ter zijde Geitenkeuring VANDAAG in deze krant Veel ve^iwak vqor jong en oud op 28 augustus w Klein links doet PvdA verrassend voorstel SITTON Onzichtbaar verkeersbord Wegwijzer voor Schiedammer Boekje met kursussen uit Stadsblad Verkrachter i vlucht in politiebureau MrnTtrrtrr Vijfde wethouder al bijna rond Broeren en Velzen kampioen Lezing TM Bekeuringsgeld mar plantsoenendienst? Verwachting Het staat in de sterren Scheidsrechters klaar voor nieuw seizoen Rolstoelers in bloemenmarathon Verrassend voorstel van klein links >Nur1h& :iw'v - n h at LEDERF.TJ KLEDING Stick o d. ffCeuvel 2Z?;£Si£XStSÜ££i"m" ft Randstad-Edities, een combinatie van 35 lokale (t)huis-aan- huisbladen in Zuid-Holland met een wekelijkse totaal oplage van circa 1 m.ljoen exemplaren SCHIEDAM Zaterdag 28 augustus staat van 's morgens tien tot 's middags half vijf heel Groe- noord op zijn kop. Schiedammers die zojuist terug komen van vakantie vallen met hun neus in de boter op het zogenaamde Welkom Thuis peest dat de aktiviteitencommissie van De Blauwe Brug en de winkeliersvereniging Hof van Spaland geza menlijk organiseren. Jeugda Demonstraties M Mb i m I Wm T.V. DEFEKT? RADIO ABA INSCHRIJVINGEN SCHIEDAM: :OLEN Verrassend Democratisch Geen haast KIPPEBOER Kipfilet •100 gr1.89 kilo14.95 Filetschijven 4 stuks 6.95 8 stuks 11.95 Vleugels nu 5 kilo 9.90 Zomer bridge instuif '82 Grote ooievaars bingo avond Op woensdag en vrijdag huis-aan-huis in- Schiedam, Kethel en Rotterdam i (wijk Oud Mathenesse) Kantoor: Broersvest 125 Postbus 257 3100 AG Schiedam Telefoon 010-732877 Het Nieuwe Stadsblad, Groot Vlaardingen, De Maaskoerier, Westland Post, Delftse Post en Groot Rijswijk vormen groep Delfland, Oplage 180.965. Nieuwe VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1982 - NR. 66 OPLAGE 37.500, 34e JAARGANG C Na dit weekend, dat nog zo zonnig en warm is, beginnen ook hier de scholen weer. El ders in het land is dat een week geleden al gebeurd, want mijn kleindochter vertelde af gelopen maandag haar opa vol trots, dat ze nu al in de derde klas zat en dat ze een heel leu ke juf had. Ze houdt het altijd maar kort in de telefoon, want direct erop vraagt ze al: „Moet u mammie nog even hebben Ik denk dat vooral de moeders blij zullen zijn, dat het kroost weer opgekrast is. Want het waren weer heel wac weekjes. Ik weet het zo goed, want aan de overkant van ons huis is een school en ik weet hoe lang we al niet tegen die neergela ten zonneschermen hebben aangekeken. Enfin, dan zien we weer eens kinderen, die komen ergens anders van daan, want bij ons in de buurt is het allemaal al wat bejaard. Ze noemen dat dan een rustige woonwijk. Moeder is niet meer van die leeftijd, dat ze tegen haar man zegt: „Nog 3 nachtjes slapen, dan kan ik 's morgens tenminste weer eens gerust de stad in". De verwachtingen zijn niet meer zo hoog gespannen en de gelatenheid is intenser gewor den. Bij de vaders is dat nog anders, die zeggen tegen hun vrouw: „Over een weekje is het godzijdank weer zo ver". En hij laat alvast zijn tribune- kaart zien. Want eigenlijk zijn die zomermaanden maar een woestijn in een mannenleven. Die men verveeld en steeds beuër wordend doorslentert, totdat de oase in zicht komt. Dan staat Cruyff opeens weer op de zalige grasmat van de fantasie. Men heeft weer praatstof voor op het postkantoor, er valt tenminste weer wat zinnigs te lezen in de krant. Die vrou wen lezen toch alleen maar de advertenties. En neem nou die televisie. Er was toch hele weken geen moer aan. Nee, dan die avon den met de ene cubwestrijd na de andere. Mieters, gewoonweg. En wat zeggen de vrouwen? „Geluk kig, dat ie 's zondags weer langs de lijn staat, ik ga veel liever alleen met de kinderen het bos in of naar de speeltuin, want die vent van me, die geeuwt al als ie de eerstvol gende hoek van de straat nog niet om is". En ze snapt niet, dat ie zich niet voor tennissen of zwemmen interesseert. Het is verdorie altijd maar voetbal en nog eens voetbal. Xv/XvX;v!:-//:vX'W':-:w//"v"X:vwXv/w>/>W/lv>r:w!w!'