Het Nieuwe Toth worstelt en komt boven Poetsles voor filmsterrenlach cfeZwkrSter Speeltuin voor volwassenen eind mei open voor publiek D0RZ0 B.V.,1 JVC 699,- y TOERKOOP Stadsblad 7.95 Overvaller verjaagd 3,95 4,95 5,95 Beroving 3,95 'c'estbon GOEDE VRIJDAG EN TWEEDE PAASDAG GEEN OPHAALDIENST WIJZIGING WERKTIJDEN OPHAALDIENSTEN HUISVUIL UW RENAULT DEALER SCHIEDAM EN VLAARDINGEN aqyg Vechtpartij in restaurant ZUINIG STOKEN Kwaliteit en winkelsfeer, de Gebr. de Block geven net iets meer HG Tuinmeubel „krachf'reiniger Bij inlevering van deze bon 1.- KORTING Sony HF-60 Audio cassettes HF ReisburoDuton ■*w Aktie deze week Nieuwbouw voor verzorgings huis Zijdeveld woedend op Bakker Edgar kan kiezen Korfballers op de vuist Uitprogramma SCHIEDAM- Een film sterrenlach' lijkt allang niet meer uitsluitend voorbehouden aan Ame rikaanse jongeren. Het gebit is anno 1994 van bij- naar hoofdzaak ge promoveerd. Tussen SCHIEDAM - De eigenaar van een sigarenwinkel aan de Boerhaavelaan heeft maan dagmiddag een overvaller zijn zaak uitgejaagd. Een nog on bekende man kwam rond 17.45 uur de winkel binnen, bedreigde de winkelier met een stuk hout en eiste geld. Om zijn woorden kracht bij te zetten, sloeg de overvaller een aantal malen op de toonbank en op de arm van de winke lier. Toen hij een plastic tas op de toonbank legde, waarin het geld moest worden gestopt, haalde de winkelier een knup peltje tevoorschijn en ramde de dader daarmee op zijn hoofd. Deze koos daarop eie ren voor zijn geld en vluchtte onverrichterzake de winkel uit. 'luier en sluier' wordt er in de vaderlandse gezin netjes ijverig gepoetst en fluor geslikt. Zelfs de allerkleinsten weten al dat een orthodontist iets anders is dan een zeldzame vogelsoort. Beugelbekkies zijn bij de pubers gemeengoed geworden. „Toch ont breekt het veel eigen tijdse ouders nog aan de nodige kennis", zegt Rob van der Mark. De direkteur van basis school De Gorzen wordt dagelijks geconfron teerd met de nodige misstanden en -vattin gen. Zo blijken tal van kleuters nog te spenen en blijkt ook het idee dat poetsen van melk tandjes overbodig is, nog wijdverbreid te zijn. In het basisonderwijs is 'ge zond gedrag' een verplicht vak op het rooster geworden. Dat gaf Van der Mark de gele genheid om samen met de GGD een uitgebreid project rond de mond op te zetten; peuterspeelzaal De Ukkeput sloot zich daar vol enthousias me bij een. De komende we ken zullen de dreumessen- mits in bezit van een tand na tuurlijk- en de leerlingen van groep één tot en met drie zich in het poetsen kunnen bekwa men onder deskundige lei ding. Tandpasta en borstels worden gratis verstrekt even als de zogenaamde 'plakver- klikkers' ter controle na af loop. De aktie is overigens geen blijvertje, maar tijdelijk. Rob van der Mark: We heb ben niet voldoende fontijntjes om de kinderen altijd na pau zes te laten poetsen. Zelfs overblijvers- dat zijn er in deze buurt niet zoveel- moeten normaliter thuis de schade inhalen. We gaan straks gewoon weer over tot de orde van de dag. In eerste instantie moeten wij onze leer lingen toch leren rekenen, schrijven en lezen. Ook schoollogopediste Evelien Scholtens heeft een aandeel in het 'mondproject'. Zij gaat alle klassen af om iets te vertellen over haar werk. Voor de ou ders tenslotte wordt er maan dag 28 maart een speciale voorlichtingsavond gehouden op basisschool De Gorzen in de Dwarsstraat 2. Aanvang: 19.30 uur. Pistache noten Pinda's Dadels N/van Vliet slagerijen kiloia.au kdo 4.95 kilo12.95 