Huisvrouwen EN NOG ZUINIGER BOVENDIEN. POLDERMAN BIJ ONS STAAT DEZE KNAPSTE IN Z'N KLASSE NU PROEFRIT-KLAAR. DE TOYOTA DEALER WAAKT OYER UW AUTO EN AUTOKOSTEN. Slimline collection Meer krant voor hetzelfde geld GOED GEZIEN gescheiden neerklapbaar. Laan van Bolnes, 010-710643, Schiedam-Groenoord. f - v Kerkdiensten HERVORMDE GEMEENTE KETHEL RANDSTAD EDITIES Bij ons staat de ruimste in z'n klasse klaar voor 'n bewonderende blik, voor 'n proef rit zo u wilt. En breng gerust uw vrouw, kinderen, honden mee. Plenty ruimte. Kom maar 'ns bekijken die voor- wielaangedreven knapste in z'n klasse. Met z'n uiterlijk, 'n vergelijking waard. Let op de vloeiend afgeronde hoeken. De kunststof-bumpers die doorlopen tot in de wielkasten. De dak- en achter spoiler. De aërodynamische vormgeving. Bekijk en vergelijk ook de zee van ruimte. De brede buiten- en binnen- maten. De 3de of 5de deur, neerklapbare TOYOTA "^terbankenbijDX- I I I r"\ uitvoering zelfs Verbaas u over z'n komfort. En vergelijk tenslotte z'n zuinigheid bij gebruik van normale benzine. Verbruik volgens ECE normen (ltr/100 km) 90 km/u 120 km/u stadsverkeer 5,6 liter 7,3 liter 7,8 liter (1 op 17,9) (1 op 13,7) (1 op 12,8) Maak een testrit in deze echt nieuwe, ruime, brede, zuinige wagen. Die nu feestelijk voor u klaar staat. De nieuwe Toyota Tercel is (inkl. BTW) al te koop vanaf f16.500,-. De Tercel DX is ook leverbaar met automaat. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden, afleveringskosten f345,-inkl. BTW. Als Toyota dealer verzekeren wij u van een uitstekende service. Met de modernste apparatuur waken wij over uw auto én autokosten. Want hoe tevredener u bent, des te groter is de kans dat uw volgende auto wéér een Toyota wordt En daar zullen wij alles aan doen. j Meubelstoffeerderij Ruigrok Braat stofferen van uw meubelen. Heeft u problemen met verstopte afvoeren e.q. riolering Bel dan 010-347134, 344096, 347375 VAN HERK RIOOLSERVICE Wij werken met modern materieel en personeel met jarenlange ervaring. Service Van Dijk HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG - 8 OKTOBER 1982 PAGINA 10 GEREFORMEERDE KERK SCHIEDAM Oosterkerk, Rotterdamse- dijk 289, zondag 10 oktober 10.00 uur: (voorber. H.A.). Kethel „De Ark", Hargplein 101, 10.00 uur: ds. A. Prins (Heilig Avondmaal); 17.00 uur: mevr. ds. J. de Ruyter te Noot dorp (nabetr.). Magnalia Dei Kerk, Albar- dastraat 69, 10.00 uur: drs. J. Korf te Maassluis (voorber. H.A.); 17.00 uur: ds. A. Prins. Julianakerk, Burg. Knap- pertlaan 29, 10.00 uur: ds. P. C. Koster te Katwijk aan Zee (H.A.); 17.00 uur: ds. P. C. Kos ter (nabetrachting). Collecten: het éne offer is be stemd voor het Werelddiako- naat, de inzameling aan de uit gang is bestemd voor aktivitei- tencies (ekstra kollekte). Ned. Gereformeerde Kerk, kerkgebouw Westvest 30, 9.30 en 16.30 uur: ds. L. W. G. Blokhuis. Hervormde Geref. Evangeli