ft 9 DE HAVENLOODS Gebit stuk? Branderskermis weer op oude stek terug DORZO Mosselmaand O 2 MENU'S 25; RDSEEO X Eerste vernieuwde krant: A-Bon-actie voor lezers Last-Minute Meubelstunts! ^■HUUR WONINGEN 295 1.50 150 Flower Power door de hele stad GSS begint lekker tegen Oude Maas Restaurant a.s. zaterdag braderie spektakel in de Benthuizerstraat WENKBRAUWEN 6.95 19.90 690 2.49 Buurt vreest aantasting van historisch Schiedam UW RENAULT DEALER voor SCHIEDAM EN VLAARDINGEN Hennepkwekerij op zolderkamer 25% korting op een nieuwe badhanddoek van 5.95 en 6.95 bij inlevering van een gebruikte. Ruim 450 textielSupers in 4 landen U ZOU WEL GEK ZUN AIU MEER BETAALDE. NS Brandweer pakt uit Café Podium viert 20-jarig bestaan Slechts twee verkoopdagen! INTER COMFORT cl* 295 GROTE CLUBACTIE SCHIEDAM De brandweer organiseert op zaterdag 10 sep tember weer de jaarlijkse Open Dag in de kazerne aan de Breed- straat en de Noordvestsingel. Van 13.00 tot 16.00 uur is iedere Schiedammer daarbij welkom. Het publiek krijgt de mogelijk heid om het materieel en de uit rusting van de brandweer van dichtbij te bekijken. Maar daar blijft het niet bij. Men kan de brandspuit zelf in de hand ne men en een met rook gevulde ruimte verkennen. Aan de Noordvestsingel zullen Schie- damse brandweerlieden zullen duikdemonstraties geven. Op de binnenplaats van de kazerne zul len gaspakkenen en redgereed- schap worden gedemonstreerd. De jeugd kan met een brand weerwagen een rondrit door de stad te maken en eigenhandig een woningbrand blussen. De af deling Preventie is vertegen woordigd met een kraam waarin brandveiligheid in de woning centraal staat. Deze week m Varia Fruit voor VERINGMEIER TANDTECHNIEK Altijd mooie Beauty Center Alma Boerland Vvan Vliet slagerijen O 49 249 Zoals Schiedam al meer dan een decennium gewend is, bruist het centrum de derde week van september weer van de aktiviteiten. Muziek, toneel, waterspelen, de gondelvaart, de zondagsmarkt, oldtimers en vuurwerk: het kan allemaal niet op tijdens de Brandersfeesten ditmaal van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september. Vanaf de begindatum afaan is ook de kermis weer present. Het Emmaplein de vaste, vertouwde stek van het pretpark de afgelopen jaren, is echter op dit moment niets meer en minder dan een bouwput. Er is nu geen ruimte voor spookhuizen, goktenten, poffertjeskramen en ander vermaak en als straks het geplande appartementen- en kantoren complex gereed is, uiteraard ook niet. Voorlopig bij wijze van experiment is gekozen voor een alternatieve locatie ook in het hart van de binnenstad: de Broersvest. Voor iets oudere inwoners van de Brandersstad zal die plek zo vreemd niet zijn, want in het verleden sloeg de kermis daar ook al haar tenten op. Anno 1994 is de Broersvest echter een belangrijke verkeersader dwars door het centrum. Omdat de rijweg van 14 tot en met 26 september voor een belangrijk gedeelte afgesloten wordt, zullen automobilisten en bestuurders van andere gemotoriseerde voertui gen rekening moeten houden met de nodige omleidingen. De trambaan blijft vrij. Daarvan zal ook het overige openbaar vervoer gebruik maken. Alle extra verkeersmaatregelen voor de derde week van september staan uitgebreid vermeld in De Branderskrant, een extra bijlage bij Het Nieuwe Stadsblad van woensdag 14 september. jtm m SCHIEDAM Deze week bestaat café Podium (voor heen de Quibus) twintig jaar. Daarom zijn voor vrijdag 9 september vijf bands uitgeno digd waarvan alle leden nog geen twintig jaar oud zijn. Het gaat om Sudden Block- notes. Bumble Bee. Clowns Joy. Radhost en Tatafix. Zij beginnen om 21.00 uur te spelen. The Incontinentals met Kees van Krugten. die in 1974 als drummer bij de ope ning van de Quibus optrad, spelen zaterdag 10 septem ber. Ook van de partij zijn dan Rinie van Willigen (maakte in een ver verleden furore met Summerbreeze), Peter de Vries (vrijwel opgegroeid in Quibus en Podium), Willem van der Wal, Henk Arts en Thijn Smit. Aanvang 22.00 uur. Op dinsdag- en donder dagavond zijn er de gebruike lijke jamsessies. SCHIEDAM In het hart van de oude Brandersbuurt is grote beroering ontstaan over de plannen