weGeNeR Popbands treden op voor Azië Trendhopper, xl lOE opruiming BRffJEF Pi" Rabobank reikt prijzen Lokaal Compliment uit CAPELLE le Keukenman Last minute of wereldreis Zondag 6 februari €1399 TONTEL •vallend vee' Zondag 6 februari open 70%! 010-4. enman. Word vakman bij Berovingen door 'escortbureau' opgelost BreakA wav Fileprobleem niet opgelost doqr aanleg nieuwe weg [EXTRA Agent vangt in vrije tijd boeven SUPER AKTIEWEKEN IN CAPELLE! Laat je opleiden** tot keukenmont^r of hulpmonteur 1 milieu agenda TRENDHOPPER ROTTERDAM/CAPELLE ZONDAG 6 FEBRUARI ZIJN WIJ OPEN! ZJMobie,: I huis-aan-huiskranten Schiedamse films op IFFR Lezersservice AutoRAI Ultieme autofeest in deze krant Met korting naar Marokko Festival Liefde is... een Valentijntje in deze krant! Arclinea NO\ DE COMPUTER KOOPJES BEURS SCHIEDAM/REGIO - Een team rechercheurs van de politie Rot terdam-Rijnmond heeft drie mannen, waaronder een Schie dammer, en een vrouw aange houden verdacht van oplichtin gen en berovingen. Hierbij ge bruikten zij een escortbureau als dekmantel. Vanaf oktober 2003 kwamen ér landelijk ruim 25 aangiftes binnen van personen die werden beroofd nadat zij een dame via een escortbureau hadden be steld. Door op advertenties in landelijke dagbladen te reageren hadden de slachtoffers een af spraak gemaakt met het escort bureau. Op de afgesproken plaats en tijdstip kregen de be nadeelden veelal niet te maken met een escortdame maar wer den zij beroofd of opgelicht. In enkele gevallen werd geweld niet geschuwd. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker op. Happend en Verhaal, hield afgelopen weekend een benefietcon- Het was op vrijdag- en zaterdagavond ge- Dankzij veel vrijwilligers werden beide eert voor de slachtoffers van de tsunami zellig druk in het wijkcentrum waar be- avonden een groot succes en zal de op- in Azië. Bandjes die in de Erker oefenen zoekers werden getrakteerd op bandjes brengst van het concert overgemaakt bij de Popworkshop traden belangeloos als Chaos, Pino, Just Us, Kaal C, Never worden op giro 555. open van 12.00 - 17.00 uur Montèl Cima 160 modellen in 1001 uitvoeringen Daar zit je beter ZONDAG 6 FEB. OPEN VAN 12. van 12.00 -17.00 uur in Capelle a/d IJssel showroommodellen met kortingen BOUMAN meubelen SPORTHAL MARGRIET-SCHIEDAMHg^AHttü^HI^BM^^^^HM SCHIEDAM - Onder 29.000 huishoudens in onder meer Schipluiden, Schiedam (Groenoord en Woudhoek), Vlaardingen (Holy-Noord en -Zuid) en Vlaardinger Am bacht heeft Milieudefensie een onderzoek gehouden. Gevraagd werd bewoners de luchtvervuiling in dit gebied ervaren en hoe zij denken over de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Van de 29.000 uitgereikte vra genlijsten kwamen er slechts 2364 retour, een respons van 8,2 procent. Volgens Milieudefensie blijkt uit de uitslag dat omwonen den bezorgd zijn over de lucht vervuiling en de aantasting van Midden-Delfland door de aanleg van de A4. Uit satellietbeelden bleek on langs dat de luchtvervuiling in de randstad alarmerend is en boven dien kwamen onderzoekers twee weken geleden tot de conclusie dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan verwacht. Toch namen slechts 2364 mensen de moeite de vragenlijst in te vullen. Geheime nota De milieuorganisatie is van me ning dat de algehele uitkomst aanleiding geeft door te gaan met het verzet tegen de plannen van minister Carla Peijs; in welke vorm de weg ook wordt aange legd. Vooral omdat uit een nog geheime concept-nota van Ver keer en Waterstaat blijkt dat de A4 zoveel nieuw verkeer te ver stouwen krijgt dat er onmiddel lijk weer files zullen ontstaan. Dat deze informatie afkomstig is van het ministerie dat er alles aan doet om de weg aan te leggen, verbaast Milieudefensie in hoge mate. Bovendien is het bedrag dat de minister wil