ter zijde VANDAAG in deze krant Opkomst bedroevend klein gyg Stadsblad Vfcrth& De PvdA en het nieuwe college van b en w 34 Mille gestolen uit auto Benzine op wegdek Bart Wilton overleden De achtertuin Jeugd Rijnmond Band in Slagharen Damessoftbal Internationale modelbootraces fi Optiek „Argus" KONTAKTLENZEN Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 miljoen exemplaren DE VOLVO EN DAF SPECIALIST Aito't-Gatige-Rcliicatte Subsidie aan Stichting Eerste Mei geen voortrekkerij Lokale radio voorlopig niet permanent Schiedam isai Verhulsdonk (midden) kan het nog niet geloven, 7 zetels Jan Simons (rechts) geeft de visie van de PvdA, ondervraagd door radiomaker Cees van der Wel. SCHIEDAM De VVD is als grote overwinnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag te voorschijn gekomen. De liberalen gingen van vier naar zeven zetels. Ze behaalden 19 procent van de stemmen, een vooruitgang van ruim zeven procent ten opzichte van de raadsverkiezingen in 1978. Reacties SCHIEDAM De Historische Vereniging Schie dam vreest dat binnenkort weer een waardevol pand verloren zal gaan. Daardoor zal niet alleen het stadsbeeld ernstig gedupeerd worden, maar ook de Historische Vereniging zelf, die het ge meentebestuur dan ook met klem verzocht heeft, het pand te laten staan. Bergplaats Vernietigd Kwaliteit Voor alle soorten Lid A.N.V.C. T.V. DEFEKT? Wij helpen direktlll RADIO ABA Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in: Schiedam, Kethel en Rotterdam (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen. De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland. Oplage 180.965. VRIJDAG 4 JUNI 1982 - NR. 44 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG Nieuwe Hoezeer een mooie zonrijke dag ons kan verkwikken, be- wees de tweede Pinksterdag. Ik las dat er op onze autowe gen weer kilometerslange files waren, maar Terzijde is rustig op zijn krent blijven zitten in de achtertuin tussen de bloe men, waarvan de seringen me het meest hebben welgedaan. We hadden naar het Uddeler- meer kunnen gaan, naar de Gelderse Vallei of het IJssel- meer, naar Vuurhouten of de Lage Vuurse, maar met een vooruitziende blik hadden we de troep op onze wegen al voorzien en we hebben ge woon tegen elkaar gezegd: „Heerlijk luieren in de achter tuin en ons plaatsje op de snel weg openlaten voor een an der". De één lag op een stretch, de ander op een matras, de derde gewoon in bikini op het gras. Er was koffie, gebak, er waren drankjes en hapjes, er was mu ziek en er lagen boeeken voor het grijpen. En waarom zou men zich dan een bibberhoofd halen van ergernis in zo'n rot- file bij Oudenrijn tussen allen, die zo hoog nodig moeten Ze zullen verlofpasjes moeten gaan uitschrijven. Voor de één op de eerste zondag van de maand, voor een ander op de derde zondag, want anders krijgt geen BTW-betalend Ne derlander nog ooit de kans een damhert te zien op de Hoge Veluwe. Dan krijgen we geen kans meer de grens over te gaan naar het zuiden of oos ten, want sinds de TV ons heeft verenigd tot miljoenen tegelijk voor de beeldbuis, wil len we allemaal op het gelijke tijdstip hetzelfde. We zijn allemaal tegelijk voor de beeldbuis en daarom willen we ook allemaal in hetzelfde tijdvak naar de Costa Bra va. Gerrit met zijn tweedehands gekochte Volkswagen, Wim met zijn caravan op afbetaling, Mies met haar eendje, die sa men met Loes op weg is naar de Rivièra, men weet wel zo van alles sam-sam. Het kan binnenkort eenvoudig niet meer met al die horden, die al lemaal op dezelfde