910-489.94.44 wgggngr Nieuwe Busje Zijlstraat 66 komt in zicht BABYKAMERSHOW PRAXIS Showroommodellen Strifltïma Win kaarten voor The Rubettes Sailor DEZE GROOT 14 MAGAZIJN OPRUIMING tos, Groenelaan 107, Schiedam Het GlazenPand A-MERKEN SANITAIR TEGEN ARS0LUTE BODEMPRIJZEN SPEKTAKEL EXT RA KORTINGEN 3-daagse mm bp Bémmmsmmtm Sint Nicolaas komt aan De Bijbel volgens Theo Gootjes Geen garantie voor goede verbinding van Noord naar Centrum ZÜÈatPRIJZEN ppi KA.van der KOOIJ LEVERANCIERS 1 op b ijna alle A-merken 200 Babykamers i 500 Kinderwagens P| www.babypark.nl Lekker goed, laagste prijzen sFi Edah 5 Praxis Mega met tuincentrum Rotterdam Nans Wolters horen zien wonen op on ze toch al laagste prijs! huis-aan-huiskranten I m mm Schiedam Miljoen subsidie voor fietsroute Lezersservice Voordelig kerstshoppen in Newcastle of Düsseldorf Prachtige paprika's van Youp SCHIEDAM - Sinterklaas is in aantocht. Nog drie nachtjes slapen en dan komt de Goed heiligman aan in Schiedam. Zaterdag 13 november begint het intochtsprogramma om 11.45 uur op het Hoofd in de wijk Zuid, waar de boot om 12.00 uur aanmeert. Een uur later begint de vaar tocht naar het centrum: via Voorhaven, Buitensluis, Bui tenhaven en Koemarktbrug naar de Vismarkt waar de Sint om ongeveer 14.00 uur aan komt. Tussen 14.45 en 15.00 uur start de rondrit naar Appel markt, Hoogstraat, Koemarkt, Broersvest, Emmaplein en Singel en eindigt op het Stads- erfplein. Om 15.30 uur wordt Sint Nicolaas officieel onvan- gen door burgemeester Reinier Scheeres. Maasboulevard, Hoofdplein, Voorhaven, Lange Haven en Vismarkt zijn tijdens de in tocht van Sint Nicolaas afge sloten voor alle verkeer. Gelegenheid tot parkeren van auto's: Parkeerplaatsen Maasboule vard (ingang via Jachthaven laan, uitgang via Havendijk); Voormalig Gustoterrein, (be reikbaar via Buitensluis) en reguliere parkeerplaatsen Cen trum (deel parkeerplaats Bui tenhavenweg gereserveerd voor bewoners Lange Haven). Arclinea SCHIEDAM - Bij het ver schijnen van de Nieuwe Bij belvertaling maakt de Open bare Bibliotheek Schiedam van de gelegenheid gebruik werk van Theo Gootjes te ex poseren. Het gaat om delen uit het evangelie gezien door de ogen van Gootjes. Theo Goot jes, Schiedammer en bekend als politiek tekenaar van het Rotterdams Dagblad, heeft in 1999, het Jaar van de Bijbel, het gehele Oude Testament en de Apocalyps van Johannes overgeschreven en van eigen illustraties voorzien. Een deel hiervan, het boek Genesis en Exodus, zijn tot 30 november te zien in Bibliotheek Stads- erf. KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur Verhuizen DIJKSHOORN 4» EUROMOVERSr www.dijkshoorn.nl of bel 010 - 248 05 22 RAI f RH fi Acht avonden lang hebben bewoners van Zijlstraat 66, een woongroep voor ver standelijk gehandicapten, onder leiding van beeldend kunstenaar Tineke Weber geschilderd in Galerie Van Loenen. Dat resulteerde in 35 schilderijen plus een groot groepsschilderij van 2 bij 3 me ter (foto). Al deze kunstwerken zijn zon dag geveild voor een publiek van zeker 150 mensen. De opbrengst, 7953 euro is bestemd voor een busje voor de bewoners. Het grote schilderij, op de foto getoond door Tineke Weber en Maarten Dirkzwa ger, bracht zelfs 2000 euro op. De veiling vond plaats in het kader van het evenement Wonen met Kunst, dat twee weekeinden lang gehouden is in Schiedam. De grootste keus van Europa, tegen de scherpste prijs! 9 tot 20 Nov. extra koopavonden alleen in Resteren! (zie website) KESTEREN HOOGEVEEN ENTER GOUDA voor meer info 0488 - 48 88 88 Boerenkool zak 250 gram Al onze prijzen zijn zo laag mogelijk. Altijd. Dat kan omdat Edah Schiedam onderdeel is van één van de grootste super marktorganisaties ter wereld. Dus betaal je minder. Welkom! 14 november van 12.00 tot 17.00 uur MET TUINCENTRUM dagen opruiming met zaterdag a.s. 7500 m2 klassieke en moderne meubelen en verlichting SCHIEDAM - Een paar tramhaltes ten noorden van Station Nieuwland komen te vervallen. Het gaat om de haltes ter hoogte van de Margriethal en de in- en uit- stappunten (bus en tram) onder het station. Daarvoor in de plaats komt een halte tegenover het nog te bouwen ziekenhuis. Om de Margriethal voor mensen die van het openbaar vervoer ge bruikmaken bereikbaar te houden wordt door de RET vanaf de nieuwe halte een goed verlicht voetpad naar de sporthal aange legd. Het groen in deze omge ving wordt opgeofferd ten gunste van de veiligheid. Vorige maand kwam de haalbaar heid van het Tramplus-project aan de orde in een vergadering van de raadscommissie Ruimte en Vervoer. Zoals de zaken er nu uitzien gaat de gemeente er van uit dat TramPlus in 2006 over de Slimme Watering in Noord rijdt. Pessimistisch Dit optimisme wordt niet gedeeld door stadsgenoot John Witjes die aanwezig was tijdens de vergade ring. Hij toonde zich