Hollandse exportvrouw bij 300-jarige Husqvarna ij Kind kan de was doen iTOEIMS-MEE IP Wie zoekt, Computer SCHREUDER TYPEN 11 NEFKENSS IMAX Rotterdam, en wat u zich daarbij moet voorstellen JKJHKNStSHER Model 'HMS Swift' uit 1778 'Nieuw' Spoorwegmuseum open die vindt m s m (yJlHusqvarna Studiecentrum Nederland m. UW THUISKRANTlaat u kennismaken met... Met korting naar het hart van de Grand Canyon ROTTERDAM Zeeuwse in Zweeeeden Kreativiteit en eenvoud Jubileum computer machine Openingstijden ASTRO PIZZA PEUGEOT TALBOT y HET NIEUWE STADSBLAD - VRIJDAG 2 JUNI 1989 PAGINA 6 Grijs flanellen rok. Blauw jas je. Witte blouse. De vrouwelij ke interpretatie van de 'blau- we-blazer-man'. Gedecideerde, wat haastige stappen. Vlugge, heldere blik, die in een paar oogopslagen een heleboel ziet. Daar loopt en praat een carriè revrouw. Klopt. Sonja Englert-Bogaert heeft het wat je noemt in Zwe den gemaakt. Ze is sales ma nager bij Husqvarna, inder daad, die uit Zweeeeden, zoals dat met die reklame-uithaal gezongen wordt. In dat Scandi navische land is zij verant woordelijk voor de export van dit bedrijf. Daar 80% van wat Husqvarna fabriceert, wordt geëxporteerd, geen kinderach tige baan. Maar diezelfde Sonja Englert draagt onder die zakelijke out fit wel een...onderjurk met kant. Zelf gemaakt. Achter de naaimachine. „Dat is een hele leuke hobby. Zelf iets maken. Geeft enorm veel voldoening." Het lijkt een zaken-praatje, want Husqvarna maakt naar de meesten van u wéten ook naaimachines. Zo'n mens is het echter niet. Ze meent wat ze zegt in Husqvarna's hoofd gebouw, gesitueerd in...Husk- varna. Want het bedrijf is ge noemd naar het riviertje en de plaats, waar in 1689 van het bekende Zweedse staal de eer ste produkten werden ge maakt. Drie honderd jaar Husqvarna dus, reden om te vragen: „Kom nu zelf eens kijken hoe we het allemaal maken en hoe het er bij ons uitziet". Dat heb ik gedaan. Op naar Zweden, waar de 38 jaar gele den in Holland als Sonja Bo- gaert geboren Hollandse m'n journalistieke verrassing bleek. Een vrouwelijk staflid van een topconcern. En al spreekt ze na negentien jaar huwelijk met een Zweed bijna accentloos die taal (zo verzekerde mij haar Husqvarna-collega's) na een paar woorden dacht ik: die komt uit Zeeland. En ook dat klopte. De ouders van Sonja Englert-Bogaert hadden een naaimachinewinkel in Oost burg en zo is het in feite alle maal begonnen. Negentien was ze toen ze voor Husqvarna de wijde wereld mocht gaan verkennen. Als demonstratrice van naaima chines. In Europese landen, maar ook in Amerika. Op beurzen, voor de televisie, in grote bedrijven en ga zo maar door. „Hadden ze daar geen aardige blonde Zweedse dame voor?" wil ik toch wel even weten. Talen „Waar vond je in die tijd ie mand, die vijf talen spreekt. Je verplichte drie buitenlandse talen op de middelbare school, natuurlijk je moedertaal en Zweeds kreeg ik vrij gauw on der de knie" zo betreuren we samen een beetje het verdwij nen van die drie verplichte vreemde talen uit het vakken pakket van het modernere on derwijs. De meest simpele manier van inrij gen is een vondst van Lewenstein. Uiteraard zitten ook an dere naaimachinefabri kanten niet stil. Zo brengt Pfaff bij een volledig computer ge stuurde machine met vele mogelijkheden een los electronisch apparaat, dat je aan die machine kunt koppelen. Daarmee naai je dan eigen ont werpen, motieven en de coraties rechtsstreeks op de stof voor een hoogst persoonlijk dessin. De naam is 'Creative Desig ner'. Lewenstein zoekt het bij de nieuwe Silverline se rie sinds een jaartje in de meest eenvoudige ma nier van inrijgen. Met èèn simpele handbewe ging breng je de draad van de garenklos naar de naald. Sonja Englert-Bogaert met een van de jubileummachines. Sonja's licht bleef niet onder de korenmaat en stap voor stap klom ze op naar de baan, die ze nu heeft en -ook in Zweden- maar weinig vrou wen is gegeven. Wel economie studerend in de avonduren, want anders red je het niet. - Wat is jouw sterke kant?