dag hetzelf de willen. Goed, we willen allemaal wel eens een andere coulisse, een ander decor, maar sinds het sociaal-toerisme is losgebroken is Valkenburg een lachertje en de Drachenfels een afganger tje voor een bromfietser. Steeds meer wordt de achter tuin een natuurreservaat voor rustzoekenden, dat niet genoeg kan worden aangeprezen. De lol van een camping heb ik nooit gesnapt. Allemaal op een kluitje en allemaal de draagba re radio aan, nauwelijks reke ninghoudend met de voor schriften van de kampleiding, die geluid uit toestellen des avonds na 10 uur verbiedt. Luchtvervuiling en geluidver vuiling, lawaai dus, kwetsten en kwetsen ons. Drie uur wachten op de Brenner doet ons smelten als reuzel van het varken em wat is er aan om Els van drie-hoog-achter in Alassio aan een kraampje te horen vragen naar een pizza, omdat ze geen loempia krijgen kan in dat verrekte Italië. Nee, de achtertuin is in de toekomst ons voorland. Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken VVD grote winnaar inw.72902 SCHIEDAM Vanuit een auto die geparkeerd stond bij winkelcentrum Hof van Spaland, is donderdagmor gen een koffer met 34.000 gulden gestolen. Het geld was eigendom van een Schiedams assurantiekan toor. Bij een inbraak in een wo ning aan de Zwaluwlaan hebben onbekenden voor een bedrag van 11.000 gulden aan sieraden en contanten buitgemaakt. Raad 1978 St'82 Raad 1982 zetels pel pel pet zetels stemmen Totaal 34 69,6 62,7 61.2 35 33004 PvdA 17 44,8 36,5 37.2 14 12323 CDA 10 28,2 24,2 24.4 9 8035 VVD 4 11,9 17,7 19.0 7 6266 D'66 2 5,8 8,4 4.5 1 1485 PPR/PSP 1 3,6 9,4 6.4 2 2122 CPN 1 3,3 5.4 2 1774 Burgerb. 0 0,4 - 0.6 0 197 SGP/RPF 0 1,9 3,2 2.4 0 802 Overige 0 0,1 0,6 - Grote verliezer was de Partij van de Arbeid, die van 17 zetels terugviel naar 14. Ook het CDA moest één zetel in leveren; de confessionelen zijn in de nieuwe gemeente raad met 9 man vertegen woordigd. Gehalveerd werd D'66, dat nu nog maar één zetel overheeft. „Klein links" boekte een niet te verwaarlozen winst. De combi natie PPR/PSP verdubbelde van één naar twee 'en de CPN zag het aantal plaatsen in de raad eveneens vertweevoudigd. De communisten beschikken nu ook over twee zetels. SGP en RPF behaalden 2,43 procent van de stemmen: niet genoeg voor een plaats in de raad. Nieuwkomer Burgerband Schiedam haalde zelfs niet één procent: ook deze groepering blijft de eerstkomende vier jaar buiten-parlementair. Over het geheel genomen ble ken de verkiezingen voor de Provinciale Staten van maart dit jaar een goede graadmeter voor de politieke verhoudingen in Schiedam. De percentages die de diverse partijen toen scoorden kwamen vrijwel overeen met de uitsla gen van woensdag. Alleen D'66 ging ten opzichte van maart door een diep dal. De partij van het redelijk alterna tief zag zijn aanhang bijna ge halveerd. De opkomst van het Schie- damse kiezersvolk was ronduit bedroevend. Slechts 61,63 pro cent maakte de gang naar de stembus. Omgerekend naar aantallen be tekent dit dat niet meer dan 33.000 mensem hun stem uit brachten. Meer dan 20.000 kie zers bleven thuis. Aanvankelijk zag het er naar uit dat zich ten opzichte van maart, toen een dieptepunt van 63 procent opgekomen kiezers werd bereikt, een herstel zou voordoen. Woensdagmorgen kon men in diverse stemlokalen verge noegde gezichten aantreffen. In de loop van de dag veranderde die sfeer echter in ontgooche ling en teleurstelling. De indruk bestaat dat vooral de jongere kiezers het hebben la ten afweten. De reacties op de uitslagen