!w^^^^ Groot Welkom Blauwe Er valt die dag heel wat te beleven. Afhankelijk van het weer staan er ongeveer 40 kramen binnen en buiten de Blauwe Brug aan het Bachplein. Ook op de Hof van Spaland presenteert een groot aantal Schiedamse verenigingen hun pro gramma vcor het seizoen 1982-1983. SCHIEDAM Afgelopen I woensdagnacht probeerde een 27-jarige man een 22-ja- I rige vrouw te verkrachten in zijn auto aan de Acade- niestraat te Rotterdam. Onder bedreiging beval hij I de vrouw zich te ontkleden, maar in een onbewaakt ogenblik wist de vrouw de J auto te verlaten. Ze riep de hulp van een taxi-chauffeur in die sa- men met een aantal colle- J ga's de jacht op de man opende. Na een wilde achtervol- ging reed de vluchter via J de Rotterdamsedijk Schie- dam binnen waar de poli- tie achter hem aanging. De politie loste een aantal schoten, waarbij de linker achterband van de vlucht- auto geraakt werd. De man die bang werd, reed vervolgens naar het politiebureau West aan het I Marconiplein waar hij het bureau invluchtte en be- I scherming zocht. Hij werd I daar warm onthaald en in- I gesloten. Auto*! -Garage -Bekrecrtte I Nieuw Mathenessestraat 11-13 Schiedam, tel. 010-260012 Ook levering en reparatie alle merken Uitgebreide aandacht wordt ge schonken aan het cursuspakket van de Blauwe Brug zelf, die deze gelegenheid aangrijpt om aarzelende wijkbewoners over de drempel te helpen. Voor wat minder serieuze on derwerpen wordt ook ruim schoots de tijd genomen. Zo zijn een aantal kramen beladen met allerlei lekkere hapjes en wor den in weer andere marktten- ten snuisterijen verkocht als sieraden, edelstenen, keramiek en lederwaren. Muziek is er ook. De Amazing Stroopwafels en Aijo de Koning luisteren het feest op met di verse optredens. Daartussen door zijn de klanken te horen van een groot aantal straatmu zikanten. Unieke buitenkansjes voor boe kenwurmen bevat de boeken beurs die doorlopend in de bi bliotheek gehouden wordt. Daar zijn boeken te koop tegen bodemprijzen van vijftig cent of (Eén gulden. Op deze manier raakt de bibliotheek door een klein deel van de immense voorraad oude boeken heen, die plaats moeten maken voor nieuwe aanschaffingen. De jeugd wordt tijdens het Wel kom Thuis Feest uiteraard ook niet vergeten, en om twee uur en half vier geeft Poppenthea ter Dorus een voorstelling. Al weer zullen de weergoden be palen of dit binnen dan wel bui ten plaats zal vinden. Verder kunnen de kinderen zich vermaken tijdens een grote straattekenwedstrijd voor de leeftijdsgroepen 4-5, 6-7, 8-9 en 10 jaar en ouder. Voor elke ca tegorie zijn weer andere prijzen beschikbaar De prijsuitreiking vindt om half vijf plaats bij het luchtkussen. Alle kinderen die niet in de prijzen vallen krijgen als troost prijs een foto van hun tekening. Ook goed in de smaak zullen vallen de demonstraties tram poline springen, lange mat springen, skateboard en roller skate. In de grote zaal van De Blauwe Brug zullen de volgende de monstraties gehouden worden: 10.00-11.00 open les Japanse vechttechnieken (Dojo Schie dam) 11.00-12.00 demonstratie Bar bara Fleischmann Jazzgymnas- tiek. 12.00-13.15 demonstratie Rudolf Fitskie Jazz- en roek-ballet. 13.15-14.15 demonstratie Dojo Schiedam. 14.15-14.35 tafeltennisdemons- tratie. 14.35-15.00 volksdansen. 15.00-15.20 tafeltennisdemons- tratie. 15.20-16.20 open les Dojo Schie dam. In de handenarbeidsruimtes in De Blauwe Brug kan men te recht voor: 10.00-11.30 kreativiteit voor ou deren. 