92, 10.30 uur: envoy B. F. J. v.d. Hoek, Schiedam. HERVORMDE GEMEENTE SCHIEDAM Grote Kerk, 10.00 uur: cfs. J. Bouterse, Vlaardingen, gezins- dienst m.m.v. The Joung Voi ces; 17.00 uur: ds. J. Groenen boom, Leerdam. Opstandingskerk, 10.00 uur: hr. R. Wahl, Amsterdam. Aula Pinasplein (Oud-Ma- thenesse), 10.00 uur: C. Vroe- gindewey, Rotterdam. H. Hartkerk (Bethelkapel), 8.45 uur: ds. W. W. Verhoef, Vlaardingen, H. Avondmaal. Dorpskerk, 10.00 uur: ds. W. D. J. v.d. Kaaden» Rockanje; 19.00 uur: ds. P. Lootsman, Krimpen a.d. IJssel. St. Martinuskerk, 9.30 uur: mevr. I. Uytdewilligen-Koen- ders. Evangelisch Lutherse Ge meente, kerkgebouw Lange Nieuwstraat 219, zondag 16 mei zondag Rogate 10.00 uur: ds. A. C. J. van der Poel, zon dagslied: gezang 48. Leger des Heils, 10.00 en 18.30 uur: samenkomsten o.l.v. majoor en mevr. B. F. J. van den Hoek. Donderdag Kon. Wilhelminaschool, Zalmstraat 27, 18.30 uur: kinderdienst. Pinkstergemeente Morgen stond Schiedam, 10.00 uur: gebouw Nieuwe Damlaan 65 (ingang achterzijde Burg. Gij- senlaan). Informatie tel. 711311. St. Kerkgemeenschap Ger. leer 1618-1619, Plantagekerk, 10.00 en 17.00 uur alsmede donderdag 10.00 uur: dhw. W. Hoogendijk. Interkerkelijke middagpau ze-diensten, o.l.v. de Raad van Kerken, Schiedam, iede re vrijdag van 12.40-13.15 uur in Oud. Kath. Kerk aan de Dam 30, een themadienst van Schrift Overweging, Gebed met orgel en zang. Vrijdag 14 mei: voorg. ds. A. v.d. Poel, Ev. Luth. Gemeente. R.K. Parochie St. Jan de Do per, Mgr. Nolenslaan, Nieuwland, zaterdagavond 19.00 uur: eucharistieviering met meditatieve muziek; zon dagmorgen 9.30 uur: hoogmis met zang door het herenkoor; 11.00 uur: eucharistieviering met zang door het jongeren koor (er is crèche voor de kleinsten). Preek: G. Goes o.p. R.K. Parochie St. Liduina en 0.L. Vr. Rozenkrans, Singel 104, weekend 15/16 mei. Zesde zondag van Pasen. Hemel vaartsdag 20 mei. Celebrant: em. past. J. Lau rent; predikant: diaken P. M. Martens. Zaterdag 15 mei 19.00 uur: eucharistieviering. Zon dag 16 mei 9.15 uur: eucharis tieviering met muzikale mede werking van het herenkoor 1.H.D. Celebranten: em. past. J. Laurent, pastoor F. Kempen en pastoor S. de Vette. Zondag 16 mei 11.00 uur: eucharistie viering met muzikale mede werking en ter beëindiging van het koor „The Creedsin- gers". Woensdag 19 mei 19.00 uur: eucharistieviering, cele brant: em. past. J. Laurent, predikant, diaken P. M. Mar iens. Hemelvaartsdag 20 mei 9.15 uur: eucharistieviering met muzikale medewerking van het herenkoor I.H.D.; 11.00 uur: eucharistieviering. St. Liduinakapel, St. Lidui- nastraat 10. Celebrant en pre dikant: pater J. P. J. van Rest. Zaterdag 15 mei 17.30 uur: eu charistieviering met muzikale medewerking van het „Valeri- uskoor". Zondag 16 mei 10.45 uur: eucharistieviering (zonder koorzang). Slaapkamerprogramma's van Hülsta bieden meer dan u van een slaapkamer zou verwachten. Contura is daar een - - treffend voorbeeld van. flUIIStcl 'a! Wij verschaffen u gaarne meubelmakers alle informatie. Hemelvaartsdag 20 mei 10.45 uur: eucharistieviering, cele brant en predikant: pater J. P. J. van Rest. Attentie: Oostpriesterhulp, vrijdag 21 mei is er van 9.30- 11.00 uur bij de kerk gelegen heid