DE HAVENLOODS Winkeldief aan schandpaal 1/1 (V 95 m 795 h 15,60 12,50 26,5 DEZE WEEK DONDERDAG KOOPAVOND BABYMAILLOTS 795 r*u\\m 3.95 12.95 Extra middagconcert VJtyN I.OIilVEIY 50 In vele kleuren. De bekende! Bruynzeel -kleurpotloden U ZOU ML GEK ZIJN JUS U MEER BETAALDE Alcoholcontrole VUBTC WAND Brandje door slaapverwekkend tv-programma Architekt professor Ruijssenaars kwam, zag en overwon in Schiedam HOUTEN TELRAAM MS TRICOT JONGENSPYJAMA SPORTSLIPS VOOR JONGENS DAMESHEMDJES HERENJOGGINGBROEK OASIS STEEKSCHUIM LION KING PLUCHE BEESTEN WÊÊÊÊËÊÊKÊË Wegener sLjthoFF weekbLaden WOENSDAG 30 NOVEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr 48, OPLAGE 37.374 EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD WESTHAVENKADE 14 VLAARDINGEN Jun^Ichi Hirokami dirigeert 15,- TOT 45.- OIO ZIJ IJ IJ ROTTERDAMS Vhilharmonisch NS Reinigingsbe- drijf werkt schoner Kunstbeurs in Stedelijk Sportproijs voor SMC SCHIEDAM In de nacht van vrijdag op zaterdag, tussen 23.00 en 4.00 uur, heeft de politie op drie locaties een grote alcohol controle gehouden. Op de Chur- chillweg, de 's-Gravelandseweg en de Nieuwe Haven waren fui ken opgezet. In totaal werden 39 mensen naar het bureau afge voerd omdat werd vermoed dat zij te veel hadden gedronken. Van twee personen werd het rij bewijs ingevorderd. Tien be stuurders bleken bij hun tweede blaastest toch onder de limiet te zitten. Zij konden met hun auto weer vertrekken. SKIKLEDING V van Vliet slagerijen GRATIS BIJ VERF EN BEHANG de nieuwste LION KING puzzels! Op de Dam in Schiedam Tel.: 010 - 426 61 92 Een winkeldief is het afgelopen weekend letterlijk aan de schandpaal genageld op de Broersveld. Gedurende twintig minuten werd hij aan een paal vastgebonden, terwijl boven hem een bord hing met de tekst 'Ik ben een dief. De 27-jarige Rotter dammer was zaterdagmiddag tegen vieren loodgieterswinkel Petit binnengekomen en stak daar zonder te betalen een kraan in z'n zak. Dat werd echter opgemerkt door een verkoopster, die meteen het overige personeel inlichtte. Om dat de winkeldief de zaak inmiddels had verlaten, zetten vader en zoon Petit de achtervolging in richting Koemarkt. „Daar zagen we de man al in de tram zitten", zegt vader J. Petit (zie foto). „Gelukkig stond de tram nog stil voor het rode stoplicht, zodat we snel konden instappen. Die man zat op z'n gemak de gestolen kraan te bekijken toen wij ineens voor zijn neus stonden, een tweede gestolen kraan had hij in z'n jaszak. We hebben hem uit de tram gehaald en zijn handen aan elkaar gebonden met plastic strips. Zo zijn we terug gelopen naar de winkel. Nee, bang ben ik geen moment geweest. Daarvoor was die dief te overbluft." Bij de loodgie terswinkel werd de man aan de dichtstbijzijnde verkeerspaal vastgemaakt. Boven hem bevestigden vader en zoon Petit een bord van 20x20 cm met de tekst 'Ik ben een dief. „We vonden dat we nu maar eens een daad moesten stellen. Deze man had al eerder spullen uit onze zaak gestolen, we herkenden hem meteen. Ook toen hebben we hem een keer buiten de winkel even vastgezet, maar daar wist hij zich niets meer van te herinneren. Volgens mij was hij toen behoorlijk stoned. Van het winkelend publiek was 99 procent het met onze actie eens. Even later arriveerde de politie en nadat ze mij duidelijk hadden gemaakt dat ik niet voor eigen rechter mag spelen, hebben ze de dief meegenomen. Nee, ze vonden het niet zo'n goede grap. Persoonlijk hoop ik dat die man een paar weken celstraf krijgt, want hij moet hier wel iets van leren." SCHIEDAM Een 12-jari- ge bewoonster aan de Huis te Vlietstraat was vrijdagavond voor de tv in slaap gevallen, terwijl in de slaapkamer op de bovenverdieping nog een kaars brandde. Het meisje werd wakker door een enorm kabaal aan de voordeur. Daar ontwaarde zij de brand weer die al was gewaar schuwd door de buren die een brandlucht roken. In de slaapkamer had de kaars in middels een aantal poppen en een gedeelte van het behang in de fik gezet. