DE HAVENLOODS Francois HaverSchmidt levert zorg op maat DEZE WEEK DONDERDAG KOOPAVOND DORZO TOTAL LOSS VERKOOP 10+11+12 NOVEMBER KORTINGEN VANAF WEG=WEG Last-Minute Meubelstunts! GELD BESPAREN! 1QQB 1.50 f 2.50 Vrouw sterker dan overvaller Man toegetakeld in eigen woning Vrachtwagen rijdt door VW-kantoor langer open Verhuizing geweigerd, want situatie is niet levensbedreigend UW RENAULT DEALER voor SCHIEDAM EH VLAARDIHGEN Brute beroving van pizzabezorger HOOGSTRAAT 28 - SCHIEDAM Slechts drie verkoopdagen! GROOTHANDEL VOOR PARTICULIEREN h €n au Ruim 450 textielSupers in 4 landen., U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. NS SLECHTS 3 DAGEN 10 SFEERKAARSEN MINI-BEE •RTJES DUS EERST HAAR... MUZIKALE KERSTKAART 10 SCHUURSPONSJES WOENSDAG 9 NOVEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr 45, OPLAGE 37.374 Knakendag op het Kasteel a s zondag Sparta - NEC EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD WESTHAVENKADE 14 VLAARDINGEN alle rangen m.u.v. eretribune NS Inbrekers slaan overal toe HBSS gedu peerd door kaarten- regen Schiedansthe- ater is er klaar voor SCHIEDAM Een onbekende man heeft maandagmiddag op de Gerrit Verboonstraat tever geefs geprobeerd een 40-jarige vrouw te beroven. De Schiedam- se was net langs de VSB-bank aan de Lange Nieuwstraat ge weest, toen de overvaller tracht te haar tas weg te trekken. Met een stomp voorwerp werd de vrouw meermalen gestoken, maar zij liep geen verwondingen op. De vrouw liet de tas echter niet los en riep om hulp, maar niemand van de omstanders rea geerde hierop. Nadat de dader zijn pogingen opgaf, rende hij weg in de richting van de Lange Haven. Daar werd hij door een tweede man opgewacht. De politie beschikt over een goed signalement van de daders. De eerste is een blanke, tengere man, van 1.70 meter. Hij heeft een smal gezicht, droeg een base ballpet, een glanzend trainings pak en witte sportschoenen. Hij sprak plat Rotterdams. Ook de tweede man is blank, 1.90 meter lang, heeft een fors postuur, blonde stekels en een pokdalig gezicht. Hij was gekleed in een blauwe trainingsbroek en een veelkleurig jack en had zwart witte sportschoenen aan. Op vallend was verder dat hij veel oorbellen droeg in één oor. Men sen die inlichtingen over deze mannen kunnen geven, worden verzocht te bellen met de politie tel. 4494499. SCHIEDAM Een 62-jarige Schiedammer is donderdag avond in zijn woning met grof geweld overvallen. De dader kwam binnen door bij de man aan te bellen. Eenmaal in huis bedreigde hij de bewoner met een mes en vroeg om geld. Met fors geweld werd dit de bewoner afhandig gemaakt, waarbij hij flinke wonden aan zijn armen opliep. De dader is er met enkele honderden guldens vandoor ge gaan. SCHIEDAM Een 36-jari- ge Schiedamse vrouw is vori ge week woensdagochtend met haar personenauto op de Nieuwe Damlaan door een grijze vrachtwagen met aan hanger aangereden. De vrachtwagen, die waarschijn lijk een Italiaans kenteken voer, is na dit voorval door gereden zonder te stoppen. De politie verzoekt getuigen van de aanrijding zich te mel den bij wijkteam drie, tel. 4494499. Burgemeester Scheeres mag wel vaker openingen verrich ten. Toch heeft hij maandagmiddag ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van Zorgcentrum Francois HaverSchmidt de vlag waarschijnlijk met speciale aan dacht gehesen. Het gloednieuwe gebouw aan de Willem de Zwijgerlaan mag met recht een eigen thuis genoemd worden voor ouderen en/of patiënten die zorg behoeven. De bewoners kunnen rekenen op individueel maatwerk van onder andere verpleegkundigen, zieken- en bejaardenverzorgden, een arts en verschillende therapeuten. 