Skoda fraaier Rij-impressie Talbet Herizon GL(E) Opel heeft kleine diesels in Ascona en Kadett LPG Een diesel op EXCLUSIEF P» VOOR Mr RANDSTAD 11^ EDITIES Autodata voor occasionmarkt Talbot heeft dan eindelijk na jaren weer en kleine auto op de markt ge bracht. Talbot mag dan als zodanig nog niet zo lang bestaan, het is toch een voortzetting van Sim- ca en na het verdwijnen van de bekende en veel gekochte Simca 1000 viel er toch voor vele jaren een groot gat. Rij-impressie In het kort laten wij hier tevens een rij-impressie volgen van de Talbot Ho rizon. Meer eigenlijk om deze bekende Horizon nog eens terug in de aandacht te brengen. i Financieel voordeel Opel voegt dit voorjaar een nieuwe diesel toe aan zijn motorenserie. De voornaamste kenmerken van deze 1.6 liter krachtbron, die verkrijgbaar zal zijn op de Ascona en Kadett, zijn compacte afmetingen en gering ge wicht. Bovendien heeft de motor enkele details die nog niet eerder bij serie dieselmotoren van die grootte wer den toegepast, namelijk de hydraulische regeling van de klepspeling en de automatische ontluchting van het inspuitsysteem. Het vermogen van deze diesel, die Ri- cardo Comet V wervelkamers heeft, is 40 Kw (54 pk). Tot op heden was het LPG rijden alléén nog maar voorbehouden aan de personenauto dan wel de auto met benzinemo tor. Dit niet zo zeer omdat deze motor bijzonder ge schikt is voor LPG-ge- bruik of daar althans ge makkelijk voor geschikt is te maken, maar meer om dat LPG-gebruik daarbij financieel zeer aantrekke lijk is. Alléén installatie Diesel en LPQ v y.» HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG - 14 MEI 1982 PAGINA 8 Talbot Samba De Talbot Samba moet dat gat opvullen en de Samba kan dat ook want het is met recht een waardige opvolger voor de 1000, qua grootte ligt hij in de zelfde lijn, maar qua auto steekt hij met kop en schou ders boven de oude 1000 uit. De Samba is een moderne wa gen, met de motor voorin die de voorwielen aandrijft. Hoe anders was dat bij de 1000 met de motor achterin en achter wielaandrijving. Ondanks de afmetingen is de Samba binnen voldoende ruim, vier volwassenen kunnen er best een goed plaatsje vinden en dan is er nog voldoende afle- gruimte en ook nog wat, zij het bescheiden, bagageruimte. Ten slotte is de Samba comfortabel met weinig motorgeluid en kan hij in het verkeer goed meeko men zonder al te veel benzine te verbruiken. De Samba is echt heel zuinig. Zie daar dus een waardig opvolger voor de 1000, die Talbot toch echt weer grote verkoopcijfers moet geven, mits althans de prijs meevalt, en- .juist daar zit de adder onder het gras. Alle kritiek in auto vakbladen en op radio terecht. De Samba is er in drie uitvoe ringen, een LS, een GL en een GLS, de LS is anders dan de let ters doen vermoeden nogaal kaal, de GL is de luxe uitvoe ring, al is van overdreven luxe geen sprake. De LS kost 13.950,- (zeg dus maar 14 mile) de GL kost 15.200,- en dat is eigenlijk voor beide een duizend gulden teveel. De GLS heeft een 1300 motor en kost zelfs 17.950,-. Was de Samba ge bracht voor resp. LS en GL een 12.800 en een 13.500,- dan zou er zeker niets op aan te mer ken zijn en een verkoopsucces bij voorbaat zijn gewaarborgd. Kijken we even naar de concur rentie, een Autobianchi (Lancia) is er voor 12.990,- en 13.985,- (de gewone uitvoeringen), een Citroen LNA kost12.450,-, een Visa