uitgeven aan de weg absoluut ontoereikend voor een gehele ondertunneling van het tracé Delft - Kethelplein bij Schiedam/Vlaardingen. Van de ondervraagden is eender de vanwege aantasting van het milieu tegen de aanleg van nieu we snelwegen. Tweeëndertig pro cent vindt de aanleg van de weg door Midden Delfland echter geen punt als het verkeer door een tunnel wordt geleid en vijf tien procent meent dat de weg er moet komen, ook als er geen geld is voor een tunnel. Dan maar bo vengronds aldus de geënquêteer den. Milieudefensie vermoedt dat volledige ondertunneling een deel van de weerstand wegneemt, vooral omdat de weg dan ook aan de Europese richtlijn voor lucht kwaliteit voldoet. Niet ingelicht Op de vraag of men door de over heid geïnformeerd is over moge lijke gezondheidseffecten, ver oorzaakt door lawaai en uitlaat gassen, antwoordt 54 procent van de respondenten dat zij niet zijn ingelicht over de gevolgen, 32 procent is dat nauwelijks en 14 procent meent goed te zijn geïn formeerd. Uit de ingevulde formulieren blijkt voorts dat 81 procent van de ondervraagden waardering heeft voor het initiatief van de milieuorganisatie om de lucht kwaliteit rondom het Kethelplein te laten meten. Daarvan geeft ruim 30 procent aan geen ver trouwen te hebben in maatrege len die de overheid neemt. Ne gentien procent vindt het initia tief van Milieudefensie overbo dig en vertrouwt volledig op de overheid. Een aantal mensen vindt alle aandacht voor de kwa liteit van de lucht overdreven. Milieudefensie erkent dat de en quête niet representatief is voor alle inwoners van Vlaardingen en Schiedam maar concludeert dat de uitslag wel duidelijk maakt dat doortrekking van de A4 nog steeds op weerstand stuit. KIJK OP DE RUBRIEKSPAGINA'S SCHIEDAM - De prijzen voor opvallende en inspirerende vrij- willigersprojecten in Schiedam en Vlaardingen zijn uitgereikt. Dat gebeurde donderdag tijdens de feestelijke opening van het nieuwe Adviescentrum van de Rabobank. Burgemeester Reinier Scheeres opende het centrum dat gelegen is aan de Karei Door- njanweg 48 in Schiedam. Na de officiële openingshande ling van het nieuwe adviescen trum heeft burgemeester Schee res van de gemeente Schiedam bekend gemaakt welke projecten Het Lokaal Compliment 2004 hebben gewonnen. Wethouder Lepidis van de Gemeente Schie dam en wethouder Van der Velde van .de Gemeente Vlaardingen hebben als jurylid yan Het Lo kaal Compliment de cheque en oorkonde overhandigd aan de winnaars van hun gemeente. De vrijwilligersprojecten die ge wonnen hebben zijn voor Schie dam het Ouderenfestival en voor Vlaardingen het Maatjesproject. Voor beide steden waren drie projecten genomineerd. Per ge meente stelde de bank een prijs beschikbaar van 1250 euro. Het Lokaal Compliment is een samenwerking tussen de bank en beide gemeenten. Het gewonnen Ouderenfestival bestaat sinds vorig jaar en heeft als doel iets leuks te organiseren voor de oudere Schiedammers. Dit zijn vaak mensen die niet veel meer hebben, en waarbij de middelen voor sociale uitjes ont breken. In het Theater aan de Schie heeft het festival plaatsgevonden met optredens van diverse artiesten. Het festival was een groot succes. Het nieuwe Rabobank Advies centrum is tevens het nieuwe hoofdkantoor van Rabobank Schiedam-Vlaardingen. Klanten van de bank worden in het vervolg voor een adviesge- sprek ontvangen in het advies centrum. In het pand bevinden zich geen geld of andere waarden. Wel is er een nieuwe geldautoVnaat ge plaatst bij het metrostation Vijf sluizen die begin februari in be drijf gaat. SCHIEDAM - Een politieagent van het district Rotterdam-West heeft donderdagmiddag in een supermarkt aan het Broersveld twee zak kenrollers op heterdaad aangehouden. De agent, die op dat moment geen dienst had, zag dat twee jongens een