VOUWBED als het om wonen gaat SCHIEDAM - Een 34-jarige bedrijfsleider van een winkel aan de Mgr. Nolenslaan werd vrijdag omstreeks 18.00 uur beroofd van een geldcassette bij de ING-bank aan de Nieu we Haven. Toen hij daar de geldcassette bij de bank wilde deponeren, bedreigde de da der hem en eiste de geldcas sette op. De bedrijfsleider gaf de cassette af waarna hij hard op zijn gezicht werd geslagen. Hij raakte daarbij even buiten bewustzijn. Het slachtoffer liep een lichte hersenschud ding en een gekneusd juk been op. de dader liep weg in de richting van de Warande. Het signalement van de dader is: lengte ongeveer 1.85 meter, flink postuur en zwart stekelig haar. Hij was gekleed in een zwart jack en een zwarte broek. Omdat voorbijgangers de vechtpartij vermoedelijk hebben gezien, verzoekt de politie eventuele getuigen zich te melden bij de politie Schie dam, afdeling Recherche tele foon 4494499, toestel 244. SCHIEDAM- George Toth pleegt zijn licht niet onder de koren maat te steken. De nieuwe eigenaar van het Sportfondsenbad aan de BK-Laan had nauwelijks de sleutel ervan in bezit of hij liet al een ander naambord bevestigen. De imposan te lichtbak met daarop Insula Atlantis en het straatnummer- 245- in Romeinse cijfers straalt een zekere glamour uit. Het verpauperde toe gangspoortje eronder stak er aanvankelijk maar schamel tegenaf. De Hongaarse/Schie dammer heeft echter wederom het gelijk aan zijn kant gekregen. De buitenkant van het ge bouw oogt inmiddels als een plaatje; renovatie van het inwendige- dat 8000 kubieke meter groot is- vordert ge staag. De aanvankelijk wat argwanende hou ding van de buurtbewo ners is omgeslagen in enthousiasme. Zelfs het stadsbestuur, dat er in het verleden een hobby van leek te maken om de voortvarende zaken man dwars te zitten, heeft een open oor voor zijn plannen. Toth zelf twijfelt er geen seconde meer aan. Eind mei kan hij zijn ambiteuze sportcomplex openen, of zoals hij het zelf lie ver noemt 'mijn speel tuin voor volwassenen'. De ondernemer leerde als klein jongetje zwemmen in het Sportfondse en verloor meteen zijn hart aan het 'mys terieuze pand'. Gaandeweg de jaren ontwikkelde hij dat 'aan geboren instinct voor het bij zondere van oude, monumen tale percelen'. Vandaag de dag mag hij zich een van de groot ste plaatselijke onroerend- goed-magnaten noemen. Toen hij hoorde dat 'zijn bad' vrij kwam vanwege de aanleg van zwemparadijs Groenoord aar zelde hij geen moment en kocht het. Snorkelgrot George Toth had de makke lijkste weg kunnen kiezen. Nog voordat hij een bus verf had ingeslagen, kon hij het Sportfondse doorverkopen, met winst, aan de Turkse Ver- Pecans Pijnboompitten Op Goede Vrijdag 1 april zal geen huisvuil worden opgehaald, omdat het overslagbedrijf aan de Keilehaven dan gesloten is. De ophaaldag van vrijdag 1 april verschuift naar dinsdag 5 april. Op Tweede Paasdag, maandag 4 april, wordt ook geen vuil opgehaald. Deze ophaaldag verschuift naar donderdag 7 april. Ons kantoor is op Goede Vrijdag wel gewoon open. U kunt op de bekende tijden terecht bij onze Klantenservice en het Milieustation. Met ingang van maandag 11 april zal de vuilophaaldienst van het ONS een kwartier eerder bij u in de wijk zijn. Door deze wijziging sluiten wij beter aan bij de diensttijden van de Roteb, waar het huisvuil wordt aangeboden voor verbranding. Wij hopen dat de wijziging u niet te veel overlast bezorgt. Voor nadere informatie kunt u bellen met onze Klantenservice (010) 2621000. voor