om een Turkse moskee te vestigen in een voormalig bedrijfspand van de UTO tussen het Raam en de Schie. De bewoners zijn bang voor onaanvaardbare toename van parkeer- en geluidsover last, met name op het nu zo verstilde pleintje voor het Zakkendragersbuisje. Hun grootste zorg geldt echter niet de gevreesde aantasting van hun eigen directe leefomge ving. Als fervente fans van de plaatselijke historie zijn ze bang, dat een onvervangbaar stuk authentiek Schiedam on herstelbare schade zal oplo pen. De verontrusting van de bewo ners geldt niet eens de vestiging van het gebedshuis in de vroege re distilleerderij op zich, maar vooral de verbouwingsplannen die de Islamitische Stichting Ne derland heeft met het pand. Het ontwerp, dat inmiddels bij de gemeente ter goedkeuring is in gediend, voorziet onder meer in het aanbrengen op het dak van een glazen koepel met een hoog te van drie en een doorsnede van negen meter. Ook moet in de achtergevel (die nu in stijl is af gewerkt met dichte groene lui ken en deuren) aan de Schie op zijn minst één nooduitgang met draaideur worden aangebracht. Dat is alleen mogelijk als de fraaie beplanting verwijderd wordt. 'Belazerd' De bewoners voelen zich door het stadsbestuur niet alleen in de kou gezet, maar ook platweg 'belazerd'. „We hebben geen goed woord over voor de achterbakse manier waarop deze belangrijke zaak behandeld is. Juist hier is ieder een enorm betrokken bij het wel en-wee van de buurt. Over iedere kleine verandering, al gaat het om de aanpassing van de straat- RENAULT Gebakken Mosselen met twee sausjes en Pommes frites en Gemengde salade of Groente naar keuze Vanille moussedessert met kersen NORMAAL 35,50 NU PW Lijnbaan 81, Rotterdam keien, wordt eindeloos gebakke leid. De gemeente wist al heel lang van de aankoop van het pand door de Islamitische ge meenschap. Het bestemmings plan moest nota bene gewijzigd worden om er een moskee in te kunnen vestigen. Normaal duurt zo'n procedure maanden, zeker als het om een gebied gaat met geschiedkundige waarde. Nu kon alles er in één week doorgejast worden; vlak voor Kerstmis notabene als niemand de krant inkijkt waarin publica tie verplicht is. Het kan niet an ders of dat is zeer bewust ge beurd." Hoewel de emoties inmiddels hoog zijn opgelopen, hopen de bewoners de politiek alsnog te kunnen overtuigen van hun ge lijk met inhoudelijke feiten „Het heeft achteraf weinig zin meer om te blijven ageren tegen de wijziging van het bestemmings plan. Het doorvoeren ervan is misschien niet al te fatsoenlijk verlopen, maar wel volgens de regels. Er moet echter nog officieel toe stemming komen voor de ver bouwingsplannen. Wij vinden dat een vergunning geweigerd moet worden, al was het alleen maar uit het oogpunt van de brandveiligheid en de geluidsbe lasting tegen de gevels. Die wordt ongetwijfeld groter door de glazen koepel. Als de politiek dit laat doorgaan, dan wordt er een historische blunder ge maakt. Daarvan 'zijri we over tuigd." Particulier Wethouder Bart de Leede (GroenLinks, met minderheden beleid in zijn portefeuille) noemt de kritiek van de bewoners 'wat zwaar aangezet': „In feite staat de gemeente er buiten, want het gaat om een particuliere transac tie. Maar we hebben wel 'ja' gezegd en medewerking ver leend. Het gaat ook niet om iets nieuws, maar om een verplaat sing binnen een straal van he melsbreed 100 meter. Er is im mers al een moskee aan het Raam. Die is uit zijn jasje ge groeid. Dat leidt tot problemen, zoals mensen die op hoogtijda gen tijdens de gebedsdiensten buiten moeten staan. En laten we even duidelijk zijn dat de buurt daar ook niet blij mee was. „Ik vind verder een moskee juist een prima bestemming voor het pand. Je kunt het ook niet leeg laten staan. Elk willekeurig be drijf zou waarschijnlijk meer overlast veroorzaken. Het is hel der, dal we iedereen.de gelegen heid moéten geven om in'vrij heid zijn godsdienst te belijden. En laten wé "eerlijk zijn: niemand kan mij één punt noemen in Schiedam waar we zonder nega tieve reacties een moskee kunnen neerzetten. Ik heb dus mijn me dewerking verleend in algemene zin, niet in details. De vormge ving en het eventueel