DE HAVENLOODS 'Uit je bol' bij kerst-in vim imwrn KINPERJACKS Ü||RWERi DORZO v 42TJ9T 29?49? 12. &?£jj9s 42?Ym 44? 42? Sr Vz PRIJS Man beroofd Tekenfilms RESTANTEN BABYKLEPING RESTANTEN PAMESKLEPING BABYR0MPERS KINPERBOPMR- MERS EN VESTJES GAMES- EN HERENTRUIEN KLEUTER- EN BABYBROEKJES 1000 STUKJES PUZZEL PLEZIER ALLE KERSTSPULLEN Tot inkeer door 'kerstgedachte' II Auto te water E Verwarde vrouw Politie en RET controleren op koopavond ruim 1400 reizigers yUy|(--C|fK UW RENAULT DEALER SCHIEDAM EN VLAARDINGEN Taizé bakt ze weer bruin FLANELLEN HEREN OVERHEMDEN Weer ^&95> nieuwe MÊg platen! U ZOU WEL GEK ZUN JUS U MEER BETAALDE. Gemeente Schiedam BAKKEN VOL! REKKEN VOL! DUS EERST HAAR... Russisch op Schravenlant Sport blikt terug op '94 SCHIEDAM Een 22-jari- ge man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zondag nacht het politiebureau aan het Bijdorpplein binnengelo pen om zich over te geven. De man verklaarde dat hij was gegrepen door de 'kerst gedachte'. Naar zijn zeggen wordt hij voor diverse straf bare feiten, waaronder ge weldpleging en zware mis handeling, gezocht door de politie in Den Haag, Duits land en Zweden. Verder zegt de man legio boetes open te hebben staan in Nederland, België en Frankrijk. Ook zou hij drie weken onvoorwaardelijk hechtenis te goed hebben in Nederland. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de man inderdaad staat geregis- streerd bij de politie Haag landen wegens diefstal met geweld. Hij is dan ook aan die regiopolitie overgedra gen. Nadat het diner was afgelopen, werd de muziek flink harder gezet. „Jongens, stampen met die handel!", had Sjaak Lagendijk tegen de discjockey gezegd. En toen begon de disco voor de vele zeventigplussers die naar de 4Molens waren gekomen. In dit dien stencentrum en in het er tegenoverliggende verzorgingshuis Thur- lede werd op tweede kerstdag een kerst-in voor ouderen gehou den. De vraag 'wat doen we met moeder tijdens de feestdagen' werd hierdoor overbodig. Moeder zocht het zeil wel uit. Ongeveer 450 ouderen kwamen op de kerst-in af, die rond het middaguur begon. Op het menu stond een heus driegangenmenu, klaargemaakt in de keuken van Thurlede. Zo'n 50 vrijwilligers waren druk in de weer met het bedienen van de gasten, onder coördinatie van organisator Lagendijk die gewoonlijk actief is in de Bewonersorganistatie Schiedam-Oost (BVSO). Samen met de bewoners uit het centrum werd de kerst-in georganiseerd. Door de grootschalige organisatie waren schoonheidsfoutjes onvermijdelijk. Sommige mensen hadden te weinig of lauw eten. „Het is misschien een beetje uit de hand gelopen. Maar sommigen hebben nooit genoeg. Dat hou je altijd", vinden de vrijwilligsters mevrouw Donks en mevrouw Damen. Er waren wat inhalige mensen bij die met hun handen in de pannen zaten, hebben ze gezien. De gezusters Verbeek en Van Lochem hadden het in ieder geval prima naar hun zin. „Het is fantastisch. Het eten was goed. We komen al veertien jaar in de 4Molens om te dansen. Als de discjockey een discodansnummer aankondigt, zijn de zusters niet meer te houden. „Als ik bij mijn dochter ben, zegt ze: 'doe nou normaal.' Hier kan ik tenminste uit mijn bol gaan", zegt me vrouw Van Lochem. Ze haasten zich naar de dansvloer, waar een groep dames inmiddels een synchrone dans uitvoert waarvoor een professioneel showballet zich niet zou hoeven schamen. SCHIEDAM Op de Korte Haven is zondag rond midder nacht een auto door het gladde wegdek in het water gereden. De 39-jarige Schiedamse bestuurder kon net voordat het voertuig on der water ging uit zijn wagen klimmen. Enigszins onderkoeld is hij door GGD-personeel ter plaatse onderzocht. Door de gladheid kon de auto niet met een uit het water worden geta- keld, dat gebeurt waarschijnlijk een dezer dagen. SCHIEDAM Een 31-jarige Delftenaar is maandagnacht.' rond 02.00 uur vermoedelijk met geweld beroofd in de NS-sta- tionshal aan de Horvathweg. De man lag met een flinke hoofd wond op de vloer, met glasscher-, ven (afkomstig van een bierfles) om zich heen. Ook zijn persoon-, lijke eigendommen, waaronder een portemonnee, lagen op de grond. GGD-personeel heeft de man afgevoerd naar het Schie- land Ziekenhuis. Door een har de klap op z'n hoofd, weet de man zich niets meer van het voorval te herinneren. SCHIEDAM Een 30-jarige vrouw uit Dordrecht is zondag ochtend rond half zeven door de politie van het spoor bij NS- station Nieuwland gehaald. De vrouw stond dertig meter voor een stilstaande trein te gillen. Op het bureau maakte zij een zeer verwarde indruk. Nadat