RENAULT De klant centraal, de auto optimaal. HR-J205 FRAAI VORMGEGEVEN VIDEORECORDER lil, eniging die (badhuis) in er een Hamam wilde opstarten. Juist op dat moment probeer de het stadsbestuur hem iede re verbouwing onmogelijk te maken met een zogenaamd voorbereidingsbesluit voor het gebied. De Hongaar van origi ne besloot alles op alles te zet ten. Hij worstelde en kwam boven. De Commssie Beroeps- en Bezwaarschriften verklaar de het besluit ongeldig. Dat was het begin van een omslag van denken in de ivoren to ren. Er kwam zelfs een voor zichtige dialoog opgang. De zakenman had gewoonte getrouw de toestemming van de beleidsmakers overigens niet afgewacht, tijdverlies is geldverlies tenslotte. Zijn plan de campagne was al helemaal rond. Toth: Ik droomde er al heel lang van om ergens in de stijl van Jules Verne een ak- tieve uitgaansgelegenheid SCHIEDAM - Zondagavond werden drie Schiedammers van 26, 22 en 20 jaar door de politie aangehouden nadat zij zich in een Chinees restaurant aan het Nieuwlandplein had den misdragen. De mannen hadden een fles drank van een rek weggenomen, bar krukken omgegooid en glazen bier door de zaak gegooid. Toen een in het restaurant aanwezige klant, een 39-jarige Schiedammer, daar iets van zei, ontstond er een vechtpar tij, waarbij de klant enkele rake klappen en een bloeden de hoofdwond opliep. De ge waarschuwde politie heeft de TENNISRACKETS drie mannen die zich tegen hun aanhouding verzetten, naar het politiebureau overge bracht waar zij werden inge sloten. Het slachtoffer moest zich onder doktersbehande ling stellen. Het voorjaar staat voor de deur bij ETOS - Groenelaan 107 - verwijdert sterk aangehechte vervuiling van kunststof tuinmeubels. Spuiten, laten inwerken, met doek vuil afnemen, naspoelen met water. Flakon 750 ml met vernevelaar voor volwassenen te maken, waar het onmogelijke moge lijk is. Ik ben geen man van tekeningen. Ik ben in dat lege bad rond gaan wandelen. De techniek ervan is verouderd. Dat moet er allemaal uitge gooid, maar verder heeft het zoveel sfeer. De ideeën borrel den vanzelf op. Ik heb- ik zeg het eerlijk- ook heel laf wat dingen afgekeken. De snorkel grot bijvoorbeeld en de jetstre- am (waar sporters tegen de stroom in kunnen zwemmen) had ik al eergens anders ge zien." Crèche De Schiedamse architecten Dop en Mathot goten de her senspinsels van de zakenman vervolgens in een ontwerp dat voorziet in een sportcomplex van ongekende allure. Op de begane grond zijn fitness- en aerobicruimtes gepland, een horecagelegenheid en de snor kelgrot omgeven door tropi sche aquaria's. In het souster- rain is plek voor paintball, boogschieten, bowlen en elek tronische spelen. De eerste verdieping tenslotte is be stemd voor de jetstream, sau na's en zonnebanken. Vanwe ge de kosten wordt de verbou wing is fases uitgevoerd. Het fitnessgebeuren dat eind mei als eerste van start gaat, zal geëxploiteerd worden door Bep en Gerard- Spooky- van der Touw. Toth: Die mensen zijn echt te gek. Ze runnen al een sportschool aan de Stad houderslaan. De ruimte die ze daar huren, hebben ze hele maal zelf opgeknapt. Het ziet er prachtig uit, maar wordt te krap. De samenwerking is voor ons allebei een uitkomst. Ik heb ze intensief betrokken bij de verbouwing. Zo'n wis selwerking is echt te gek. Zij stelden bijvoorbeeld voor om een creche in te richten zodat ouders ongestoord .hun gang kunnen gaan. Daar was ik zelf niet zo snel op,gekómen." De ondernemer zoekt voor het beheer van de andere af delingen van zijn toekomstig sportpaleis 'Schiedammers met ballen': Ik werk graag met mensen uit mijn eigen stad. Daar ben ik heel chau vinistisch in. Liefhebbers kunnen zich bij me melden. Ze hoeven niet perse veel geld te hebben. Belangrijker is dat ze een fikse portie doorzettingsvermogen, initia tief en enthousiasme mee brengen. Atlantis is het waard. Het wordt perfect. Daar durf ik mijn kop onder te verwedden." 