is er al voor een 12 mile, de Daihatsu Cuore kost tussen de 11 en 12 mile, de Charade is er voor 13.500,-. Ook een Datsun Cherry is er onder de 14 mile, e- venals de Toyota Starlet, de Su zuki Alto kost slechts 10.995,-, de Fiat Panda is er ook rond de 12.000,-, de Renault 5 vanaf 12.970,- en de Peugeot 104 vanaf 12.995,-. U ziet het de meeste vergelijkende merken zitten rond de 13 duizend gul den, dus exact zo'n duizend gul den goedkoper. Vergeet ook niet dat je voor 15.000,- al bijna Ford Escort en Opel Kadett rijdt, of VW Polo en ook in ei gen Talbot huis, de royale Hori zon. Het is duidelijk de prijs die wat moeilijk valt en dat is echt jammer voor deze leuke Samba. Er zijn dus drie types Samba, twee met een 1.1 liter motor, de LS en GL, één met en 1.3 liter motor de GLS. Wij reden de 1.1 GL, een wat luxere versie dan de LS, die dus wel 15.200,- kost. Prestaties en verbruik Ja eigenlijk is er verder, zoals al gezegd, niet veel op de Samba aan te merken. De prestaties vallen alles mee en zeker naar de verbruikcijfers gezien. De 1.1 liter motor is exact 1124 cc met een vermogen van 50 PK en een koppel van 83 Nm bij 2800 toe ren. Dezelfde wat gemoderni- seerder motor uit de Peugeot 104. De topsnelheid is 140 km/u, de acceleratie van 0-100 km/u verloopt in 20 sec. versnellen van 60 naar 120 km/u duurt 37 sec. Het verbruik bij 90 km/u is 1:19,2, bij 120 km/u 1:13,3, in stadsverkeer geeft ECE 1:16,5, maar de ECE zit, zeker ook bij 90 km/u met 1:22, aan de hoge kant. Gesteld mag wel worden dat de Samba makkelijk 1:14 haalt en in de meeste gevallen zeker 1:16 zal rijden. Na de introduktie van de goedkoopste 4-deurs auto van Nederland, de Skoda, (ƒ8.995.- inkl. BTW) door De Binck- horst Auto Motor Import B.V. te Voorschoten, heeft de importeur thans besloten ver schillende modellen van Sko da binnenkort aanzienlijk op tisch te verfraaien. Om tegemoet te komen aan de smaak van het Nederlandse pu bliek, zullen deze Skoda's wor den uitgerust met nieuwe scho- kabsorberende zwarte kunststof bumpers. Het meest luxueuze model, de 120 GLS, zal bovendien worden voorzien van een zwarte geïnte greerde spoiler aan de voorzijde, welke, behalve de wegligging, de luchtweerstand gunstig beïn- vloedl en daal nice eek nel brandstofverbruik. Bovendien is er onder de naam Super Plus Pakket een aantrek kelijk accessoirepakket samen gesteld, waarmede tegen een zeer geringe meerprijs ad. 195.- inkl. BTW de wagens nog ver der worden aangepast aan de smaak van het publiek. Dit pakket bestaat ö.m. uit funk- tionele brede rubber bescherm- strips langs de zijkanten, een zwarte veiligheids-buitenspiegel roestvrij stalen wielsierringen. Het Super Plus Pakket voor de Skoda 120 GLS zal bovendien omvatten: roestvrij stalen naaf- doppen, een extra veiligheids buitenspiegel rechts en een ge distingeerde accentuering van de karrosserie d.m.v bieslijnen. Wegligging De besturing van de Samba is indirect en erg nauwkeurig. Een onderstuurkarakter is goed waarneembaar. Het wegcontact blijft onder normale omstandig heden goed bewaard. De bedie ning is licht, ook bij parkeers- nelheden. De koersvastheid op de rechte weg is goed, zijwind noch oneffenheden in het weg dek hebben vat op de koers. In de bochten doet de Samba het eveneens goed, uitbreken is er niet bij, wel helt de carrosserie zeer sterk over in bochten, het geen bij velen