14.00-16.30 kreativiteit voor de jeugd (6-12 jaar).' Speciaal voor ouderen zijn er verder nog: 11.00-12.00 open les bejaarden- gymnastiek. 12.00-13.00 open les yoga. m mmmt mm De Blauwe Brug en het Bachplein vormen met winkelcentrum Hof van Spaland het toneel voor een gevarieerd welkom-thuis-feest. M O&r *.«»<»>- OF DE LEDERSPECIALIST Koopavond geopend Qrote kollektie lederen konfektie, ook near meet en evt. eigen ontwerp! Reparatie en modernisering van «11e lederen kleding. Eigen ontwerpatelier. SCHIEDAM De drie kleine linkse partijen D'66, PPR/PSP en CPN zijn bereid mee te werken aan de tot standkoming van een progressief college van burgemeester en wethouders mits de Partij van de Arbeid bereid is twee vertegenwoordigers van klein links in dit college op te ne men, in plaats van één, zoals tot dusverre in de bedoeling lag. Noordegraaf: liever geen wethouder. Wij helpen direktü! Videospecialisten Telefoon 260778-733961 of 01899-15874 Groenelaan 95 Verkoop - Inruil - Reparatie Ook voor uw verlichting DANSLES Lange Haven 121, tel. 266262 dagelijks van 10.00-21.00 uur (behalve zondag) De progressieven hebben na een vergadering woensdag besloten, de PvdA het voors tel te doen, naast Eef Collé (CPN) ook Adri Reynhout (D'66) tot wethouder te be noemen. Reden om deze tweede wethou- derspost op te eisen is de vrees dat „klein links" met slechts één man in het college zou wor den weggevaagd, en niets in het stadsbestuur zou hebben in te brengen. Dit aanbod is des te verrassen der omdat D'66 na de verkiezin gen in juni nog slechts één van de twee raadszetels overhield, terwijl PPR/PSP juist een zetel winst boekten. Het zou daarom meer voor de hand liggen als PPR/PSP in het college zitting namen. Volgens Herman Noordegraaf (PPR) staan echter noch hijzelf, noch Erik Dijkhuizen (PSP) te sprin gen om een zwaar gesalarieerd baantje op het comfortabele skai dat de wethoudersstoelen op de zesde verdieping van het stadskantoor bekleedt. Reyn hout zou er daarentegen wel op plaats willen nemen. De progressieven zijn het er overigens wel over eens dat een vijfde wethouder een extra kos tenpost betekent voor het fi nancieel nogal noodlijdende Schiedam. Daarom stelt men te vens voor, een part-time wet houderschap in te voeren, of desnoods het salaris van vier bewindslieden te verdelen over vijf man. De brief waarin dit aanbod ver woord staat verwoord, bevat ook een aantal eisen op pro grammatisch gebied. Voordat een akkoord wordt bereikt wil klein links van de PvdA de toe zegging dat een deel van de be zuinigingen voor 1982-1985 wordt teruggeschroefd. Links vreest dat anders het voorzieningenpeil voor de Schiedamse bevolking wordt aangetast. Ook wil men naar een demo cratischer stadsbestuur, met minder invloed voor het college van burgemeester en wethou ders, en meer zeggenschap voor de gemeenteraad. Verder moeten er maatregelen worden genomen die de burger in staat stelt zich aktiever met het stadsbestuur te bemoeien. De reorganisatie van het logge, weinig soepele ambtelijke appa raat dat de progressieven voors tellen, beoogt een betere servi ceverlening aan het publiek. Klein links hoopt dat de PvdA, de partij die bij de onderhande lingen geen haast schijnt te ma ken omdat zij met 14 zetels (van de 35) alle touwtjes in handen heeft, binnen één week op dit aanbod reageert. Ondertussen begint het er naar uit te zien dat Schiedan vanaf 7 september, als de nieuwe ge meenteraad met haar werk be gint, toch een vijfde wethouder zal moeten bekostigen. Uitbreiding van het college met één man was tot nu toe voor CDA en VVD onbespreekbaar. Naar verluidt zou het CDA thans door de knieën zijn ge gaan en onderzoeken in