DORZO DE HAVENLOODS Vleeseter... Gratis mest WUV I.OIiNliiV 'Wolfman' uitgezwaaid 7 Ontsteking verlichting kerstboom Vestiging van concurrent verhindert verwezenlijking van 'Red Rocks DEZE WEEK DONDERDAG KOOPAVOND HAM SFEER IN HUIS~ Kerstartikelen! 1AA 1.00 KERST-CD Met 22 bekende liedjes. O 7 bii ons al voor 1^^ HET WORDT NOG KOUD! uw RENAULT DEALER voor SCHIEDAM EN VLAARDINGEN VEBFfrWAND 'Collecteren' voor zakcentje 'tout t myy\i6ticvtcre,?^ U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE NS WIT OVERHEMDJE STOMPKAARSEN MET KERST IN BLOEI ZWARTEPUSSEROKKEN HERENOVJ ^OVERHEMDEN Gemeente Schiedam DAMESPANTY'S CORDUROY BROEKEN Kinderwanten DU5 EERST NAAR. V est Kunstbeurs weer succes UVG en DWS van slag Vrijwilligers in 't zonnetje SCHIEDAM Een 35-jari- ge man uit Den Haag is vori ge week woensdag door de politie uit de tram geplukt. De man werd door agenten achtervolgd toen hij na een winkeldiefstal uit het Hof van Spaland vluchtte. De Hagenaar bleek voor 85 gul den aan vleeswaren te hebben gestolen. Ook kreeg hij een boete wegens het rijden zon der vervoersbewijs. SCHIEDAM De kinderboer derij in het Beatrixpark heeft on langs een nieuwe, overdekte mestberging in gebruik geno men. Vandaar wil men graag af van de bestaande mesthoop. Deze wordt dan ook gratis aan geboden aan particulieren. Het gaat om oude stalmest die zeer geschikt is voor de bemesting van volkstuinen. Na een telefo nische afspraak (tel. 4707844, vragen naar Piet van Mil) is de mest af te halen, waarbij de mi- nimumafname één kuub be draagt. IV van Vliet slagerijen Ribkarbonade kilo 8.90 Sucadelappen kiio 12.95 Cordon bleu 100 gram 1.98 Gek. rundertong BIJ AANKOOP VAN VERF EN BEHANG GRATIS DE NIEUWSTE LION KING PUZZELS! Op de Dam in Schiedam Tel.: 010 - 426 61 92 ijn vervaarlijke voetbaluiterlijk - wapperende haren, felle ogen, ruige baard en brede schouders - deed menig tegenstander sidderen. Hij vormde het boeg- beeld van Feyenoord, zette veel wedstrijden naar zijn hand en was vrijwel wekelijks te zien in populaire tv- programma's. Het applaus: een half uur voor aanvang van de wedstrijd Feyenoord-Vitesse was dan ook voor John de Wolf. De ruim 31.000 toeschouwers zorgden zondagmiddag voor een on vergetelijk afscheid van de 31 -jarige Schiedammer, die een dag later naar zijn nieuwe werkgever in Engeland vertrok. John de Wolf zelf is dolgelukkig met zijn overstap naar Wolver hampton Wanderers. „Het was altijd een wens van mij om nog een keer in Engeland te spelen. Ik was echter bang dat de supporters het me nooit zouden vergeven als ik de Kuip zou verlaten." In zijn toespraak bedankte De Wolf zijn fans. „In mijn hart blijf ik altijd Feyenoorder. Dat gevoel zal ik blijven houden. Ik hoop dat, wat er ook mag gebeuren, jullie Feyenoord blijven steunen." In een rood colbert en zwarte colltrui, getooid met bossen bloemen, verliet De Wolf vervolgens het veld. Na 111 wedstrijden moet Feyenoord zonder de vertrouwde leider verder. Ook het gezin van oud-Gorzenees De Wolf, bestaande uit vrouw Ingrid en de kinderen Rodney, Desley en Stacey, vertrekt binnen kort uit Spaland. „Eerst gaan we op zoek naar een geschikte woning en dan komt iedereen waarschijnlijk in januari over naar Engeland." Komen de zaterdag - op zijn verjaardag! - maakt John de Wolf zijn debuut voor Wolverhampton Wanderers tegen Notts County. En wie meer wil weten over de robuuste verdediger kan z'n hart ophalen aan een boek over hem dat vorige week is verschenen. De titel is veelzeggend: 'Woorden en daden'. SCHIEDAM De officiël ontsteking van de verlichting van de gemeentelijke kerst boom- donderdag 8 december op de Grote Markt- gaat tradi tioneel met het nodige feestelijk ceremonieel gepaard. Vooraf gaand aan de plechtigheid is een lampionoptocht georganiseerd vanaf de Koemarkt. Verzamelen om 18.30 uur; vertrek 19.00 uur. De winkeliersvereniging Hoog straat zal alle kinderen