wellicht niet pret tig overkomt. Comfort De Samba is, wagenafmetingen in acht genomen, zeer comforta bel. De vering is erg soepel, de schokdemperwerking is goed. De stoelen voorin zijn royaal en comfortabel, ze geven goede steun, hoofdsteunen zijn stan daard. De bank achter is licht geprofileerd, de bank is weg- klapbaar, waardoor de kleine bagage ruimte ineens een stuk groter wordt. De ruimte in de wagen is redelijk, ook de instap valt alles mee. Het interieur is netjes uitgevoerd, het is com pleet zonder veel luxe. Het klok je zit geheel onderin, wel erg on handig. Aan veiligheid noteer den wij, goede rij-eigenschap- pen, rustige besturing, goede remmen in gescheiden circuits, korte gedeelde stuurkolom, ge laagde voorruit, hoofdsteunen en 3 pts. aut. veiligheidsgordels, achterruitverwarming, achter- uitrijlampen en mistachterlicht, geen halogeenkoplampen, wel een knipperlichtinstallatie. Het geluidsniveau in de wagen is zoals gezegd zeer redelijk, de de cibelmeter kwam zelfs niet bo ven de 80. Windgeruis is wel enigszins waarneembaar. Bij 100 km/u gaf de meter 70 decibel aan, bij topsnelheid 78 decB. Al les bij elkaar is de Samba een heel prettig autootje om in te rij den, lekker stil, toch leuk snel en daarbij heel zuinig. Door zijn afmetingen is hij in het verkeer heel handig, door de grote ach terklep en de neerklapbare ach terbank ook nog handig in ge bruik. Prima autootje dus, jam mer van die prijs. Leo de Ruiter De Horizon was eigenlijk één van de eerste schreden op de weg voorwaarts voor Simca- /Talbot. De 1000 en 1100 mo dellen waren te lang op de markt geweest, vernieuwing was te laat ingezet. Maar uit eindelijk kwam toch die Hori zon, een zeer markante wagen die erg breed toont en het ook is. Het succes van de 1100 in Nederland heeft hij bij lange na nog niet geëvenaard, maar er zijn inmiddels dan ook vele concurrenten gekomen. De Horzion is er in een aantal uitvoeringen. Ten eerste in ver schillende motortypes en ten tweede in min of meer luxe uit voering. De motorvarianten zijn een 1.1. liter motor, een 1.3 en een 1.5 liter, in werkelijkheid zijn het 1118 cc, 1294 cc en 1442 cc motoren. De laatste, de 1442 cc motor is er in twee vermogen varianten namelijk één met 65 PK en één met 83 PK. De 1118 cc levert 59 PK, de 1294 cc 68 PK, de 1294 cc levert dus in fei te 3 PK meer af dan de eerste versie van de 1442 cc motor. Het verschil zal duidelijk zijn, deze grotere 1442 cc motor levert minder K's dan de kleinere 1294 cc motor, hij zal dus aanzienlijk soepeler lopen, stiller en bovenal ook zuiniger zijn. Die 1442 cc Horizon met 65 PK is er dan ook in een extra zuinige uitvoering, namelijk naast de GL, een GLE, nauw verwant met de EX, zij hebben allen de 1442 cc 65 PK motor, de 1.5 GLS en de SX. als mede ook de 1.5 GL Automaat, hebben de 1442 cc, 83 PK motor. Prestaties en verbruik De prestaties van de Horizons zijn als volgt: de 1.1 LS, top 145 km/u, acceleratie van 0-100 km/u in 20 sec., de 1.3 GL, top 151 km/u, acceleratie van 0-100 kbi/u in 17 sec., de 1.5, 65 PK, top 150 km/u, acceleratie van 0- 100 km/u in 17 sec., de 1.5, 83 PK, top 160 km/u, acceleratie van 0-100 km/u in 14 sec. Wij reden de 1.5 GLE, nadat wij eer der de 1.3 en 1.5 SX hadden be reden. Het verbruik van de GLE bij 90 km/u was 1:16,9 en bij 120 km/u 1:12,5, zodat gemid deld 1:13 a 14 haalbaar is met deze