de vrouw enigszins tot rust was ge komen mocht ze weer naar huis. SCHIEDAM In wijkcentrum De Erker (Jan van Avenneste- raat 32) worden woensdag 4 ja nuari van 13.30 tot 15.00 uur tekenfilms gedraaid voor kinde ren van 3 tot en met 12 jaar. Entree 1.25 gulden. Wij wensen u een de beste in behang verf en gordijnstoffen Op de Dam in Schiedam Tel.: 010 - 426 61 92 SCHIEDAM „De politie zit nooit stil", zegt politie woordvoerder Y. Eddini. De tramacties die de afgelopen twee donderdagen uitgevoerd zijn, moeten dat beeld onder steunen. De controles, op de Rotterdamsedijk, waren be doeld het 'diefstaltoerisme' te gen te gaan. Want volgens Eddini komen 'de boefjes met de tram uit Rotterdam' om hier hun misdaden te plegen. De actie was volgens hem een groot succes. De actie van donderdag 22 de cember duurde van 18.00 tot on geveer 22.00 uur. In totaal 1433 reizigers van lijn 1 werden ge controleerd. Honderd van hen kregen een proces-verbaal we gens zwart-rijden; vijftien men sen werden aangehouden ter controle van hun persoonsgege vens. Van deze vijftien personen hadden er vijf volgens de politie iets op hun kerfstok: één verbleef illegaal in Nederland; één Schie dammer stond vanwege een overval geregistreerd bij de poli tie in Ridderkerk; één man had een hoeveelheid heroïne bij zich; één Schiedammer had een serie boetes openstaan; één persoon had vijf pakken gestolen koffie bij zich. Aan de actie deden vijftien RE- T'ers mee, vijfentwintig politie medewerkers en drie mensen van de Dienst Beveiliging Vervoer van Justitie. Ter plekke stond een bus waarin maximaal vijfen twintig mensen tegelijk opge houden konden worden. De ac tie van de week ervoor had een beter resultaat. Dat er nu minder mensen werden aangehouden, komt volgens Eddini doordat het een gewone koopavond was. „De laatste keer waren de koop avonden gespreid over de week." Eventuele boefjes konden in de week voor kerst zelf bepalen op welke avond zij hun 'werkzaam heden' verrichtten. Trucjes De politie mag volgens dè wel alleen de persoonsgegevens van zwartrijders controleren. Vol gens Eddini leidt dit er niet toe, dat alleen verdachten zonder kaartje worden aangehouden. „Wij passen speciale trucjes toe, maar die ga ik niet onthullen." Als voorbeeld noemt hij de jon gen" .'het de vijl gestolen pakken vmÊm koffie. De pakken die hij bij zich had, zijn niet gewoon in de win kel te koop. Op het moment dat een agent ziet dat iemand iets verdachts bij zich heeft, is die persoon dus verdacht. De agent kan de man dan aanhouden. Uit een kort onderzoek bleek, dat de koffie gestolen was uit het zie kenhuis." Eddini kan niet zeggen, hoeveel van dergelijke acties de politie nog gaat houden, 'maar we zul len er wel mee doorgaan en het kan op elk moment'. Andere middelen van openbaar vervoer, zoals de bus en de trein, zullen waarschijnlijk niet gecontroleerd worden. In de tram is zwart rijden immers het gemakkelijkst. Sierlijk het nieuwe jaar in. Haal uw siervuurwerk bij De Blockshop. mm lil. Exclusief Schuurmans Topassortiment 0*3* voor 32 RENAULT SCHIEDAM Scoutinggroep krenten en rozijnen. Per tien den op 31 december gebakken Taizé gaat weer oliebollen bak- stuks kost deze lekkernij maaren thuisbezorgd! Te bestellen op ken, gevuld met stukjes appel, zes gulden. De oliebollen wor- tel. 4737138 of 4708074. NIEUWJAARSBIJEENKOMST WOENSDAG 28 DECEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr 52, OPLAGE 37.374 Nieuwe Stadsblad Wegener sLjthoFF weekbLaden EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD WESTHAVEN KADE 14 e VLAARDINGEN 'Boefjes pakken tram uit Rotterdam' lil DE BLOCK jSHOP/PTT OEBR. DE BLOCK OROENELAAN SCHIEDAM rA m In de nabije toekomst zijn meer acties te verwachten. Gj na ICQ GROENELAAN 85-89 SCHIEDAM m V.Ua VLItO TEL. 4.26.60.08 FAX 4.29.10.30 De klont centraal, de auto optimaal. James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen. Telefoon (010)4353533 Ter gelegenheid van de intrede van het jaar 1995 nodigt het gemeentebestuur u uit voor een nieuwjaars bijeenkomst in De Korenbeurs, Lange Haven 145 op zaterdag 7 januari a s. van 17.00 tot 19.00 uur. De bedoeling van deze bijeenkomst is om in informele sfeer gelukwensen voor het nieuwe jaar met elkaar en met ons uit te wisselen. Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, A.G.H. Gorissen. De burgemeester, R. Scheeres. 7?* Sr '/mm 10r Rotterdam 13x) Capelle a/d IJssel Hoogvliet Krimpen a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen ZEEMAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1