al eerder zeer pessimistisch over de uitvoe ring van het project. Witjes: "Begin deze zomer stelde Groen Links een aantal vragen aan het college over Tramplus. De gemeente reageerde met de mededeling dat alle betrokken partijen, waaronder de Stadsregio en de gemeente Schiedam, posi tief staan tegenover de aanleg. Men verklaarde dat de RET geen enkel bezwaar zag in de aanleg en ook dat een NS-station vlakbij Sveaparken hoogstwaarschijnlijk wordt aangelegd." Overigens maakte het college duidelijk dat niet gegarandeerd kan worden dat Sveaparken en Spaland een goede verbinding met het cen trum van de stad en met NS-stati on Centrum krijgen. Dat valt naar de mening van b en w onder de verantwoordelijkheid van de Stadsregio. John Witjes vermoedt dat burge meester en wethouders ervan overtuigd zijn dat het station er komt, maar dat is nog helemaal niet zo zeker. Nog maar vier maanden geleden verklaarde K. Schaafsma van Projectbureau RET dat hij ervan op de hoogte is dat de NS met een aantal plannen bezig is maar dat hij de inhoud daarvan niet kent. "Voor iedereen moet het wel zo langzamerhand duidelijk zijn dat de aanleg samenhangt met een andere NS dienstregeling en daarbij kun je denken aan het drukke traject Den Haag-Rotter dam." Hij merkte voorts, in ver band met een mogelijke financie ring van het Rijk op, 'dat de rijks begroting al tot 2007 vastligt. Eind 2005 valt de definitieve be slissing en tot die tijd gaan wij als RET gewoon door met onze voorbereidingen." Ongerust Het Tramplusproject is opge deeld in een aantal tracés. Tracé 8 heeft betrekking op Sveaparken en Spaland. John Witjes: "De uitleg tijdens de commissievergadering heeft mijn ongerustheid over het niet aan leggen van dit traject beslist niet weggenomen. Ik vrees oprecht dat de gemeentelijke projectlei der en de slapende gemeenteraad binnen een jaar door de RET uit hun droom worden geholpen. Dan zal blijken dat het te laat is om druk uit te oefenen of met een andere oplossing te komen. Ik zie de bui al hangen voor be woners uit Sveaparken en Spa land die gebruik willen maken van een vlotte verbinding met het openbaar vervoer", voorspelt Witjes. 'Sugar Baby Love'. Precies der tig jaar na deze megahit zijn The Rubettes weer op tournee. Op 21 november staan ze in het Theater van Vlaardingen samen met Sai lor, een eveneens uit Engeland afkomstige popgroep, die hoge ogen gooide met het nummer 'Traffic Jam'. Alle hits passeren de revue op deze Back To The 70's avond. Na het optreden krij gen fans uitgebreid de gelegen heid hun idolen van weleer te ontmoeten en worden (zeldzame) memorabilia verkocht. Kaarten kosten 22,50 euro per stuk en zijn te koop bij het Thea ter (434 05 00) en bij Ticketservi ce tel. 0900 300 1250 of www.ticketservice.nl Deze krant geeft 50 maal twee kaarten weg. Maak kans op een avond Back To The 70's door de volgende vraag te beantwoorden. In welke opvallende kledij tra den de leden van Sailor op? A. Brandweerpak B. Zeeman-tenue C. Pyjama SMS uw antwoord op onder staande vraag voor 15 november naar 2121 als volgt: begin het be richt met WIN(spatie)VL(spatie) en vervolgens a, b of c en uw naam+adres. U ontvangt 1 SMS-bericht terug a 90ct. Noordmolenstraat 17 Schiedam Telefoon: 010-4371295 Bezoek ook onze website: www.hetglazenpand.nl Zie onze advertentie elders in dit blad Donderdag 11, Vrijdag 12 en Zaterdag 13 november a.s. kunt u profiteren van deze eenmalige actie! Verzorgingsproducten van bekende merken, Cosmetica producten van o.a. Ellen Betrix, Revlon, maar ook CADEAU- en SPEELGOED ARTIKELEN voor absolute bodemprijzen Gebr. De Block tegenover Albert Heijn... VERSCHIJNT WEKELIJKS IN DE GEMEENTE SCHIEDAM JAARGANG 56 NUMMER 46, OPLAGE 40.120 UStadsbla Wegener Huis-aan-huiskranten Oplage: 624.380 Regio Groot Rotterdam WOENSDAG 10 NOVEMBER 2004 HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Bezoek onze showroom of www.tianslamet.nl |»ivium-? Straat 22 Capelle a/d llssel 010-44703191 EUROPEAN MOVER PARTNERSHIP Uw verhuizing regelt u op: Haltes wij ken voor TramPlus duo's foto: MIRJAM VAN DER HOEK EDAH UgrefFOQRA MMTafyat 03! ZONDAG Vierhavensstraat, tel. 010-477 60 08 Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid Al 5 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde I ttii •maandag van 11.00 tot 17.30 uur dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.30 uur vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur GRATIS PARKEREN www.straluma.nl The Rubettes werden wereldwijd bekend met hun hit Sugar Baby Love SCHIEDAM - 's-Gravelandseweg 383 Tel. 010 - 462 10 33 11.00-17.00 1 Stadionweg 45a Rotterdam (Tegenover het Feyenoordstadion) ZONDAG 14 NOVEMBER GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR V L'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2004 | | pagina 1