- „Goed kunnen organiseren, denk ik". -Kinderen?- Ze heeft er twee. „Maar met de opvang is het hier als ze klein zijn een stuk beter gere- Van 'katterug' naar de computer voor 'een kind kan de was doen'. geld dan in Holland. Er zijn voldoende creches. Gaat van de gemeenten uit". De start Sonja is er ook bij als we de overzichtstentoonstelling be kijken van 300 jaar Husqvar na. Je ziet hoe de start bestond uit het maken van wapens, die de toenmalige Zweedse koning Karei XI nodig had om leger en marine op de been te hou den. Wapens maken ze al lang niet meer. Maar wel machines voor par ticuliere of professionele tui nen (de Husavarna handmaai- machine blijkt in Holland de meest verkochte) en veel voor de keuken. Je ziet de beroem de motorfietsen op die jubi leumtentoonstelling, tal van andere - huishoudelijke- pro dukten en natuurlijk de naai machines. Vanaf de eerste 'kattenrug' tot de naaimachi nes, die speciaal voor dit jubi leum zijn ontworpen. In de fabriek bekijk je hoe die in kleine 'units' -groepjes men sen- worden gemaakt. Dat de Husqvarna troef bij uitstek: kwaliteit, hier tot in de klein ste details permanent wordt bewaakt en gekontroleerd, zie je ook. Uren hebben we door het be drijf gedwaald, de ogen wijd open tijdens het zö intensieve Husqvarna-programma, dat ik voor de rest geen spat van Zweden heb gezien dan wat bossen onderweg. En het res- tantje van de destijds machti ge waterval in Huskvarna, die 300 jaar geleden de eerste krachtbron was voor het aan drijven van boor- en slijpwie- len. Mechanica en electronica namen in de loop der jaren die taak over voor het maken van produkten met voor menigeen die naam, waar je tong over struikelt. Ook door het zakelijk samen gaan met Elektrolux lijkt het Husqvarna-begrip voor de ko mende decennia gewaarborgd. Postbus S82*M#> nV,902fc „Wie kan lezen, kan met deze machine naaien" zegt de Zeeuws-Zweedse Sonja Englert-Bogaerts, sales manager bij Husqvarna. Ze doelt op de Husqvarna 1100, de nieuwste computer ge stuurde naaimachine, als jubileum-visitekaartje door de technici ontworpen. Lieve mede huis- en andere vrouwen, die in gedachten al een stapje terug doen zodra het woord 'computer' valt: niet schrikken. Ik ben daar in Zweden achter die machine gaan zitten en ofschoon ik slechts een huis-, tuin- en keu kennaaister ben, moet ik Sonja gelijk geven. Een kind kan de was doen. Achter twee venstertjes zie je exact uitgebeeld wat je moet of gaat doen als je een toets hebt aangetipt. Wil je (ik zeg maar wat) stikken en meteen locken? Of een blinde zoom maken? Dan druk je op 'blinde zoom', je vertelt de machi ne ook nog even welke stof je onder handen hebt en achter het venstertje lees je af of je de goede steek hebt, de juiste naald, het voetje en noem maar op. Via losse cassettes, kun je nog allerlei borduursels, monogrammen etc. maken ook. Dat kan bij meer merken, maar vooral de simpele aanpak in dit technische wonder vind ik de grootste verdienste. Het word je deels gewoon met plaatjes verteld. Ben je gehandicapt en kun je je voeten niet gebruiken, dan levert Husqvarna bij die computermachines een losse ac cessoire in de vorm van een soort 'kastje met sensor' dat je