DE HAVENLOODS PRIJSTREFFER BRISTOL leuw! 65 deZHifUrSter 40% WINTER CHECK WOONING BOUWFIX rllüil Losse tegels Wie is de mooiste van de stad... mwm ïïJ Triest geval VOOR EEN HYPOTHEEK GAJE NAAR DE HYPOTHEKER. Wereld rond via computer 95 12.9 bekendste rv.erk ja^r.s verradend voc.celig! Winterjacks <ÜH> 100.000 jeans 481140a70 /O HONDERDEN MERKKEUKENS A.S. ZONDAG OM 17.45 UUR. LIVE* OP DeBoodschappenKrant ZUINIG STOKEN Iftftlftll I Trio Marcello in De Erker Angst voor toename overvallen op middenstanders in feestmaand gordijnstoffen. BIJ EXCELSIOR Voorlichting HSAO NEEM NU EEN ABONNEMENT OP FILMNET EN KMK ZONDAG NAAR DEZE TOPWEDSTRIJD! Concert in Dorpskerk Kethel Vuurwerkoverlast Wegener sLjthciFf weekbLaden DONDERDAG 24 NOVEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr47, OPLAGE 37.374 EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD WESTHAVENKADE 14 VLAARDINGEN Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doer>. KIJK SNEL IN DEZE KRANT Hond dood op straat SW en SMC slijpen messen SCHIEDAM Vocaal ensem ble Otti Strotti onder leiding van Hans Noyens zingt zondag 27 november in de Dorpskerk van Kethel. Aanvang: 19.00 uur; toe gang: gratis. Op het programma staan werken van onder andere William Byrd, Henry Purcell en Thomas Weelkes. SCHIEDAM De politie krijgt momenteel veel telefoon tjes uit de Gorzen over vuurwer koverlast. Jongeren steken vrij wel elke avond rotjes af op een sportveldje nabij het wijkcen trum aan de Dwarsstraat. Om de overlast tegen te gaan, is de poli tie van plan extra te surveilleren. SCHIEDAM Door een waterlekkage zijn maandag middag tegels verzakt op de Rotterdamsedijk. Hierdoor ontstond een gevaarlijke situ atie voor fietsers. De politie sloot het fietspad af, waarna het ONS de lekkage verhielp. Eerder op dag had een Duitse firma werkzaamheden ver richt aan de waterleiding. HULDIGING - Het feest rond de huldiging van de sportkampioenen is volgens de sportraad te prijzig. Hoewel daarover in de notulen van de sportraadvergadering van 19 sep tember niets wordt vermeld, blijkt daar gezegd te zijn, dat het evene ment voortaan niet meer dan vijfdui zend gulden mag kosten. De VRSR heeft de commissie 'Ontvangst sportkampioenen' gevraagd die wens van commentaar te voorzien. De keurmeesters had den hun handen vol, het gekwinkeleer was niet van de lucht en bezoekers liepen af en aan. De afdeling Schiedam van de Nederlandse Bond van Vogellief hebbers vierde vorige week donder dag, vrijdag en zaterdag het 45- jarig bestaan met een grote vogel tentoonstelling in De Rank en heeft dat geweten ook. De kleurkanaries, gouldamadines, postuurkanaries en alle andere tro pische vogels zetten hun beste beentje voor bij het vaststellen van de winnaars. In alle hoofdklassen werden prijzen uitgereikt. „Te veel om op te noemen", zegt bestuurder Droge van de vogelbond. „Het was een prima evenement, waar tot ons plezier behoorlijk wat publiek om af kwam." f 4 3? i SCHIEDAM In wijkcentrum De Erker in de Jan van Avenne- straat 32 treedt zaterdag 26 no vember het 'Trio Marcello' op. Deze formatie gegroepeerd rond de befaamde gitarist en compo nist Marcello Godoy brengt swingende Braziliaanse muziek. Aanvang: 21.00 uur; zaal open 20.00 uur. Kaarten kosten vijf gulden. SCHIEDAM— Een 57-jarige bouwvakker uit Heerle is dins dagochtend tijdens werkzaam heden aan de Broersvest van een ladder gevallen. De man is naar het Schieland Ziekenhuis over gebracht, waar foto's van zijn pijnlijke linkerbeen werden ge maakt. De man had al 43 jaar is de bouw gewerkt zonder ooit een ongeluk te hebben gehad. Drie dagen na het ongeval zou het slachtoffer in de VUT gaan. SCHIEDAM Steeds vaker is de Schiedamse middenstand het slachtoffer van een over val. Volgens de politie liep het vooral dit jaar de spuigaten uit. Dit blijkt uit meldingen die op de politiepost aan het Bijdorpplein binnenkwamen. Opmerkelijk daarbij is de ver schuiving van overvallen op bank- en geldinstellingen naar de detailhandel. Bij de mid denstand vindt tegenwoordig 50 procent van het aantal overvallen plaats en bij bank instellingen 'slechts' vijftien procent. Vooral met de feest maand