'De klant' mag in het centrum zélf méébepalen hoe de zorgverlening eruit ziet. Het zolang en zoveel mogelijk behouden van de zelfstandigheid staat daarbij voorop. Francois HaverSchmidt heeft de functie van zowel een verpleeg- als een verzorgingshuis. Gezonden en 'minder-gezonden' kunnen ge bruik maken van dezelfde faciliteiten zoals een 'ontmoetingsplein' en een koffiebar. Die formule is- nog- uniek in de regio. De op hetzelfde terrein gelegen voormalige Francois HaverScmidtflat- die leeg is komen te staan met de opening van het zorgcentrum- wordt omgebouwd tot een luxe appartementencomplex dat 'Résidence Sterrebos' gaat heten. SCHIEDAM Het VVV-kan- toor aan de Buitenhavenweg opent vanaf donderdag 24 no vember ook wekelijks tijdens de koopavond de deuren. Het be sluit daartoe is genomen vanwe ge de toegenomen vraag van de consument. „Tot het eind van de jaren zeventig was de VVV Schiedam ook al op koopavond geopend", zegt directeur R. Pil- lard. „Toen bleek de belangstel ling echter zo gering dat besloten werd hiermee te stoppen. Inmid dels is de locatie van de VVV verbeterd, werd het diensten- en bemiddelingspakket enorm uit gebreid en weet iedereen ons kantoor goed te vinden. Alle reden dus om de openings tijden aan te passen." Óp don derdagen zal het VVV-kantoor straks onafgebroken geopend zijn van 9.00 tot 20.30 uur. SCHIEDAM De familie Braad heeft het leven aan haar woning moeten aanpas sen. „We zijn er nog niet overspannen van geraakt, maar we denken er wel veel over na", zegt mevrouw Braad. „Het liefst zouden we direct verhuizen." Het huis van de familie is acht jaar ge leden opgeleverd. De woning aan de Burgemeester Honner- lage Gretelaan maakt deel uit van een groot complex van flatwoningen en eengezinshui zen, op de hoek met de Dam laan, en lekt nog steeds. Mevrouw Braad heeft een haat liefdeverhouding met haar wo ning ('een typisch maandagoch tendhuis'). De locatie is aantrek kelijk, er is genoeg ruimte en de serre is comfortabel. Maar één ding verziekt het woongenot grondig: al sinds de oplevering in 1986 lekt de woning. „We heb ben nu al voor de vierde keer behangen, de plafonds zijn al diverse keren gewit en ook het tapijt is vervangen. In het begin werden ook de boeken door het vocht aangetast, maar je past je inrichting na verloop van tijd toch aan aan het probleem." Huiseigenaar Gemeentelijk Wo- ningbeheer heeft nooit adequaat op haar klachten gereageerd, vindt Braad. Niet dat er nooit iets gedaan is, het heeft alleen nooit geholpen. Dat begon al met de vergoeding voor de gele den schade. „Ik ging naar Wo- ningbeheer om de schade te clai men. Maar zij zeiden dat ik bij Muwi moest zijn, de aannemer die het huis gebouwd heeft. Toen ik bij Muwi aanklopte, zei den zij dat het een zaak van Woningbeheer was." Pas na ja ren kwam er schot in de zaak. „We zijn altijd te mild geweest", vindt Braad. Vanaf het moment dat Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland zich ermee ging bemoeien, ging Woningbe heer tot ingrijpender daden over. Ook Bouw en Woningtoezicht (een onderdeel van Gemeente werken) heeft zich met de zaak beziggehouden. Volgens Braad heeft deze dienst Woningbeheer gesommeerd de lekkage op te lossen, maar heeft Woningbe heer daar nooit op gereageerd. Poreuze stenen De lekkage wordt hoogstwaar schijnlijk veroorzaakt door de flat die naast de eengezinswo ning van de familie Braad staat. De eengezinswoning heeft een schuin dak dat is bevestigd aan de muur van de flat, die een verdieping hoger is. Deze muur staat pal op het westen, waar door storm en regen altijd tegen de wand aanslaan. Via de poreu ze witte stenen komt het water in de spouwmuur, waarna het wa ter uiteindelijk langs de muren van de familie Braad sijpelt als de lucht in de spouwmuur verza digd is. - Vorig jaar heeft Woningbeheer de muur van de flat aan de voor kant aangepast. Volgens T. Hurkmans, woordvoerster van Woningbeheer, is een groot deel van de lekkage hierdoor opgehe ven. „Een jaar lang hebben wij geen klacht gekregen, tot vorige week." Toen trad een lekkage op aan de achterkant van de wo ning. Hurkmans: „We beginnen nu aan dezelfde ingreep, maar nu aan de achterzijde. Volgens ons en de aannemer is dat af doende. We hopen en verwach ten resultaat." Dat de muren aan de voorzijde ook nog nat wor den, is volgens Woningbeheer niet onbegrijpelijk: „Het pro bleem met lekkage is dat het lek niet