voor aan de machine kunt hangen. Door je hoofd dich ter (of verder af) bij die sensor te brengen, regel je de snel heid en heb je je handen vrij voor het naaiwerk. Niet ge handicapten kunnen diezelfde machine dus ook gebruiken Goedkoop is die 1100 jubileum-machine overigens niet. Daarom maakte het jubilerende bedrijf bij 300 jaar Husq varna nog een aantal typen. Die zijn nu al in de handel. Dat neusje van de zalm en dat sensor-kastje zijn er in Hol land vanaf augustus, vertel ik er namens Husqvarna Ne derland (tel. 020 - 5.69.29.44) maar even bij. Het Utrechtse Spoorwegmu seum is volledig vernieuwd. Op 6 juni wordt de officiële opening verricht door Mr. Pie- ter van Vollenhove en vanaf de 7e kunnen bezoekers in een verrassende presentatie 150 jaar spoorwegen zelf beleven. Het vroegere Maliebaanstation heeft een ware metamorfose ondergaan. Niet alleen het museum is verbouwd en ei gentijds ingericht, ook is het oppervlak van het buitenter rein verdubbeld. In de hal van het museum 'zweeft' een filmzaal in kubus vorm en door het hele gebouw loopt een brug, vanwaar alles te bekijken is. Hier en daar is zelfs een derde niveau: ver schillende opstellingen staan onder de grond. Spoorbermflora Op het nieuwe buitenterrein is een 'spoorpark' aangelegd. Hierin ligt een tuin met spoor bermflora en rijdt een diesel- trein de bezoekers langs het klassieke seinwezen. De seinen woirden bediend vanuit een historisch seinhuis. Het Spoorwegmuseum is van af 7 juni geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties is het mu seum ook per trein te bereiken met NS-dagtocht 26. Deze snelle brik met zijn 40- koppige bemanning en zijn tien 3-ponders werd in 1778 gebouwd om als postboot dienst te doen. Bij gebrek aan voldoende oorlogsschepen tij dens de Amerikaanse onafhan kelijkheids oorlog werd het schip al snel uitgerust met de nodige bewapening om dienst te doen bij de Engelse marine. De constructie details van het schip stammen uit 1783 toen het schip door de Britse Admi raliteit buiten gebruik werd ge steld en werd verkocht. Het model op schaal 1:35 is ca. 88 cm lang bij 26 cm breed en 62 cm hoog. De tekening is ge heel op ware grootte, met bij zondere aandacht voor details en met duidelijke bouwbe- schrijving. Het schip kan daar door ook door beginners ge bouwd worden. De bouwtekening kan worden besteld door 25,- over te ma ken op giro 3567600 t.n.v. Karweipost, Vleuten, onder vermelding van het bestel nummer: 4503-RE. Na ont vangst van de overboeking wordt de tekening per om gaande toegestuurd. REÜNIE - In december 1957 vertrok de Hr.Ms. 'Drenthe' D816 voor een bijzondere reis naar Nieuw Guinea onder commando van overste Van Oord. Voornemens om een reünie te organiseren worden oud-opvarenden van de Hr.Ms. 'Drenthe' van 1957- 1958 verzocht kontakt op te nemen met B.J. Oudman, Noorderwerf 39, 2804 LR Gouda. tel. 01820-34586. BOEK - H. v.d Zee uit Zaan dam zoekt het boek 'Verdwij nende Traditie' over de Haag se straatorgels. De schrijver is waarschijnlijk Verbruggen. Tel. 075-353754. OERTIJD - Het boekje 'Lap- penbeesten uit de oertijd' is niet meer verkrijgbaar. Mevr. Langestraat uit Rockanje wil het graag aan haar zoon geven, die verzot is op historische dieren. Wie heeft het boekje 'over'? Het boekje is geschre ven door Brenda Morton en is verschenen in de serie Thie- me's vrije-tijd-serie, ISBN nr. 90.03.91380.3,1980. Zelfs de uitgever kon niet helpen... U wèl? RING PASS - Hockeyverenin- ging Ring Pass uit Delft is op zoek naar al hun oud-leden om gezamenlijk een feestelijk afscheidsweekend te vieren op het oude sportcomplex aan de Van der Dussenweg in Delft. Inlichtingen tel. 015-620756 of 144909. 