voor de deur vreest de politie het ergste. „Deze verontrustende ontwikke ling moet worden teruggedron gen en in samenwerking met de middenstand zetten wij een te gen-offensief in," aldus mede werkers van het nieuw opgerich te project Stop Overvallen Sa men (S.O.S) van de politie. Met de uitvoering van het pro ject is deze week een begin ge maakt. Zo is aan alle horecabe drijven, benzinestations, video theken en aan de ruim 1200 de taillisten in de stad een brief ver zonden die niet alleen een antwoordenveloppe en een fax formulier bevat waarmee men voor 30 november een informa tiepakket kan aanvragen, maar ook een affiche. Het is de bedoe ling dat deze wordt bevestigd op de etalageruit. De poster met de -*T*T=\ IflïSi NIEUW: HEAO-Communicatie/ SSSSjÉ Wj** Communicatie-Creatief Schiedam, Broersvest 54a, 010 - 4731150. uitdagende tekst 'Hier.... een alerte winkelier' toont een boef die is klem gelopen in een ver keersbord. Ontmoedigen „Het aanbrengen van de poster heeft echter alleen zin als winke liers en ook detaillisten met een zogenaamde 'open balie' daad werkelijk willen meewerken aan het overvalprobleem. Dit kun nen zij onder meer doen door het informatiepakket aan te vragen, benadrukt Maarten van Heest, woordvoerder van het project team. „Criminelen die van plan zijn de kas te lichten in een winkel waar zo'n ludieke poster hangt, kun nen er namelijk dan van verze kerd zijn dat het slachtoffer, dat zij op het oog hebben preventie ve en weerbare maatregelen heeft genomen." Een winkelier die te maken krijgt met een overval dient de politie hiervan direct op de hoogte stel len. Daarnaast wordt men ver zocht bijzondere waarnemingen op het bijgevoegd formulier te vermelden en dit via een fax naar het bureau te zenden. „Bovendien willen wij winkeliers wijzen op het belang niet te veel geld in kas te hebben. Vooral in de feestmaand stijgt de omzet en door tussentijds dit geld naar bijvoorbeeld de bank te brengen BOWLEN - In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 november organi seert de Vtaardingse Bowlingvereni ging in samenwerking met Bowling De Kangoeroe tussen 21.00 en 9.00 uur de 'Tweede Nacht van Vlaardin- gen'. Aan het toernooi nemen tien teams van zes spelers deel. Er wordt ge speeld op handicap-basis, die na iedere wedstrijd (aan de hand van de score) wordt aangepast. Om de spelers en supporters wakker te houden, is er live-muziek, wordt er voor broodjes en koffie gezorgd en zal een ontbijt de marathon af sluiten. wordt het voor een overvaller minder interessant." Van Heest vertelt dat het S.O.S.- project in ieder geval voor de Waterweg regio nieuw is. Cij fers over de resultaten van iets dergelijks in Nederland hebben wij niet. Overigens zal bij de aanvang van het project een ver hoogde surveillance plaatsvin den en verder zal het team bij winkeliers die een aanplakbiljet op de ruit hebben informeren of men ook het informatiepakket heeft aangevraagd. „Want nog maals, zonder dat informatie pakket veranderd er niets. Hoe wel 'Stop Overvallen Samen is gericht op de maand december zijn wij wel van plan het een vervolg te geven," aldus Maar ten van Heest. Het aantal overvallen op banken en postagentschappen daalde het afgelopen jaar aanzienlijk. Het aantal overvallen op middenstanders nam echter fors toe SCHIEDAM De bibliotheken in Zuid-Holland hebben dit jaar aan de toekomst gewijd. Medewerkers van alle bibliotheken in de provincie konden afgelopen dinsdag terecht in de Provinciale Bibliotheek Centrale aan de Westfrankelandsedijk in Schiedam om zich te laten informeren over alles wat de toekomst voor hun vak te bieden heeft. „De informatiefunctie van de bibliotheek wordt in de toekomst veel scherper", zegt Peter Staal van de Centrale. „Je kunt 'worldwide' achter informatie aan." Bewegen de lichtbundels voor de ingang van de Centrale gaven de omge ving alvast een futuristisch tintje. De elektronische snelweg krijgt ook in de bieb op de hoek een oprit. Via Internet, een wereldomspannend computernetwerk, is het mogelijk om zo goed als alle openbare databanken ter wereld te raadplegen. Als de schermen voor het publiek opengesteld