Als er één schaap over de dam is Afdrukken E cent i Der foto I m 1 deZtóUrSter WENST U EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 1994. ^SSSS®«rK2- Koekje van eigen deeg smaakt oliebollenman 399,- Routeschema ophalen kerstbomen 'PLUSMARKT* Het Nieuwe Stadsblad I MEDEDELING VOOR ONZE 1 LEZERS EN ADVERTEERDERS ZUINIG STOKEN Vuurwerk Brievenbus opgeblazen WfFVFMT) VOORD£££ Het Nieuwe Stadsblad Groot Vlaardingen Maaskoerier l| Vacaturebank OlTeBOLLENMIX Blijf bij de tijd Misbruik vuurwerk stijqt in Schiedam Jaaroverzicht SCHIEDAM- Als er één schaap over de dam is volgen er meer. Het af gelopen jaar had in het teken van de ouderen moeten staan, maar zal waarschijnlijk om een heel andere reden een historisch gedenkwaar dig worden. Aan het be gin van '93 was de grote open plek aan de Lange Kerkstraat een van de vele gaten in de binnen stad, die dringend opge vuld moesten worden. Krap voor oud en nieuw staat er al de basis van het ABC-complex. Voor- en tegenstanders lijken eensgezind in de me ning dat het er 'on- Schiedams mooi' uit gaat zien. De afgelopen maanden zijn ook de plannen voor andere belangwekkende nieuwbouw ineens in een stroomversnel ling terecht gekomen. Het winkelcentrum Imelda achter de Passage, een cultureel bol werk op het Stadserf en vele andere spraakmakende pro jecten zullen in de nabije toe komst duidelijk gestalte krij gen. De plannen ervoor liggen grotendeels vast; het geld is beschikbaar. Het Nieuwe Stadsblad geeft verderop in deze krant een uitgebreid overzicht van deze en andere hot items uit 1993. De redaktie wenst alle lezers een goed uiteinde en een ge zond en gelukkig nieuw jaar. Vrijdag 31 december is ons kantoor gesloten. Wij wensen u een prettige jaarwisseling We Schiedam - De feestda gen zijn nog niet voor bij of de jacht op kerst bomen is al ingezet. Maandagnacht ging een aantal Schiedammers wel erg rigoreus te werk. Met zijn vieren probeerden ze rond een uur of drie de feestelijk verlichte stadsboom op de Grote Markt te ste len. Met veel kabaal werd de woudreus om ver gehaald en wegge sleept door de bestuur der van een Opel Kadet. Hij had het gevaarte aan zijn trekhaak vast gemaakt. Twee inder haast opgetrommelde agenten probeerden nog de wagen staande hou den. Een bestelbus ver hinderde de surveillan cewagen echter om de achtervolging op volle snelheid in te zetten. Aan het einde van de Lange Kerkstraat slaag de de dienstauto er bij na in om langs de bus te glippen. De bestuurder ervan wist dit te verhin deren. De politiewagen werd in de bocht bij het Broersveld naar links Westhavenkade 14 - Vlaardingen éjh Schiedam - Maandagmiddag is in de Lekstraat een 13-jari- ge Schiedammer aangehou den. De politie betrapte hem 20 december 1993 t/m 26 december 1993 bij het afsteken van strijkers. Hij kreeg een halt-proces-ver- baal en zijn doos met strijkers werd in beslag genomen. "TT^nARriiirÖM^ISU00 MAANDAG 3 JANU dEUREN MET danken uitzondering ZUN 1 WOENSDAGS JANUARI. Dt21 gedrukt en kwam tegen een houten paal tot stil stand. De kerstboomdieven lieten hun buit achter en sloegen op de vlucht. Enkele minuten la ter kon het stel in de kraag ge vat worden. De politie wist de Opel en de bus in respectieve lijk de Marconistraat en het Nieuwsticht aan te houden. De daders bleken Schiedam mers te zijn in de leeftijd van 34, 29 en (tweemaal) 27 jaar. In hun gezelschap bevond zich een 34-jarige vrouw uit Zoeter meer, die eveneens werd op gepakt. Er werden een honk balknuppel en een zaag in be slag genomen. Jammer Kabinetschef Jan Brouwer vindt het jammer dat de boom op deze manier de Grote Markt heeft verlaten, maar denkt niet dat dit te maken heeft met de nieuwe lokatie van de den. 