lie pen uiteen van diepe verslagen heid tot uitbundige vreugde. De VVD was uiteraard in zijn nopjes. „Zo'n grote overwin ning hadden we niet ver wacht", bekende Gerard Ver- hulsdonk. „We hadden maxi maal op éCEn, twee zeteltjes winst gerekend". Bij de PvdA heerste een zekere opluchting. Chris Zijdeveld: „Na de Provinciale Staten hiel den we oms hart vast, toen heerste er echt paniek: jongens, straks worden we weggeveegd. We mogen niet mopperen." D'66, gehalveerd, was bijna knock-out. Lijsttrekker Adri Reijnhout, somber: „De lande lijke politiek heeft het voor ons verknoeid. Jan Terlouw heeft ons de das omgedaan." Henk Bonzet van dezelfde partij: „Je vraagt je af wat het voor zin heeft om campagne te voeren, als de landelijke invloed zo groot is." Ulferd Bruseker en Eef CollCE van de CPN konden alleen maar glunderen. Collé: „Hoe je het ook bekijkt, links heeft toch de meerderheid in Schiedam. Triest dat er zo wei nig mensen zijn gaan stemmem, dat is allemaal winst voor rechts. Van een grotere opkomst had de Partij van de Arbeid onge twijfeld geprofiteerd". Van Lingen, de aanvoerder van het CDA, was duidelijk aangesla gen. Hadden de confessionelen gerekend op een groter verlies van de PvdA, en wasde eigen teruggang met één zetel geen klap in het gezicht? Van Lin gen: „Moeilijk, 't is moeilijk. Jammer, maar niet desastreus". Fractiegenoot Piet Roosen sprak opbeurende woorden: „Och als je ziet dat Vlaardingen drie zetels heeft verloren, dan hebben wij het zo slecht nog niet gedaan". Herman Noordegraaf betoonde zich blij, al was het alleen maar omdat hij voortaan niet meer in een eenmanspositie verkeert. Zijn enthousiasme werd getem perd door de uitermate slechte opkomst: „Dat is een tragisch dieptepunt,ik weet werkelijk niet wat we daaraan kunnen doen." SCHIEDAM Het verkeer op de 's Gravelandseweg bij de afrit van rijksweg 20 heeft woensdagmiddag geruime tijd vertraging ondervonden door dat enkele tientallen liters ben zine op het wegdek waren be land. Deze gevaarlijke vloeistof was afkomstig uit een tankauto met aanhanger. De benzine was gaan uitzetten door het warme weer, en lekte vervolgens door een onduegdelijk ventiel op de rijbaan. De brandweer voorkwam ge vaar door de benzine met zand af te dekken. Pas daarna werd de rijbaan schoongemaakt. SCHIEDAM In de vijver van het Beatrixpark worden op 19 en 20 juni internationale speed bootraces georganiseerd voor modelbouwers. Voor dit spectaculaire gebeuren hebben zich al deelnemers ge meld uit Duitsland, Engeland Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en natuurlijk Nederland. De races worden georganiseerd door Modelbouwclub De Vi king. Naar verwachting zullen er ruim honderd boten op het water verschijnen. Op beide dagen beginnen de wedstrijden om negen uur 's morgens. Ze duren telkens tot zes uur 's middags. „Uniek materiaal straks verkocht of vernietigd" Het gaat om een historisch perceel aan de Buitenhaven weg 154. Hier worden al sinds enige jaren al die unieke en belangrijke voor werpen opgeslagen die vrij komen als elders in Schie dam weer een stukje ge schiedenis tegen de vlakte is gegaan. De gemeente subsidieert dit initiatief vanaf 1979 met jaar lijks een bedrag van 15.000 gulden, dat behoud, zorg voor en vervoer van dergelijke voorwerpen mogelijk moet maken. Daarmee kwam voor de Histo rische Vereniging een einde aan het probleem van het tel kens verhuizen van de meestal kwetsbare materialen. Het magazijn aan de Buitenha venweg bood de laatste tijd een geschikte bergplaats. Bij