satie, gebouw Irene, 10.00 uur: eerw. hr. C. J. de Groot, Nieuw Lekkerland. Grote Kerk, 17.00 uur: ds. C. Evers, Leerbroek. Ned. Protestantenbond, Westvest 92, 10.30 uur: ds. P. J. Barnouw, Den Haag. HERVORMDE GEMEENTE SCHIEDAM Grote Kerk, 10.00 uur: ds. A. van Zetten, Vlaardingen; 17.00 uur: ds. C. Evers, Leerbroek. Opstandingskerk, 10.00 uur: ds. J. Bouterse, Vlaardingen. Aula Pinasplein (oud-Ma- thenesse), 10.00 uur: ds. A. H. v. Erp, Rotterdam. H. Hartkerk (Bethelkapel), 8.45 uur: ds. M. N. Schrale, Rotterdam. Dorpkerk, 10.00 uur: ds. J. W. v. Swogchum, Rotterdam; 19.00 uur: geen dienst. Ark, 17.00 uur: ds. J. de Rui ter, Nootdorp. St. Martinuskerk, 9.30 uur: ds. G. C. Zieleman, Capelle a/d IJssel. Evangelisch Lutherse Kerk, Lange Nieuwstraat 219, zon dag 10 oktober 18e zondag na Trinitatis. 10.00 uur: ds. A. C. J. van der Poel, viering heilig avondmaal. Zondagslied: ge zang 62. Leger des Heils, 10.00 en 17.00 uur: samenkomst o.l.v. Kapt. B. J. v. Kesteren, Lange Haven 27. Zaterdag 19.30 uur: samenkomst m.m.v. muziek korps Leger des Heils, Am sterdam-West. Toegang gratis, Lange Haven 27. R.K. Parochie St. Jan de Do per, Mgr. Nolenslaan, Nieuwland, weekend 9-10 ok tober. Zaterdag 19.00 uur: eu charistieviering met meditatie ve muziek. Zondag 9.30 uur: eucharistieviering met samen zang; 11.00 uur: gezinsviering met zang door het Kinderkoor. (Om 11.00 uur is er crèche voor de kleintjes). Preek: pater G. Goes o.p. R.K. Parochie H. Liduina en O.L. Vr. Rozenkrans, Singel 104, celebrant en predikant: em. past. J. Laurent. Zaterdag 9 oktober 19.00 uur: eucharis tieviering. Zondag 10 oktober 9.15 uur: eucharistieviering met muzikale medewerking van het herenkoor I.H.D. (Ce lebrant en predikant: pastoor P. M. Vismans); 11.00 uur: eu charistieviering. St. Liduina kapel, St. Lidui- nastraat 10, celebrant en pre dikant: pastoor P. M. Vismans. Zaterdag 9 oktober 17.30 uur: eucharistieviering. Zondag 10 oktober 10.45 uur: eucharistie viering. St. Jacobuskerk, Kethel, za terdag 19.00 uur: eucharistie viering met stiltepauzes en meditatieve muziek. Zondag 8.45 uur: eucharistie met gre goriaanse zang; 11.00 uur: eucharisitie met samenzang en orgel. Preek: pastor A. Asma. Spreekuur: maandag 19.00- 20.00 uur: pastor Th. Kool. St. Martinuskerk, W. An- driessenlaam, Groenoord, zaterdag 18.30 uur: eucharistie met samenzang en orgel. Zon dag 8.30 uur: eucharistie zon der zang; 11.00 uur: eucharistie met koor St. Jan Baptist. Er is kinderwoorddienst; 12.30 uur: euchariustie met stiltepauzes en meditatieve muziek. Preek: pastor W. Flapper. Spreekuur: maandag 19.00-20.00 uur: pas tor W. Flapper. Preekinstuif: maandag 20.30 uur: pastor W. Flapper. Havenkerk Evangelie Cen trum, Lange Haven 70, Schiedam. Zondag 17 oktober 15.00 uur: evangelist Johan Maasbach; zang van Efi Kne vel. Dinsdag 19 oktober 20.00 uur: Robert Maasbach; bid stond. Vrijdag 