Horizon, de overige Hori zons zitten rond de 1:12. Wegligging De Horizon heeft een goede we gligging. De besturing is indi rect, maar wel nauwkeurig, de bediening is redelijk licht, het wegcontact blijft goed bewaard. Een licht onderstuurkarakter is waarneembaar. Zowel op de rechte weg als in de bochten blijft de wagen goed in de koers. De carrosserie helt wel behoor lijk over in bochten en ook is het zelfcentrerend effect nogal sterk. Comfort In de Horizon vindt de berijder en ook de passagier alle comfort, vooral in de wat luxere typen zoals de GLE/EX en de GLS/SX. De wagen is dan ne tjes afgewerkt en luxueus be kleed. De vering is soepel en comfortabel, de schokdemper werking goed. De stoelen en bank zitten goed, zijn royaal en bieden goede steun. De ruimte is toereikend, de Horizon is nogal breed, de zit in de wagen is hoog. De wagen is zeer compleet uitgerust, in de E-versie zit een econoscoop, oplichtende lampjes die het al dan niet zuinig rijden aangeven. Ook aan veiligheid is gedacht in de Horizon, met als enig minpunt de niet gelaagde voorruit. Mede door de redelijk stille motor, 73 decB bij 100 km/u en bij topsnelheid 80 decB, staat het algeheel comfort op een hoog peil. Een Horizon is er vanaf ƒ15.000,- (de 1.1 LS 5 deurs), de 1.3 GL kost 16.390,-, de 1.5 GL 16.990,-, de 1.5 GLS, met dus de 83 PK motor kost 18.990,-, prijswijzigingen uiter aard voorbehouden en men lette ook op speciale aanbiedingen, voorjaar '82 is er bijvoorbeeld een rijk aangeklede en sportieve Horizon Ultra voor slechts 16.490,-. Kadett 1.6 Ascona 1.6 D Bij 90 km./uur 5.1 Itr. per 100 km. 5.2 ltr. per 100 km. Bij 120 km./uur 7.3 ltr. per 100 km. 7.4 ltr. per 100 km. In stadsverkeer 7.1 ltr. per 100 km. 7.1 ltr. per 100 km. De Opel Kadett en Ascona diesel is er „Opel eigen" weer in vele uitvoeringen met 2, 3, 4 en 5-drs. met min of meer luxe. De Kadett diesel is er vanaf 19.308,-, dat is dan de 2-drs. Standaard, de 3-drs. kost f 19.605,-, de 4-drs. 19.936,- en de 5-drs. 20.233,-. Daarna vol gen de Kadett Special, de Luxus en de Berlina, de prijzen lopen tot 23.881,-. De Ascona is er al vanaf 24.763,-, dat is dan de Ascona 2-drs. Standaard, de 4- drs. kost 25.659,-, de 5-drs. f 26.571,-, de Ascona is er dus niet in 3-drs., wel in Luxus en Berlina, de duurste en meest luxe Ascona kost 29.200,-. keurd, op het kenteken blijft echter diesel staan, maar bij de opmerkingen komt te staan dat de wagen ook geschikt is om op een mengsel van Diesel en LPG te rijden. Uitgezocht wordt nu nog hoe het met de wegenbelas tinggelden zit. Verwacht wordt dat het ook een menging in be lastinggeld wordt van 60/40. Wat is nu het financiële voor deel. Welnu de ombouw van een diesel op LPG kost momenteel een ƒ3.000,-, maar zal indien massaproduktie gaat plaatsvin den naar zo'n 2.000,- gaan. De wegenbelasting is nog niet vast gesteld, omdat men geen ver houdingen 60/40 of 50/50 kent, maar stel dat dat hooguit voor een vrachtauto 1.000,- meer gaat kosten. Per jaar komt de meerprijs dan op ƒ3.000,-: 5 (5 jaar afschrij ving, een vrachtauto gaat nor maliter, inclusief revisies veel langer mee dan een personenau to) is 600,- 1.000, wegenbe lasting is 1.600,-. Een vrachtau to verbruikt aan diesel zo'n 1:2 tot 1:4, en een kilometrage van 100.000 km/jaar is heel ge woon. Hij gebruikt dan dus zo'n 50.000 dan wel 25.000 liter per jaar. Laten we even