verlenen van vergunningen voor een ver bouwing zijn niet mijn pakkie aan. Daar moet de Welstands commissie zich over uitspreken en dat moet nog gebeuren." al dus Bart de Leede. Wegener Sijthoff Weekbladen presenteert deze eerste vernieuwde krant met enige trots aan lezers en adverteerders. Een nieuwe lay out, een nieuwe letter: afgaande op de wensen van de lezers is gekozen voor een duidelijk leesbare broodletter en een heldere opmaak. Wegener Sijthoff Weekbladen geeft kranten uit die vanouds een sterke binding met de lezers en de lokale gemeenschappen in het verspreidingsgebied hebben. Die band wil de nieuwe uitgever goed onderhouden en versterken. Om te laten zien dat we dat menen, presenteren we in deze eerste uitga, een leuke actie, waarbij in alle 23 edities van de kranten een bedrag van duizend gulden naar eén lokaal góéd doel gaat. Lezers mogen zelf bepalen welk doel dat wordt. Door mee te doen maken ze bovendien .kans op een VIP-etentje voor twee personen. Meedoen is eenvoudig: op pagina 3 van deze krant staat meer over deze A-Bon-actie. SCHIEDAM In een woning in de Gorzen heeft de politie zater dagavond een hennepkwekerij aangetroffen. Op een zolderkamer stonden in diverse kweekbakken ongeveer tachtig hennepplanten, die kunnen worden verwerkt tot verdovende middelen. Een aantal lampen verlichtte het geheel. De hennep is voorlopig overgebracht naar het politiebureau. Dit zijn letterlijk en figuurlijk trends&classics MAASSLUIS: Kembrandtlaan 5, Tel.: 01899-10353. N WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1994 - EDITIE 0 - 46e JAARGANG - Nr.36 iwe. Stadsblad Wegener sLjthoFf weekbLaden Nieuwe IIJÏÏHOFF WEEKBLAD EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD WESTHAVENKADE 14 VLAARDINGEN Op donderdag 13 oktober begint de verkoop van de loten van de Grote Clubactie. Vanaf komende week mogen de verenigingen al met officiële intekenlijsten langs de deur. Steun de verenigingen door een of meer loten te kopen. De clubs verdienen 't. Reparatie klaar terwijl u wacht Dagelijks van 09.00-16.00 uur en na telefonische afspraak Nieuwe Haven 131 Telefoon 010-4261417 Zaterdags volgens afspraak Zie advertentie in de Sportwijzer van deze week. Lange Nieuwstraat 123 Schiedam. Tel. 4735559. W winkelcentrum De Kethel, Schiedam ONZE AANBIEDINGEN: Kogelbiefstuk 250 gram Varkenshaas kilo H.o.h. gehakt kilo Rosbief 100 gram Grillham 150 gram Varkensfrikando 150 gram Onrust over vestiging moskee De klant centraal, de auto optimaal. James Wottweg 12-14,3133 KK Vlaardingen. Telefoon (010)4353533 GEOPEND MAANDAG T/M DONDERDAG VAN 10.00 -19.00 UUR KOOPAVOND TOT 21.30 UUR, ZATERDAG TOT 18.30 UUR, ZONDAG VAN 12.00 -19.00 UUR. GELDIG T/M ZONDAG 2 OKTOBER 1994 IN ALLE NORDSEE RESTAURANTS IN NEDERLAND Het dichtstbijzijnde NORDSEE Restaurant vindt u op de Wij verhuizen binnenkort naar Rotterdam en sluiten zaterdag 10 september definitief de poorten! Tijdens onze laatste twee verkoopdagen houden we in een aantal van onze filialen een onvergetelijke verkoopmarathon om de laatste nog aanwezige winkelvoorraden koste wat kost op te ruimen. Laat het duidelijk zijn. ALLES MOET WEG vaak voor maar een fractie van de normale prijs. U heeft dus slechts enkele dagen de tijd om voor een spotprijs het bankstel of wandmeubel van uw dromen te kopen bijvoorbeeld: 3-1-1 Chesterfield van 5.995,- nu 2.995,-/3-2 zits in de nieuwste Easy cleanstof van 1.995,- nu 995,-/3-2 zits in rundleder van 3.195,- nu 1.895,-/3-1 -1 van wereldklasse in rundleder van 10.520,- nu 4.995,-/3-2 eiken/Lavado stof (laatste nieuwe serie) van 2.995,- nu 1.895,-/ salontafels/wandkasten/eethoeken enz. Ondanks de zeer hoge kortingen worden alle meubelen met volledige garantie geleverd. Vraag uw verkoper ook naar BETALEN IN VOORJAAR '95 OF IN 12 TERMIJNEN ZONDER EEN CENT RENTE. Kom dus op 9 en 10 september naar De huurwoningen van het Gemeentelijk Woningbeheer en de Woningbouw vereniging Schiedam vindt u op pagino en pagina van deze krant. GROTE IHZRMEUCTIE ACTIEPERiode s T/M 24 september (Alle informatie krijgt u in onze textielSupers) 150 295 495 9.951995

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1