kleding in te leveren ten bate van dit werk. Van 11.30- 13.00 uur staat de z.g. kapelwa gen bij de St. Liduinakapel voor dit doel. R.K. Parochie O.L.Vr. Visi tatie, Dr. Schaepmansingel 3. Zondag 16 mei: 6e zondag van Pasen. Zaterdagavond 19.00 uur: eucharistie met sa menzang: int. lev. en overl. fam. de Bot. Zondag 9.00 uur: eucharistie met orgel en sa menzang; int. Franc. Rosier; voor een overl. echtgenoot. Om 11.00 uur de Hoogmis met toediening van het Vormsel door vicaris J. Kwaaitaal. Int. Johanna Daalmeijer-Hersbach; Harry Bekkers. Muz. medew. van het jongerenkoor. De volg. kinderen ontvangen het H. Vormsel: Eddy Kloos, AntoniO Barbosa, Manon Paap, Jolanda de Jong, Maureen v. Deventer, Tony Kerklaan, Mark Lans bergen, Sander 't Hart, Saskia v. Kints, Miranda Snijder, El len Tonnon, Mariaka Coen- ders, Esther Slagmolen, Linda van Puffelen, Ria van Mil, Joost van der Helm, Conny Barendts. Rep. jeugdkoor: elke dinsdagavond om kwart over 6. St. Jacobuskerk, Kethel. Za terdag 1'9.00 uur: eucharistie met stiltepauzes en meditatie ve muziek. Zondag 8.45 uur: eucharistie met Nederlandse meerstemmige zang (Brieven schrijven voor Amnesty); 11.00 uur: eucharistie met het Mar- tienerkoor. Pastor Asma preekt (om 11 uur pastor Flap per). Spreekuur: Maandag 19.00-20.00 uur: Pastor Flap per. Hemelvaartsdag: Missen woensdagavond en donderdag als in het weekend. Preek: pastor Flapper. St. Martinuskerk, W. An- driessenlaan, Groenoord. Za terdag 18.30 uur: eucharistie met samenzang en orgel. Zon dag 8.30 uur: eucharistie zon der zang; 11.00 uur: eucharistie met het koor St. Jan Baptist. Er is kinderwoorddienst; 12.30 uur: eucharistie met stiltepau zes en meditatieve muziek. Pastor Flapper preekt (om 11 uur pastor Asma). Spreekuur: maandag 19.00-20.00 uur: Pas tor Asma. Hemelvaartsdag: woensdagavond mis om 19.00 uur, donderdag als op zondag. Preek: pastor Kool. R.K. Parochie H. Hart van Jezus, Rijnstraat 1. Zondag 16 mei: 6e zondag van Pasen. Zaterdagavond 18.30 uur: eu charistie met orgel en samen zang; int. Voor de genezing van een moeder. Zondag 10.15 uur: Hoogmis met het eigen koor. Int. Wim de Rond en overl.ouders Breuker-Vavier, Cornelia Willemars-Zethoven, overl.ouders Franken en moe der Over de Vest. Om 11.30 uur eucharistie met orgel en samenzang; int. Paul Klaasse en overl. fam. Havenkerk Evangelie Cen trum, Lange Haven 70, Schiedam. Zondag 16-5 15.00 uur: Evangelist Johan Maas- bach; zang van Hélen van Da len. Dinsdag 18-5 20.00 uur: Mevr. W. Maasbach; Bidstond. Vrijdag 21-5 20.00 uur: Robert Maasbach. Zaterdag 22-5 20.00 uur: Robert Maasbach; Jeugd dienst. 's Zaterdags is de Ha venkerk geopend ter bezichti ging van 10.00 tot 16.00 uur. Oud-Katholieke Parochie v.d. Heilige Johannes de Do per, Dam 30, Schiedam. 