'Het is be gin jaren tachtig ook wel eens voorgekomen. Toen stond de boom in verband met werk zaamheden aan de trambaan, naast de ruine. Hij 'werd des tijds wel omgezaagd, maar niet meegenomen. Ik geloof niet dat de standplaats aanlei ding is geweest voor deze dief stal.' Brouwer heeft de afgelopen twee weken veel positieve re acties gehad op de verhuizing van de stadsboom van de Koe markt naar de Grote Markt en verwacht dat de enorme den daar ook in de toekomst neer gezet zal worden. Vandalisme De diefstal van de woudreus bespaart de gemeente en het Openbaar Nutsbedrijf niet veel werk. De kerstboom is weliswaar een half etmaal eerder dan gepland al door an deren uit de grond gerukt, maar daarmee zijn ook hon derden lampjes vernield. De vandalisten namen niet de tijd de verlichting keurig netjes uit het groen te halen. Daar door is er veel schade aan de snoeren en lampen ontstaan. De kosten zullen waarschijn lijk op de daders verhaald worden, maar dat is volgens de politiewoordvoerder een zaak van justitie. Wel kon zij mededelen dat het - deze wil de achtervolging buiten be schouwing gelaten - rustig is voor de tijd van het jaar. 'Er is de laatste dagen wel iets meer vuurwerk in beslag genomen, maar echt druk is het niet.' De politie houdt de traditione le 'jacht' in ieder geval nauw lettend in de gaten. Kerstbo men die op straat worden ge vonden mogen nergens - ook niet op oudejaarsavond- in de fik worden gestoken. De afge dankte dennen worden door het Openbaar Nutsbedrijf in gezameld en versnipperd tot kleine stukjes hout. De restan ten worden heel milieubewust gebruikt voor wandelpaden. Schiedam - Een firma uit Am sterdam biedt via kranten be middeling bij het zoeken naar werk. Voor de bemiddeling wordt f 600,- gevraagd. Het be drag wordt bij 'gebleken ge schiktheid' terugbetaald. Tot op heden bleek niemand ge schikt te zijn. De politie advi seert lezers van deze adver tenties dan ook niet op het aanbod in te gaan en bemid deling over te laten aan erken de instellingen. Schiedam - Een verenigings gebouw aan de Churchillweg heeft dit weekend een vuur- werkbom in de bus gekregen. De brievenbus werd door meerdere strijkers opgebla zen. Schiedam - Nog twee da gen en het is weer zover. De laatste avond van het jaar worden er in Neder land weer duizenden ki lo's oliebollen en appel flappen naar binnen ge werkt. De lekkernij wordt echter niet alleen op 31 december genut tigd. Al ruim voor de kerst gaan de lekkernij en als zoete broodjes over de toonbank. Nico Sternberg kan er over meepraten. Al 31 jaar draagt de oliebollen- kraam op de hoek Nieu we Haven/Burgemeester Knappertlaan zijn 'fami lienaam'; evenals 9ietsje korter) die aan de Mgr. Nolenslaan. 'Vanaf 1 november staan de kramen er al. Het duurt dan niet lang of de vaste klantjes komen. De vrolijke 'tijdelijke winkels' zijn eén vertrouwd winterbeeld in de Branders- stad geworden. De mensen hier rekenen als het ware op ons.'Nico Sternberg is aan zijn stekkie gehecht. Als klein jon getje hielp hij er in drukke pe riodes zijn vader al. Traditie 'Ik woon inmiddels in Bra bant, maar vind het altijd leuk om weer twee maanden in m'n eigen stad te zijn. Ik slaap dan in een caravan omdat ik het niet zie zitten om midden in de nacht nog naar huis te rij den. Ik hoop dat wij dit plekje aan de Nieuwe Haven nog lang vast kunnen houden. Waarschijnlijk zullen hier wel geen huizen worden gebouwd en ik hoop dat mijn kinderen net als ik de zaak van hun va der over willen nemen, dat past in de traditie' Eigen deeg Nico Sternberg verkoopt zo mers op kermissen ook olie bollen. Daarnaast verdient hij in die periode zijn brood met een loterij op de kermis. De echte oliebollentijd is voor hem dus eigenlijk een rustpe riode. Van rust is echter wei nig sprake want de oliebollen- kraam is van 9.00 uur tot 23.00 uur geopend. Iedere dag wor den er honderden bollen ge- VANGUARD VA-305 