22 oktober 20.00 uur: Robert Maasbach. Zater dag: geen dienst, i.v.m. liefde maaltijd. Op zaterdag 23 okto ber is de Havenkerk gesloten voor bezichtiging. Oud-Katholieke Parochie v.d. Heilige Johannes de Do per, Dam 30. Op 10 oktober in Schiedam geen kerkdienst, maar te 10.15 uur in kerk No- belstraat 24 (Blijdorp), Rotter dam. 19e zondag na Pinkster. Pastoor W. Eman. Noletkapel Schielandzieken- huis Schiedam. Zaterdag avond half zeven: korte eucha ristieviering, waar het bezoek van 7 uur op aansluit. Zondag 10 oktober om half elf: zon dagviering in samenwerking met het Valeriuskoor van Schiedam. Preek: pastor de Groot. SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Neder landse Vereniging van Huis vrouwen bestaat binnenkort 65 jaar. Ter gelegenheid van dit 13e lustrum wordt voor de leden op vrijdag 19 no vember een grote feestavond georganiseerd in het Passage Theater. Aan het programma voor deze avond werken onder andere mee Jo Spiers, Dorien Mijkse- naars en Perry Cavello. Dorien Mijksenaars zal voor de pauze fragmenten zingen uit haar so loprogramma „Veertig en Vrouw". Jo Spiers verzorgt een piano solo. Ook worden gedeelten ge zongen uit de musicals My Fair Lady en Kiss me Kate. Na de pauze richt zich de aandacht op een vooroorlogse café-chantant met liedjes van Speenhoff en Louis Davids. De rest van het maandelijkse huisvrouwen programma ziet er als volgt uit (nadere inlich tingen Havendijk 147, tel.' 268426). Dinsdag 12 oktober Excursie IJsselmeertocht. Donderdag 14 oktober 14.00 uur. Lezing over Rhoonse Grienden door de heer Sterk man in Gebouw Chr. Soc. Be langen. Woensdag 20 oktober. Halve dag excursie naar de Rhoonse Grienden. Dinsdag 26 oktober 14.00 uur. Lezing door kandidaat-notaris Keilstra over erfpacht en onge huwd samenwonen, in kleine zaal „Irene". Donderdag 11 november 14.00 uur. I.V.H.A. contactmiddag in Gebouw Chr. Soc. Belangen. Donderdag 18 november Da gexcursie naar Amsterdam. Tussen 19-30 november Halve daf„excursie. Piano te koop gevraagd. Mej. van Dort, tel. 010- 825111. Nieuwe piano's. Klasse piano's met 10 jaar garantie. Nu tijdelijk 50% korting. J. van Urk, Westersingel 42, Rotterdam. Tel. 010-363500. Mandolineorkest zoekt nieuwe leden. In ieder die mandoline, mandola, gitaar, contrabas enz. bespeelt is van harte welkom. Inl. 010- 359321. Te huur in Vlaardingen, 350 m2 kantoorruimte ook in gedeelte mogelijk en 150 m2 opslagruimte. Tel. 01899- 13843. Nu een Surfplank kopen betekent geld verdienen. Bij Dewi Surfing, Kortedijk 123, Vlaardingen, tel. 355255, Joubertstraat 9, Maassluis, tel. 01899-«760. Te koop: Opel Admiraal 2.8, nw. banden, uitlaat, accu en/of in onderdelen t.e.a.b. Tel. 343810, na 19.00 uur. Fiat 127 S bj.'75 2 kleu ren, nieuwe banden 950, Tel. 378672. Huur een machine bij Brongers, van boormachine tot hoogwerker. Dam 8, tel. 267777. WENST U BEZOEK VAN ST. NICOLAAS EN ZIJN PIE TEN? De Taiza- groep uit Kethel staat weer voor u klaar met hun St. Nicolaas aktie op 1-2-3 december v.a. 19.00 uur, en op 4 en 5 de cember v.a. 