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. SCHIEDAM Het Stadserf is van bovenaf bezien niet meer dan 'een muggepoepje op de aardkloot'. „Het heeft ongeveer het formaat van een verkeers knooppunt. Eén keer aan je stuur draaien en je bent rond," wond ook Professor H. Ruijsse naars er geen doekjes om. De historische grond - tenslotte stond daar ook het kasteel van Gravin Aleida, de stichteres van Schiedam - bood hem toch stof tot inspiratie te over. De Eind- hovense hoogleraar (tevens mede-eigenaar van een architek- tengroep in Amsterdam) ont wierp een complex, dat van de tochthoek aan de voet van de betonnen bestuurskolos het bruisend centrum van de Bran- dersstad moet maken. In het project - waarvan begin '95 de eerste paal de grond in moet - zullen zowel bibliotheek, archief als theater worden on dergebracht. Bovendien is er plek ingeruimd voor extra voor zieningen als een café, restau rant, fietsenstalling, parkeerga rage en een gemeentelijke infor matiewinkel. Maandagavond presenteerde Ruijssenaars zijn plannen tot in detail aan afge vaardigden van alle politieke partijen en... hij kwam, zag en overwon. Met zijn bevlogen be toog wist hij ook de meest erken de zwartkijkers over de streep te trekken. Bijna vertederd, alsof het hun eigen geesteskind, betrof schaarden de politici zich na af loop van de bijeenkomst eensge zind rond de fraaie maquette van de toekomstige 'cultuurtem pel'. Zelfs Arie van Loenen (So- lidair'93) en Henk Metaal (Ge meente Belangen) die wat leef tijd betreft toch tot de rijpere politici gerekend mogen worden én nog behept zijn met een zeke re ouderwetse zuinigheid, bleken ingenomen met het ontwerp. Was Van Loenen aanvankelijk wat sceptisch, zijn enthousiasme won het: „Los van de centen die het kost, denk ik dat Schiedam er behóórlijk mee op zal knap- OOP! Anais Anaïs Eau de toilette spray. Gloria VanderBilt Eau de toilette spray. Ni) 15 ml. voor slechts Nina Ricci L'air du Temps Zeep 100 gr. Joop After Shave. Res 75 ml. Nü voor Caractère After Shave Fles 50 ml. y Paco Rabonne After Shave Fles 50 ml. pen." Metaal was bijna nog lo- vender: „Die Ruijssenaars is een echte kunstenaar." Wereldpleinen Professor Ruijssenaars ging bij de voorbereidingen dan ook niet over één nacht ijs. Hij bestudeer de zorgvuldig de geschiedenis van de Brandersstad; kwam uit gebreid de sfeer ter plekke op snuiven en bracht bovendien de nodige nationale en internatio nale ervaring in. Vooral dat laat ste lijkt doorslaggevende invloed te hebben gehad op het uiteinde lijke ontwerp; niet alleen van het complex, maar ook van de in richting van de omgeving. Pro fessor Ruijssenaars: „Het gaat niet alleen om het gebouw zelf. De belangrijkste ingreep blijft het juist formeren van de buiten ruimte. Ik heb daarbij allerlei grote wereldpleinen - zoals in Amsterdam, Brussel en Venetië - in mijn achterhoofd gehad. Het stuk grond tussen de toekomsti ge nieuwbouw op het Stadserf en het Emmaplein mag daar mis schien niet echt mee vergeleken worden, maar qua afmetingen gedraagt het zich in verhouding ermee heel redelijk. De maat maakt die langgerekte as vanaf de Liduinabasiliek over de Broersvest heen totaan de Grote Kerk uitermate geschikt voor een publieke functie. Het plan is erop gericht om van dit plein een prominente plek te maken in Schiedam." Spannend proces Kenmerkend voor het geplande complex zijn de lange, overdekte wandelarcade - waarin de hoofd ingang is gesitueerd - en een ver assende 'doorkijk' bij de ruïne. Door het gebruik