de overeenkomst met de gemeente werd overigens duidelijk ge maakt dat het slechts om een tijdelijke oplossing ging. Via pe riodieke kontakten met de Dienst Gemeentewerken ver nam de HVS onlangs dat aan dat „tijdelijke" snel een einde ging komen: het voormalige VROM terrein wordt binnen kort vrijgemaakt, en heringe richt tot parkeerplaats. De ops lagplaats moet daarbij verdwij nen. De HVS heeft twee redenen om met klem te adviseren van sloop af te zien. In een brief aan het gemeentebestuur zegt secre taris Aad van der Tang: „Naar ons gebleken is, is voor het opgeslagen historische ma teriaal niet direct een geschikte definitieve ruimte, zelfs nage noeg geen tijdelijke ruimte voorhanden. De trieste gevol gen zouden kunnen zijn dat de kwetsbare voorwerpen nog enige malen zullen moeten ver huizen, en dat zelfs de mogelijk heid bestaat dat materiaal moet worden verkocht of vernie tigd." „Dat zou betekenen dat, waar ten koste van veel geld en moeite belangrijke materialen bewaard zijn gebleven, die door deze situatie gedeeltelijk wordt teniet gedaan. Waarbij voorop gesteld moet worden dat het in alle gevallen om onvervang bare materialen gaat. Het hand haven van het huidige gebouw als opslagplaats voorkomt de hierboven vermelde kwalijke gevolgen". „De tweede reden om u te ver zoeken van sloop af te zien, ligt in het pand zelf. In de publika tie „400 jaar Stadstimmerwerf' wordt het betreffende pand ge noemd als stedelijke asschuur Reeds in 1765 werd aldaar een stenen schuur gebouwd om de as uit de stad op te slaan. Deze schuur werd in 1839 door het huidige gebouw vervangen. Het nog authentieke gebouw wordt afgesloten door twee brede tuit gevels, met vlechtingen in de dakranden en met grote togen en ronde vensters. Volgens de Historische Vereni ging zelf heeft het pand genoeg kwaliteit om te worden behou den. De bestemming hoeft, al dus de HVS, ook geen probleem te zijn: „Voor historische bouw kundige materialen moet ééns een permanente plaats worden gevonden..." Oranjestraat Koopcentrum 19-21 „Koningshoek" Schiedam Maassluis Tel. 266431 Tel. 01899-19039 SCHIEDAM/ DRIEBERGEN Op 31 mei is in zijn woning te Driebergen (Utrecht) overleden Ir. Bart Wil ton, voormalig direk- teur van de Wilton-Fije- noord scheepswerven te Schiedam. Ir. Wilton, die tot de cember vorig jaar voor zitter was van de regio nale Kamer van Koop handel, was bij zijn overlijden 69 jaar. Bekend was dat zijn ge zondheid al geruime tijd te wensen overliet. Drie weken geleden nog werd Ir. Wilton ver pleegde in een zieken huis in Utrecht. Voor zijn verdiensten voor de Nederlandse in dustrie werd Ir. Wilton meermaals begiftigd met koninklijke onder scheidingen. In april 1964 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding in Schiedam van de toem- malige burgemeester Peek. Bij zijn afscheid van de Rotterdamse Kamer van Koophandel kreeg hij de versierselen beho rend bij de Ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw. Ook viel hem een hoge Engelse onderscheiding ten deel in 1961, de OBE, Officier im de Orde van het British Empire. Wilton verliet de scheepswerven in Schie dam in 1977, nadat hij er 26 jaar als direkteur werkzaam was geweest. De teraarde bestelling heeft vanmiddag plaats gehad. Ir Wilton is be graven in het familie graf. Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Van 14 t/m 28 juni i.v.m. vakantie gesloten UITDEUKEN 1 SPUITEN is veel voordeliger bij: Buitenhavenweg 160, telefoon 261046. Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1