AUDIO/VIDEO EDITOR SUPER-STUNTPRUS In de gemeente Schiedam kunt u na de feestdagen de kerstboom meegeven aan de „kerstboomwagen". Deze wagen rijdt volgens een vaste dienstregeling. Op de volgende dagen staat de kerstboomwagen op de onderstaande plaatsen: Maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december en maandag 3 januari tot en met woensdag 5 januari: 08.30 - 09.30 uur 09.30 - 10.30 uur 10.30 - 11.30 uur 11.30 - 12.30 uur 13.30 - 14.30 uur 14.30 - 15.30 uur 15.30 - 16.30 uur Hof van Spaland bij de glas- en papierbakken Geuzenplein bij glas- en papierbakken Frans Halsplein nabij kruising Albert Cuypstraat Wibautplein nabij kruising Troelstralaan Rozenburgerplein nabij de Beijerlandse straat Edisonplein nabij de kruising Edisonstraat Grote Markt nabij het stadhuis bakken. 'Alles wat over is, wordt iedere dag weggegooid. Alles is hier vers. Bij de bak ker accepteer je het toch ook niet wanneer je een gebakje van de vorige dag meekrijgt?' Aan de baksels wordt steeds weer met zorg gewerkt. Zo wordt het assortiment per stad aangepast. In Schiedam blij ken de bananenrollen en -hoe kan het ook anders- de rum- rozijnen-bollen het heel goed te doen. Sternberg bereidt alle bollen met de grootste zorg en proeft ook iedere dag wel een 'koekie van eigen deeg'. 'Ik vind een oliebol nog steeds goed smaken. En ook op oude jaarsavond lust ik er nog wel een paar hoor.' BAVARIA MALT krat a 24 flesjes Mijn Merk CHIPS diverse smaken pak 500 gram FILET AMERICAIN 150 gram SERVICELIJN 010-4796199 week In Varia Ifóüüj pn.vr Woudreus slachtoffer van kerstbomenjacht Voor- en tegenstanders lijken eensgezind in de mening dat het nieuwe ABC-complex er 'on-Schiedams' mooi uit gaat zien. ilik 6- 7 1 jaar verbruik 500 m3 600 m3 700 m3 800 m3 900 m3 1000 m3 1100 m3 1200 m3 1300 m3 1400 m3 1500 m3 1600 m3 1700 m3 1800 m3 1900 m3 2000 m3 2200 m3 2400 m3 2600 m3 2800 m3 3000 m3 3500 m3 4000 m3 4500 m3 5000 m3 5500 m3 6000 m3 week- streef- verbruik 15 m3 19 m3 22 m3 25 m3 28 m3 31 m3 35 m3 38 m3 41 m3 44 m3 48 m3 51 m3 54 m3 57 m3 61 m3 64 m3 70 m3 77 m3 83 m3 90 m3 96 m3 113 m3 129 m3 146 m3 162 m3 179 m3 195 m3 totaal streetverbr. v.a. 01-11- 93 118 m3 144 m3 168 m3 192 m3 216 m3 241 m3 267 m3 290 m3 314 m3 339 m3 366 m3 390 m3 416 m3 440 m3 463 m3 488 m3 538 m3 590 m3 638 m3 690 m3 739 m3 865 m3 991 m3 1117 m3 1242 m3 1368 m3 1494 m3 Afgelopen week lag de buitentemperatuur op het normale niveau. Het waaide iets harder dan normaal. Weergegevens: Valkenburg (ZH) Berekeningsmodel: NV GEB ZHW FKi vm.iPAG 7 JANUAHi^ Hoofdweg 18 Capeiie aan den Ussel, Tel 010-4518844 HiHelaan 30-39 lo metrostation Ri|ntiaven Rotterdam-Zuid. Tel. 010-4852273 De Grote Markt oogt ineens weer vreemd kaal zonder de kerstboom. 1 De oliebollenkraam is een vertrouwd decemberbeeld aan de Nieuwe Haven. Op eenvoudige wijze al uw video-opna men monteren, automatisch in- en uit- faden van beeld en geluid. Vier geluids bronnen stereo met elkaar mixen. Ook beeldcorrec ties zoals contrast, helderheid, kleurintensiteit en contourscherpte. Geschikt voor S-VHS en Hi8. Kompleet met 2 microfoons, AC- adapter, 4 audio/videokabels, 3 audiokabels,_ S-Videokabel en lichtnetvoedingadapter. Van 799,- Aanbieding geldt t/m 3 januari en zolang voorradig ang voorradig m KINORAMA ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DEN HAAG - Venestraat 8-10 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 Geldig op donderdag 30 en vrijdag 31 Plusmarkt Koornneef, Mgr. Nolenslaan 516-518, Schiedam Plusmarkt Woudhoek, Frans RietveMpa^Schiedar^ Het Nieuwe niet ontvangen? Bel onze van 9.00 tot 17.00 uur Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 29 DECEMBER 1993 45e JAARGANG, NUMMER 56 OPLAGE 42.150 Stadsblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1993 | | pagina 1