tasje van een 83-jarige vrouw uit Schiedam afpakten en hield hen aan. De twee jongens (17 en 18 jaar) zijn overgebracht naar het politiebureau. Hier zijn zij voor verhoor en onderzoek ingesloten. KRANT NIET ONTVANGEN? www.woonboulevardcapelle.nl mmmm VERSCHIJNT WEKELIJKS IN DE GEMEENTE SCHIEDAM JAARGANG 57 NUMMER 05, OPLAGE 40.120 Het Nieuwe WOENSDAG 2 FEBRUARI 2005 Krijg jij ook zo'n kippenvel, als je aan je geliefde of goe de vriend (m/v) denkt? Vertel dan met een gratis 'Valentijn tje' hoeveel je van hem of haar houdt! Vul de bon in (zie elders in deze krant) of SMS het Valentijntje naar 2121. Begin het bericht met TXT (spatie) TYN (spatie) en ver volgens naam en woonplaats van de begunstigde en de boodschap. U ontvangt 1 SMS-bericht terug a 40 euro cent. De Valentijntjes moeten uiterlijk zaterdag 5 februari in ons bezit zijn. De leukste, ori gineelste inzen dingen zijn verzekerd van publica tie. HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Bezoek onze showroom of www.hanslamet.nl Rivium-2' Straat 22 Capelle a/d IJssel 010-44703191 Zie de reis recreatie pagina in deze krant lil J Zie elders in deze krant www.pcdiscount.nl Publiek ligt niet wakker van A4 Twee avonden lang traden bands op die oefenen bij de Popwokshops van de Erker belangeloos óp. Op de foto speelt de groep Verhaal. foto: ROEL DIJKSTRA 2.5-zits 1 arrn/longchair 1 arm in stof van €1999 voor Zoals afgebeeld exclusief sierkussens. Montèl Rotterdam - Woonmall Alexandrium I Watermanweg 217-Tel: 010 286 25.25 Montèl Kralingseveer- Usselmondselaan 175 (naast Bouman Meubelen) - Tel: 010 284 21 21 www.montel.nl U t j I II D T KORTING Oyf uorting °P ._,onderd alle atgep^j^ e*tr3art^f-aa WOONBOULEVARD CAPELLE A/0 IJSSEL LYLANTSE BAAN 010-2861919 (RIJKSWEG 20. AFRIT 16) op alle afgeprijsde modellen, jitgez< aanoiedingen opruiming zondag 6 FEBRUAR110-16 uur Zondag open, 6 februari, 12.00 -17.00 uur Usselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. de reeds afgeprijsde artikelen HARD- SOFTWARE DIGITAL! FOTO A VIDEO PC-EN VIDEOGAMES INFO DEMO TESTEN REPAREREN Hoofdweg 18 - Capelle aan den IJssel, Aalborg 15 - Barendrecht, Hillelaan 30 - Rotterdam. Tel. 010 - 451 88 44 - Info: www.zuiderster.nl UglWFOONA MMTarpM NansWolters Wegener Huis-aan-Huiskranten Oplage: 631.880 Verspreiding in geheel Zuid-Holland Zuid Het Ouderenfestival in Schiedam en het Maatjesproject in Vlaardingen kregen uit handen van burgemeester Scheeres een cheque ter waarde van 1250 euro uitge reikt. foto: RABOBANK Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur Vraag het maar aan uw makelaar; uiteindelijk wordt uw huis meer waard met zonwering en rolluiken van; Broersveld 127 - 3111 LG Schiedam Tel. 010-4733316 - www.villeriuszonwering.nl Hertog Wonen, Beenhakker en Profijt Meubel zondags gesloten. Wij zoeken enthousiaste keukenmonteurs en hulpmonteurs voor het plaat sen van keukens en de daarbij behorende serviceverlening in je eigen regio. Je bent in het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer. Na een gedegen k opleiding krijg je een bestelauto, fax en telefoon van de zaak. f De juiste instelling en twee rechterhanden is voldoende. Heb je interesse? Bel naar onze vacaturelijn 0416-569915, of vul onderstaande bon in en stuur deze met compleet CV naar: De Keukenman, afdeling PZ, postbus 10012,. 5140 DA Waalwijk. Je kunt ook mailen naar vacatures@keukenman.nl. Ik heb interesse in de functie van keukenmonteur of hulpmonteur Naam: Adres: Postcode: Telefoon: ]m/v Plaats: Geboortedatum Ervaring in het werken met hout: [Tiet' ja Aantal jaren: Laatste werkgever: Laatste functie: In bezit van rijbewiis: In bezit van eigen auftj RH Svp compleet CV i De makers van keukens uil Kaatsheu i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2005 | | pagina 1