altijd op de plek zit waar het water te voorschijn komt." Toch zou mevrouw Braad het liefst een andere woning krijgen. „Er is nu zo vaak vergeefs ver teld dat de lekkage voorbij zou zijn, dat ik geen hoop meer heb", zegt ze. Het probleem is echter niet urgent genoeg om de familie voor een andere woning in aan merking te laten komen, stelt Hurkmans. „Ze kunnen natuur lijk wel zelf reageren op de woonbonnen." Soepel wil Wo ningbeheer niet zijn. „Dan staat er morgen weer iemand met zijn verhaal op de stoep, en daarna weer iemand. We zijn de laatste jaren een stuk strakker gewor den." Ook voor de noodregeling komt de familie niet in aanmer king, want die is alleen bedoeld voor levensbedreigende situa ties. JE TREFT 'T BIJ MdXI> Iu w kenault SCHIEDAM Op de Nassaulaan is donderdagavond een 18-jarige pizzabezorger overvallen door twee gewapende mannen. De jonge man werd tot stoppen gedwongen en bedreigd met een mes en een vuurwapen. De overvallers namen een portemonnee af waar krap honderd gulden in zat. Via de Amalia van Solmstraat zijn ze gevlucht in de richting van de Prins Mauritsstraat. SCOTCH&SODA - LEVIS - NO-XS CARS DIESEL - PEPE BOGARD klant-, 'UnaJrè. AFDROGEN EEN FEEST! KINDERJOGGINGBROEKEN korring op (hoes)-lakens en dekbedsets bij inlevering van gebruikte lakens voor Roemenië. VOOR 100.000 MEISJES! 46.000 PEUTERBROEKJES MEISJESMUTS MET SHAWL DIKKE WINTERTRUIEN r Nieuwe UStadsblad wegGnEr sLjthofT LUGGkbLaden BIERKRATTEN Bij een bedrijf aan de Regoutstraat zijn het afgelo pen weekeinde honderd lege bier kratten verdwenen. Onduidelijk is hoe de kratten zijn vervoerd. Het bedrijf heeft inmiddels veiligheids maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Woning lekt nu al acht jaar Mevrouw Braad wijst op de natte plekken op de muur van haar woning &VRIJDAC Maxis Hoogvliet Kinheim 305 De klant centraal, de auto optimaal. James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen. Telefoon (010)4353533 WINTERCOLLECTIE 94 MSHMH U koopt 3 aktiepakken DASH 2-in-l bij AH en u betaalt bij ons geen fl. 44,95 voor de Disney Classic "Sneeuwwitje" maar slechts DE BLOCK JS HOP/PTT GEBR. DE BLOCK GROENELAAN SCHIEDAM zW* e-e-rt-^r e-e-rt- eert- SOI Wegens verhuizing sluiten wij ons verkooppunt op 12 november a.s. Tijdens deze laatste 3 verkoopdagen organiseren wij een onvergetelijke verkoopmaralhon om de laatste nog aanwezig winkelvoorraden koste wat kost op te ruimen. Laat het duidelijk zijn. ALLES MOET WEG vaak voor maar een fractie van de normale prijs. U heeft dus slechts enkele dagen de tijd om voor een spotprijs het bankstel of wandmeubel van uw dromen te kopen, bijvoorbeeld: 3-1-1 Chesterfield van 5.995,- nu 2.995,-/3-2 zits in de nieuwste Easy Cleanslof van 1.995,- nu 995,-/3-2 zits in rundleder van 3.195,- nu 1.895,-/3-1-1 van wereldklasse in mndleder van 10.520,- nu 4.995,-/3-2 eiken/Lavado stof (laatste nieuwe serie) van 2.995,- nu 1.895,-/salontafels/wandkasten/eethoeken enz. Onlangs de zeer hoge kortingen worden alle meubelen met volledige garantie geleverd en ....koop nu en betaal in rentevrij!! Kom op 10,11 en 12 november naar Rcmhrandtlaan 7, Maassluis. Tel: 0189V-272I0. Openingsti jden: alleen op donderdag \an MUM) -18.00 uur, \rijdag \an 10.00 - 21.00 uur en zaterdag \an 10.00 - 17.IM) uur. ^>aurc Katoenen theedoeken in frisse ruitdessins. Diverse kleuren. 50 x 70 cm. Dikke sweatstof in 4 kleuren. Maten 104 t/m 164. Hollen maarl Panty's, 40 den. sterk| De mooiste herfstkleuren! lOO In corduroy of sterke katoenen twill. Maten 68 t/m 86. 7 t/m 14 jr. Met leuke pompoentjes in contrastkleuren. Door weer en wind lekker warm! 2-delig. Schitterende mêlé- kleuren. Maten M t/m XL. Sfeer in huis. J* 80 uur gezelligheid! jÊÊRtJÊFWw Overal fe knuffel bij de handt 1 Rotterdam (12x) Capelle a/d IJssel Hoogvliet Krimpen a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Met envelop. dPth JPfc Vorro» i* 1DD vrienden! ww W Onmisbaar in Jf^ elke huls- houding! l*Rr VF ZEEMAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1