uitgaan van een 60/40 verhouding (maar 50/50 is mogelijk en wellicht geeft de toekomst na perfectie een nog gunstiger beeld), dan zal dus in het 50.000 liter geval 30.000 liter diesel en 20.000 liter LPG worden gebruikt. Neem even voor het gemak dat LPG 50 cent voordeliger is dan diesel olie, voor 20.000 liter wordt dan 20.000x0,50= ƒ10.000,- voordeli ger getankt, trek daar dan die meerprijs van 1.600,- vanaf en het jaarlijks voordeel is al ruim 8000 gulden, in het geval van het verbruik 1:4 is het voordeel ruim 4000 gulden, en dat alles dan rekening gehouden met een verhoging van de wegenbelas ting, die er wellicht voorlopig niet komt of wellicht lager uit valt. Ook kan men de installatie al in één jaar aftrekken, de 10 mile moet dan dus met zo'n 4 mile worden verminderd, blijft altijd nog 6 mile over en dan wordt daarna elk jaar zo'n 9 mile gewonnen. Een ieder kan zelf uitrekenen wat de voorde len zijn bij 50/50 en bij hogere kilometrages, want voor vracht auto's en bussen zijn ook aantal len van 200.000 km/jaar geen bijzonderheid. Ook kan uitgere kend worden wat tenminste aan kilometers per jaar gereden moet worden voor vrachtauto's, dat aantal ligt dan zo rond de 30.000 km. De heer De Groot van Ultra- gas en Autogas Techniek in- bouwstation De Groot ziet in elk geval grote toekomst in LPG voor dieselvrachtauto's. Voor informatie 010-381922 De opbouw van de 1.6 D lijkt op die van de benzinemotoren met gelijke cilinderinhoud, die eveneens op Kadett en As cona geleverd worden. Door zijn geringe hoogte is het niet nodig de vorm van de motor kap te wijzigen. De alumini um cilinderkop helpt gewicht besparen. Andere voorzienin gen, zoals verchroomde klep- stelen, monometalen inlaat- en bimetalen uitlaatkleppen en rotcaps aan alle kleppen zijn gericht op lange levens duur. De krukas is dezelfde als die van de benzinemotor. Hij is van gietijzer en heeft acht tegenge- wichten. Alleen zijn, om de gro tere druk in een dieselmotor te' kunnen verdragen, de hoofd- en drijfstanglagertappen inductief gehard. Vooraan de krukas zit een trillingsdemper, waardoor de motor bij gemiddelde tot hoge toerentallen geruislozer loopt. Voor de kleppensturing kon worden teruggegrepen naar de beproefde systemen van de ben zinemotor, waarbij de openings- en sluitingstijden gewijzigd wer den om een vlotte koude start, een hoog koppel bij gering toe rental en een behoorlijk vermo gen bij een gegeven draaisnel heid, te verzekeren. De boven liggende nokkenas wordt door een brede tandriem aangedre ven. De Opel 1.6 D is als eerste Europese dieselmotor dieselmo tor voorzien van een hydrauli sche regeling van de klepspe ling. Daardoor wordt een me chanische geruisbron uitgescha keld, tevens worden de onder houdskosten verminderd door periodiek afstellen overbodig te maken. Een andere nieuwigheid is bestemd voor automobilisten die niet op de brandstofmeter letten. Tot nu toe leidde een lege brandstoftank steevast tot het tijdrovende ontluchten van het injectiesysteem, bij de 1.6 Opel dieselmotor gebeurt dit automa tisch bij het starten. Aan de vermogenscurve her kent men de Opel diesel direct als een moderne krachtbron. Over een groot toerentalbereik, namelijk van 1400 tpm tot 3800 tpm staat een vrijwel constant koppel (96 Nm) ter beschikking. Daarmee kan men zuinig rijden bij lage motorsnelheid. Maar als „Het idee op zich