hoe verre een extra wethouder „verkoopbaar" is. per stuk 1.98 Normaal per kilo 3.80 Tot ziens in een van onze 15 verkooppunten. Hel dichts bij u tn de buurt zijn Rotterdam-West Vierambachtsstraat 86 Schiedamseweg 210 (in Bas v d Heijden) Schiedam Broersvest (in Bas v.d. Heijden) Qouda Marktpassage de Beursklok SCHIEDAM De onder auspiciën van de Sportraad ge houden zomerbridge-instuif waarvan de drie in Schiedam gevestigde bridgeverenigingen te weten: Schiedam-West, Schiedam'59 en Gusto de tech nische leiding verzorgden is, na SCHIEDAM Op woensdag, 25 augustus 1982 wordt een grote bingo-avond georgani seerd in de grote zaal van de Chr. Sociale Belangen, Lange Haven 73 te Schiedam. De netto opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan de Schiedamse Invaliden Sportvereniging „De Ooie vaars" in Schiedam. Voor de deelnemers zijn vele aantrekkelijke prijzen te win nen, waaronder een groot assor tment huishoudelijke gebruiks voorwerpen naar keuze, zoals koffiezetapparaten, stoomstrij kijzers, klokradio's, tafelgrills, carmen sets, scheerapparaten, dekbedden, lakensets, enz. Voor de superprijzen van de avond kunnen de winnaars een keuze maken uit: dames- en herenrijwielen, draagbare T.V. apparaten, stereo cassetterecor ders, stofzuigers, centrifuges, work-mates, enz. en waarde bonnen t.w.v. 200, Het eerste nummer wordt om precies 20 uur afgeroepen. De zaal is om 19 uur open. De deel nemers worden verzocht vroeg tijdig aanwezig te zijn. 12 speelavonden weer tot een goed einde gekomen. Ondanks de concurentie van het W.K.-voetbal en bovenal ook het zeer fraaie weer hebben in totaal 170 bridgers hun on derlinge krachten gemeten. Op de jl. gehouden slotavond mocht de heer A. Verlinde, ,vice-voorzitter van de Sport raad, aan het winnende paar de kampioensbeker overhandigen. De heren Broeren en van Vel zen werden met een totaal score van 389,04% behaald over 6 avonden, winnaar van deze 16e bridge-instuif. SCHIEDAM Op donderdag 26 augustus wordt in wijkge- bouw De Blauwe Brug een le zing gehouden over Transcen dente Meditatie. Het thema van de avond is „Ideale Gezondheid". Inleider is Henk Kragt (26), die twee maanden geleden afstudeerde aan de internationale lerareno pleiding voor TM in Zwitser land. Daarvoor studeerde Kragt natuurkunde in Delft. Deze nieuw aangestelde leraar meditatie wordt speciaal ingezet in de regio Schiedam. De lezing van donderdag 26 au gustus is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanvang acht uur. De Blauwe Brug is te vinden aan het Bachplein in Groe- noord. SCHIEDAM Geheel tussen het groen verscholen staat aan de Horvathweg te Schiedam een verkeersbord dat de maximum snelheid van vijftig kilometer per uur aangeeft. Het is een duidelijke zaak dat de automobilist zich aan de geldende snelheidsbepaling dient te houden, maar wat gedaan als men niet weet wat de toegestane snelheid is? Deze week werden wij opge beld door een lezer die nogal verbolgen was over het feit dat het verkeersbord verdekt staat opgesteld. Hij reed met een snelheid van zeventig kilometer over de weg toen hij door twee verdekt opgestelde politie- agenten werd aangehouden. Op nog geen honderd meter van het onzichtbare ver- keersbord. Een flinke bekeuring was zijn deel omdat hij het bord niet gezien had. De lezer was met deze gang van zaken niet erg gelukkig en belde dus onze krant. j= „Misschien kunnen ze het geld dat ik heb moeten beta- len naar de plantsoenen- dienst sturen", zo stelde hij voor, „kunnen ze het groen wegknippen, dat bespaart de burger dan voortaan een flinke duit". =niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiif= Rubensplein 16. Schiedam Het Nieuwe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 1