's morgens 10.00 uur, v.a. 20 november ook voor verenigingen en clubs. Het secretariaat van de Sint is tel. 736662, 's avonds na 19.00 uur. Getuige gezocht die aan rijding heeft gezien in 's Gra- vezandestraat hoek v. Ma- rumstraat op 19/2 '82 's mid dags om plm. 5 uur tussen Camaro 79 RS 08 en Opel Rekord DD 92 HV. J. W. v. Eyk, Fahrenheitstraat 25b, Schiedam, tel. 620131. In- en verkoop van nieuwe en gebruikte machines o.a. compressoren, zaagmachi nes enz. Brongers machine- handel, tel. 267777. Te koop: dames en heren rijwiel. Tel. 266717. Te koop: moderne eet- hoek, schemerlamp en wand- booglamp, witte hoektafel meisjesfiets 9-12 jaar Klepke, R.dijk 246a, tel 262250. Te koop: racefiets 12 versn. en fotocamera met toebehoren. Tel. 370114. Da gelijks voor 11.30 uur en na 22.00 uur. Surfplank zelf bouwen de nieuwe rage! Alle materialen vindt u bij: Dewi Surfing, Kortedijk 123, Vlaardingen, tel. 010-355255. Te koop gevraagd: boe ken, pockets, strips, science fiction. Dam 38, Schiedam, tel. 730846. Erkend opkoper geeft ƒ50,tot ƒ150,voor uw gave bankstel of kast. Te vens inboedels. Tel. 815663 Let op! AUTOSLOPERIJ Turk vraagt sloopauto's de hoogste prijs 100,tot 15.000,luxe auto's en vrachtauto's. Tel. 551642, 's avonds 347051. Ommoord 99, Rotterdam. U.V.V. najaars kinderkle ding- en speelgoedbeurs. Kinder- en sportkleding van 0-12 jaar, schoon, heel en vooral modieus. Speelgoed compleet en in goede staat Inleveren in de Margriethal dinsd. 12 okt. van 2-5 uur. Verkoop woensd. 13 okt. 9-1 uur. Afrekenen eveneens woensd. 13 okt. 2-4 uur. Inl. tel. 266168 en 269871. Autorijles? Autorijschool Michel v. Zon heeft weer plaats voor l.l. Lest in BMW. Tel. 010-701186. DE LANGE, LIJSTENMA KER voor vakkundig inlijsten van schilderijen, prenten en borduurwerk. Mgr. Nolens laan 199, Schiedam. Specia list in het passe-partout snij den, 34 kleuren in voorraad. Te koop: Vauxhall Viva van 1977, vaste prijs 1000,—. el. 010-730028. Voor bruiloften, partijen en familiefeestjes tot 60 man, pr.n.o.t.k. Het Wagenwiel, tel. 269525. Te koop aangeboden: VW Golf L, blauw met., met lichte bekleding, hoofdsteu nen en mistachterlicht, bw.jr. oktober 1976, lichte schade aan de linker voorzijde, ver der in zeer goede staat. Prijs 4250,-. lfel. 010-737706, na 19.00 uur. Eindelijk, nu heeft u ge vonden waar u zo lang naar heeft moeten zoeken. De Vi deotheek voor het gehele ge zin, met uitstekende kwaliteit. V.H.S. Videotheek Sera, Poortugaalsestraat 5, Schie- dam-Zuid, tel. 730006. Verhuur nieuwste video films VHS, Betamax,V2000. Stevira, Passage 14, Schie dam, tel. 263931. Simca 1000, kleur wit, mooie auto, bj. 1977, ƒ850,—. Tel. 623168, Morsestr. 