22/89 KWALITEIT UIT ZWÉÉÉDEN Hoogstraat 101-103, Schiedam. Tel. 4266363. SPECIALE SCHOLIERENAKTIE Nu beginnen en nog voor de vakantie je typediploma aktieprijs 295.- examen op vrijdag 7 juli Tuinlaan 10c, Schiedam Telefoon 010-4734500 Ik wil graag inlichtingen over uw opleidingen Naam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Sturen aan: Antwoordnummer 217. 3100 VB Schiedam. Geen postzegel nodig. Shoarma of Kebabschotel 16.- Tel. 4353811 2e afhaalpizza GRATIS Super Pizzeria DIRECT SERVICE Nefkens Eurodam B.Y. Fokkerstraat 576 Nefkens Eurodam B.V. Schiekade 34 Nefkens Eurodam B.V. Adrianalaan 378 Nefkens Den Haag B.V. Maanweg 68 Schiedam Tel. (010)-462.20.22 Rotterdam-Centrum Tel. (010)-466.17.00 Rotterdam-Noord Tel. (010)-422.00.22 Den Haag (Binckhorst) Tel. (010)-81.46.71 Openingstijden: dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur NOG MEER TOT UW DIENST Een gigantisch audio-visueel theater dat per uur 325 bezoe kers de mogelijkheid biedt de zogenaamde 'IMAX-ervaring' te ondergaan. Een ervaring die door een veelheid van factoren teweeg wordt gebracht. Er is geen conventioneel scherm zo als wij dat kennen uit de bio scoop. maar een scherm van enorme afmetingen. Wat te denken van 16.9 meter hoog en 22.1 meter breed! Deze hoogte komt overeen met zes woonver- diepingen! Filmframe Om een dergelijk oppervlak te vullen met haarscherpe beel den kan niet zondermeer een 35- of 70 mm projector ge bruikt worden. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van het grootste filmframe in de film wereld: tien maal de omvang van een 35 mm frame en drie maal zo groot als een normaal 70 mm filmframe. De formule is simpel: hoe groter het film frame des te beter de kwaliteit van het beeld. De afwijkende grootte van het IMAX filmfra me. gecombineerd met de unieke IMAX projectiemoge lijkheden vormen de sleutel tot buitengewone helderheid en scherpte van deze films. Een geluidsinstallatie met maar liefst 15 luidsprekers zorgt tenslotte dat de 'IMAX- ervaring' een werkelijk unieke ervaring wordt. Het geluid komt steeds daarvandaan waar men het verwacht. Sub- woofcrs brengen de zware al lerlaagste bas-tonen teweeg die men niet hoort, maar wel voelt... Omgeving Naast deze technische factoren speelt ook de omgeving een belangrijke rol; een projectie scherm van wand tot wand en van de grond tot het plafond zorgen voor een beeld waar je •£t X Het IMAX-theatcr is geopend van dinsdag t/m donderdag van 1 1.00 t/m 16.00 uur (ieder heel uur aanvang van de voor stelling). Op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen \an 11.00 tot 21.00 uur (m.u.v. 18.00 uur). In vakanties iedere dag van 11.00 tot 21.00 uur (m.u.v. 18.00 uur). Plaatsbe- sprckén is noodzakelqk en kan dagelijks: tel. 010-4048844. Normale toegangsprijs I 13.- p.p. (ongeacht de leeftijd). Met bijgaande kortingsbon 10.- p.p. (max. 4 pers.). niet omheen kunt. De ingang van het theater ligt laag, direct vóór het scherm, onzichtbaar vanuit de zaal. De aandacht van de bezoekers wordt zo op geen enkele manier afgeleid en een passieve toeschouwer wordt zo een 'aktieve' mede speler. In 18 jaar tijd zijn er over de gehele wéréld 29 IMAX thea ters geopend. Miljoenen men sen zijn laaiend enthousiast over dit fenomeen. Ook dit jaar zullen weer vijf theaters hun deuren openen. Voor Ne derland is dit theater - onlangs geopend - te vinden aan de Leuvehaven 77 in Rotterdam. I KORTINGSBON IMAX ROTTERDAM I Naam: I postcode: Aantal personen: Tegen inlevering van deze bon ontvangt u als