WGGGNGR IKEA DELFT Een nieuwe rage? Bedrijfsauto's in wijk loopt spuigaten uit 7a Sander de Wilde NOG 4 WEKEN! en dan extra large in Rotterdam Capelle!!! BABYKAMERSHOW Zondag 29 augustus open! STEïrHAUS ZuiderSter opent nieuwe vestiging Jjl5 Bromfietsdieven aangehouden ZONDAG OPEN 10-17u Nieuwe bewoners mogen geen bomen in hun tuin Extra bij deze krant: Wereldhavendagen Special PER 24 SEPTEMBER 2004 www.babypark.nl ■Moeslanden 1 Woonplus Nieuws •o Marianne van Velzen Natuur- milieu agenda a mm Lekker goed, laagste prijzen huis-aan-huiskranten Schiedam Schiedam niet groen genoeg Sport Excelsior'20 pakt landstitel Lezersservice Nieuwe serie Zondagochtendconcerten Gevraagd woningen Rijnmond "Is i woning-taxaties De beste taxaties! De ZuiderSter opent zaterdag 28 augustus officieel haar nieu we woonwarenhuis in de Baren- drechtse wijk Carnisselande. Om 9.30 uur verricht burge meester M.Th. van de Wouw de officiële opening. De winkel is deze dag tot 21.00 uur geopend. Bezoekers kunnen onder meer rekenen op hapjes, muziek en een loterij. Ook in de Capelse vestiging wordt zater dag feest gevierd. De nieuwe vestiging van De ZuiderSter (10.000 vierkante meter groot) is te vinden aan de Aalborg 15 in Barendrecht (naast Ikea). Dit is vlakbij de af rit 2QJ|arendrecht Carnisselan- de^vart de A29. Arclinea SCHIEDAM - Drie jongens van 14, 15 en 16 jaar uit Schiedam zijn donderdagavond aangehou den toen bleek dat zij in het be zit waren van gestolen bromfiet sen. Eén van de bromfietsen waaraan de jongens op de Johan de Wittsingel aan het sleutelen waren werd door de eigenaar herkend als zijnde zijn brom fiets. Na onderzoek werd in eën kelderbox van één van de jon gens nog een gestolen bromfiets gevonden. De bromfietsen wer den in beslag genomen en de jongens naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. E «e Lees het 2 u in elders in 5 deze uitgave! Helemaal uit je dak gaan op de aller nieuwste muziek gedraaid door DJ Rien. Dat konden de kinderen uit Schiedam- Noord vrijdagavond in De Blauwe Brug tijdens een jeugddisco. In het licht van echte discolampen leken de jongeren een ware rage te hebben ontketend, want tus sen het dansen door werd er een spelletje ballontrappen gedaan. Werd een jaar lang geen kinderdisco gehouden, dit jaar is dat wel de bedoeling. Een nieuwe da tum wordt nog geprikt. SCHIEDAM - Het lijkt een ware plaag te worden; ge parkeerde bedrijfsbusjes in de woonwijken. Bijna ieder bedrijf laat zijn werknemers tegenwoordig de bedrijfswa gens mee naar huis nemen. Het gevolg is dat er na zes uur en in de weekends, in di verse wijken een groot par keerprobleem ontstaat. Als het aan vervoersbedrijf Con- nexxion ligt zullen er binnenkort van dit bedrijf ook nog eens zo'n 65 busjes, bestemd voor perso nenvervoer op maat, bij komen. Werknemers van dit bedrijf mo gen sinds 16 augustus hun busjes mee naar huis nemen. Voortaan begint en eindigt de rit van de chauffeurs bij het woonadres die tegelijkertijd als standplaats dienst zal gaan doen. De Bewonersverenigingen ma ken zich ernstige zorgen over de situatie. De grote hoge bussen maken de verkeerssituatie in de wijken niet alleen onveilig (het overzicht voor andere verkeers deelnemers wordt ernstig belem- een COMPUTER merd) maar roepen bij andere wijkbewoners vaak ergernis op. Bewonersvereniging Schiedam West heeft inmiddels bezwaar bij B&W aangetekend tegen het voornemen van Connexxion. "Als je thuiskomt en je moet je auto ver weg zetten omdat er in de straat diverse bedrijfsauto's staan dan is dat geen