is misschien niet nieuw. De aanpak wel. Voor het eerst kunnen alle au tobedrijven terecht in een sy steem, waarin de totale han del in gebruikte auto's op el kaar kan worden afgestemd. Dat betekent voor de verko per van een auto: een soepel lopender inruil én dikwijls een hogere prijs, terwijl een koper niet lang op het door hem gewenste wagentje zit te wachten. Eén telefoontje en een handelaar weet of zo'n auto voorradig is". Dit zei P. Mookhoek, uit Abben- broek, initiatiefnemer en direk- teur van Autodata Rotterdam B.V., tijdens de persintroduktie van deze occasion databank voor de handel, in het Holiday Inn Hotel te Utrecht. Het idee op zich is dan ook even simpel als doeltreffend. Stop alle gebruikte auto's in één computer en er ontstaat een landelijke markt van vraag en aanbod. De uitwerking heeft echter wat meer tijd gevergd. Allereerst moest een computer-centrum worden opgericht, waarin de centrale occasionregistratie kon plaatsvinden. Dit centrum is ge vestigd in Abbenbroek en na een korte proefperiode is geble ken dat de daartoe opgeleide medewerksters razendsnel de gegevens op elkaar kunnen af stemmen. Uit het geheugen van de databank komt niet alleen het merk, type, bouwjaar en kleur van de auto, maar ook ki lometerstand en accessoires. Deze gegevens worden desge vraagd aan de aangesloten auto bedrijven telefonisch verstrekt, zodat men de cliënt direkt kan antwoorden. Autodata is overi gens uitsluitend bedoeld voor de handel; particulieren kunnen er geen gebruik van maken. het nodig is ontpopt de 1.6 D zich als een pittige krachtbron, die in relatief lichte auto's als de Kadett en de Ascona behoorlijk aan het moderne wegverkeer aangepaste prestaties levert. De voorlopige verbruikscijfers ge ven een indruk van zijn be- drijfszuinigheid. Hetzelfde geldt dan ook voor de bestelauto, de bestelauto of lichte vrachtauto die met een benzinemotor is uitgerust, ge dacht moet dan worden aan de vele bestelbusjes, die al veelvuldig op LPG staan. Waarom het zo interessant is om op LPG te gaan rijden is meer dan genoeg uitgelegd. Men heeft namelijk slechts rekening te houden met een meerprijs van de installatie en de meerbijdrage aan wegenbelasting, daar tegen over staat een prijsverschil aan brandstof per liter van 90 cent. Bij een auto met dieselmotor gaat een ongeveer zelfde verge lijking op, de dieselmotor heeft een meerprijs t.o.v. de benzine motor (ongeveer 3.000,-) en de diesel heeft ook een extra bij drage aan de wegenbelasting. Het prijsverschil tussen benzine en dieselbrandstof bedraagt mo menteel een 50 cent. Wie in bo venstaand geval een dieselauto op LPG wil gaan zetten moet dus rekenen met nogmaals extra bijdragen t.o.v. de benzineauto, namelijk 3.000,- meer voor de diesel en dan ook nog eens ƒ2.000,- meer voor de LPG-in- stallatie, terwijl dan het voor deel afgestemd moet worden op de LPG-prijs t.o.v. de dieselprijs en dat voordeel is maar zo'n 40 a 50 cent per liter. Daarbij komt dan nog dat het veel ingewik kelder is een diesel op LPG te zetten en een diesel in feite nooit geheel op LPG gezet kan worden via het bekende twee brandstoffensysteem. Een die selmotor is totaal anders gecon strueerd, heeft een hoge com pressie en bezit geen ontsteking, bougies enz. Toch is het al verschillende ke ren voorgekomen dat diesels op LPG brandstof zijn gezet. Ze zijn dan echter geheel