29a. Te koop: occasion ko pieermachines v.a. 500, Tel. inl. 079-413718, na 19.00 uur Ouwendijk 015-124572. Te koop: BMW Touring 2002, bj. 1973, 1750,—. Tel. 010-378672. Te koop: kinderwagen Koelstra 3 in 1; box met kleed; baby uitzet z.g.a.n.; wipstoeltje, buggy; parasol, etc. Tevens tekentafel te koop. Tel. 704294, na 18.00 uur. Renault nieuwe en ge bruikte onderdelen, plaat werk, aandrijfassen, schok- brekers enz. Tevens te koop gevraagd: schade sloop Re- naults na 1973. Hoofdweg N29 Nieuwerkerk a/d IJssel. Tel. 01803-5684. Zaterdags gesloten. Te koop: mooi rachel hout 0,50 p.m. Tel. 733888. Speciale prijzen voor SCHRIJFMACHINES, telma chines, stencilmachines enz. met 1 jaar garantie. Tevens gebr. stalen kantoormeube len. Ook zaterdag open van 11-16 uur. Bas Ruts, Witte de Withstraat 15, Rotterdam. Tel. 010-140644. Te koop: toercaravan Nardi, bj. 1977, met kachel, ijskast, douche, afzuigkap, waterpomp, voortent 8750,—. Tel. 378672. Te koop: Simca 11" GLX, kleur zwart, schuifdak, bj. '78, 1750,—. Tel. 378672. Werkster gevraagd voor 1 ochtend per week op recla- meburo. Rotterdamsedijk 399a. Dames!! Zoekt u een vriend of vaste relatie, bel voor informatie 010-766918 van 16 tot 20 uur. Te huur gevraagd: etage. Tel. 709627. Autorijschool „Groe noord" op een na de beste! Tel. 707794 of 740643. Te koop: Ford Taunus kl. wit geheel i.z.g.st. Tel. 01883- 10304. „De Plantentuin", Wa rande 198, nieuwe voorraad bloembollen, graszoden, graszaad, struikjes, conife ren, turfmolm, etc. Te koop: lange leren bruine jas, maat 44, vr.pr. 200,—. Tel. 734072. Herenknipsalon Cor van Steenis, een afspraak? Bel 735046, Parkweg 15. AUTOVERZEKERINGEN: 95% no-claim helaas niet mogelijk wel max. 85% WA premies v.a. 130,50. All risk premies v.a. 298,75. Vraag offerte aan alvorens u uw ei gen premie voor 't nieuwe verzekeringsjaar betaalt. SERVICEBURO West, J. W. Frisolaan 32, Vlaardingen. Tel. 010-750766 (ook 'sa- vonds en in de weekends). Woningruil: 4 kamerwo ning met eigen c.v. 2e etage Nieuwl. huur 255,voor 4 kamerwoning met lift omg. Delfl.weg of Bachplein, urg- .verkl. aanw. Brieven 0. nr. 3294 bur. v.d. blad. Te koop aangeboden: dubbeldeurs koelkast z.g.a.n. Philips; en vierpitter wit prijs 300,—. Tel. 370287. Te koop: Alfa Sud 1976, met defekte uitl. t.e.a.b. Tel. 733888. Woningruil: aangeboden: benedenwoning 2 kamers lage huur. Gevraagd: 4 ka merwoning. Tel. 736796 na 7 uur. Te koop: snorfiets met verz. in.st.v. nieuw, vaste pr. 675,Tolenaars, Burg. v. Haarenlaan 666, tel. 706578. 16.500$- Het juiste adres voor het Wij komen vrijblijvend met stalen aan huis. Stoffoordorij: Lange Achterweg 65, Schiedam, telefoon 010-734772, 350386 CS 505-1 halfaut. platenspeler met U.L.M. toonarm en element. CR 1710 receicer 2x27 Watt sinus 5 preselectietoetsen voor FM. C 804 cassettedeck met direct load, Dolby B, metal tape, soft touch. 