lolletje", zegt voorzitter van de bewoners vereniging Gerard Tijsmans, "als het dagelijks gebeurt dan kan ik de ergernis bij de bewoners voor stellen." Ondertussen vragen de wijkbe woners zich af of dit allemaal zo maar kan. "Juridisch kunnen er geen stappen ondernomen wor den tegen het parkeren van be drijfsbusjes in de woonwijken", legt Tijsmans uit. Voor de werkgevers en werkne mers is het parkeren voor de deur een kostenbesparende oplossing. De werknemer hoeft niet eerst naar het bedrijf te rijden maar kan zijn werkdag voor de deur beginnen. De werkgever hoeft op het bedrijfsterrein niet meer te zorgen voor parkeerplaatsen. Voor Connexxion geldt nog eens extra dat zij met blauwe kente kenplaten rijden. Zij betalen dus geen wegenbelasting. De eigena- ren van privé-auto's betalen deze parkeren. belasting wel maar kunnen Connexxion was helaas niet be- ondertussen hun auto niet meer reikbaar voor commentaar. AHOY-ROTTERDAM KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur A.s. zondag gratis montage op alle fronten ROTTERDAM, stadionweg 37a (woonboulevard) Zie elders in deze krant •«-aacsr"- SCHIEDAM - Het zit pro jectontwikkelaar BAM Vast goed en de kopers van nieuw te bouwen woningen aan de Westfranklandsedijk (Hout haven II) niet mee. Naast een langdurig verzet van omwonenden, voornamelijk bewoners van Résidence Sterrebos, tegen de bouw van onder meer apparte mentscomplexen en eenge zinswoningen is er nu ook sprake van ernstige grond- vervuiling en te verwachte geluidshinder voor de nieu we bewoners op de bewuste plek. De grond aan de Westfrankland sedijk blijkt zo ernstig vervuild dat de Provincie Zuid-Holland bepaalde dat de verontreinigde grond met een dikke laag folie moet worden afgedekt waarop vervolgens een meter grond zal worden gestort. Om te voorko men dat boomwortels het folie doorboren mogen aanstaande be woners geen bomen of ander groen met een wortelbestel dat de diepte zoekt, in hun tuin planten. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er niet te diep mag worden gespit in de tuinen. Bewoners van appartementen complex Sterrebos zijn vastbe sloten te blijven ageren tegen de bouw. Niet alleen vrezen zij dat hun eigendom in waarde achter uit zal gaan, ook maken zij zich grote zorgen over het teloor gaan van het groengebied (3200 m2) waarop zij nu uitkijken. In middels heeft BAM Vastgoed, die de woningen gaat bouwen, een saneringsplan opgesteld. Zono dig wordt zelfs het grondwater gesaneerd. Gemeentevoorlichter Jan Langstraat: "De saneringskosten komen geheel voor rekening van de vastgoedontwikkelaar. De grond is deels aangekocht uit particulier bezit en een deel is ge meentegrond. Pas nadat de grond bouwrijp is en de woningen wor den gebouwd zal de gemeente de grond in erfpacht uitgeven." Afgewezen Scheepswerf EMC is bang voor klachten over geluidshinder door de bewoners van de 136 nieuw te bouwen woningen en diende daarom een verzoek in bij de Pro vincie Zuid-Holland om een ho gere geluidsnorm toe te kennen voor de werkzaamheden op de werf. Dit verzoek werd afgewe zen. EMC accepteert deze afwij zing niet en is voornemens het probleem voor te leggen aan de Raad van State en de Voorzienin- genrechter. Uit akoestisch onder zoek blijkt trouwens dat naast de herrie van bedrijven in de Wil- helminahaven ook het verkeer op de Havendijk en Westfrankland sedijk geluid produceert dat de toegestane 50 decibel te boven gaat. Het Schiedamse gemeentebe stuur ziet maar één mogelijkheid om aan deze bepaling te ontko men en verzocht daarom