lezer van 'UW THUISKRANT' een korting vén 3,- p.p. (max. 4 pers.) bij een bezoek aan het IMAX-theater Rotterdam. I Deze aanbieding is geldig tot en met zondag 18 juni 1989. maar met geldig in combinatie met andere kortingsbonnen, uiteindelijk Vanaf 12 mei vertoont IMAX Rotterdam een absoluut top- programma in de IMAX-we- reld: 'Grand Canion. de ver borgen geheimen'. Wie kent hel niet. dat enorme nationale park in Amerika? Zonder het zelf ook maar ooit gezien te hebben, komen ons beelden voor ogen van gigantische rotsformaties en een enorm uitgestrekt landschap. Jaarlijks bezoeken zo'n 2 miljoen men sen uit de hele wereld de Grand Canyon. Weinigen ken nen echter de geheimen van dit majestueuze landschap. Iedereen Tot op de dag van vandaag, want... Vanaf nu kan iedereen de Canyon zélf gaan ontdek ken. In IM AX-Rotterdam. Het enorme projectiescherm sqhept de illusie zelf in deze machtige omgeving rond te lo pen. Op een adembenemende wijze wordt de 'menselijke' kant van dit uitgestrekte ge bied getoond. De geschiedenis van de bewoners, hun aanpas sing aan de natuur, de gevaren waaraan men bloot stond en het avontuur dat velen er tegenwoordig gaan zoeken. De maker van de film Kielh Merrill, heeft samen met zijn filmploeg 78 dagen in en om de Canyon doorgebracht. Niet geheel van gevaar ontbloot overigens. Gedurende 21 da gen waren zij volledig afgeslo ten van de bewoonde wereld. Het filmen op de kolkende Colorado in primitieve bootjes heeft spectaculaire beelden op geleverd. Het donderend ge weld van de rivier laat IM.AX- bezoekers toch wel wat angst vallig wegkruipen in hun com fortabele stoelen... En dat is dan een beetje wat we bedoe len met de 'IMAX-ervaring'. Lezers van UW THUIS KRANT kunnen vanaf heden (t/m zondag 18 juni 1989) voordelig kennismaken met IMAX-Rotterdam. Tegen inle vering van bijgaande (ingevul de) bon krijgt men een korting van 3.- per persoon (max. vier personen). Een goede ge legenheid om in het unieke theater aan de Leuvehaven in Rotterdam eens in de Grand Canyon rond te gaan stap pen... een rubriek voor vrouwen en andere mensen... dexe rubnt* sturen «W •UW THU1SKRA R.jswiik. IK GA NAAR DE SCHOONHEIDS specialiste, als ik terug kom BEN IK WEER HELE- ^MAAL MOOI JE VIERT KERSTMIS TOCH WEL THUIS!? n anno Voor service Omdat Husqvarna dit jaar 300 jaar bestaat-werd speciaal voor u de Golden Computer Jubileumnaaima chine ontwikkeld Hierdoor heeft u nu een computer- naaimachine voor de prijs van een mechani sche, met veel meer mogelijkheden dan de prijs doet vermoeden. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt! Voor naai- en breimachines. 21 soorten pizza Ook shoarma, spaghetti, macaroni, lasagne, mousaka. Ook sate en kip van de grill. AANBIEDING: NU 10% KORTING en bij afhalen 15% KORTING Achterom 80 (achter de Hoogstraat) Dagelijks geopend tot 24.00 uur. Bezorging aan huis. Elke maandag elke Dr. Wibautplein 127 Schiedam telefoon 4701196 DUURT HET n| Als uw uitlaat moet worden vervangen, zorg dan wel dat dit met een originele Peugeot-uitlaat gebeurt. De weerstand van de uitlaat moet namelijk nauwkeurig afgestemd zijn op de motor. Afwijkingen leiden tot een hoger benzineverbruik. Peugeot-Talbot uitlaten hebben bovendien een lange levensduur door een unieke alumi- nium/staal-legering. En voor vakkundige montage bent u bij ons vanzelfsprekend aan het juiste adres. Gratis controle. Tijdige controle voorkomt veel ongemak. Gratis montage. Indien de complete uitlaat van uw auto vernieuwd moet worden: Gratis montage. M gagf mr mmmm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1989 | | pagina 6