5050 rack Nu bij ons compleet voor/1.395,- Met bijpassende Dual 30 Watt luidsprekers ƒ1.649,- Wij demonstreren u ook graag de andere 5 Dual collections, hoogwaardige techniek, aantrekkelijk design en een interessante prijs. Voor onderdelen Yama ha, Zündapp, Kreidler en alle rijwielonderdelen. J. Huis, Rotterdamsedijk 146, tel. 269522. Timmerbedrijf C. L. van Hoek, voor alle timmerwer ken, exclusieve houten wan den, scheidingswanden enz. Van Swindensingel 50b, lel. 268273. Stofzuigeronderdelen, voor alle merken! Koolbor stels, slangen, plastic zuig- buizen, borstels, papieren stofzakken, kleine zuigmond- jes. Onderdelenshop „ELEC- TRO-TECHNIEK", Broers- veld 11-12, Schiedam. Reparatie wasautomaten, vaatwasmachines. Snelservi- ce binnen 24 uur. Speciaal Candy-service dealer. Tel. 010-164955. Pinkstergemeente Mor genstond Schiedam, 's Zon dags 10.00 uur in Gebouw Nieuwe Damlaan (ingang achterzijde Burg. Gijssen- laan). Informatie tel. 711311. Nog steeds reinigen wij vakkundig voor u tapijten, vloerbedekking, meubilair etc. tegen redelijke prijzen. Tevens voor de doe-het-zel- vers. Bel voor een afspraak 010-707225. Voor gebruikt kantoor meubilair en tekentafels: DOP, Laan v. Groenewegen 10, Den Hoorn, tel. en be zichtigen tot 18.00 uur 015- 121191, na 18.00 uur 015- 124992. Voor behang en witwerk, schilderwerk, het leggen van plastic en zachtboard pla fonds, vrijblijvend prijsopga ve. Nu ook van tegelwerk, stucadoorswerk, metselwerk. VERBOOM, Boerhavelaan 98a, tel. 261972. Wij repareren van scheer- apparaat tot wasautomaat. ELECTRIC-SERVICE, Groot Visserijstraat 104, Rotter dam, tel. 010-760351. Penders. Nu alle onder delen van alle merken auto's. Gevraagd: loop- en sloop auto's. Tel. 702964, b.g.g. 345506. Nu Marconistraat 4, Vlaardingen. Ook uw oude auto is geld waard, 25,- tot 1500,- voor elke complete auto. Te vens alle onderdelen. Tel. 702964, b.g.g. 156068. Nu Marconistraat 4, Vlaardin gen. Tevens vrijwaringsbe- wijs. Te koop gevraagd. „De Vormer" vraagt te koop, en geeft als enige GARANTIE- prijzen voor uw in goede staat verkerende spullen. Bankstellen 50,- tot 750,-, grote koelkasten 30,- tot 175,-, kleine koelkasten 20,- tot 100,-, gasfornui zen 25,- tot 250,-, eet- hoeken 25,- tot 350,-, gashaarden 20,- tot 350,- wandmeubels 30,- tot 500,-, onyx tafels 30,- tot 125,-, onyx minisets 30,- tot 125,-. Tevens vragen wij: complete inboedels, slaapkamers, radio-installa ties, schilderijen, platteel, ta pijten, antiek. En alles wat u nog meer heeft, tegen con tante betaling. Tel. 010- 702122 of 332680. BEWAAR DEZE ADVERTENTIE A.U.B. Voor flessen buta- en propaangas en petroleum naar oliehandel Kerkhof. U belt 266551 en wij bezorgen. Ook voor buta- en propaan- apparatuur. Voor gas afha len: Leliestraat 26, Schie dam. IS RUIMER DAN AL Z'N KONKURRENTEN. Boterstraat 22 Schiedam (achter de Hema) telefoon 010-263217

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1982 | | pagina 10