voorzien van een gratis lampion. Om 19.30 is de aankomst op de Gro te Markt gepland. Harmonie Harpe Davids en kinderkoor Jong Begin zullen daar enkele sfeervolle liedjes ten gehore brengen en er wordt warme cho colademelk geserveerd. Om oiv geveer 19.45 uur zal burgemees ter Scheeres, samen met de di- rekteur van Sandvik- de Zweeds- /Schiedamse firma die de Bran- dersstad jaarlijks in december een groene woudreus schenkt- de verlichting ontsteken. SCHIEDAM De nieuwe ves tiging van klimcentrum Caillou in de Spaanse Polder, had voor Ad van der Horst eigenlijk een geschenk uit de hemel moeten zijn. Zoveel mogelijkheden om dicht bij huis te trainen, zijn er tenslotte niet voor een sporter van zijn formaat die de meest stijle wanden op de aardbol be dwongen heeft. Toen het bedrijf vorige week de deuren opende aan de Jan van Riebeekweg zag de Schiedammer echter zijn hele wereld in elkaar storten. Van der Horst mag zich rekenen tot de echte groten op zijn vak gebied. Hij leidde tal van spraak makende expedities, werkte mee aan vele tv-programma's en won in '91 nog de prestigieuze NSF- sportprijs. Al vanaf 1992 is deze bekende stadgenoot met mede weten van de gemeente bezig om zélf een klimhal van de grond te krijgen. Hij heeft inmiddels een tot in de details uitgewerkt ont werp laten maken voor nieuw bouw in de voormalige Bran- dersbuurt op de plaats waar nu het Van Gendtpand staat. Het bedrijfsplan is rond en de bank heeft zich bereid verklaard het te financieren. Zelfs de naam is er al: 'Red Rocks'. Tot voor kort leek weinig verwezenlijking van het project in de weg te staan. Wel was er enige onduidelijkheid over de locatie. Naar aanleiding van protesten van omwonenden wilde het stadsbestuur, dat de ondernemer-in-spé van de oor spronkelijke plek aan de Noord molenstraat/het Spinhuispad zou uitwijken naar een terrein enkele honderden meters verder op. Terwijl de onderhandelingen daarover nog gaande waren, kreeg Van der Horst 'via kennis sen' te horen, dat zijn concurrent ondertussen vaste voet aan de grond gekregen had in Schie- dam. Daarmee is de droom van hem en zijn Noorse echtgenote Janneke aan diggelen gevallen. „Het heeft geen zin om twee gelijksoortige sportcentra op zo korte afstand van elkaar op te starten. Wij moeten dus noodge dwongen onze plannen afbla zen", aldus Van der Horst die via een Rotteramse advocaat in middels een schadeclaim heeft ingediend bij het stadsbestuur van ruim 90.000 gulden. Als re den wordt onbehoorlijk bestuur aangevoerd. „Als we niet zwart- op-wit steeds positieve reacties hadden gekregen van het college van B W, had het anders gelegen. Die gevraagde vergoe ding lijkt veel geld, maar dekt niet eens de financiële strop om over de emotionele schade maar te zwijgen. Ik ben er finaal kapot van", aldus de man die bekend staat als de pionier van de klim- sport in Nederland. Ad en Jan neke van der Horst zeggen des te meer aangeslagen te zijn 'omdat ze bij de voorbereidingen beslist niet over één nacht ijs zijn ge gaan'. Ad is niet alleen zelf een ervaren klimmer, maar was te vens betrokken bij de bouw van enkele bekende klimcentra el ders in Nederland en beschikt dus ook in dat opzicht over de nodige kennis. Voordat het tweetal enige actie ondernam, werd eerst het stadsbestuur ge polst over haar mening. In een brief aan het echtpaar, gedateerd op 14 mei 1993, beweren Burge meester en Wethouders 'positief te staan tegenover het initiatief een klimcentrum op het perceel Noordmolenstraat te vestigen': 'De door u gewenste ontwikke ling kan in beginsel ook binnen het bestemmingsplan worden ge realiseerd. Uiteraard dient uw plan dan wel op een goede wijze in de omgeving te worden inge past', aldus de brief. Ad van der Horst: „Vooral ook met die laat ste opmerking hebben we tot het uiterste toe rekening gehouden. We houden zelf van oude wij ken, vinden dat er zo weinig mo gelijk gesloopt moet