omgebouwd, de dieselmotoren zijn als het ware benzinemotoren geworden, er is aan de compressie gesleu teld, de motoren zijn voorzien van ontsteking en bougies en kunnen dan normaal op LPG rijden, maar dus nooit meer te rug op diesel. En dan altijd be trof het vrachtwagens. Waarom nu is het wel interes sant om voor ombouw diesel op LPG te kijken naar vrachtau to's. Welnu een vrachtauto heeft in principe altijd een dieselmo tor, zodat men geen prijsverschil kent in benzine- en dieseluitvoe ring bij vrachtauto's. Op die ma nier geldt voor de vrachtauto dus net als bij de benzineperso nenauto alléén maar een meer prijs voor de LPG-installatie. Daartegenover staat dan het voordeel van de prijsverschil tussen diesel en LPG brandstof, in Nederland zo'n 40 tot 50 cent. Maar de toepassing van LPG vond nog een ander belangrijk voordeel, LPG is veel schoner, veel milieuvriendelijker. De die selmotor vervuilt de lucht toch aanzienlijk, niet zozeer met koolmonoxyde, maar wel met roet, de zwarte walm die vracht auto's en autobussen nogal eens uitstoten. Verder is aangetoond dat in de uitlaatgassen van vrachtwagens de stoffen Nitrof- luoranthene en Nitropyrene voorkomen, die kankerverwek kend kunnen zijn. Vooral in drukke steden kan de dieselmo tor de lucht dus behoorlijk ver vuilen. In Amerika, Japan maar ook Oostenrijk, voornamelijk in Wenen, zijn vele bussen daarom op LPG gezet, en zo aanzienlijk milieuvriendelijker. Ook in ei gen land zijn experimenten ge daan, in Groningen met bussen op aardgas en in Amsterdam met bussen op LPG, echter in alle gevallen werd de dieselmo tor totaal omgevormd tot LPG- motor, hij kon dus niet op elk gewenst moment terug op die selolie. Inmiddels zijn er echter verge vorderde experimenten met die selmotoren die zowel voor diesel en LPG geschikt zijn. Men houdt daarbij de dieselmotor volledig intact, maar voegt, via het luchtfilter, autogas (LPG) toe. De vrachtauto loopt dan voor een deel op diesel en voor een deel op LPG, diesel en LPG worden aldus gemengd. Moge lijk is al 50 diesel en 50 LPG, maar voorlopig rijden er een tweetal vrachtauto's op 60 diesel en 40 LPG. Het experi ment is voltooid door Autogas Techniek Holland o.a. importeur van Beam LPG-installaties en leverancier van Ultragas. Een Daf is door Autogas in Scher- penzeel zelf op 60 diesel en 40 gas gezet, de wagen kan weer terug op diesel, maar dan echter alléén voor die 60 en niet voor 100 Inmiddels heeft het Autogas Techniek Station van de fa. De Groot in Hoogvliet een Mercedes op 60%/40 gezet, maar deze met een nieuw appa raatje ook weer teruggekregen op 100 diesel. Ook kan deze Mercedes al op 50/50 die sel/LPG rijden. Het is dus zo dat men of volledig met het comple te vermogen op diesel kan rijden of op een menging 50/50, waar bij de uitlaatgassen dan veel schoner zijn, en het vermogen verbeterd is, hetgeen zich uit in een betere acceleratie en een ho gere topsnelheid. De interesse van het bedrijfsleven en vrach tautofabrikanten/importeurs is groot. Mercedes en Volvo tonen belangstelling, een 60-tal Dafs zal waarschijnlijk eveneens on der handen worden genomen. De diesels die reeds 60% diesel gemengd met 40% LPG rijden zijn gekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer, met name de inspectie in Den Haag zelf. De wagens zijn volledig goedge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 8