10 voor DUTON BOEKT WAT U ZOEKT TEL. 010 - 473 10 I I SERVICELIJN 010-4699611 Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 23 MAART 1994 46e JAARGANG, NUMMER 12 OPLAGE 39.102 Stadsblad i Voor poetsen geldt: hoe jonger, hoe beter. 250 van iram 1,95 voor 250 gram voor 250 gram 2,75 500 gram groot pak (200 gr.j van 4,95 voor (met gratis zakkensluiter) 500 am ?5 voor 250 gram 4,25 500 gram jT winkelcentrum De Ketel, Schiedam ONZE AANBIEDINGEN: LANGE VARKENSHAAS SCHOUDERKARBONADE HOLLANDSE KIPFILET RIBKARB0NADE kilo 8.90 GEGRILDE ACHTERHAM 150 gram 2.49 ALTIJD HANDIG I 80 x 190 CM MET SPIRAAL EN DIK MATRAS NU VAN 129,95 VOOR MET LATTENBODEM NU 99,95 MAGAZIJNPRIJS I Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39.1 o metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 gebfand en gezouten 150 gram van 4,95 250 gram van 5,95 vaar 100 gram van2,95voor I *3 o.a. voor in de sla en pasta's gevuld me* o.a. choco-rozijnen v.a. Gemengde noten 250 gram van 5,95 voor geldig 21 maart t/m 2 Schiedam: Hoogstraat 180 Vlaardingen: Hoogstraat 1 63 Delft: Jacob Gerritstraat 15 James Watlweg 12-14,3133 KK Vlaardingen. Telefoon (010)4353533 Wie tot tien kan tellen kan ook deze videorecorder programmeren. Met systeem voor snel zoeken en schakelen tussen stop, opnemen en afspelen. Automatische koppenreiniging. Van 899,- Aanbicding geldt t/m 31 maart en zolang voorradig ann wAArraHia ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM Hoogstraat 141 Winkclc. Zuidplein 2e Middellandstraat 23 Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 DEN HAAG - Venestraat 8-10 sody Ccfe 3*1 en pong MOiXCS ..cauw Bep (tweede van links middelste rij) en Gerard van der Touw (rechts vooraan) samen met zoontje Sven en enkele leerlingen, hebben grootse toekomstplannen voor hun fitness- aerobischool in Atlantis. TOPMERKEN voor de aller - aller LAAGSTE PRIJS van Nederland! Kom maar kijken, het is bijna niet te geloven! VILLERIUS SPORTS Broersveld 127, Schiedam Hofman Reklame Rijkestraat 5, Vlaardingen 010- 4600617 fax 010- 4359322 14 maart 1994 t/m 20 maart 1994 verbruik 500 m3 600 m3 700 m3 800 m3 900 m3 1000 m3 1100 m3 1200 m3 1300 m3 1400 m3 1500 m3 1600 m3 1700 m3 1800 m3 1900 m3 2000 m3 2200 m3 2400 m3 2600 m3 2800 m3 3000 m3 3500 m3 4000 m3 4500 m3 5000 m3 5500 m3 6000 m3 week streef- verbruik 14 m3 17 m3 20 m3 23 m3 26 m3 29 m3 32 m3 35 m3 38 m3 41 m3 44 m3 46 m3 49 m3 52 m3 55 m3 58 m3 64 m3 70 m3 76 m3 82 m3 88 m3 103 m3 118 m3 133 m3 148 m3 163 m3 178 m3 totaal streefverbr. v.a. 01-11- 93 294 m3 355 m3 416 m3 474 m3 535 m3 598 m3 660 m3 719 m3 779 m3 844 m3 908 m3 965 m3 1028 m3 1089 m3 1149 m3 1210 m3 1335 m3 1458 m3 1581 m3 1708 m3 1832 m3 2143 m3 2454 m3 2766 m3 3077 m3 3388 m3 3700 m3 Afgelopen week tag de buitentemperatuur iets boven het normale niveau. Het waaide aanzienlijk harder dan normaal. Weergegevens: Valkenburg (ZH) Bereken ingsmodel NV GEB ZHW v. - Zie pag. W <C| KLM Rotterdamsedijk 403, Schiedam Het Nieuwe Uw krant niet ontvangen? Bel onze van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1