worden. Het Van Gendtpand verkeert in zodanig slechte conditie, dat het toch niet mogelijk is om het te behouden. We hebben overlegd met de Historische Vereniging, de geschiedenis van de plek be studeerd en aan de hand daar van is een ontwerp gemaakt door een architect samen met een kunstenaar. Het resultaat mag er zijn, vinden we zelf. Het zou een aanwinst zijn voor de buurt als het wordt neergezet, vooral ook omdat zo'n centrum een trekpleister is. Sportklim- men is bijvoorbeeld een attractie voor toeristen en voor jongeren een gezonde vrijetijdsbesteding." Lang niet alle omwonenden wa ren bij de presentatie een half jaar geleden even gelukkig met het plan. Een nieuwbouwwijk lijkt ook een geschikter plek voor zo'n project dan een oude buurt. Van der Horst zegt 'daar in te kunnen komen': „Over smaak valt niet te twisten. Als het echt nodig was geweest, had ik ook uit willen wijken naar een andere locatie. Die kans is me echter niet eens gegund geweest Het gaat niet aan om met de één contact te onderhouden en dan ineens zonder overleg met een ander in zee te gaan. Zeker van een stadsbestuur mag je toch een iets fatsoenlijker gedrag ver wachten." Volgens een woord voerder van gemeentewerken 'ligt de kwestie te ingewikkeld om af te laten handelen door een ambtenaar'. Verantwoordelijk wethouder Reijnhout (D66) was bij het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor com mentaar. SCHIEDAM Drie kinderen uit Schiedam zijn zondagmiddag door de politie opgepakt omdat zij in de buurt van de Leeuwen- hoeckslraat hadden gecollecteerd op naam van het Sofia Kinder ziekenhuis. De kinderen, een van 13 en twee van 11 jaar, hadden al veertig gulden opgehaald. Dat bedrag was echter niet bestemd voor het kinderziekenhuis, maar voor de eigen zak. De 'collectan- tjes' gaven toe dat zij dit al eerder hadden gedaan. Het geld is terugbetaald aan de gulle gevers en de kinderen zijn door hun ouders afgehaald op het bureau. T ip.e,e JE TREFT rT BIJ WONINGBEHEER OP 15 DECEMBER VANAF 12.00 UUR GESLOTEN WOENSDAG 7 DECEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr 49, OPLAGE 37.374 Nieuwe tHaStadsblad De klant centraal, de auto optimaal RENAULT Luegener siJthofT LUEekbLaden EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD WESTHAVENKADE 14 VLAARDINGEN James Wattweg >2-14,3133 KK Vlaardingen. Telefoon(010)4353533 winkelcentrum De Kethel, Schiedam ONZE AANBIEDINGEN: 100 gram 1.79 Rosbief 100 gram 2.49 Grillham 150 gram 2.49 vök -i.."- -V Droom klimmer aan diggelen Een maquette van het ontwerp voor het klimcentrum aan de ISoordmolenstraut Verstuur uw kerstwensen met de bekende kerstpostzegels. Ze zijn er weer, bij De Blockshop. 20 Stuks voor fl. I il J:lliI414 S H O P/ PTT GEBR. DE BLOCK GROENELAAN SCHIEDAM U. CCjCr'cct <z*v KOM DAN BIJ ONS UW KERSTBOOM INKOPEN. Tuincentrum Vollering heeft altijd wel iets bijzondersVL Q L Zie onze advertentie op pagina TUINCENTRUM - DELFT RIJKSWEG 13 NR. 1 TEL. 015-57 06 25 mm &VRIJDAG Maxis Hoogvliet Kinheim 305 I Met strikje. Voor kinderen. ÏKfe.05 Wit, ivoor, bordeaux, blauw, groen en roze. 3 hyacinthebollen in een rieten mandie 4.95 Door "Kinderkoor der Lage Landen" o.l.v. Majel Lustenhouwer. Erg feestelijk. Maten 40 t/m 50. I Veel wit; ook gesl Maten 38 t/m 44 v.95 In verband met een personeelsmiddag is het Gemeen telijk Woningbeheer op donderdag 15 december vanaf 12.00 uur voor publiek gesloten. Zeer dringende klachten die direct verholpen moeten worden kunt u 's middags melden op tel.nr.: 42 68 578 Op vrijdag 16 december staan wij weer voor u klaar. Managementteam en medewerkers Gemeentelijk Woningbeheer. Zwart en andere winterkleuren. Brede rib. Warm gevoerd! Voor 2-14 jaar. SUI\V/I DlkVLACM 14.95 Rotterdam (13x) Capelle a/d IJ»»el Hoogvliet Krimpen a/d U»sel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen ZEEMAN K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1