16 mei, 10.00 uur 5e Zondag na Pasen. Pastoor W. A. Eman. 20 mei, Hemelvaartsdag: in Schiedam geen kerkdienst. Noletkapel Schielandzieken- huis Schiedam. Zaterdaga vond om half zeven: korte eu charistieviering waar het be zoek van 7 uur op aansluit. Zondag 16 mei 1982 om half elf: zondagviering in samen werking met het Jongeren koor De Math o.l.v. Gert Bies- ta uit Rotterdam West. Preek in dit weekend Pastor de Groot. Gebeds-Aktie Schiedam. De hele maand mei bidden wij op zaterdag-, zondag-, dinsdag- en donderdagavond om 7.05 uur De Rozenkrans in de kapel, Warande 155, Schiedam. Zon dag 16 mei 's middags om 3.30 uur Uitstelling van het Aller heiligste in de kapel van Huize Frankeland. Rozenkransgebed en persoonlijke Aanbidding. Om 5 uur sluiting met Tantum Ergo en Zegen. Donderdag 20 mei Hoogfeest Hemelvaart van de Heer, te vieren als zondag, 's Avonds na de Rozenkrans lof met preek van Pastoor A. v.d. Voorn. Vrijdag 21 mei 1ste dag van de Pinksternoveen. Iedere middag om half vier wordt in de kapel van Huize Frankeland de Rozenkrans ge beden. VLAARDINGEN Van 12 t/m 20 juni zal in het „Muzie- kinformatie- en documentatie centrum Ton Stolk" Westha- venkade 45, Vlaardingen, een expositie worden gehouden van tekeningen van Jan Kruis. Jan Kruis, die de laatste jaren vooral bekendheid geniet als schrijver en tekenaar van de strip „Jan, Jans en de kinde ren" maakte deze serie tekenin gen in de jaren 1958/59. Zijn vrquw, Els van Zanden, begeleidde toen een aantal mu ziekstudenten, die zich voorbe reidden op het eindexamen van het „Rotterdams Conservato rium". Jan Kruis toen nog niet gek weld door de zorg een weke lijkse aflevering van zijn strip te bedenken, greep toen ook nog wel eens in zijn vrije tijd naar de tekenstift. Wellicht is dit het aardige van deze bescheiden expositie, om dat er in later jaren geen sprake is geweest van vrij werk. Dit is de eerste in een reeks ten toonstellingen die in het „Mu- ziekinformatie- en documenta tiecentrum" zullen worden ge houden. Steeds zal „Muziek" het onder werp zijn. Tijdens deze exposi ties zal het museum ook op za terdag en zondag geopend zijn en wel zaterdags van 10 tot 17 uur en zondags van 14 tot 17 uur, een unieke mogelijkheid voor hen die gedurende de nor male openingsuren, maandag t.e.m. "vrijdag van 10 tot 12 uur SCHIEDAM Met het oog op de aanstaande raads/Rijnmond verkiezingen organiseren de politieke partijen de komende weken regelmatig verkiezings bijeenkomsten en debatten. Op maandag 17 mei spreekt mi nister Jan Terlouw in de Blauwe Brug (Bachplein) voor zijn partij D'66, aanvang acht uur. Op dinsdag 18 mei komt de VVD bijeen in zaal Irene aan de Nieuwe Haven, met als spre kers plaatselijk fractievoorzitter Gerard Verhulsdonk en Rijn- mondgecommiteerde Th. Bak kers. Aanvang eveneens acht uur. Ook op dinsdag 18 mei organi seert de RPF een verkiezings bijeenkomst in gebouw De Hoeksteen aan de Burg. Knap- pertlaan/hoek Warande. Spreker is hier C. A. E. de Jonge, assistent van de raadsfr actie SGP/GPV/RPF in Vlaar dingen. Ook aanwezig is de Schiedamse lijsttrekker N. J. Klaassen. Aanvang ook hier acht uur. Eigenaar H. Bosveld van 's-Gravensandestraat 56, telefoon 154128 Nederlandse MAANDAG GESLOTEN Westzeedijk 98 - 3016 AG Rotterdam Voordelige banden vindt u niet alleen bij een banden; specialist. Kom maar eens bij Waldo kijken. Dan kijken we verder. Gratis. Naar de hele auto. Remblokjes, uitlaat, schokbrekers, alles. Bandenspecialist zijn wij ook. Maar alsCitroën-dealer wil je je graag helemaal waar maken. A Singel 41-45 3112 GS Schiedam Tel. 010-26 24 30 Schoolkinderen trekken stad rommeljasje uit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 23