kunnen worden, zal een kort ritje naar de dichtsbijzijnde biblio theek genoeg zijn om te spitten in bijvoorbeeld de bestanden van de NASA in de Verenigde Staten. Wie zelf al een Internetaanslui ting heeft, moet via het systeem bij de bibliotheek reserveringen kunnen plegen. Ook andere elektronische vormen van informatie voorziening kwamen aan bod: Surfnet (de databank van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen), CD-i, CD-Rom. Op dit laatste medium kunnen gehandicapten nu al boeken raadple gen die bladzijde voor bladzijde gefotografeerd zijn. Uit de grootste collectie valvitrage als het om wonen gaat MOF1LE U| EXCELSIOR Van diverse topmerken Winkelprijs 3M2B 18®-^ Kli)R;T;lf\!G Van alle Amerikaanse topmerken m gk lAA/ Winkelprijs Vni'^ zaterdag 26 november Aanvang: 11.00 uur Pinasplein 4 Rotterdam tel. 010 - 43705z KANTOOR ONS VRIJDAG 25 NOVEMBER GESLOTEN mULTlCHOICE Nieuwe Stadsblad a 14 november 1994 t/m 20 november 1994 verbruik m3 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 wnk- totaal street- streefverbr verbruik v.a. 31-10-'94 m3 m3 ƒ1. 9 11 12 14 16 17 19 4,50 5,50 6,00 7,00 8,00 8,50 9,50 21 10,50 23 11,50 24 12,00 26 13,00 28 14,00 30 15,00 31 15,50 33 16,50 35 17,50 38 19,00 42 21,00 45 22,50 49 24,50 52 26,00 61 30,50 69 34,50 78 39,00 87 43,50 95 47,50 104 52,00 25 29 34 38 44 47 53 57 62 66 71 76 81 85 90 95 104 114 123 132 141 166 188 212 236 259 282 12,50 14,50 17,00 19,00 22,00 23,50 26,50 28,50 31,00 33,00 35,50 38,00 40,50 42,50 45,00 47,50 52,00 57,00 61,50 66,00 70,50 83,00 94,00 106,00 118,00 129,50 141,00 Afgelopen week lag de buitentemperatuur aanzienlijk boven het normale niveau. Het waalde veel harder dan normaal. Weergegevens: Valkenburg (ZH) Berekeningsmodel: NV GEB ZHW kin"' knu: I I t Politie opent tegenoffensief W" |$É8f: (voorheen: vormgeving communicatie) VWjÈ Voorlichting: zaterdag 26 november illi® Aanvang: 14.00 uur Vasteland 70 Rotterdam tel. 010 - 2012820 Leder broque molière in zwart en bordo Maten 40-45. Normaal 44.95 Bristolprijs 35.- Alléén deze week ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeeman) I0TTERDAM: op hel Zuiderterras von W.C. Zuidplein SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 (vA Ter Meulen) VLAARDINGEN: Hoogstraat 219 HÓÓGVUET: Binnenben 54 De Hi/polhcki'f een veelzijdig toepasbare in een modem dessin. Hoogte 30 cm. Per meter De gehele maand november 10% extra korting op alle gordijnstof Hoofdweg 18, Capelle a/d IJssel, Tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, metrostation Ri|nhaven, Rotterdam-Zuid. Tel.: 010-465 22 73 10. Kom deze week naar Profile Tyrecenter Excelsior en laat onze specialisten uw auto op alle winter- gevoelige Oelen checken: accu's, schokdempers, remmen, handrem, banden, ruitewissers sproeiers, uitlaat, carosserie, koelvloeistof/antivries, ruitenanti- vries. wielophanging, sporing en verlichting. Dit alles klaar terwijl u wacht en deze week, tegen inlevering van deze bon, voor slechts 10,-. Zo komt-u zonder zorgen veilig de winter door. WINTERPAKKET TYHCINTf R DRIEMANSSTEEWEG 25. ROTTERDAM, 010-4933433 A15.ROTTERDAM ZUID. AFSLAG RHOON/CHARlOlS (INDUSTRIETERREIN) 50% KOOPAVOW) urxüói j i'i- juAi\iji4ijx.OuAi Wilhelm Tellnlaats 33 Hoogvliet. Telefoon 010 - 4723277 Openingstijden dinsdag t/m vri|dag van 10 17.30 uur, zaterdag van 10 - 17 00 uur. Vrgdag koopavond van 18.30 21 00 uur A Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 A Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a. 010- 4791944 SPH-MWD-CMV-SJD-P&A ons Vrijdag 25 november a.s. is het kantoor van het ONS gesloten i.v.m. verbouwingswerkzaamheden. Op maandag 28 november kunt u met al uw energie- of milieuzaken weer terecht aan onze loketten van 09.00 tot 16.00 uur. Wel telefonisch bereikbaar U kunt ons vrijdag 25 november wel telefonisch bereiken. Onze Klantenservice is u graag van dienst op (010) 262 10 00. AANBIEDER VAN FILMNET Bel 06-8350 of ga naar uw dichtstbijzijnde dealer in Schiedam: HORN, Broervest 57 - ROVATO, Hof van Spaland 35. •ONDER VOORBEHOUD EN ALLEEN VOOR KABELABONNEES

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1