Gede puteerde Staten aan het gebied Houthaven een hogere geluids- waarde toe te kennen, zodat de bouw gewoon doorgang kan vin den. Kennis maken met de veelzijdig heid van de Rotterdamse haven? Kom dan op 3, 4 en 5 september naar de Wereldhavendagen 2004. Alles over dit evenement is te le zen in de Wereldhavendagen Special, een bijlage bij deze krant, die deze week bij 1,4 mil joen huishoudens in Zuid-Hol land op de deurmat valt. De Wereldhavendagen staan dit jaar in het teken van import en export. Zie met eigen ogen hoe talloze producten via de haven Nederland in én uit gaan. Want het fruit dat je eet, de panty's die je draagt, de auto die je rijdt, de stoel waar je op zit, alles heeft di rect of indirect met de haven en z'n bedrijven te maken. Daar naast zijn er natuurlijk weer de vaste onderdelen van de Wereld havendagen, zoals scheepsbe- zichtigingen, demonstraties, be drijfspresentaties, excursies en het nodige amusement. Met jaarlijks circa 400 duizend bezoekers behoren de Wereld havendagen, samen met de Rot terdam Marathon en het Zomer carnaval, tot de drie topevene- menten van Rotterdam. De Wereldhavendagen Special niet ontvangen? Bel dan onze servicelijn: 0900-8998200 (0,10 euro per minuut). SCHIEDAM - In Het Nieuwe Stadsblad van twee weken geleden is een foutje in het artikel 'Dynamische winkelrituelen' geslopen. Het stukje vermeldt de naam van de fotograaf als Sander van de Velde. Het moet echter zijn: Sander de Wilde. Werk van deze fotograaf is onder meer op zijn website www.sanderfdewilde.nl te zien. WOONBOULEVARD CAPELLE A/D IJSSEL LYLANTSEBAAN Bij Edah hebben we wekelijks aanbiedingen (zie onze grote advertentie) maar eigenlijk is bij ons alles* in de aanbieding. Duizenden lage prijzen. Elke dag. Welkom! De grootste keus tegen de scherpste prijs! NIEUW IN GOUDA!!! 200 Babykamers 500 Kinderwagens De grootste babyspeciaalzaken van Europa KESTEREN HOOGEVEEN ENTER GOUDA voor meer info 0488 48 88 88 VERSCHIJNT WEKELIJKS IN DE GEMEENTE SCHIEDAM JAARGANG 56 NUMMER 35, OPLAGE 40.120 Het Nieuwe Stadsbla WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2004 M A E L A A R d Maassluis/Maasland 010-592 33 00 Rotterdam 010-4600602 Schiedam 010-40901 40 Westland/Hoek van Holland 0174-38 64 26 Vlaardingen 010 -460 33 33 Internet www.maeslanden.nl MAMUAMTXXATIF. CGtUtCTISP RIJNMOND tüRVT 010-409 01 44* HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Bezoek onze showroom of www.hanslamet.nl Rivium-y Straat 22 Capelle a/d IJssel 01 0-4470319] IA 3 O O IKEA STARTBOX 60 delig van 79.- voor 49.- Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10-21 u zaterdag 9-1 8u, zondag 10-17u Houthaven ernstig vervuild FOTO: Roel Dijkstra Bedrijfsbusjes worden steeds vaker in de woonwijken geparkeerd. Juridisch is hier niet tegenop te treden, maar ondertussen ergeren de bewoners zich flink aan deze 'plaag'. Rotterdam ZA.+Z0. 28+29 AUGUSTUS 10-17 UUR I www.superpcdiscount.nll I Profiteer van de geweldige aanbiedingen op Steinhauskeukens uit onze eigen fabriek. Keukens van hoge kwaliteit voor I een aantrekkelijke prijs. En zoals u van ons gewend bent, krijgt u bij aankoop van I een keuken 5 jaar garantie op keuken- I meubelen en betaalt u geen cent aan! fc#WELTMEISTER K 0 C H E fc# TELEFOON 010-4796911. Kijk voor adressen en openingstijden van de overige vestigingen van Keuken Kampioen op www.keukenkampioen.nl of bel 0800-1536. wttdeget NansWolters ELKE DAG LAAG m.u.v. rookwaren en lectuur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2004 | | pagina 1