van opvallend veel glas is een goede en tegelijk sfeervolle lichtinval gegaran deerd. Wat vormgeving betreft heeft de architekt duidelijk zijn ideeën opgedaan in vooral zui delijker oorden waar het leven iets frivoler is, dan in het calvi nistische, koele Holland. In zijn materiaalkeus echter, geeft hij blijk van een voorliefde voor het degelijke, ambachtelijk vakman schap. Zo worden de daken be dekt met gras en is in het theater - dat haaks op het hoofdgebouw boven de parkeergarage staat - een bijzondere houtconstructie verwerkt. De overkapping rust op 32 meter lange houten span ten die in het zicht blijven. Ruijssenaars: „Ik zag iets derge lijks in een theater in het Ita liaanse Parma. Dat is in de 17de eeuw gebouwd, maar nog hoor en ruik je er het hout. Net als daar gaan we in Schiedam gre nen gebruiken. In het begin is dat licht van kleur, met de jaren mee wordt dat steeds warmer van tint. Het hoeft niet afge werkt te worden en dat scheelt natuurlijk aanmerkelijk in de kosten. Uiteraard hebben finan ciële overwegingen een belangrij ke rol gespeeld. Ook voor een JE TREFT 'T BIJ M4Xt> architekt is het een honerabel standpunt om de meeste waar voor je geld te willen krijgen." Het hele complex is begroot op 45 miljoen gulden. De politici zijn eensgezind in hun lof over het ontwerp, maar ook unaniem van mening dat overschrijding van dat bedrag volstrekt uit den boze is. Volgens Ruijssenaars is het daarom tijd om spijkers met koppen te slaan. „Op dit mo ment bewegen de prijzen om hoog, maar er zit nog scherpte in de markt. Die moeten we zien te benutten, maar het aanbesteden van zo'n karwei - wat de komen de maanden moet gebeuren - blijft een spannend proces." 4. LEUK EN LEERZAAM! 12 STUKS! DUS tiRST NAAR. Nieuwe HftStadsblad Werken van: Respighi, Ibert en Haydn KAARTEN VAN DONDERDAG 1 DECEMBER 20.15 uur VRIJDAG 2 DECEMBER 14.30 uur DE DOELEN VILLERIUS SPORT verkoopt al 10 jaar de allermooiste voor belachelijk lage prijzen!! Kom maar kijken; Broersveld 127, Schiedam. Tel. 4733316 winkelcentrum De Kethel, Schiedam ONZE AANBIEDINGEN: Lange varkenshaas kiio 19.90 Schouderkarbonade kilo4.95 Tartaar per stuk1.25 Runderrookvlees 100 gram 2.98 Lever 100 gram Pekelvlees 100 gram n no Samen L.OU Kerstmarkt In wijkcentrum De Erker wordt zondag 11 december van 12.00 tot 16.00 uur een Kerst markt gehouden. Voor mensen die zelfgemaakte stukje willen verkopen zijn nog tafels te huur. De kostpn bedragen 12.50 per tafel, opgeven voor 4 december. Toegang tol de Kerstmarkt kost 1.50 inclusief een kopje koffie, kinderen betalen een gulden inclusief een glas fris. Inlich tingen op tel. 4267767. Stadserf wordt bruisend centrum Professor H. Ruijssenaars bij de maquette van zijn ontwerp voor de nieuwbouw op het Stadserf Er zit een luchtje aan deze Sinterklaas kadootjes.. HOMrtl '29,9 36f JJaarimporE Schiedam, Lange Kerkstraat, 010-4268289 Vlaardingen, Hoogstraat 159,010-4343181 Rotterdam, Zwart Janstraat 102/a, 010-4653236 Ook op koopavond geopend. In Schiedam: donderdag. In Vlaardingen en Rotterdam: vrijdag. (aanbiedingen gelden t/m 8-12-94) &VRIJDAG Maxis Hoogvliet Kinhelm 305 Heren! We hebben bij etos Gebr. De Block een ideetje voor de dames. Dior Dune, eau de toilette 50 ml. van ƒ1.98,- voor maar GEBR. DE BLOCK OROENELAAN SCHIEDAM érrr e-e-rt-& e-e-n- /rom- Bedrukte top met effen broek. Voor 1-7 jaar. ww. Leuk bedrukt! Maten 104 t/m 164. 100% katoen. Ze zijn er weerl Maten 44 t/m 54. In blauw, rood en zwart. Alle maten. I Voor uw Stickers. Van de Disney-filml eigen kerststuk; In overvloed! Al voor 150 150 Klasse-produkt. Kijk wat ze elders kosten! Rotterdam (13x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen ZEEMAN j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1